Byla A2-2705-614/2012
Dėl antstolės nušalinimo, kurioje suinteresuoti asmenys yra antstolė Inga Karalienė ir išieškotojas UAB „KG Constuctions“ priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjo UAB „Psyops Media“ prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-2336-845/12 pagal skolininko UAB „Psyops Media“ pareiškimą dėl antstolės nušalinimo, kurioje suinteresuoti asmenys yra antstolė Inga Karalienė ir išieškotojas UAB „KG Constuctions“ priėmimo klausimą ir

Nustatė

2Teisme gautas pareiškėjo UAB „Psyops Media“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-2336-845/12 pagal skolininko UAB „Psyops Media“ pareiškimą dėl antstolės nušalinimo, kurioje suinteresuoti asmenys yra antstolė Inga Karalienė ir išieškotojas UAB „KG Constuctions“. Teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi nenušalino antstolės Ingos Karalienės nuo vykdomosios bylos (b.l. 6).

3Teismas atsisako priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip nenagrinėtiną teisme CPK 137 str. 2 d. 1 p., 370 str. 1 d.).

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (LR CPK) 365 str. nustato, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas Kodekso XVIII skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, bet atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus, nes paprastai galimybė atnaujinti procesą užbaigtoje byloje šaliai, kurios interesai pažeidžiami neteisėtu ar nepagrįstu sprendimu, yra vienintelė priemonė pašalinti asmens teisių ir interesų pažeidimus. Šiuo atveju pareiškėjas prašo atnaujinti procesą byloje, kurioje nebuvo sprendžiamas ginčas dėl materialiųjų teisių ar pareigų. Byloje buvo priimtas procedūrinis sprendimas – išspręstas skolininko pareiškimas dėl antstolio nušalinimo vykdymo procese. Šiai teisinei situacijai proceso atnaujinimo institutas netaikytinas. Manydamas, kad antstolė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pareiškėjas turi galimybę pareikšti skundą dėl antstolio veiksmų CPK nustatyta tvarka. Kaip matyti iš bylos dokumentų, šią savo teisę pareiškėjas žino ir ja naudojasi. Teismas konstatuoja, kad šiuo atveju proceso atnaujinimo institutas nėra vienintelė priemonė pašalinti antstolio veiksmais vykdymo procese tariamai padarytus pareiškėjo teisių ir interesų pažeidimus. Teismas taip pat pažymi, kad proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti. Remdamasis šiais argumentais ir

5vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 str., teismas,

Nutarė

6Atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Psyops media“ prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip nenagrinėtiną teisme ir jį grąžinti padavusiam asmeniui.

7Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai