Byla e2-5560-329/2019
Dėl solidaraus skolos už pateiktą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Didma“ ieškinį atsakovėms R. B. ir Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl solidaraus skolos už pateiktą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

Ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovių 345,58 Eur įsiskolinimą susidariusį neatsiskaičius už šilumos energiją ir kitas paslaugas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 123,90 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 108,90 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

5Atsakovė Kalvarijos savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies.

6Atsakovė R. B. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka – asmeniškai atsakovei.

7Byla, vadovaujantis CPK 441 straipsniu išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, apie rašytinį teismo posėdį paskelbus specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 straipsnio 3 dalis) ir išsiuntus pranešimus. Nei ieškovė, nei atsakovės iki paskirto teismo posėdžio laiko prašymų dėl žodinio bylos nagrinėjimo nepateikė.

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei Kalvarijos savivaldybei priklauso socialinis būstas – butas, esantis adresu ( - ) (toliau – Butas), kuris yra išnuomotas atsakovei R. B. (el. b. l. 48-49).

11Ieškovė ieškinyje nurodo, kad teikia į Butą produkciją (šiluminę energiją) bei eksploatuoja ir prižiūri šildymo ir karšto vandens sistemas, tačiau 2019 m. gegužės 31 dienai, atsakovės yra skolingos ieškovei 345,58 Eur. Už pateiktą produkciją, eksploataciją ir priežiūrą atsakovės privalo atsiskaityti kas mėnesį Šilumos pirkimo–pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties sąlygomis iki mėnesio pabaigos. Nurodytu laikotarpiu nebuvo mokėta, todėl liko skola – 345,58 Eur, prievolė neįvykdyta. Nurodo, kad ieškovė informavo atsakovę, jog dėl Šilumos pirkimo–pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties nevykdymo, yra susidaręs įsiskolinimas, tačiau atsakovės nesiėmė priemonių įsiskolinimui mažinti (el. b. l. 1-5).

12Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį ir nurodė, kad su ieškovės ieškiniui sutinka iš dalies. Kalvarijos savivaldybės administracija nesutinka su savo, kaip proceso dalyvio padėtimi, todėl prašo teismo pakeisti Kalvarijos savivaldybės administracijos procesinę į trečiojo asmens nereiškiančio savarankiškų reikalavimų. Prašymą grindžia šiais motyvais: Kalvarijos savivaldybės administracija 2000 m. gruodžio 12 d, gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutartimi Nr. 29 nuomoja 35,57 kv. m. bendrojo ploto gyvenamąsias patalpas ( - ), nuomininkei R. B.. Nuomos sutartimi nuomininkė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, taip pat mokėti mokesčius už šaltą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą, namo šildymo ir vandens tiekimo sistemų eksploatavimą) kas mėnesį pagal atskiras sutartis su paslaugų teikėjais. Kadangi Kalvarijos savivaldybės administracijos ir ieškovės nesieja jokie sutartiniai įsipareigojimai, todėl ginčo suma negali būti priteisinėjama ir išieškoma iš Kalvarijos savivaldybės administracijos. Pakeitus Kalvarijos savivaldybės administracijos procesinę padėtį neprieštarauja dėl ieškinio reikalavimo tenkinimo pilna apimtimi (el. b. l. 46-47) .

13Byloje nagrinėjamas klausimas, kas turi sumokėti susidariusią 345,58 Eur skolą už komunalinius mokesčius savivaldybės nuomotame bute, – savivaldybė, kaip buto savininkė, ar nuomininkas, kaip de facto komunalinių paslaugų vartotojas. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti skolą solidariai iš atsakovių.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Kalvarijos savivaldybei. Šios patalpos 2000 m. gruodžio 12 d. Gyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarties pagrindu neterminuotam naudojimui buvo suteiktos atsakovei (el. b. l. 48-49). Gyventojų registro tvarkytojo duomenimis, atsakovė šiuo adresu yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą.

15Ieškovė 2019 m. gegužės 31 d. atsakovei R. B. pateikė duomenis, kad 2019 m. gegužės 31 d. įsiskolinimas už pateiktą produkciją, eksploataciją ir priežiūrą laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d., tiektas adresu ( - ), yra 345,58 Eur (el. b. l. 6, 9).

16Šilumos energijos pirkimo–pardavimo bendruosius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos septintojo skirsnio nuostatos, specialiosios, t. y. būtent šilumos energijos pirkimą–pardavimą reglamentuojančios teisės normos: Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas bei juos detalizuojantys įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai – Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 876 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymas „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 1-297 (toliau – Taisyklės), Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 876. Taisyklių 20.2 punkte nurodyta, kad šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai, esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais šilumos vartotojais. Prieš sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku sudaroma buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, pratęsti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

17CK 6.389 straipsnyje nustatyta, kad abonentas, neviršydamas leistinos naudoti galios, be elektros energijos tiekimo įmonės sutikimo turi teisę iš jos priimtą elektros energiją perduoti kitam asmeniui (subabonentui). Šilumos energiją, šaltą bei karštą vandenį, dujas abonentas gali perduoti kitam asmeniui (subabonentui) tik tuo atveju, kai energijos tiekimo įmonė sutinka. CK 6.389 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais atsakingas pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonei lieka abonentas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija buvo sudarius sutartį su ieškove dėl pareigos mokėti už šilumos energiją perdavimo faktiniams naudotojams, dėl ko atsakovei kyla pareiga atsiskaityti už ieškovės pateiktą šilumos energiją jai nuosavybės teise priklausančiai patalpai.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, ir nurodė, kad teisinis reglamentavimas lemia tai, jog, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalimi. Jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos energijos sutarties šalis (pirkėjas) yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-549/2009; 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-432/2009; 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009; 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008).

19Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija sudarydama gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su nuomininke aptarė atsiskaitymo už komunalines paslaugas tvarką. Tačiau nuomos sutarties tarp savininko ir nuomininko sudarymas nėra teisinis pagrindas nuomininko ir šilumos energijos tiekėjo pirkimo–pardavimo santykiams atsirasti. Iš atsakovės Kalvarijos savivaldybės ir nuomininko R. B. sudarytos nuomos sutarties nuostatų matyti, kad nuomininkas buvo įsipareigojęs mokėti komunalinių paslaugų mokesčius, tarp jų ir už šilumos energiją, kas mėnesį pagal atskiras sutartis su paslaugų teikėjais, tačiau nuomininkas nevykdė nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ir šiuo atveju ieškovei negali kilti nuostolių dėl to, kad, nuomininkas netinkamai vykdė nuomos sutarties sąlygas, nes ieškovė nėra nuomos sutarties šalis.

20Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuomos sutartyje nėra nurodyta, kam (ar savivaldybei, ar namo administratoriui, ar paslaugų tiekėjams) turi būti mokami mokesčiai už suteiktas paslaugas. Savivaldybė, kontroliuodama tik nuomos mokesčio jai sumokėjimą, nuomininko pareigos sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais nekontroliavo, taip pat neatliko atsiskaitymų su paslaugas teikiančiais asmenimis kontrolės. Atsižvelgiant į tai spręstina, jog savivaldybė veikė kaip visiškai nerūpestingas ir neatidus šeimininkas ir tokiais savo veiksmais sudarė nuomininkui galimybę naudotis komunalinių paslaugų tiekėjų paslaugomis už jas neatsiskaitant. Tuo atveju, jeigu savivaldybė kontroliuotų, kaip nuomininkas įvykdė nuomos sutartyje jiems nustatytus įpareigojimus ir nuomininkas būtų sudaręs rašytines sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais, savivaldybės kaip patalpų savininkės atsakomybės klausimas šioje byloje nebūtų keliamas. Dėl savo nesugebėjimo tinkamai valdyti nuosavybės teise turimą turtą kilusių padarinių ir nuostolių rizikos savivaldybė neturėtų siekti perkelti ant kitų įmonių pečių, tokiu būdu išvengdama prievolės sumokėti už jos nuosavybės teise valdomoms patalpoms suteiktas komunalines paslaugas. Laikantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nagrinėjamu klausimu dėl to, kuris subjektas turi mokėti komunalinius mokesčius – buto savininkas ar nuomininkas, patalpų savininko ir nuomininko susitarimas turi būti konkretus; jame turi būti aiškiai išreikšta, kad nuomininkas taps šilumos energijos tiekimo pirkimo–pardavimo sutarties šalimi (pirkėju). Kadangi byloje nenustatyta, kad toks susitarimas būtų sudarytas, tai už butui tiektą šilumos energiją privalo mokėti jo savininkas. Tačiau šis aiškinimas nereiškia, jog nuomininkas apskritai neturi pareigos atsiskaityti už suvartotą šilumos energiją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas beveik analogiškoje byloje, kurioje skyrėsi tik ginčo dalykas – prekė, t. y. byloje dėl skolos už elektros energiją, yra pasisakęs, kad tokia nuomininko pareiga gali kilti iš nuomos sutarties ir nuomos santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2013). Todėl nagrinėjamu atveju atsižvelgus į tai, kad šilumos tiekimo sutartis buvo sudaryta su buto savininke – Kalvarijos savivaldybe, kaip šilumos energijos pirkėja, ji turi sumokėti skolą ieškovei už padengtą įsiskolinimą šilumos energijos pardavėjui už nuomininko (trečiojo asmens) suvartotą šilumos energiją.

21Naujausioje kasacinio teismo praktikoje, kuriose skiriasi ginčo dalykas – prekė, taip pat yra išaiškinta, kad nuomos sutartis, laikantis sutarties uždarumo principo, visų pirma yra skirta nuomos sutarties šalių tarpusavio teisiniams santykiams sureguliuoti ir nėra skirta šalių teisėms ir pareigoms pagal elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp elektros energijos tiekėjo ir buto savininko, modifikuoti. Teisėjų kolegijos vertinimu, nuomos sutartis, įtvirtindama sąlygą dėl nuomininko pareigos atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją, laikytina sutartimi trečiojo asmens naudai. Pagal CK 6.191 straipsnio 1 dalį sutartis trečiojo asmens naudai yra tokia sutartis, kuri nustato skolininko pareigą įvykdyti sutartį (prievolę) ne kitos sutarties šalies, bet trečiojo asmens naudai. Šiai sutarčiai būdinga tai, kad trečiasis asmuo, kurio naudai turi būti įvykdyta sutartis, turi teisę kartu su kitu sutartį sudariusiu asmeniu reikalauti įvykdyti sutartį, t. y. tokia sutartis sukuria trečiajam asmeniui reikalavimo teisę. Pažymėtina, kad ginčo atveju sudaryta nuomos sutartis, turėdama sutarties trečiojo asmens naudai požymių, gali lemti, kad elektros energijos tiekėjui atsiranda teisė reikalauti atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją iš nuomininko. Ši teisė, visų pirma, yra galimybė, kuria elektros energijos tiekėjas savo nuožiūra gali pasinaudoti arba nepasinaudoti. Be to, ši aplinkybė nepanaikina abonento prievolių pagal elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, tarp jų ir prievolės atsiskaityti su elektros energijos tiekėju už patiektą ir paskirstytą elektros energiją, ir neperkelia šių prievolių nuomininkui. Elektros energijos pirkimo–pardavimo santykiai tarp nuomininko ir elektros energijos tiekėjo gali atsirasti tik rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu ir tik tuo atveju abonento (savininko) prievolė atsiskaityti pereina nuomininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 6 d. nutartis, priimta byloje Nr. e3K-3-198-695/2019).

22Skolos ieškovei susidarymo laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d., atsakovė R. B. faktiškai naudojosi patalpomis, į kurias ieškovė patiekė šilumos energiją, todėl teismas sprendžia, kad ji taip pat turi pareigą atsiskaityti už suvartotą šilumos energiją.

23Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus, teismų formuojamą praktiką, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimai priteisti solidariai iš atsakovių 345,58 Eur skolą yra teisėti ir pagrįsti, todėl tenkintini (CK 6.1 straipsnis, 6.6 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.384 straipsnio 1 dalis, 6.388 straipsnio 1 dalis, 6.391 straipsnis).

24CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovių ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovių ieškovei lygiomis dalimis priteisiamos 123,90 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 108,90 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

26Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti solidariai iš atsakovių R. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios adresu ( - ), ir Kalvarijos savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188751268, buveinės adresas Kalvarija, Laisvės g. 2, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Didma“, juridinio asmens kodas 151214459, buveinės adresas Marijampolė, Geležinkelio g. 3, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT68 7300 0100 0930 7130, Swedbank bankas, akcinė bendrovė, 345,58 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt penkių eurų 58 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių R. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios adresu ( - ), ir Kalvarijos savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188751268, buveinės adresas Kalvarija, Laisvės g. 2, po 61,95 Eur (šešiasdešimt vieną eurą 95 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Didma“, juridinio asmens kodas 151214459, buveinės adresas Marijampolė, Geležinkelio g. 3, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT68 7300 0100 0930 7130, Swedbank bankas, akcinė bendrovė.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4.

Ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš... 5. Atsakovė Kalvarijos savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį... 6. Atsakovė R. B. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 7. Byla, vadovaujantis CPK 441 straipsniu išnagrinėta rašytinio proceso tvarka,... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei Kalvarijos savivaldybei priklauso... 11. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad teikia į Butą produkciją (šiluminę... 12. Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 13. Byloje nagrinėjamas klausimas, kas turi sumokėti susidariusią 345,58 Eur... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ),... 15. Ieškovė 2019 m. gegužės 31 d. atsakovei R. B. pateikė duomenis, kad 2019... 16. Šilumos energijos pirkimo–pardavimo bendruosius teisinius santykius... 17. CK 6.389 straipsnyje nustatyta, kad abonentas, neviršydamas leistinos naudoti... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad šilumos... 19. Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija sudarydama gyvenamųjų... 20. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuomos sutartyje nėra nurodyta, kam (ar... 21. Naujausioje kasacinio teismo praktikoje, kuriose skiriasi ginčo dalykas –... 22. Skolos ieškovei susidarymo laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m.... 23. Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus, teismų... 24. CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę... 25. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovių ieškovei lygiomis... 26. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 28. Ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti solidariai iš atsakovių R. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios... 30. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių R. B., asmens kodas ( - )... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...