Byla 2-15722-615/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Litesko“, atstovaujamo UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“, ieškinį atsakovui L. Ž., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad ieškovas tiekia šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ), bei vykdo daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Minėtas butas nuosavybės teise priklauso atsakovui. Ieškovas, vadovaudamasis Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartimi, tiekė į atsakovui priklausantį butą šilumą ir suteikė šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė, todėl už patiektą šilumos energiją ir suteiktas šilumos bei karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas laikotarpiu nuo 2010-08-01 iki 2012-04-30 (imtinai) susidarė 2481,84 Lt įsiskolinimas. Pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju 13 punktą, atsakovas sąskaitas už patiektą šilumos energiją privalėjo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau atsakovas šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, todėl jis privalo sumokėti 55,83 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,04 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Kadangi atsakovas gera valia skolos neatlygino, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Todėl ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – mokesčių paskaičiavimo pažymas, pretenziją, Šilumos pirkimo- pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, delspinigius, palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo pateikimo, atsakovui įteikti nepažeidžiant Civilinio proceso kodekso 123 str. 1 d. reikalavimų- asmeniškai pasirašytinai.

5Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: mokesčių paskaičiavimo pažymų, pretenzijos, Šilumos pirkimo- pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju, kitų dokumentų matyti, kad ieškovas tiekia šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ), bei vykdo daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Minėtas butas nuosavybės teise priklauso atsakovui. Ieškovas, vadovaudamasis Atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartimi, tiekė į atsakovui priklausantį butą šilumą ir suteikė šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė, todėl už patiektą šilumos energiją ir suteiktas šilumos bei karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas laikotarpiu nuo 2010-08-01 iki 2012-04-30 (imtinai) susidarė 2481,84 Lt įsiskolinimas. Pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju 13 punktą, atsakovas sąskaitas už patiektą šilumos energiją privalėjo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau atsakovas šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, todėl jis privalo sumokėti 55,83 Lt delspinigių, todėl ieškovo reikalavimai laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.138 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.71 str., 6.158 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.245 str., 6.256 str., 6.384 str., 6.391 str., Sutarties 13 p.).

8Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d.).

9Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo L. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2481,84 Lt skolos, 55,83 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovo UAB „Litesko“, į.k. ( - ), atstovaujamo UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“, į. k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai.

13Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

14Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai