Byla 2-1875-868/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo 587-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui 587-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo ieškovui 1401,72 Lt žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą su delspinigiais už naudojimąsi valstybine žeme 2006-2009 m. laikotarpiu ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovas naudojasi savivaldybės žemės sklypu nuomos pagrindais, tačiau nevykdo savo kaip nuomininko pareigų, t. y. nemoka žemės nuomos mokesčio.

3Atsakovas 587-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikęs formalų byloje esančių įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas pilnai.

62003 m. spalio 20 d. tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir atsakovo 587-osios garažų statybos ir eksploatacijos bendrijos buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis N01/2003-28077, pagal kurią atsakovui buvo išnuomota 2037 kv.m. ploto valstybinės žemės sklypo dalis, sklypo kadastro Nr. 0101/0071:290 (registro Nr. 44/31744), o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, paskaičiuotą LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tarp šalių susiklostė valstybinės žemės nuomos sutartiniai teisiniai santykiai.

7LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemės“ buvo nustatytas nuomos mokesčio mokėjimo tarifas, terminai bei atitinkama šių lėšų gavėja savivaldybė. Vadovaudamasi šia nuostata, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2009 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-1048 patvirtino Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisykles. Pagal Taisyklių 17 punktą, atsakovas iki kiekvienų metų (t.y. 2009 m. ir 2010 m.) lapkričio 1 d. privalėjo deklaruoti ir iki lapkričio 15 d. sumokėti atitinkamo mokestinio laikotarpio (už 2009 m. ir 2010 m.) žemės nuomos mokestį. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas žemės nuomos mokesčio nemokėjo už 2006 m.- 2009 m. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.), todėl ieškovui priteistinas iš atsakovo 1401,72 Lt (1353,00 Lt mokesčių įsiskolinimas ir 48,72 delspinigiai) žemės nuomos mokestis už 2006-2009 m.

8CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Kadangi ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio už ieškinį, žyminis mokestis priteisiamas iš atsakovo 587-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos 50,00 Lt valstybės naudai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 1 d. pagrindu.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.

12Priteisti iš atsakovo 587-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės naudai 1353,00 Lt nuomos mokesčio, 48,72 Lt delspinigių, viso 1401,72 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus vieną Lt 72 ct).

13Priteisti iš atsakovo 587-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės naudai 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1401,72 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-02-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovo 587-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt) žyminio mokesčio valstybės naudai.

15Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

16Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per trisdešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto trečiąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai