Byla 2-3268-614/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

1Vilniaus m. trečiojo apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. Ž. ir nepilnamečių V. Ž. ir M.-L. Ž. ieškinio atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neturtinės žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

Nustatė

2Ieškovas R. Ž. savo ir nepilnamečių dukterų V. Ž. ir M.-L. Ž. vardu pateikė ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neturtinės žalos, padarytos neteisėtais teisėjo veiksmais atlyginimo, bei palūkanų priteisimo. Nurodė, kad neturtinė žala jam ir jo šeimai padaryta neteisėta Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos J. N. 2003-04-18 d. nutartimi, priimta byloje Nr.2399-L. Ieškinyje R. Ž. nurodo, kad minėta nutartimi teismas konstatavo, kad 2002-02-13 buvo priimta nutartis nurodytą turtą iš varžytinių, tačiau ši privaloma pareiga nebuvo įvykdyta, turtas varžytinėse neparduotas, o 2003-04-01 turto perdavimo aktu patvirtintu 2003-04-07, paprasčiausiai atiduotas išieškotojui. Tokiu būdu, atlikusi vykdymo proceso teisinį tyrimą ir teisiškai jį kvalifikuodama, teisėja priėmė niekinę nutartį, kuri prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, kadangi buvo viršyti įstatymų suteikti įgalinimai. Teisėja privalėjo nutraukti šį procesą ex officio ir turtą parduoti tik iš varžytinių didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui (CPK, CK normos). Įstatymai draudžia bet kokius savivaliavimus ir piktnaudžiavimus, o teisėja J. N. leido pavartoti valstybės prievartos jėgą sunaikinant asmenų teises ir laisves. Ieškovas prašo užtikrinti jo ir jo šeimos teisių ir laisvių teisminę gynybą pagal konstitucinius ir Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės principus, Europos žmogaus teisių konvencijos normas. Nurodo, kad tokiais veiksmais teisėja padarė didelę neturtinę žalą. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis, R. Ž. savo ir dukterų vardu ieškiniu prašo pranešti atitinkamoms institucijoms ir pareigūnams apie akivaizdžius pažeidimus bei informuoti Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą apie nusikalstamos veikos požymius, atlyginti jam ir jo dukterims teisėjos veiksmais padarytą 350.000,00 Lt neturtinę žalą, priteisiant ją iš atsakingo asmens, priteisti 10 proc. metines palūkanas.

3Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 str. 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Įstatymas - Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (CPK) tokią tvarką nustato. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrina ar pateiktas ieškinys atitinka bendruosius procesinių dokumentų ir jų priedų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, išvardytus CPK 111, 113, 114 straipsniuose, taip pat CPK 135 straipsnyje numatytus specialiuosius ieškinio reikalavimus, o taip pat – ar ieškinys teismingas tam teismui pagal CPK 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 straipsnius. Nustatęs, kad ieškinys neteismingas tam teismui, kuriame ieškinys pareikštas, teismas pagal CPK 137 straipsnio 2 dalį nutartimi dalį atsisako priimti ieškinį ir nurodo į kurią instituciją ar teismą reikia pareiškėjui kreiptis. Dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 137 straipsnio 5 dalis).

4Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) 6.272 straispnio 2 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Šio Kodekso 6.273 straipsnis ir Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo 51 straipsnis nustato, kad bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr.932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos“ įgaliojo Teisingumo ministeriją atstovauti – kai žala atsirado dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų. CPK 29 straipsnis nustato, kad tuo atveju, kai atsakovas yra valstybė, ieškinys turi būti pareiškiamas pagal valstybei atstovaujančios institucijos buveinę. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (kodas 188604955) buveinė yra adresu Gedimino pr. 30 Vilniuje. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo” 7 str. 3 d. atsakovo atstovo buveinės vieta priskirta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo veiklos teritorijai (Naujamiesčio seniūnija). Be to, CPK 30 straipsnis reglamentuoja teismingumą pagal ieškovo pasirinkimą – šio straispnio 7 dalyje numatyta, kad ieškinys dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą taip pat gali būti pareiškiamas pagal ieškovo gyvenamąją vietą. R. Ž. nurodė, kad jis gyvena adresu ( - ), todėl ieškovas taip pat turi teisę paduoti ieškinį Kauno miesto apylinkės teismui. Vilniaus m. 3 apylinkės teismui ieškinys neteismingas, todėl ieškinį priimti teismas atsisako (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

5Teismas taip pat atkreipia ieškovo dėmesį, kad ieškinys turi trūkumų: nepateikti įrodymai apie tai, kad R. Ž. yra įstatyminis nepilnamečių V. Ž. ir M.–L. Ž. atstovas, nenurodyti dalyvaujančių procese asmenų kodai, rekvizitai, ieškinio suma, nėra aiškus ieškinio faktinis pagrindas (kuo konkrečiai pasireiškė neturtinės žalos atsiradimas), nenurodyta nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, informacija ar byla bus vedama per advokatą (CPK 111 str, 135 str.).

6Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 290 str. ir 291 str.,

Nutarė

7Atsisakyti priimti ieškovo R. Ž. ir nepilnamečių V. Ž. ir M.-L. Ž. ieškinį dėl neturtinės žalos, padarytos neteisėtais teisėjo veiksmais atlyginimo. Grąžinti ieškinį su priedais jį padavusiam R. Ž..

8Išaiškinti ieškovams, kad jie turi teisę pareikšti ieškinį Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme arba Kauno miesto apylinkės teisme.

9Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai