Byla 2-9621-748/2012
Dėl sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant atsakovės Kauno kredito unijos atstovei advokato padėjėjai Jolantai Meištienei, nedalyvaujant ieškovei A. B., trečiajam asmeniui K. B. išvadą duodančios institucijos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovei Kauno kredito unijai, trečiajam asmeniui K. B. ir išvadą duodančiai institucijai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė :

4ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 2009 m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 p. negaliojančiu ab initio, 2009-12-04 tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos Paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 p. negaliojančiu ab initio, pripažinti 2012-01-31 vienašališką atsakovės 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 nutraukimą neteisėtu, pripažinti 2012-01-31 vienašališką atsakovės 2009-10-12 Paskolos sutarties Nr. 09-00647 nutraukimą neteisėtu bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas (t.1, b.l. 70-80).

5Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2009 m. spalio 12 d. su Kauno kredito unija sudarė Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr. 09-00647, kurios pagrindu buvo suteiktas 60175,00 EUR kreditas būstui įsigyti. Paskolos suteikimo terminas sutartyje buvo numatytas 30 metų. Šios Būsto paskolos pagrindu buvo įgytas namas su priklausiniais, unikalus numeris 4400-1964-8556, ir žemės sklypas, unikalus numeris 5217-0031-0099, esantys adresu Kosmoso g. 8, Radikių km., Kauno raj. Kadangi 2009 metais nekilnojamojo turto rinkoje buvo žymus kainų šuolis, todėl už suteiktą kreditą galima buvo įsigyti tik neįrengtą namą, todėl 2009 m. gruodžio 4 d. su Kauno kredito unija sudarė kitą Paskolos sutartį Nr. 09-00792, pagal kurią buvo suteiktas 44 422,00 EUR kreditas būsto remontui. Paskolos terminas sutartyje buvo numatytas 30 metų. Ieškovė pažymėjo, kad 2010 metais prasidėjus visuotinai pripažintai ekonominei krizei, praradus darbus, susidūrus su sveikatos problemomis su kreditoriumi Kauno kredito unija buvo sudaryti papildomi susitarimai: 2010-04-29 buvo pasirašytas Susitarimas prie 2009-10-12 Būsto paskolos sutarties Nr. 09-00647, pagal kurį buvo susitarta vieneriems metams atidėti paskolos dalies mokėjimą, kas mėnesį sumokant dalį priskaitytų palūkanų, kas sudarė po 346,85 EUR kas mėnesį, 2010-04-29 buvo pasirašytas Susitarimas prie 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792, pagal kurį buvo susitarta vieneriems metams atidėti paskolos dalies mokėjimą, kas mėnesį sumokant dalį priskaitytų palūkanų, kas sudarė po 231,24 EUR kas mėnesį. Vykdant įsipareigojimus mokėjo kiek išgalėjo mokėti įmokas, tačiau 2011-06-20 buvo gautas Kauno kredito unijos pranešimas dėl skolinio įsipareigojimo įvykdymo, kuriuo buvo raginama iki 2011-07-05 padengti esamą įsiskolinimą, sudarantį 14 541,43 Lt pagal 2009 m. spalio 12 d. Paskolos sutartį Nr. 09-00647 bei tą pačią dieną gautas pranešimas dėl skolinio įsipareigojimo įvykdymo, kuriuo raginama iki 2011-07-05 padengti esamą įsiskolinimą, sudarantį 13 276,95 Lt pagal 2009-12-04 Paskolos sutartį Nr. 09-00792. 2011-07-15 ir 2011-11-10 buvo kreiptasi į Kauno kredito uniją su prašymu suteikti galimybę abipusiu susitarimu pritaikyti būsto paskolos įmokų mokėjimą iki šeimos finansinės būklės pagerėjimo, tačiau 2012-02-03 buvo gauti Kauno kredito unijos pranešimai dėl skolinio įsipareigojimo pagal Paskolos sutartis Nr. 09-00647, Nr. 09-00792, kuriais informavo, kad Kauno kredito unija vienašališkai nutraukė minėtas paskolos sutartis ir pakartotinai ragina paskolos gavėją ir laiduotoją nedelsiant grąžinti visą paskolą, sumokėti palūkanas, delspinigius bei kitas priklausančias mokėti sumas. 2012-02-10 Kauno kredito unija kreipėsi su pareiškimais dėl priverstinio skolos išieškojimo į Kauno miesto apylinkės teismą. Ieškovė nurodė, kadangi kreditavimo paslaugomis naudojosi kaip vartotoja patenkinti savo asmeninius bei šeimos poreikius, nesusijusius profesija, 2009-10-12 Būsto paskolos sutartis Nr. 09-00647 ir 2009-12-04 Paskolos sutartis Nr. 09-00792 laikytinos vartojimo sutartimis, todėl joms taikytinos CK vartojimo sutartis reglamentuojančios normos, tame tarpe taikytinas ir CK 6.188 str., reglamentuojantis vartojimo sutarčių sąlygų ypatumus. 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 punkte ir 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 punkte nustatytos sąlygos pripažintinos nesąžiningomis, kadangi: Ši nuostata iš anksto pasmerkia Paskolos gavėją (vartotoją) priverstiniam išieškojimui; numato neproporcingai didelę vartotojo atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; neatsižvelgiant į aplinkybes, Paskolos davėjui suteikiama teisė vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti visą paskolos sumą iš karto; Kredito unija, neatsakė nei į vieną prašymą, nors tai padaryti privalo, ir neatsižvelgdama į tai, kad dėl sveikatos būklės ir finansinės padėties negalint vykdyti įsipareigojimų pilna apimtimi, tačiau kiek išgalint mokant įmokas, vienašališkai nutraukė minėtas sutartis; sutarčių sąlygos nebuvo individualiai aptartos; pasirašė kredito unijos parengtą standartinę sutartį, kurios nuostatų turiniui neturėjo jokios įtakos, jos nebuvo derybų objektas, jiems nebuvo suteikta teisė pareikšti pastabų, didelės apimties sutartis pasirašė perskaitę tik specialiąją šių sutarčių dalį, kadangi studijuoti bendrąją dalį nebuvo laiko, nes sutartys nebuvo pateiktos susipažinti iš anksto, buvo pasakyta, kad tai standartinės sutartys, duodant suprasti, kad jei nori, kad būtų suteiktas kreditas - pasirašyk pateiktas sutartis. 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 punkto ir 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 punkto sąlygomis iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra bei vartotojo teisės ir ekonominiai interesai. Pripažinus 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 punkto ir 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 punkto sąlygas nesąžiningomis, remiantis CK 6.188 str. 6 d., jos negalioja nuo sutarties sudarymo momento (ab initio). Minėtus Sutarties punktus pripažinus negaliojančiais, konstatuotinas pagrindas pripažinti vienašališką 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 ir 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 nutraukimą nepagrįstu ir neteisėtu.

6Atsakovė su patikslintu ieškiniu nesutiko, pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovė periodiškai nemokėjo paskolų įmokų pagal 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr. 09-00647 ir pagal 2009-12-04 Paskolos sutartį Nr. 09-30792. Ieškovė per 2011 metus pagal 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr. 09-00647 iš viso buvo sumokėjusi tik 126,06 EUR, o pagal 2009-12-04 Paskolos sutartį Nr. 09-00792 per 2011 metus įmokėjimų daryta nebuvo. Ieškovės pateikti prie ieškinio įmokų mokėjimo kvitai, įrodo, kad ji dengė savo įsiskolinimą pagal 2010-12-07 pajaus dydžio paskolos sutartį Nr. 10-00967. Kreditorė, gavusi informaciją apie skolininkės šeimos gaunamų mėnesinių pajamų sumažėjimą, atsižvelgė į susidariusią situaciją ir geranoriškai bendradarbiavo su skolininke: 2010-04-29 sudarė su ieškove Susitarimą prie 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr.09-00647 bei tą pačią dieną sudarė Susitarimą prie 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr.09-00792, kuriuose susitarė 1 (vieneriems) metams atidėti paskolų dalių mokėjimus, kas mėnesį sumokant tik dalį priskaitytų palūkanų; 2010-11-30 buvo atliktas antras 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr.09-00647 mėnesinių įmokų tvarkaraščio pakeitimas - sumažinta paskolos metinė palūkanų norma. Tačiau nepaisant kompromisinių kreditorės sprendimų skolininkės ir jos šeimos atžvilgiu, ieškovė nesilaikė minėtų paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimų tvarkaraščiuose numatytų mokėjimo sumų bei terminų, kas laikytina minėtomis paskolos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų nevykdymu - esminiais šių sutarčių pažeidimais. Pagrindinė priežastis, dėl kurios sutriko reguliarus ieškovės A. B. paskolų įmokų mokėjimas pagal paskolos sutartis yra nepaskaičiuotas ir besaikis ieškovės ir jos sutuoktinio K. B. skolinimasis. Atsiliepime pažymėjo, kad 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 bei 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr.09-00792 vienašališkas nutraukimas prieš terminą negali būti pripažintas nesąžiningu ieškovės atžvilgiu, nes 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr.09-00647 6.3. punkte bei 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr.09-00792 5.6. punkte numatytos vienašališko sutarties nutraukimo prieš terminą sąlygos yra išdėstytos aiškiai ir suprantamai. Ieškovė, pasirašydama 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr.09-00647 bei 2009-12-04 Paskolos sutartį Nr.09-00792, pasirašytinai patvirtino, kad visos sutarčių sąlygos, nustatytos bendrojoje ir specialiojoje dalyse, su paskolos gavėja buvo aptartos individualiai ir jai išaiškintos prieš pasirašant sutartį. Įstatymas suteikia vartotojams papildomą apsaugą, skirtą išvengti stipresnės šalies primestų sąlygų, šitaip siekiant atkurti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Tačiau ši papildoma apsauga nedaro išimčių ir nereiškia, kad vartotojai gali tam tikra apimtimi nevykdyti hipoteka užtikrintų prievolių ar naudotis įstatymo jiems numatytomis vartotojų apsaugos priemonėmis, siekiant nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Jeigu skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu skolininkui netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą, nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto (pagrindas: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012). Ieškovė A. B. ir jos sutuoktinis K. B. nesilaikė 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr.09-00647 bei 2009-12-04 paskolos sutarties Nr.09-00792 prieduose „Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraščiuose“ numatytų mokėjimo sumų ir terminų, Kauno kredito unija ne kartą žodžiu bei raštu šiuos asmenis įspėjo dėl įsiskolinimų sumokėjimo. Tačiau nei A. B., nei K. B. per pranešimuose nustatytus papildomus terminus įsiskolinimų nesumokėjo, kas laikytina esminiais sutarties pažeidimais. Vienašališkas 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr.09-00647 bei 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr.09-00792 nutraukimas yra teisėtas bei užtikrinantis kreditoriaus teisių bei teisėtų lūkesčių susigrąžinti paskolintas pinigines lėšas apsaugą. Ieškovė A. B. ir jos sutuoktinis K. B., sudarydami 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr.09-00647 bei 2009-12-04 Paskolos sutartį Nr.09-00792, jų priedus ir pakeitimus, pasirašydami sutartinės hipotekos lakštus, veikė laisva valia, suprato savo įsipareigojimus ir jiems kylančias teisines pasekmes skolos negrąžinimo kreditoriui atveju. Hipotekai būdingi bruožai yra jos absoliutumas, pirmumas prieš kitus kreditorius ir sekimas paskui įkeistą daiktą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad hipotekos ir hipotekos registro normų sistema įtvirtina efektyvų prievolių įvykdymo užtikrinimo mechanizmą, hipotekos kreditoriui garantuojama pirmenybė gauti savo reikalavimų patenkinimą iš įkeisto turto prieš visus kitus skolininko kreditorius ne ginčo tvarka, specialia, pagreitinta skolos išieškojimo iš įkeisto turto procedūra. Hipotekos institutą sudarančios materialiosios teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, o tokią specifinę šio kreditoriaus padėtį užtikrina ir hipotekos instituto esmę įtvirtina specialiosios proceso teisės - LR civilinio proceso kodekso XXVI skyriaus -normos (pagrindas: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-01-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2005; 2010-04-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-171/2010; 2010-11-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-433/2010; ir kt) (t.1. b.l. 134-139).

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė atsiliepimo motyvus ir argumentus palaikė ir papildomai paaiškino, kad sutartys buvo nutrauktos, prieš tai davus papildomą terminą sumokėti įsiskolinimą. Ieškovė nėra naujokė skolinimosi srityje, buvo sudariusi 24 paskolos sutartis. Ginčijamas sutartis pasirašė laisva valia, suprato skolininko ir laiduotojo pareigas.

8Trečiasis asmuo K. B. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su patikslintu ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti - pripažįstant 2009 m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 p. negaliojančiu ab initio, 2009-12-04 tarp ieškovės ir atsakovo sudarytos Paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 p. negaliojančiu ab initio, pripažinti 2012-01-31 vienašališką atsakovės 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 nutraukimą neteisėtu, pripažinti 2012-01-31 vienašališką atsakovės 2009-10-12 Paskolos sutarties Nr. 09-00647 nutraukimą neteisėtu bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 punkte ir 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 punkte nustatytos sąlygos pripažintinos nesąžiningomis, nes pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra bei vartotojo teisės ir ekonominiai interesai (t.1, b.l. 125-132).

9Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija byloje pateikė nutarimą „Dėl išvados civilinėje byloje Nr. 2-9621-748-2012/ patvirtinimo pateikimo“, kurioje nurodė, jog 2009 m. spalio 12 d. Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 - 4.2.1; 5.3.2. bei 5.13. punktų nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 9 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. įpareigoja vartotoją vykdyti Sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki Sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti; Sutarties 2.15. bei 6.3. punktų nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; Sutarties 5.8; 5.9; 6.4; 11 bei 14 punktų nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies bendrąjį sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus; Sutarties 6.6. bei 6.7. punktų nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 14 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. pardavėjui ar paslaugų teikėjui suteikia išimtinę teisę aiškinti sutartį; Sutarties specialiosios dalies sąlyga, nustatanti, kad: „Paskolos gavėjas patvirtina, kad visos Sutarties sąlygos, nustatytos bendrojoje ir specialiojoje dalyse, su juo buvo aptartos individualiai ir jam išaiškintos prieš pasirašant Sutartį <...>" atitinka Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 2 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju ar kita šalimi tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus. Pažymėjo, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teisės aktų nėra įgaliota spręsti dėl vienašališko 2009 m. spalio 12 d. Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 nutraukimo pripažinimo neteisėtu (t.1, b.l. 154-162 b.l.,).

10Nustatyta, kad 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartimi Nr. 09-00647 atsakovė Kauno kredito unija ieškovei A. B. suteikė 60.175,00 EUR paskolą būstui įsigyti, paskolą grąžinant per 30 metų terminą, iki 2039-10-30. Sutarties 6.3 punktu šalys susitarė, kad Kredito unija turi teisę nutraukti sutartį anksčiau, negu nustatyta sutartyje, prieš 15 dienų įspėjusi paskolos gavėją, jeigu paskolos laikotarpiu paskolos gavėjas padaro nors vieną iš esminių sutarties pažeidimų. Tokiais pažeidimais laikomi Bendrosios dalies 5.1, 5,3, 5.4, 5.5, 5.6 punktuose nustatytų paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. (t.1, b.l. 81-83). Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 5.1 punktu šalys susitarė, kad paskolos gavėjas įsipareigoja paskolą naudoti pagal Specialiosios dalies 2.3 punkte nustatytą paskirtį ir nuo gautos paskolos sumos mokėti palūkanas, vykdyti prievoles Kredito unijai pagal sutartį ir mokėjimo dienomis pagal įmokų tvarkaraštį grąžinti paskolą Kredito unijai bei sumokėti apskaičiuotas palūkanas. Jei taikomas paskolos grąžinimo atidėjimas, paskolą pradėti grąžinti Specialiosios dalies 2.14 punkte nurodytą dieną. Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 2.14 punktu šalys susitarė, kad paskolos gražinimo pradžios data yra 2009-11-30.

112009-10-12 laidavimo sutartimi Nr. 09-00647-1 trečiasis asmuo K. B. užtikrino Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr. 09-00647 (t.1, b.l. 84).

122010-04-29 susitarimu prie 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 šalys susitarė dėl paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraščio pakeitimo (t.1, b.l. 88).

13Atsakovė Kauno kredito unija 2011-06-20 ieškovei pranešė, kad jos mėnesinių įmokų įsiskolinimas pagal 2009-10-12 paskolos sutartį Nr.09-00647 yra 14.541,43 Lt, iš jų 156,62 Lt – paskola, 14.378,56 Lt – palūkanos, 6,25 Lt – delspinigiai, ir pareikalavo iki 2011-07-05 sumokėti susidariusius įsiskolinimus. Nurodė, kad nesumokėjus skolos, remiantis sutarties 6.3. punktu, sutartis bus vienašališkai nutraukta ir pareikalauta anksčiau termino grąžinti visa paskola 221.849,48 Lt ( iš jų: 207.464,67 Lt paskola, 14.378,56 Lt – palūkanos, 6,25 Lt – delspinigiai) (t.1, b.l. 36).

142009-12-04 Paskolos sutartimi Nr. 09-30792 atsakovė Kauno kredito unija savo nariui-paskolos gavėjai A. B. suteikė 44.422,00 EUR paskolą būsto remontui, paskolą grąžinant iki 2039-11-30 (t.1, b.l. 22-24). Sutarties 5.6 punktu šalys susitarė, kad Kredito unija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjusi pareiškėją ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, ir reikalauti, kad paskolos gavėjas grąžintų paskolą prieš terminą, sumokėtų palūkanas, delspinigius ir kitas mokėti priklausančias sumas, esant nors vienai iš šių aplinkybių: paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per 15 kalendorinių dienų nuo Kredito unijos rašytinio pareikalavimo dienos; paskolos gavėjas naudoja paskolą ne pagal tikslinę paskirtį; jeigu iškyla grėsmė, kad paskola nebus grąžinta laiku; jeigu sumažėja įkeisto turto vertė ar nors vienas laiduotojas (garantas) reiškia pretenzijas dėl savo laidavimo ar garantijos ir paskolos gavėjas nepateikia papildomų paskolos užtikrinimo priemonių; paskolos gavėjas paskolos grąžinimo laikotarpiu be Kredito unijos sutikimo ima paskolas kitose kredito įstaigose ar skolinasi pinigų iš kitų fizinių ar juridinių asmenų; paskolos gavėjas atsisako pateikti dokumentus jo finansinei veiklai įvertinti; paskolos gavėjas nesudaro sąlygų Kredito unijai tikslinį paskolos panaudojimą patikrinti vietoje. (t.1, b.l. 85-86).

15Atsakovė Kauno kredito unija 2011-06-20 ieškovei raštu pranešė, kad jos mėnesinių įmokų įsiskolinimas pagal 2009-12-04 paskolos sutartį Nr.09-00792 yra 13.276,95 Lt, iš jų 68,54 Lt – paskola, 13.205,68 Lt – palūkanos, 2,73 Lt – delspinigiai, ir pareikalavo iki 2011-07-05 sumokėti susidariusius įsiskolinimus. Nurodė, kad nesumokėjus skolos, remiantis sutarties 5.6.1. ir 5.6.3. punktais, paskolos sutartis bus vienašališkai nutraukta ir pareikalauta anksčiau termino grąžinti visą paskolą 166.376,17Lt ( iš jų: 153.167,76 Lt paskola, 13.205,68 – palūkanos, 2,73 Lt – delspinigiai) (t.1, b.l. 37).

162010-04-29 susitarimu prie 2009-12-04 paskolos sutarties Nr. 09-00792 šalys susitarė dėl paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraščio pakeitimo (t.1, b.l. 89). 2010-04-29 kreditorius ir skolininkė susitarimu prie paskolos sutarties metams atidėjo paskolos dalies mokėjimą, kas mėnesį sumokant tik dalį priskaitytų palūkanų.

17Ieškovė A. B. ir trečiasis asmuo K. B. 2011-03-28, 2011-07-15, 2011-11-10 raštu kreipėsi į atsakovę Kauno kredito uniją, pranešdami apie materialinius sunkumus, kilusius sumažėjus gaunamam darbo užmokesčiui ir šeimos pajamoms dėl pasunkėjusios sveikatos būklės, apie kitus finansinius įsipareigojimus, priverstinį skolų išieškojimą per antstolio kontorą, apie šeimos sunkią finansinę būklę ir nemokumą, prašydami atsižvelgti į šias aplinkybes, atidėti paskolų mokėjimo terminą, perskaičiuoti skolą sumažintomis įmokomis, rasti bendrą sprendimą, kad šeima neprarastų vienintelio būtino gyvenamojo būsto (t.1, b.l. 38-48). Atsakovės atstovės paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė sutarčių sąlygų pakeitimo su ieškove nederino ir neatsakė ieškovei ir jos sutuoktiniui į prašymus keisti paskolų grąžinimo sąlygas.

18Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2010-05-19 K. B. buvo nustatytas 45 proc. lygio darbingumas (t.1, b.l. 25), jo darbo užmokestis pagal 2010-12-14 darbo sutartį su UAB „Torita“ sudarė 1000 Lt, nuo 2011-04-01 jam pradėtas mokėti 200 Lt dydžio priedas (t.1, b.l.90-93); pagal 2012-02-21 darbo sutartį K. B. pradėjo dirbti UAB Security group“ už 400 Lt dydžio mėnesinį atlyginimą (t.1, b.l. 97, 56); be to, jis gauna netekto darbingumo pensiją 171,78 Lt per mėnesį (t.1, b.l. 57-58). Ieškovė A. B. dirbo Kauno 2 klinikinėje ligoninėje, jos pareiginė alga nuo 2008m. gegužės mėn. buvo 1310 Lt , nuo 2012-04-02 - Kauno klinikinėje ligoninėje, 2012 m. sausio - kovo mėn. vidutinis darbo užmokestis sudarė 1384,74 Lt (t.1, b.l. 59-64). Iš medicininių dokumentų bei epikrizės matyti, kad A. B. serga sunkia onkologine liga, 2012m. gegužės mėn. buvo operuota, yra nuolat gydoma (t.1, b.l. 100, t.2, b.l. 10-11, 20-21,32-39).

19Atsakovė Kauno kredito unija 2012-02-03 ieškovei A. B. ir trečiajam asmeniui K. B. pranešė, kad 2012-01-31 vienašališkai nutraukė 2009-10-12 paskolos sutartį Nr.09-00647 ir 2009-12-04 paskolos sutartį Nr. 09-30792. Šiuose pranešimuose nurodė, kad ieškovė nemažą laiko tarpą pažeidinėjo 2009-10-12 paskolos sutarties Nr.09-00647 5.1, 5.6 punktus ir 2009-12-04 paskolos sutarties Nr. 09-30792 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 punktus, kad Kredito unija keletą kartų tiek žodžiu, tiek raštu yra įspėjusi paskolos gavėją ir laiduotoją dėl galimo minėtos paskolos sutarties nutraukimo anksčiau nustatyto galutinio termino, jei nebus pašalinti esminiai paskolos sutarties pažeidimai, tačiau paskolos gavėja ir laiduotojas susidariusio mėnesinių įmokų vėlavimo nepadengė. Atsakovė pranešė ieškovei, kad vadovaudamasi 2009-10-12 paskolos sutarties Nr.09-00647 bendrosios dalies 6.3 punktu ir 2009-12-04 paskolos sutarties Nr. 09-30792 bendrosios dalies 5.6 punktu vienašališkai nutraukė paskolos sutartis. (t.1, b.l. 49, 50). 2012-02-10 kreditorė Kauno kredito unija kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės A. B. pagal 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr. 09-00647 ir 2009-12-04 paskolos sutartį Nr.09-00792 (LITEKO duomenys).

20Pagal 2009-10-12 paskolos sutartį Nr.09-00647 negrąžinta skolinio įsipareigojimo dalis 2012-02-03 duomenimis yra 67.001,04 EUR (t.1, b.l. 49).

21Pagal 2009-12-04 paskolos sutartį Nr. 09-30792 negrąžinta skolinio įsipareigojimo dalis 2012-02-03 duomenimis yra 50764,52 EUR (t., b.l. 50).

22Iš ieškovės sąskaitų išrašų matyti, kad ieškovė paskolų grąžinimo įmokas ir palūkanas pagal 2009-10-12 paskolos sutartį Nr.09-00647 ir 2009-12-04 paskolos sutartį Nr. 09-30792 mokėjo nesilaikydama sutarties sąlygų, o tam tikrą laiką išvis nebemokėjo įmokų. Per 2011 metus pagal 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartį Nr. 09-00647 ieškovė iš viso buvo sumokėjusi 126,06 EUR palūkanų ir delspinigių, paskolos grąžinimo įmokų nemokėjo; pagal šią sutartį nemokėjo jokių įmokų 199 dienas. Pagal 2009-12-04 Paskolos sutartį Nr. 09-00792 nuo 2010-11-05 jokių įmokėjimų daryta nebuvo, t.y. 451 dieną ieškovė nebevykdė jokių atsiskaitymų pagal šią sutartį (t.1, b.l. 140-141.) Šie įrodymai paneigia ieškovės pateiktus duomenis, kad kvitais (t.1, b.l. 28-34) apmokėtos sumos yra įmokos už ginčo paskolas, išskyrus vieną įmoką - teismas pripažįsta, kad 2011-02-07 kvitu 115,62 EUR padaryta įmoka pagal 2009-10-12 paskolos sutartį Nr.09-00647 (t.1, b.l. 29). Kaip matyti iš Kauno kredito unijos raporto apie narį, ieškovė buvo paskoliniuose santykiuose su atsakove ir pagal kitas paskolų sutartis, todėl yra pagrįstas atsakovės paaiškinimas, jog nurodytais kvitais ieškovė atsiskaitė už kitas paskolas. (t.1, b.l. 143-144).

23Kauno miesto apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. 2-9927-528/2012 ir Nr.2-12908-528/2012 yra išsprendęs kreditoriaus Kauno kredito unijos pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal 2009-10-12 paskolos sutartį Nr.09-00647 ir 2009-12-04 paskolos sutartį Nr. 09-00792, tačiau tai netrukdo nagrinėti teismui vienašališko sutarčių nutraukimo teisėtumo klausimą, nes toks ginčas teisme nebuvo sprendžiamas.

24Lietuvos Aukščiausias Teismas laikosi praktikos, kad skolininkas turi teisę ginčyti kredito sutarties vienašališką nutraukimą, nors hipotekos teisėjo nutartimis jau yra išspręsta dėl turto arešto ir priverstinio skolos išieškojimo: „<...>hipotekos teisėjas kreditoriaus prašymą priverstinai išieškoti iš hipoteka įkeisto turto sprendžia supaprastinto proceso tvarka, kuri įstatyme reglamentuojama specialiųjų CPK normų, užtikrinančių procedūrų spartumą. Vienas šio proceso požymių – jis vyksta rašytinio proceso tvarka (CPK 544 straipsnis). Dėl to hipotekos teisėjo galimybes kvalifikuoti sutartį vartojimo teisinių santykių aspektu, ištiriant aplinkybes reikšmingas vartotojų teisių apsaugai, riboja byloje dalyvaujančių asmenų jam pateiktų dokumentų turinys. CPK XXXVI skyriaus normos, nustatančios bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo tvarką, skirtos hipotekos procedūrų greitumui ir paprastumui užtikrinti, todėl įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo spręsti įkeitimo sutarties šalių ginčų dėl kredito sutarties sąlygų ar jos nutraukimo pagrindo. <...> Skolininkai, manydami, kad, neišsprendus šių klausimų, lieka pažeistos jų teisės, jas gali ginti kitame procese ginčo teisenos tvarka, kurį reglamentuojančios teisės normos sudaro sąlygas atlikti išsamesnį reikšmingų ginčo aplinkybių tyrimą.( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 27d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-189/2012).

25Ieškinys tenkintinas visiškai.

26Ieškovė ieškinį grindė šalių sudarytų paskolos sutarčių sąlygų nesąžiningumu, konkrečiai – 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 bendrosios dalies 6.3 punkte ir 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 bendrosios dalies 5.6 punkte nustatytomis sąlygomis grąžinti visą sumą iš karto paskolos davėjui vienašališkai nutraukus sutartį. Ieškinyje nurodė, kad kreditoriaus interesai yra užtikrinti hipoteka, būsto draudimu Kauno kredito unijos naudai, be to, Kauno kredito unijoje yra ieškovės pajinė sąskaita, kurioje yra 46186,21 Lt; ieškovė ir jos sutuoktinis gauna darbines ir kitokias pajamas, ieškovė yra apsidraudusi.

27Sutarties šalims yra suteikta teisė nutraukti sutartį joje numatytais atvejais ( CK 6.217str.5d.). Šalys gali susitarti, kokius pažeidimus laikyti esminiais, suteikiančiais teisėtą pagrindą jos nutraukimui. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams ( CK 1.5 str.), viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157str.).

28Nutraukiant sutartį vienašališkai, atsakovė privalėjo laikytis sutarties nutraukimo pagrindų ir tvarkos. Šalims galioja bendrasis reikalavimas sutarties laisve naudotis sąžiningai, teisingai ir protingai, nepažeidžiant imperatyviųjų teisės normų ir viešosios tvarkos. Tik teisėtai nutraukus sutartį gali būti pripažįstama esant dėl to nutrūkusius ir šalių sutartinius santykius.

29Sutarties sąlygos sąžiningumo klausimas sprendžiamas kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes. Vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Teismas klausimus dėl ginčo sutarties kvalifikavimo vartojimo sutartimi bei dėl vartojimo sutarčių sąlygų atitikties sąžiningumo kriterijams privalo spręsti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose 2006-02-22 Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 Nr. 3K-3-211/2008). Šioje byloje nagrinėjamu atveju ieškovė - fizinis asmuo sudarė sutartis ne su verslu ar profesija susijusiu tikslu, o vieninteliam gyvenamajam būstui, kuriame iki šiol gyvena su šeima, įsigyti ir suremontuoti (Sutarties Nr. 09-00647 2.3 p., t. 1, b. l. 14, ir Sutarties Nr. 09-00792 2.3 p., 1t., b.l. 22 ), todėl sutartys laikytinos vartojimo sutartimis (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 14 d.).

30Vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesnės sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės principo ribojimą.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog kreditavimo sutartyje įtvirtintos sutarties nutraukimą reglamentuojančios sąlygos ta apimtimi, kuria jos suteikia kreditoriui teisę, jei kredito gavėjas sutartyje nustatytais terminais negrąžina bankui bent vienos kredito dalies, nutraukti kreditavimo sutartį ir reikalauti iki sutarties nutraukimo termino suėjimo sugrąžinti visą paimtą kreditą, palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje numatytus mokėjimus, prieštarauja bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo (kredito gavėjo) nenaudai (CK 6.188 straipsnio 1 ir 2 dalys), todėl nurodytos sutarties sąlygos pripažįstamos negaliojančiomis ab initio (CK 6.188 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB DnB NORD banko pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-272/2011). Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl papildomos vartotojams taikomos apsaugos, yra pažymėjęs, kad papildoma vartotojams suteikiama apsauga yra skirta išvengti stipresnės šalies primestų sąlygų, taip siekiant atkurti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Tačiau ši papildoma apsauga nedaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (CK 6.38, 6.59 straipsniai), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekiant nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. <...> Jei iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu pirmajam (skolininkui) netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-58/2012).

32Nagrinėjamos sutartys yra ilgalaikės – sudarytos 30-čiai metų (paskolų grąžinimo terminas nustatytas 2039-10-30 ir 2039-11-30), sutarčių šalys ekonominiu požiūriu yra nelygios. Pagal sutarties Nr. 09-00647 6.3 punkto sąlygas ir sutarties Nr. 09-00792 5.6 punkto sąlygas kreditorius turi teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko, jei paskolos gavėjas padaro nors vieną šiuose punktuose numatytą pažeidimą. Pagal CK 6.874 str. 2 dalį ir Finansų įstaigų įstatymo 31 str. 7 d. 4 punktą kreditoriui yra suteikta teisė skolininkui nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su kitais priklausančiais mokėjimais, tačiau tai nereiškia, kad ši teisė yra absoliuti ir jos neriboja bendra pareiga elgtis sąžiningai, protingai, teisingai bei kitos sutartinius ir prievolinius teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos (CK 1.5, 6.4, 6.158 str.).

33Byloje pateikta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada (t. 1, b. l. 154-162), joje konstatuota daug sutarties Nr. 09-00647 sąlygų esant nesąžiningoms, tarp jų ir ieškovės ginčijama sąlyga, nustatyta 6.3p. Pateiktoje išvadoje Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba netyrė ir nevertino 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 sąlygų. Teismo vertinimu, sutarties Nr. 09-00647 6.3 punktas ir sutarties Nr. 09-00792 5.6 punktas nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, todėl daroma išvada, kad sutarčių sąlygos dėl vienašališko sutarties nutraukimo paskolos gavėjui vieną kartą pažeidus sutarties sąlygas ir pareigos grąžinti visą sumą iš karto paskolos davėjui yra nesąžiningos (CK 6.188 str.2d.5p.).

34Ieškovės padarytas sutarčių pažeidimas vertintinas CK 6.217 straipsnio požiūriu, t. y., ar toks pažeidimas yra esminis, ar ne. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2011-06-15 nutartyje priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011 vartojimo kreditavimo sutarties nutraukimo klausimu išaiškino, jog kreditavimo sutarties (paprastai kreditas grąžinamas per ilgą laiko tarpą periodinėmis įmokomis) esmė nulemia tai, kad kreditoriaus pareiškimą dėl nutraukimo negalima visais atvejais vertinti kaip sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo (CK 6.217 str. 1 ir 2 d.).

35Ieškovė neginčijo, kad pažeidė 2009-10-12 paskolos sutarties Nr.09-00647 bendrosios dalies 5.1 ir 5.6 punktuose nustatytas sąlygas bei 2009-12-04 paskolos sutarties Nr.09-00792 bendrosios dalies 6.5, 6.7 ir 6.8 punktuose nustatytas sąlygas, t.y. nesilaikė paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštyje nustatytų terminų bei sumų, tačiau nurodė, kad pažeidimą padarė dėl objektyvių aplinkybių. Teismas vertina, kad byloje nėra duomenų, kad ieškovė, turėdama galimybę sutartis vykdyti, tyčia jų nevykdė ar elgėsi nesąžiningai. Išnagrinėti įrodymai patvirtina, kad ieškovės ir jos sutuoktinio sveikata realiai smarkiai pašlijo, pajamos sumažėjo, ieškovė yra ilgą laiką nedarbinga ir dėl savo sveikatos būklės neturėjo ir šiuo metu dar neturi jokios galimybės pasirūpinti pajamų įgijimu ir įmokų mokėjimu, todėl laikytina, kad ieškovė laikinai objektyviai neteko galimybės tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

36Atsakovės nuomone, ieškovė nesugebėjo tinkamai vykdyti įsipareigojimus ne dėl ieškovės nurodytų priežasčių, o dėl besaikio skolinimosi ir vartojimo. Atsakovės šie argumentai yra atmetami kaip neįrodyti, nes yra grindžiami tik skolinimosi faktu, bet nėra įrodytas tų faktų sąsajumas su byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis.

37Kaip matyti iš 2011-06-20 pranešimų, atsakovė buvo nustačiusi 15 dienų papildomą terminą ieškovei įsipareigojimams pagal sutartis įvykdyti. Be to, iš faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovė sutartis nutraukė neiškart suėjus papildomam terminui, kuris buvo duotas įsiskolinimams padengti, bet dar praėjus 6 mėn. Pažymėtina, kad per tą laikotarpį ieškovė įmokėjo vieną įmoką palūkanų ir delspinigių dengimui pagal sutartį Nr.09-00647, be to, mokėjo atsakovei įmokas pagal kitas sutartis (T.1, b.l.140, 141, 28-34). Atsakovei pranešus apie sutarčių nutraukimą, ieškovė nebeturėjo pagrindo daryti įmokas.

38Atskirai pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl sutarties pažeidimo kaip esminio, didelę reikšmę turi aplinkybė, kad sutartyse yra įtvirtintos netgi kelios jų įvykdymo užtikrinimo priemonės. Kaip matyti iš Gyventojų turto draudimo liudijimo (poliso) serija PSNTA Nr. 00014580 (t.1, b.l.94-95), ieškovės gyvenamasis namas, kurio įgijimui ir remontui buvo suteikta paskola, yra apdraustas, o atsakovė pagal draudimo sutartį yra naudos gavėja. Be to, prievolių vykdymas buvo užtikrintas žemės sklypo, gyvenamojo namo ir garažo įkeitimu bei kito asmens (sutuoktinio) laidavimu (t.1, b.l. 81, 84, 85).

39Imant domėn, kad nagrinėjamos sutartys yra ilgalaikės, nėra laikytina esminiu sutarties sąlygų pažeidimu tai, kad dėl objektyvių priežasčių ieškovė pažeidė sutarties sąlygas ir tam tikrą laiką nemokėjo sutartų įmokų, ir štai kodėl: atsakovė iš ilgalaikės sutarties turi galimybę gauti tai, ko tikėjosi – atitinkamą pelną, nes ilgalaikės sutarties tikslas yra ne momentinė nauda, o pelnas ilgalaikėje perspektyvoje, griežtas atsiskaitymo terminų laikymasis neturi esminės reikšmės sutarties galiojimui, ieškovė sutarčių neatsisakė, jos padarytas pažeidimas yra laikino pobūdžio, netyčinis ir ne dėl jos didelio neatsargumo, o dėl objektyvių priežasčių. Laikinas prievolės neįvykdymas nedavė atsakovui pakankamo pagrindo nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Ieškovė dėl sutarties nutraukimo patirtų didelių ne tik finansinių nuostolių, bet ir neturtinės žalos, nes kredito sutarties tikslas buvo panaudotas šeimos gyvenamajam būstui įsigyti ( CK 6.217 str. 2 d.). Teismo sprendžia, kad atsakovė nesiėmė visų įmanomų priemonių ilgalaikėms sutartims išsaugoti, sutartis nutraukė nesant tam pakankamo pagrindo (CK 1. 137str., 6.4 str., 6.158str., 6.200 str.).

40Šitokią teisminę praktiką kreditavimo sutarties nutraukimo bylose suformavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012-06-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012.

41Atsakovė finansinių paslaugų srityje veikia kaip verslininkė, todėl jai taikytini didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, ji turėjo įvertinti galimą ieškovės nemokumo riziką. Atsakovė nepagrįstai laikino nemokumo riziką perkelia vien ieškovei. Neabejotina, kad ieškovei negalėjo būti nežinoma aplinkybė, kad ji ir jos sutuoktinis gali susirgti, netekti pajamų, tačiau tas pats pasakytina ir apie atsakovę, be to, jai, kaip veikiančiam finansinių paslaugų srityje asmeniui, turinčiam galimybę prognozuoti tiek šalies, tiek pasaulio ekonominę situaciją, neabejotinai taikytini didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Laikinas pajamų netekimas per 30 metų sutarties galiojimo laikotarpį yra labai tikėtinas ir yra nesąžininga esant laikiniems skolininko sunkumams nutraukti ilgalaikę sutartį.

42Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, 2009m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 punkto ir 2009-12-04 tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos Paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 punkto sąlygos pripažįstamos negaliojančiomis ab initio kaip prieštaraujančios bendriesiems sąžiningumo reikalavimams ir iš esmės pažeidžiančios šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo (kredito gavėjo) nenaudai (CK 6.188 straipsnio 1 ir 2 dalys); 2012-01-31 vienašališkas atsakovės 2009-12-04 Paskolos sutarties Nr. 09-00792 ir 2009-10-12 Paskolos sutarties Nr. 09-00647 nutraukimas pripažintinas neteisėtu.

43Ieškinį visiškai patenkinus, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei - 100 Lt žyminis mokestis, jos sumokėtas paduodant ieškinį, valstybei - 456 Lt žyminis mokestis, kurio sumokėjimas ieškovei buvo atidėtas iki sprendimo priėmimo ( t.1, b.l. 103 ), 73,07 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 96 str.1d., 93str.).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259str., 270 str., 96 str.,

Nutarė

45ieškinį tenkinti visiškai.

46Pripažinti 2009 m. spalio 12 d. tarp ieškovės A. B., a.k. ( - ) ir atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, sudarytos Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties Nr. 09-00647 6.3 punkto sąlygas negaliojančiomis nuo šios sutarties sąlygos sudarymo dienos.

47Pripažinti 2009m. gruodžio 4d. tarp ieškovės A. B., a.k. ( - ) ir atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615 sudarytos paskolos sutarties Nr. 09-00792 5.6 punkto sąlygas negaliojančiomis nuo šios sutarties sąlygos sudarymo dienos.

48Pripažinti atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, vienašališką 2012m. sausio 31 d. paskolos sutarties Nr. 09-00792, sudarytos 2009-12-04, nutraukimą neteisėtu.

49Pripažinti atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, vienašališką 2012m. sausio 31 d. paskolos sutarties Nr. 09-00647, sudarytos 2009-10-12, nutraukimą neteisėtu.

50Iš atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, ieškovei A. B., a.k. ( - ) priteisti 100 Lt (vieną šimtą litų)bylinėjimosi išlaidų.

51Iš atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, valstybei priteisti: 456 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt šešis litus) žyminį mokestį, 73,07 Lt (septyniasdešimt tris litus 7 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu). Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

52Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė :... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2009 m. spalio 12 d. su Kauno... 6. Atsakovė su patikslintu ieškiniu nesutiko, pateiktame atsiliepime į... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė atsiliepimo motyvus ir argumentus... 8. Trečiasis asmuo K. B. pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį... 9. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija byloje pateikė... 10. Nustatyta, kad 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutartimi Nr. 09-00647... 11. 2009-10-12 laidavimo sutartimi Nr. 09-00647-1 trečiasis asmuo K. B. užtikrino... 12. 2010-04-29 susitarimu prie 2009-10-12 Būsto paskolos (kreditavimo) sutarties... 13. Atsakovė Kauno kredito unija 2011-06-20 ieškovei pranešė, kad jos... 14. 2009-12-04 Paskolos sutartimi Nr. 09-30792 atsakovė Kauno kredito unija savo... 15. Atsakovė Kauno kredito unija 2011-06-20 ieškovei raštu pranešė, kad jos... 16. 2010-04-29 susitarimu prie 2009-12-04 paskolos sutarties Nr. 09-00792 šalys... 17. Ieškovė A. B. ir trečiasis asmuo K. B. 2011-03-28, 2011-07-15, 2011-11-10... 18. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2010-05-19 K. B. buvo nustatytas 45... 19. Atsakovė Kauno kredito unija 2012-02-03 ieškovei A. B. ir trečiajam asmeniui... 20. Pagal 2009-10-12 paskolos sutartį Nr.09-00647 negrąžinta skolinio... 21. Pagal 2009-12-04 paskolos sutartį Nr. 09-30792 negrąžinta skolinio... 22. Iš ieškovės sąskaitų išrašų matyti, kad ieškovė paskolų grąžinimo... 23. Kauno miesto apylinkės teismas civilinėse bylose Nr. 2-9927-528/2012 ir... 24. Lietuvos Aukščiausias Teismas laikosi praktikos, kad skolininkas turi teisę... 25. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 26. Ieškovė ieškinį grindė šalių sudarytų paskolos sutarčių sąlygų... 27. Sutarties šalims yra suteikta teisė nutraukti sutartį joje numatytais... 28. Nutraukiant sutartį vienašališkai, atsakovė privalėjo laikytis sutarties... 29. Sutarties sąlygos sąžiningumo klausimas sprendžiamas kiekvienu konkrečiu... 30. Vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesnės sutarties šalies... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog kreditavimo... 32. Nagrinėjamos sutartys yra ilgalaikės – sudarytos 30-čiai metų (paskolų... 33. Byloje pateikta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvada (t.... 34. Ieškovės padarytas sutarčių pažeidimas vertintinas CK 6.217 straipsnio... 35. Ieškovė neginčijo, kad pažeidė 2009-10-12 paskolos sutarties Nr.09-00647... 36. Atsakovės nuomone, ieškovė nesugebėjo tinkamai vykdyti įsipareigojimus ne... 37. Kaip matyti iš 2011-06-20 pranešimų, atsakovė buvo nustačiusi 15 dienų... 38. Atskirai pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl sutarties pažeidimo... 39. Imant domėn, kad nagrinėjamos sutartys yra ilgalaikės, nėra laikytina... 40. Šitokią teisminę praktiką kreditavimo sutarties nutraukimo bylose suformavo... 41. Atsakovė finansinių paslaugų srityje veikia kaip verslininkė, todėl jai... 42. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, 2009m. spalio 12 d. tarp ieškovės ir... 43. Ieškinį visiškai patenkinus, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259str.,... 45. ieškinį tenkinti visiškai.... 46. Pripažinti 2009 m. spalio 12 d. tarp ieškovės A. B., a.k. ( - ) ir... 47. Pripažinti 2009m. gruodžio 4d. tarp ieškovės A. B., a.k. ( - ) ir... 48. Pripažinti atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, vienašališką... 49. Pripažinti atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, vienašališką... 50. Iš atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, ieškovei A. B., a.k. ( -... 51. Iš atsakovės Kauno kredito unijos, į.k. 112046615, valstybei priteisti: 456... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...