Byla 2-13935-541/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad su atsakove 2008-11-25 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovei suteikė 500,00 Lt dydžio paskolą. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2008-12-25, bet paskolos grąžinimo terminą pratęsė iki 2009-02-25. Atsakovė įsipareigojimo grąžinti paskolą laiku nevykdė ir paskolos negrąžino. Už kiekvieną neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 proc. delspinigiai, kurie už 180 dienų sudaro 972,00 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 500,00 Lt negrąžintos paskolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio, 972,00 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinio kopija ir teismo pranešimas įteiktas LR ( - ) str. 3 d. nustatyta tvarka (b.l. 21-22). Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsakovė be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR ( - ) str. 4 d. ir 285 str. 1 d. numatytos teisinės pasekmės – priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2008-11-25 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovei suteikė 500,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo paskolą grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, mokėdama sutartyje nustatyto dydžio įmokas, palūkanas ir kitus įkainiuose numatytus mokesčius. Atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2008-12-25 (b.l. 4-7, 8, 9), tačiau ji pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygų 7.1 punktą pratęsė paskolos grąžinimo terminą ir paskolą turėjo grąžinti 2008-02-25 (b.l. 4).

7CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2008-11-25 mokėjimo nurodymas, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt sumą ieškovas pervedė į atsakovės sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutartis Nr. 9920301 (b.l. 9). Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 500,00 Lt skola, kurią sudaro negrąžinta paskola, bei CK 6.872 str. 1 d. pagrindu 100,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio ieškovo naudai.

8Pagal bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktą ieškovas paskaičiavo 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudaro 972,00 Lt (CK 6.71 str., 6.72 str.). CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos A. T. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

9Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 972,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (500,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (CK 1.5 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas aštuntadaliu, t.y. t.y. iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 194,40 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d.). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymas 2008-11-25 paskolos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė.

10CK 6.37 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (794,40 Lt) nuo bylos iškėlimo 2012-08-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį tenkinus 50 proc., proporcingai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos – iš atsakovės ieškovo naudai priteisiamas 35,50 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d.).

12Teismas, vadovaudamasis ( - ) - 288 str.,

Nutarė

13tenkinti ieškinį iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės, a.k. ( - ) 500,00 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) negrąžintos paskolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) paskolos suteikimo mokesčio, 194,40 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt keturis litus 40 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (794,40 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-08-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35,50 Lt (trisdešimt penkis litus 50 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, kodas 301881644, naudai.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą sumokėjimą.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai