Byla 2-180-474/2018
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas Valdas Alška, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

3Dėl skolos priteisimo šalys sudarė taikos sutartis ir prašo ją patvirtinti. Sutartis tvirtintina, nes ji atitinka šalių interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilio proceso kodekso 42 straipsniu, 87 straipsniu, 140 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

5patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2018-01-09 kuria:

  1. Ieškovė byloje yra pareiškusi 11359,56 Eur reikalavimą dėl neapmokėtų sąskaitų 2017-03-31 PVM s.f. serija VKSAN Nr.0057 ir 2017-04-28 PVM s.f. serija VKSAN Nr. 0069.
  2. Ieškovė sutinka išrašyti kreditinę sąskaitą, atitinkančią buhalterinius reikalavimus 2359 Eur sumai, pristatytų medžiagų kainas, nurodant tokias, kaip 2016-09-06 pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 16/09/06-1. Tokiu būdu ieškovė savo ieškininius reikalavimus sumažina iki 9000,56 Eur(devynių tūkstančių eurų, 56 centų). Išrašyta kreditinė sąskaita yra koreguojamos šios sąskaitos – 2017-03-31 PVM s.f., serija VKSAN Nr.0057 ir 2017-04-28 PVM s.f., serija VKSAN Nr.0069.
  3. Atsakovė UAB „SMD“ gavusi kreditinę sąskaitą, atitinkančią šios sutarties 2 punkte nurodytas sąlygas, įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB „Vakarų statyba“ 9000,56 Eur(devynis tūkstančius eurų, 56 centus) ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 9 d..
  4. Ieškovė atsisako savo reikalavimo dėl palūkanų priteisimo.
  5. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad įvykdžius šia Taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Šalys viena kitai daugiau nebeturės jokių pretenzijų ar piniginių reikalavimų, susijusių su sąskaitų 2017-03-31 PVM s.f., serija VKSAN Nr.0057 ir 2017-04-28 PVM s.f., serija VKSAN Nr.0069 apmokėjimu ir Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose nagrinėjama civiline byla Nr. 2-180-474/2018 ir jos išsprendimu.
  6. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog kiekviena iš Šalių pasilieka prie savo civilinėje byloje Nr.2-180-474/2018 patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jokių pretenzijų dėl šių išlaidų ir jokių pretenzijų dėl šių išlaidų atlyginimo kitai Šaliai nereiškia ir ateityje nereikš.
  7. Šalys taip pat susitaria, kad teismas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, jeigu tokių būtų, Šalys padengia lygiomis dalimis.
  8. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017-07-11 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-180-474/2018 lieka galioti iki visiško šioje taikos sutartyje numatytų įsipareigojimų(3punktas) įvykdymo.
  9. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o res judicata galią turinčiu ir priverstinai vykdytinu dokumentu Taikos sutartis tampa įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria ši Taikos sutartis patvirtinama.
10. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ( - ) straipsnio 2 dalyje numatytos bylos nutraukimo pasekmės, t.y. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus leidžiam. Sutartis atitinka tikruosius Šalių ketinimus ir valią, todėl Šalys prašo teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir bylą nutraukti. 11. Šalys pažymi, kad Taikos sutartį jos sudaro laisva valia, niekieno neverčiamos, nesant apgaulės, smurto, spaudimo ar grasinimo veiksmų, taip pat kitų tokio pobūdžio veiksmų ir aplinkybių, kurioms esant ši Taikos sutartis nebūtų sudaryta. Sudaroma Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, atitinka Šalių interesus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymais saugomų interesų. Kiekviena Šalis aiškiai patvirtina, kad šią Taikos sutartį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų tikruosius ketinimus ir valią.

6Bylą tarp šalių nutraukti.

7Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų statyba“, j.a.k.302676457, gražinti 75 procentus žyminio mokesčio, t.y.127,50 Eur, sumokėto 2017-06-22 mokėjimo nurodymu Nr.2697, kurį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

8Laikinąsias apsaugos priemones-areštą atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, j.a.k.301152028, turtui 11359,56 Eur sumai, uždėtą 2017-07-11 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi, panaikinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ įvykdžius Taikos sutarties sąlygas.

9Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Plungės apylinkės teismui.

Proceso dalyviai