Byla e2-6857-570/2019
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei R. D. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 204,61 Eur skolos už patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 13,82 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2019 m. rugsėjo 6 d. asmeniškai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė gyvena jai nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - ). Ieškovė vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. DV-2089, teikia daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovė nuosavybės teise valdo ir naudojasi gyvenamąja patalpa Nr. ( - ). Už ieškovės suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovė gyvena, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), bendrojo naudojimo elektros energiją, žemės nuomos mokestį) laikotarpiu 2017-09-01 – 2019-08-31 susidarė 204,61 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: mokėjimo nurodymas, administracijos direktoriaus įsakymas, buto apyvartos žiniaraštis, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kita bylos medžiaga.

11Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau–CK) 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

12CK 4.82 straipsnio 3 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. CK 4.82 straipsnio 4 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Sutinkamai su teisiniu reguliavimu atsakovė privalėjo mokėti mokestį už patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą, teritorijos priežiūrą, laiptinės valymą, namo remonto darbus todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 204,61 Eur skolos.

13CK 6.256 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsniu ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 13,82 Eur delspinigių, paskaičiuotų po 0,02 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną laikotarpiu 2017-09-01 – 2019-08-31.

14Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės priteistina 204,61 Eur skolos už patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 13,82 Eur delspinigių.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatyti 5 procentai metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Kadangi ieškinys patenkintas visiškai iš atsakovės ieškovei priteisiama rašytiniais įrodymais pagrįstų, jos turėtų 15 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

17Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Kauno g. 13B, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB Luminor bankas iš atsakovės R. D., gim. ( - ), gyv. ( - ), 204,61 Eur (du šimtus keturis eurus 61 ct) skolos už patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 13,82 Eur (trylika eurų 82 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2019 m. rugsėjo 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalies, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

22Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 204,61 Eur skolos už patalpų... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė gyvena jai nuosavybės teise... 10. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 11. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 12. CK 4.82 straipsnio 3 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 13. CK 6.256 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės priteistina 204,61 Eur skolos už... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai iš atsakovės ieškovei priteisiama... 17. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...