Byla 2-16142-924/2012
Dėl antstolės Audronės Adomaitienės veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Verslavita“

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo A. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomosiose bylose Nr. 0036/12/00921 ir Nr. 0036/12/00923 pagal pareiškėjo A. Š. skundą dėl antstolės Audronės Adomaitienės veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Verslavita“,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2012-09-10 gautas pareiškėjo A. Š. skundas, adresuotas antstolei Audronei Adomaitienei ir Kauno miesto apylinkės teismui, kuriuo pareiškėjas skundžia antstolės 2012-08-24 patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo vykdomosiose bylose Nr. 0036/12/00921 ir Nr. 0036/12/00923, prašydamas teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti vykdyti antstolės Audronės Adomaitienės 2012-08-24 patvarkymą.

3Pareiškėjas nurodė, kad 2012-08-24 antstolė Audronė Adomaitienė priėmė patvarkymą, kuris yra surašytas vykdant Lazdijų raj. 2 notarų biuro vykdomuosius įrašus Nr. 741/2009-01-29 ir 745/2009-01-29 dėl solidarios 200.235,46 Lt skolos išieškojimo iš A. Š., kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ naudai. Antstolė A.Adomaitienė priimtu 2012-08-24 patvarkymu skyrė ekspertizę A. Š. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertei nustatyti ir pavedė šią ekspertizę atlikti UAB „Verslavita“ Kauno sk., skundžiamą antstolės patvarkymą gavo 2012-08-29. Pareiškėjas mano, kad šis antstolės patvarkymas yra neteisėtas ir naikintinas. Antstolė siekia nukreipti išieškojimą į pareiškėjo nekilnojamąjį turtą, todėl skundžiamu 2012-08-24 patvarkymu skyrė ekspertizę ir nurodė, kad nekilnojamąjį turtą sudaro:

  • 1/2 buto esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );
  • 1/2 žemės sklypo esančio adresu ( - ). unikalus Nr. ( - );
  • 1/2 žemės sklypo esančio adresu ( - ) unikalus Nr. ( - );
  • 1/2 sodo pastato esančio ( - ). unikalus Nr. ( - );
  • 1/2 kiemo statinių esančių ( - ). unikalus Nr. ( - ).

4Antstolė vykdo solidariosios 200.235,46 Lt skolos išieškojimą kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ naudai. Remiantis CPK 754 str. 4 d. antstolė vykdo kreditoriaus reikalavimo išieškojimą, kuris yra patenkinamas trečiąja eile. Kauno miesto apylinkės teisme 2012-04-17 priimtas teismo įsakymas civ. b. Nr. L2-8377-451/2012, kuriuo nutarta priteisti iš A. Š. sūnaus A. Š. (gim. ( - )) išlaikymui po 600,00 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ir 21.600,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą uzufrukto teise paskiriant šių lėšų tvarkytoja kreditorę A. Š.. A. Š. sūnaus A. Š. išlaikymo išieškojimą vykdo antstolis Marekas Petrovskis. Vadovaujantis CPK 754 str. 2 d. reikalavimai išieškoti išlaikymą patenkinami pirmąją eile, todėl reikalavimas išieškoti A. Š. išlaikymą turi būti tenkinamas pirmąja eile, t. y. šis reikalavimas turi pirmenybės teisę kitų kreditorių atžvilgiu. Šiuo metu susidarė situacija, kai yra vykdomas išlaikymo išieškojimas ir kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ solidariosios 200.235,46 Lt skolos išieškojimas. Remiantis CPK 754 str., pirmiausiai turi būti išieškomas išlaikymo reikalavimas, tik po to kiti kreditorių reikalavimai. Darytina išvada, kad įvykdžius antstolės 2012-08-24 patvarkymą, t. y. atlikus Nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizę, šis turtas būtų realizuojamas iš varžytinių, o tai būtų CPK 754 str., kuris reglamentuoja reikalavimų patenkinimo eilę, pažeidimas.

5Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės -uždraudimas vykdyti neteisėtai priimtą patvarkymą (CPK 144, 145 str. 1 d. 10 p.), kadangi netaikius laikinųjų apsaugos priemonių antstolė remdamasi nustatyta areštuoto Nekilnojamojo turto verte gali nekilnojamąjį turtą realizuoti iš varžytinių. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė ignoruoja įstatyme nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę bei paties išieškotojo atsisakymą, jog jo reikalavimas būtų tenkinamas pirmenybės teise, manytina, kad antstolė gavusi Nekilnojamojo turto vertės ekspertizę šį turtą realizuos iš varžytinių, todėl patenkinus skundą susigrąžinti Nekilnojamąjį turtą gali pasidaryti neįmanoma. Be to, antstolė žinodama, kad ji negali parduoti jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, negali jo vertinti ir taip neteisėtai didinti vykdymo išlaidų, kurias vėliau sieks išieškoti iš pareiškėjo turto, nes jos vykdomojoje byloje turto vertės nustatymo ekspertizės nebus galimybių naudoti.

6Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

7Pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui paduotas CPK 510 str. nustatyta tvarka. CPK 510 str. 2 d. nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2012-09-07 pareiškėjo skundas, kuriuo skundžiami antstolės Audronės Adomaitienės veiksmai, adresuotas antstolei Audronei Adomaitienei ir Kauno miesto apylinkės teismui (skundas teisme gautas 2012-09-10).

8Kreipdamasis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo proceso sustabdymo – pareiškėjas turi nurodyti tokio prašymo faktinį pagrindą, pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą šioje skundo nagrinėjimo stadijoje, t.y. iki antstolis išnagrinės pareiškėjos skundą ir priims patvarkymą. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko ir parenka vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra, siekdamas išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, taiko ar parenka laikinąsias apsaugos priemones taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

9Pareiškėjas savo prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo motyvuoja iš esmės tuo, kad jei nebūtų taikoma prašoma laikinoji apsaugos priemonė, nustatyta areštuoto turto verte šis turtas būtų realizuotas iš varžytinių, todėl patenkinus skundą susigrąžinti nekilnojamąjį turtą gali pasidaryti neįmanoma, be to būtų didinamos vykdymo išlaidos. Vertindamas pareiškėjo prašymo dėl vykdymo proceso sustabdymo pagrįstumą, teismas pripažįsta, kad pareiškėjas nenurodė jokių reikšmingų aplinkybių, kurias vertinant būtų galima padaryti išvadą, kad nesustabdžius vykdymo proceso iki skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo bus nepagrįstai pažeisti pareiškėjo ar kitų asmenų interesai. Pareiškėjas iš esmės savo prašymą motyvuoja tuo, kad jei nebūtų taikoma prašoma laikinoji apsaugos priemonė, bus realizuotas turtas iš varžytinių. Tačiau pažymėtina, kad vien tik skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo (CPK 510 str. 3 d.), o dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo pareiškėjas turės teisę kreiptis į teismą. Be to turto pardavimo iš varžytinių procedūra nėra prasidėjusi, šiuo metu tik paskirta ekspertizė turto vertei nustatyti, todėl teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iki skundo išnagrinėjimo pareiškėjui priklausantis turtas bus parduotas iš varžytinių, taip pažeidžiant jo nepilnamečio sūnaus teisę gauti jam priteistą išlaikymą, šioje proceso stadijoje nėra jokio pagrindo.

10Pažymėtina, kad šia teismo nutartimi yra išsprendžiamas tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, skundo reikalavimų pagrįstumas šioje proceso stadijoje nenagrinėtinas. Skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti išnagrinėja pats antstolis per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2 d.).

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas turi išnagrinėti nedelsdamas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, pareiškėjo prašymas šioje proceso stadijoje atmestinas kaip nepagrįstas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 str., 290-291 str., 510 str., teismas

Nutarė

13Atmesti pareiškėjo A. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – uždrausti vykdyti antstolės Audronės Adomaitienės 2012-08-24 patvarkymą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai