Byla 2-13221-877/2012
Dėl sumokėtos kainos už nekokybišką šaldytuvą grąžinimo, institucija, duodanti išvadą byloje, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovui R. A., jo atstovei advokatei R. M., atsakovės UAB „Soneda“ atstovui E. A., nedalyvaujant institucijos, duodančios išvadą byloje, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. A. ieškinį atsakovei UAB „Soneda“ dėl sumokėtos kainos už nekokybišką šaldytuvą grąžinimo, institucija, duodanti išvadą byloje, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

Nustatė

3Ieškovas R. A. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Soneda“ 1380 Lt sumokėtos kainos už nekokybišką šaldytuvą ir bylinėjimosi išlaidas valstybei. Ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad 2010 m. gruodžio mėnesį iš atsakovės UAB „Soneda“ įsigijo šaldytuvą „Bosch KGV 36X47“ už 1380 Lt, prekei buvo suteiktas 24 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis. Po metų nustatė, kad šaldytuvas nebešaldo, termometras šaldytuvo kameroje rodė 16-17 laipsnių šilumos, šaldiklis šaldė gerai. Pagal garantinį taloną kreipėsi į atsakovę, atsakovės darbuotoja pasiūlė kreiptis į garantinio serviso paslaugą teikiančią UAB „ŠALTUKAS“. 2012 m. kovo 7 d. į namus atvykęs meistras pakeitė šaldymo rėlę, tačiau gedimo nepašalino. Atsakovei atsisakius grąžinti už šaldytuvą sumokėtus pinigus ar pakeisti nekokybišką prekę į kokybišką, jis kreipėsi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją. 2012 m. balandžio 12 d. į namus kartu su meistru atvykęs inspektorius apžiūrėjo šaldytuvą, meistras vėl pakeitė šaldymo rėlę, tačiau ir po šio remonto šaldytuvas nešaldė. Buvo konstatuota, kad šaldytuvas yra netinkamos kokybės. Nors atsakovės direktorius sakė, kad reikia išsivežti šaldytuvą remontui į dirbtuves, bet jis nesutiko prekės toliau remontuoti ir prašė atsakovės jam grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, t.y. 1380 Lt. Atsakovė jo prašymo netenkino ir pinigų už prekę negrąžino. Prašo tenkinti ieškinį.

4Ieškovo atstovė patvirtino ieškinyje ir ieškovo paaiškinimu išdėstytas aplinkybes ir prašo ieškinį tenkinti.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad dėl to, jog ieškovas neleido išvežti prekės iš namų į remonto dirbtuves nustatyti šaldytuvo gedimą ir surašyti defektinį aktą, šaldytuvo remontas nebuvo atliktas iki galo, todėl negalima tvirtinti, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų. Įmonei šaldytuvą keičia servisas, vadovaujantis defektiniu aktu. Be akto prekės gamintojo „Bosch“ įgalioto serviso centro „Baltic Continent“ atstovai nedavė sutikimo keisti nebaigtą remontuoti prekę į naują ar grąžinti pinigus. Prekė pas ieškovą iki sugendant buvo naudojama 16 mėnesių, todėl jos vertė yra sumažėjusi 50 procentų, iki 700 Lt.

6Atsakovės atstovas paaiškino, kad atsakovė pripažįsta, jog šaldytuvas neatitinka kokybės reikalavimų, tačiau be defektinio akto negalėjo klientui šaldytuvo pakeisti į kitą ar grąžinti pinigus. Dėl įvykio apgailestauja.

7Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prašo nagrinėti civilinę bylą atsižvelgiant į pateiktoje išvadoje išdėstytą tarnybos poziciją (20-23 b.l.), jos atstovui nedalyvaujant (34 b.l.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje nustatyta, kad ieškovas R. A. ir atsakovė UAB „Soneda“ 2010-12-07 sudarė Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovas už 1380 Lt nusipirko iš atsakovės šaldytuvą „Bosch KGV 36X47“, kuriam atsakovė suteikė 24 mėnesių garantiją (8 b.l.). Garantinio laikotarpio metu išryškėjus šaldytuvo defektams, nes ieškovas nustatė, kad oro temperatūra šaldytuvo kameroje siekia 16 laipsnių šilumos, jis kreipėsi į atsakovę, kad būtų atliktas garantinis remontas, atsakovė nurodė kreiptis į garantinį remontą atliekančią S. M. įmonę „ŠALTUKAS“, kurios darbuotojas ieškovo namuose 2012-03-07 pradėjo garantinį šaldytuvo remontą ir pakeitė šaldytuvo rėlę, tačiau gedimo nepašalino. Ieškovas vėl kreipėsi į atsakovę, prašydamas nutraukti šaldytuvo pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus arba netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke. Atsakovei nereaguojant į ieškovo prašymą, ieškovas kreipėsi į Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno skyrių (toliau – Inspekcija) dėl netinkamos kokybės šaldytuvo. Inspekcijos atstovas kartu su garantinį remontą atliekančios S. M. įmonės „ŠALTUKAS“ darbuotoju 2012-04-12 ieškovo namuose atliko šaldytuvo vertinimą. Buvo apžiūrėtas šaldytuvas, įvertinta būklė ir nustatyta, kad šaldytuvas netinkamas naudoti pagal paskirtį. 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu (9 b.l.) Inspekcija konstatavo, kad šaldytuvas yra netinkamos kokybės, garantinio serviso įmonė nepašalino prekės trūkumų, todėl vartotojo pretenzija pagrįsta, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. 2 d. pardavėjui UAB „Soneda“ buvo pasiūlyta tenkinti vartotojo prašymą (netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke arba nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus) bei, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 str. 3 d., informacija dėl vartotojų teisių gynimo pateikta Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2012-05-18 priėmė nutarimą Nr. 10-379 (11-12 b.l.), kuriuo pripažino pagrįstu R. A. reikalavimą sugrąžinti jam 1380 Lt už netinkamos kokybės šaldytuvą sumokėtą kainą arba netinkamos kokybės šaldytuvą pakeisti tinkamos kokybės preke, bei pasiūlė UAB „Soneda“ įvykdyti vartotojo R. A. reikalavimą iki 2012-06-04, tačiau UAB „Soneda“ šio reikalavimo neįvykdė. Ieškovas prašo grąžinti 1380 Lt sumokėtos kainos už nekokybišką šaldytuvą, vadovaujantis CK 6.363 str. 8 d., kuri numato pirkėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą, nes jam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų.

10Vartojimo pirkimo – pardavimo atveju laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Šios pardavėjo pareigos turinys atskleistas CK 6.333 str. 2 d. ir reiškia tai, kad pardavėjas garantuoja pirkėjui, kad parduodamas daiktas atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių daikto negalima naudoti tam tikslui, kuriam jį naudoti ketino pirkėjas, arba dėl kurių pirkėjas nebūtų daikto pirkęs iš viso arba nebūtų mokėjęs tokios kainos. Kai prekei nustatytas garantijos terminas, pardavėjo suteikiama kokybės garantija ir atitinkamas įsipareigojimas atsakyti už šio termino metu atsiradusius daikto trūkumus galioja tam tikrą laiką (CK 6.335 str. 1 d.). Pirkėjas, kuriam parduotas neatitinkantis įstatyme įtvirtintų reikalavimų, t.y. netinkamos kokybės, daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, gali pasinaudoti įstatyme nurodytais pažeistų teisių gynybos būdais. Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartinių santykių atveju vartotojo, kaip specialaus civilinių teisinių santykių subjekto – silpnesniosios šalies, teisių apsaugos garantijos inter alia užtikrinamos CK 6.363 str. 4–8 d. įtvirtinant platesnius, nei kitų pirkimo – pardavimo teisinių santykių atvejais, pirkėjo (vartotojo) pažeistų teisių gynybos būdus.

11CK 6.363 str. 4 d. numato, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas (išskyrus maisto produktus), turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu turi teisę per CK 6.338 str. nurodytą terminą (aptariamu atveju per 24 mėnesių garantinį terminą) reikalauti iš pardavėjo: 1) pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 2) atitinkamai sumažinti prekės kainą; 3) per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus; 4) atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino pirkėjas pats ar trečiųjų asmenų padedamas. Tačiau šio straipsnio 8 dalis numato, kad pirkėjas vietoj šio straipsnio 4–7 dalyse numatytų reikalavimų gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Šiuo atveju netinkamos kokybės daiktą pardavėjo reikalavimu pirkėjas turi grąžinti pardavėjo sąskaita. Pardavėjas, grąžindamas pirkėjui sumokėtą kainą, neturi teisės iš jos išskaičiuoti sumą, kuria sumažėjo daikto vertė dėl jo naudojimo ar daikto išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad CK įtvirtinta vartotojo teisių gynimo būdų (CK 6.334 str. 1 d., 6.363 str. 4–8 d., kt.), kurių pritaikymo pasirinkimo teisę turi vartotojas, įvairovė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2008). Tai reiškia, kad ne pardavėjas (atsakovė) gali nuspręsti, kaip pasielgti vartotojui, o vartotojas (ieškovas), kaip silpnesnioji sutarties šalis, gali ir turi teisę reikalauti savo teisių gynimo jo pasirinktu CK 6.334 str. 1 d., 6.363 str. 4–8 d., kt. būdu. Byloje esantys įrodymai, t.y. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno skyriaus 2012-04-25 sprendimas Nr. 3KS-212 (9 b.l.), Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2012-05-18 nutarimas Nr. 10-379 (11-12 b.l.), Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2012-08-07 išvada, teikiama šioje civilinėje byloje (20-23 b.l.), S. M. įmonės „ŠALTUKAS“ atliktų darbų ataskaita (27 b.l.) patvirtina, kad ieškovo pretenzija dėl įsigyto nekokybiško šaldytuvo buvo pagrįsta, jo reikalavimas grąžinti pinigus už netinkamos kokybės šaldytuvą yra teisėtas. Pažymėtina, kad atsakovė neginčijo Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimų, atsakovės atstovas bylos nagrinėjimo teisme metu taip pat pripažino, kad ieškovui parduotas šaldytuvas neatitinka kokybės reikalavimų, tačiau be defektinio akto, negavus prekės gamintojo „Bosch“ įgalioto serviso centro „Baltic Continent“ sutikimo, negalėjo klientui šaldytuvo pakeisti į kitą ar grąžinti pinigus.

12Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas susigrąžinti už nekokybišką šaldytuvą sumokėtą kainą, t.y. 1380 Lt, yra pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas.

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas atsirado iš vartojimo teisinių santykių, jis 2012-06-27 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. TP-2-(2.2)-12-T-2185-2619 (5 b.l.) 100 proc. atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistina valstybei 71 Lt žyminio mokesčio ir 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 83 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.). Teismui negavus Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo, šios išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 99 str. 2 d.).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti R. A., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), iš UAB „Soneda“, buveinė Savanorių pr. 315, Kaune, juridinio asmens kodas 302447469, 1380 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniasdešimt litų) už nekokybišką šaldytuvą sumokėtos kainos.

17Priteisti valstybei iš UAB „Soneda“, buveinė Savanorių pr. 315, Kaune, juridinio asmens kodas 302447469, 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ir 16 Lt (šešiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokų kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai