Byla 2-9589-235/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys,

2sekretoriaujant Audingai Petrauskienei,

3dalyvaujant L. B.,

4pareiškėjos atstovei advokatei V. Zabielienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

6pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po sutuoktinio T. N. ( - ) mirties priėmė jo palikimą, ½ dalį buto, esančio ( - ), faktiškai pradėdama jį valdyti. Pareiškėja nurodo, kad mirties momentu mirusiajam T. N. ir pareiškėjai L. B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris buvo registruotas pareiškėjos vardu. Nurodo, kad po sutuoktinio T. N. ( - ) mirties pareiškėja priėmė palikimą – butą, esantį ( - ), pradėdama juo faktiškai naudotis ir jį valdyti. Po sutuoktinio mirties pareiškėja toliau gyvena T. N. priklausančioje buto dalyje, juo rūpinasi bei moka mokesčius, taip pat minėtame bute yra deklaruota jos gyvenamoji vieta. Nurodo, jog po T. N. mirties į Vilniaus m. 4-ąjį notarų biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla nebuvo užvesta, kitų T. N. įstatyminių ar testamentinių paveldėtojų, išskyrus pareiškėją, nėra. Nurodo, kad fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu (b.l. 1-3).

7Teismo posėdyje pareiškėja palaikė pareiškimą bei prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po sutuoktinio mirties priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

8Pareiškėjos atstovė palaikė pareiškimą pareiškime nurodytais motyvais bei prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pareiškime išdėstytam reikalavimui neprieštaravo, prašė nagrinėti bylą Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM atstovai į teismo posėdį neatvyko. Dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 str. 5 d.).

10Pareiškimas tenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja L. B. su T. N. ( - ) buvo sudariusi santuoką (b.l. 8-9). ( - ) mirė T. N. (b.l. 6), po kurio mirties atsirado paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai santykiai, kadangi duomenų apie tai, kad palikėjas būtų sudaręs testamentą, nepateikta. Iš bylos medžiagos matyti, kad po T. N. mirties liko vienas įstatyminis įpėdinis: mirusiojo sutuoktinė L. B. (b.l. 17-18). Duomenų apie kitus T. N. įstatyminius įpėdinius, byloje nepateikta. Remiantis Centrinės hipotekos įstaigos Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro duomenimis nustatyta, kad nei vienas iš įpėdinių po T. N. mirties iki 2012 m. gegužės mėnesio į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė (b.l. 19-20). Pateiktame teismui pareiškime pareiškėja teigia, kad T. N. palikimą priėmė faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

12Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Vienas iš būdų palikimui priimti – faktinis paveldimo turto valdymas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 str. 2 d., 5.51 str.), t. y. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius). Remiantis CK 5.51 str. 1 d., įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

13Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad gyvenant santuokoje pareiškėja L. B. ir T. N. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo 44,44 kv. m bendro ploto butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuris buvo įregistruota pareiškėjos vardu (b.l. 12). Iš bylos medžiagos matyti, kad po T. N. mirties jo sutuoktinė L. B. priėmė mirusiojo turtą pradėdama jį faktiškai valdyti, t.y. naudojosi juo kaip savu: liko gyventi bute adresu ( - ), deklaravusi jame savo gyvenamąją vietą (b.l. 17), mokėjo visus su bendro turto išlaikymu susijusius mokesčius (b.l. 15-16), kreipėsi į teismą išreikšdama savo valią priimti palikimą. Taigi, faktinis turto valdymas, jo naudojimas ir disponavimas juo pasireiškė pareiškėjos likimu gyventi T. N. priklausančioje buto dalyje, mokesčių už butą mokėjimu, buto prižiūrėjimu, tolesniu buto naudojimu. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą (CK 5.13 str.).

14Pareiškime išdėstytos aplinkybės pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėja L. B. per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą išreiškė savo valią priimti T. N. palikimą, t.y. pareiškėja atliko aktyvius veiksmus, kurie sudaro pagrindą išvadai, kad ji palikimą priėmė pradėjusi paveldimą turtą faktiškai valdyti. Remiantis išdėstytu, pareiškimas tenkintinas darytina išvada, kad pareiškėjos L. B., pareiškimas gali būti patenkintas, šio juridinio fakto nustatymas kitų asmenų teisių bei interesų nepažeis, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja L. B. priėmė palikimą po T. N. mirties ( - ) faktiniu valdymu (CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

15Pareiškėjai juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu gauti paveldėjimo liudijimą.

16Vadovaujantis LR CPK 259-260 str., 270 str., 444str. 2d. 8p.,

Nutarė

17Pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po T. N., a.k. ( - ) mirties ( - ), jo sutuoktinė L. B., a.k. ( - ) priėmė jo palikimą, faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

19Juridinis faktas nustatomas siekiant gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai