Byla 2-243-375/2011
Dėl deliktinės atsakomybės

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, sekretoriaujant Aušrai Drūlytei, dalyvaujant ieškovams K. V., R. V., V. V., jų atstovui advokatui Kęstučiui Šlitui, atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ atstovui Dovilei Bogomolskytei, nedalyvaujant atsakovams V. D. ir I. J., žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovų K. V., R. V., V. V. ieškinį atsakovams UAB DK „PZU Lietuva“, V. D. ir I. J. dėl deliktinės atsakomybės ir

Nustatė

2ieškovai prašo priteisti solidariai iš atsakovų V. D. ir I. J. ieškovei K. V. 400 Lt turtinės žalos atlyginimą už dingusį mobilų telefoną NOKIA 9300, 40 Lt turtinės žalos už dingusius auskarus, ieškovui V. V. 322 Lt turtinės žalos už kurą, 196 Lt už pagerintą maistą, 7000 Lt neturtinės žalos, ieškovei R. V. 7000 Lt neturtinės žalos bei priteisti iš atsakovo V. D. 1000 Lt advokato pagalbos išlaidų. Ieškinyje nurodoma priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar parengiamasis procesinis dokumentas.

3A. V. D. ir I. J. į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 104, 106), neatvykimo priežastys nežinomos, todėl esant ieškovų prašymui priimtinas sprendimas už akių (CPK 230 str. 2 d.). Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad 2008-12-05 atsakovas V. D. vairuodamas atsakovei I. J. priklausantį nuosavybės teise automobilį Opel Omega, v.n.( - ) pėsčiųjų perėjoje partrenkė ieškovę K. V., padarydamas jai nesunkų sveikatos sutrikdymą. 2009-06-15 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendžiu V. D. pripažintas kaltu dėl minėto įvykio, tenkintas civilinis ieškinys dalinai ir priteista R. V. bei V. V. neturtinei žalai atlyginti po 1000 Lt iš UAB DK PZU Lietuva.

6Ieškinyje išdėstytos aplinkybės ir ieškinio reikalavimas grindžiamas: 2009-06-08 išrašu iš medicininių dokumentų (b.l. 10), kvitais (b.l. 11), 2009-06-15 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžiu (baudž.byla b.l. 107-109).

7Kaip matyti iš UAB DK PZU Lietuva 2009-05-29 rašto Nr.04-12A-47890 už sugadintus K. V. daiktus, pritaikius atitinkamą nusidėvėjimo procentą, numatytą 2008-12-05 nuostolio ir draudimo išmokos apskaičiavime, apskaičiuota 1163,07 Lt išmoka 2009-05-14 pervesta į R. V. sąskaitą (baudž.byla Nr.1-1469/2009, b.l.99-101). Minėtame 2008-12-05 nuostolio ir draudimo išmokos apskaičiavime žalos sureguliavimo ekspertė numatė mobilaus telefono likutinę vertę 0 Lt (b.l. 72). Ieškovai neprieštaravo minėtam apskaičiavimui ir su juo sutiko, gavo 2009-05-14 pervestą 1163,07 Lt išmoką pagal minėtą 2008-12-05 nuostolio ir draudimo išmokos apskaičiavimą, todėl šioje byloje pareikštas reikalavimas atlyginti žalą už tą patį telefoną iš atsakovų V. D. ir I. J. atmestinas.

8Nei šioje civilinėje byloje, nei baudžiamojoje byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad autoįvykio metu ieškovė K. V. turėjo auskarus ir kad tie auskarai dingo bei kokia buvo tų auskarų vertė (CPK 178 str.). Nėra ir duomenų , patvirtinančių patirtas prašomas priteisti kuro išlaidas (viso sumoje 322 Lt). Ieškovai nepateikė įrodymų, kad ieškovei buvo būtinas pagerintas maitinimas ir kas toks maitinimas jai buvo teikiamas. 196 Lt išlaidas pagrindžiančiuose kvituose pirkti maisto produktai skirti yra kasdieniniam vartojimui ir nesusiję su patirtos traumos gydymu, todėl šioje dalyje ieškinys netenkintinas kaip nepagrįstas.

9Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, arba neturtinę žalą privalo atlyginti atsakingas asmuo ( CK 6.263 str.). Atsakovas V. D. atsakingas už ieškovų patirtą neturtinę žalą, nes jis yra kaltas dėl ieškovės K. V. sužalojimo. Atsakovė I. J. atsako už patirtą žalą kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytoja - automobilis, kuriuo buvo sužalota ieškovė K. V., nuosavybės teise priklauso jai ( CK 6.270 str.). Atsakovė nepateikė force majore arba nukentėjusiosios tyčios ar didelio neatsargumo buvimą. CK 6.250 str. 1 d. nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad neturtinė žala atlyginama įstatymo nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos padarinius, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Vienas iš reikšmingų neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo ir teisingo atlyginimo veiksnių yra teisinis gėris, į kurį kėsintąsi ir dėl kurio pažeidimo padaryta prašoma atlyginti neturtinė žala (LAT 2009-03-16 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-119/2009, 2010-02-23 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-59/2010). Šioje civilinėje byloje nustatyta, kad dėl atsakovo V. D. kaltų veiksmų buvo pažeista viena svarbiausių vertybių- žmogaus sveikata. Dėl šios vertybės pažeidimo patirti neigiami padariniai yra akivaizdūs, ką patvirtina byloje esantys medicininiai išrašai. K. V. patyrė fizinį skausmą, turėjo dvasinių išgyvenimų ir nepatogumų, ji laikinai negalėjo lankyti mokyklos, buvo apsunkintos jos bendravimo, judėjimo galimybės. Pažeidus šią vertybę taip pat buvo pažeistos ir ieškovės K. V. tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, jie patyrė skaudžius išgyvenimus ir patyrė papildomus nepatogumus, susijusius su dukters sveikatos atkūrimu, atliktomis operacijomis, reabilitacija (CK 3.165 str.). Tačiau sprendžiant priteistinos neturtinės žalos dydį atsižvelgiant į tai , kad ieškovei buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ką patvirtina baudžiamojoje byloje pateikta eksperto išvada (b.l.20), šiuo metu sveikata yra atkurta, todėl ieškovės K. V. prašomas priteisti neturinės žalos dydis mažintinas iki 15000 Lt, o ieškovams R. V. ir V. V. iki 3500 Lt kiekvienam (LR CK 6.245 str., 6.250 str., LR CPK 176 str., 185 str.).

10Iš atsakovų priteistinos pašto išlaidos bei žyminis mokestis valstybei (LR CPK 96 str.). Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti solidariai iš atsakovų V. D., a.k( - ), ir I. J., a.k( - ) ieškovei K. V., a.k( - ) 15000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) neturtinei žalai atlyginti.

14Priteisti solidariai iš atsakovų V. D., a.k( - ), ir I. J., a.k( - ) ieškovui V. V., a.k( - ) 3500 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų) neturtinei žalai atlyginti.

15Priteisti solidariai iš atsakovų V. D., a.k( - ), ir I. J., a.k( - ) ieškovei R. V., a.k( - ) 3500 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų) neturtinei žalai atlyginti.

16Priteisti iš atsakovo V. D. a.k( - ) bei I. J. a.k. ( - ) po 36,62 Lt ( trisdešimt šešis litus 62 ct) pašto išlaidų bei po 330 Lt (tris šimtus trisdešimt litų) žyminio mokesčio valstybės naudai. Išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM įm.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 „Swedbank“ AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

18Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai