Byla L2-2926-863/2011
Dėl teismo isakymo išdavimo priemimo klausima, n u s t a t e :

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Kristina Lysionok, spresdama UAB „SMScredit.lt“ pareiškimo del teismo isakymo išdavimo priemimo klausima, n u s t a t e :

2kreditorius kreipesi i teisma su pareiškimu, prašydamas išduoti teismo isakyma išieškoti iš skolininkes V.T. 1100 Lt skolos, 1680 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo isakymo visiško ivykdymo ir 21 Lt bylinejimosi išlaidu.

3Pareiškima atsisakytina priimti.

4Netesybos atlieka kompensuojamaja, o ne baudine funkcija. Teismo teise, o tuo paciu ir pareiga yra kontroliuoti netesybu dydi, kad nebutu sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagristai praturteti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per dideles“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrecia byla nagrinejantis teismas turi atsižvelgti i nagrinejamos bylos aplinkybes (šaliu sutartiniu santykiu pobudi, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi ir kt.), remtis teisingumo, sažiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S).

5Iš kreditoriaus pareiškimo del teismo isakymo išdavimo ir kartu su juo pateiktu priedu matyti, kad kreditorius, be kita ko, reikalauja priteisti iš skolininko sutartimi numatytus 1 proc. dydžio per diena delspinigius (1680 Lt), tuo tarpu Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra konstataves, kad didesni nei 0,1 proc. dydžio per diena delspinigiai yra neprotingai per dideli (Lietuvos Aukšciausiojo teismo 2008-08-25 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Remdamasis išdestytu bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais, teismas daro išvada, kad kreditoriaus prašomi priteisti delspinigiai šiuo atveju yra aiškiai per dideli ir neprotingi.

6Kadangi teismo isakymo išdavimo tvarka nenumato pareiškimo trukumu taisymo proceduros ir nenumato galimybes teismui kreditoriaus reikalavimus tenkinti iš dalies, todel remiantis CPK 435straipsnio 2 dalies 4 punktu, teismas atsisako priimti pareiškima kaip aiškiai nepagrista ir gražina ji su visais priedais (bei žyminio mokescio sumokejimo kvito originalu) ji padavusiam asmeniui.

7Kreditorius gali pateikti ieškini pagal bendrasias ginco teisenos taisykles arba, kreipiantis i teisma LR CPK XXIII skyriaus tvarka, nurodyti netesybu suma, atitinkancia patirtus del netinkamo prievoles vykdymo nuostolius

8Vadovaudamasis CPK 290-292, 435 straipsniais, teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „SMScredit.lt“ pareiškima del teismo isakymo išdavimo del skolos, delspinigiu ir bylinejimosi išlaidu išieškojimo iš skolininkes V. T., pareiškima su priedais (bei žyminio mokescio sumokejimo kvito originalu) gražinti ji padavusiam asmeniui.

10Teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiama, taciau tai neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles.

Proceso dalyviai
Ryšiai