Byla e2-4959-802/2018
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Eridana Paltanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei A. F. L. dėl skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovė nuosavybės teise turi butą, esantį ( - ). Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovas turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl už suteiktas patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą laikotarpiu nuo 2016-11-02 iki 2018-04-30 susidarė 321,32 Eur įsiskolinimas. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 19,96 Eur delspinigių. Ieškovė turėjo 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 15 Eur valstybei sumokėtas žyminis mokestis ir 0,86 Eur už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo peržiūrėjimą ekrane.

5Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia: ieškiniu, mokėjimo nurodymu, mokėtino žyminio mokesčio sąrašu, UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos narių posėdžio protokolo išrašu, skolos ir delspinigių skaičiuote, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartimi, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kita bylos medžiaga.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, kadangi atsakovė nevykdo savo pareigos atsiskaityti už daugiabučio namo, kuriame atsakovė turi butą, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą, todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, jai procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, esant ieškovės ieškinyje suformuluotam prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovei iš atsakovės priteistina 321,32 Eur skola, 19,96 Eur delspinigiai, 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.383 straipsniu, 6.384 straipsnio 1 dalimi, 6.385 straipsnio 1 dalimi, 6.388 straipsniu, 6.391 straipsniu, 6.185 straipsnio 1 ir 2 dalimi, 6.193 straipsniu, 1.5 straipsniu, Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnis).

7Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymo Nr.1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovės A. F. L., gimusios ( - ) , paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a.s.Nr.LT894010040800030239, AB DNB bankas, b.k.40100, 341,28 Eur (tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą 28 centus) skolą su netesybomis, 5 (penkis) procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-06-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,86 Eur (penkiolika eurų 86 centus) bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

12Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai