Byla e2-531-669/2018
Dėl tėvystės nuginčijimo, institucija, byloje teikianti išvadą Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,

3dalyvaujant ieškovei L. A.,

4trečiajam asmeniui V. D.,

5institucijos, byloje teikiančios išvadą Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Birutei Valiūnienei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. A. ieškinį atsakovui D. A., trečiajam asmeniui V. D. dėl tėvystės nuginčijimo, institucija, byloje teikianti išvadą Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

7Teismas,

Nustatė

8ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas D. A., asmens kodas ( - ) nėra ( - ) L. A., asmens kodas ( - ) gimusio sūnaus A. A., asmens kodas ( - ) tėvas; panaikinti Plungės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus gimimo metrikų knygoje ( - ) įrašą Nr. 369, kad D. A. yra A. A., gim. ( - ), tėvas. Nurodė, kad ( - ) sudarė santuoką su D. A., tačiau jų šeimyninis gyvenimas nenusisekė ir nuo 2015 metų gruodžio mėn. jie kartu nebegyveno ir nebebendravo. Su D. A. susitiko tik jam grįžus iš ( - ) prieš pat santuokos nutraukimą. Jų santuoka nutraukta 2017 m. kovo 30 d. 2017 m. spalio 29 d. jai gimė sūnus A., jo gimimo įraše tėvu nurodytas D. A., kadangi sūnus gimė nepraėjus trims šimtams dienų nuo santuokos nutraukimo. D. A. ( - ) gimusio vaiko tėvu būti negali, kadangi ji su D. A. nuo 2015 m. gruodžio nebesimatė, o jos vaiko tėvas yra V. D., kuris nuo pat sūnaus gimimo pripažino tėvyste, rūpinosi savo sūnumi. D. A. ( - )gimusio A. A. nėra matęs, juo nesirūpino, socialiniai ryšiai tarp jų nėra susiformavę.

9Atsakovas D. A. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pareikštu ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad jis nėra ( - ) gimusio A. A. tėvas. Keletą metų su ieškove nebendravo, jis buvo išvykęs į užsienį, o ieškovė gyveno Lietuvoje. Jis visai neseniai sužinojo apie tai, kad ieškovė susilaukė sūnaus. Kadangi jis nėra ( - ) gimusio A. A. tėvas, prašo ieškinį tenkinti.

10Trečiasis asmuo V. D. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pareikštu ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad D. A. vaiko A. A. tėvu įrašytas kadangi vaikas gimė nepraėjus trims šimtams dienų nuo L. A. ir D. A. santuokos nutraukimo, tačiau tikrasis A. A. tėvas yra jis. Jis nuo gimimo rūpinasi sūnumi, nuginčijus tėvystę kreipsis į notarų biurą ir pripažins tėvystę, nori, kad sūnus turėtų jo pavardę.

11Teismo posėdžio metu ieškovė L. A. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad su sutuoktiniu D. A. santuokinis gyvenimas nesusiklostė, 2015 m. ji grįžo į Lietuvą iš Danijos pas savo tėvus ir su D. A. daugiau nebebendravo. ( - ) buvo nutraukta jos ir D. A. santuoka. Su V. D. susipažino 2017 m. pradžioje, nuo tada ir pradėjo draugauti, o nuo balandžio mėnesio kartu gyveno. ( - ) jai gimė sūnus A. A.. D. A. nėra ( - )d. gimusio A. A. tėvas, jo tėvas yra V. D.. Prašo ieškinį tenkinti.

12Trečiasis asmuo V. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškove susipažino 2017 m. pradžioje per naujųjų metų šventę. Jis yra tikras, kad A. A. yra jo sūnus. D. A. tuo metu buvo išvykęs į užsienį ir su juo ieškovė seniai nebendravo, jų santuoka buvo tik formali, o jis su ieškove bendravo, kasdien susitikdavo, o nuo 2017 m. balandžio 9 d. kartu gyvena. Pripažįsta, kad jis yra A. A. tėvas, nori suteikti vaikui savo pavardę. Su ieškiniu visiškai sutinka, abejonių, kad jis yra A. A. tėvas neturi. Prašo ieškinį tenkinti.

13Institucijos, byloje teikiančios išvadą Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka. Mano, kad tėvystės nuginčijimas šioje byloje nepažeis mažamečio A. A. interesų, be to bus pripažinta tikroji vaiko kilmė tėvu pripažįstant V. D.. V. D. šeimą pažįsta, jis tinkamai vykdo tėvo pareigas.

14Atsakovas D. A. į teismo posėdį metu neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant kadangi išvykstą į užsienį, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.

15Ieškinys tenkintinas.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad duomenis gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. Nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas (CK 3.150 straipsnio 1 dalis).

17Bylos duomenimis Plungės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu nutraukta ieškovės L. A. ir atsakovo D. A. ( - ). sudaryta santuoka. ( - ) gimė A. A. kurio ( - ) gimimo įraše tėvu nurodytas D. A.. Vaikui suteikta tėvu nurodytu D. A. pavardė. Iš šalių paaiškinimų duotų teismo posėdžio metu, byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė L. A. kartu su atsakovu D. A. kartu nebegyveno nuo 2015 m. gruodžio mėn., nuo tada jie nebebendravo, nesusitikdavo ir šeimyninių ryšių nebepalaikė. Kaip matyti iš ieškovės ir trečiojo asmens V. D. paaiškinimų, jie susipažino 2017 m. sausio mėnesį, o nuo 2017 m. balandžio 9 d. kartu gyvena. ( - ) jiems gimė sūnus A. A.. Ieškovei ( - ) pagimdžius sūnų A. A. V. D. jį pripažino savo sūnumi, jis sūnų augina, juo rūpinasi. Kaip matyti iš atsakovo D. A. atsiliepimo jis pripažįsta, kad nėra ( - ) gimusio A. A. tėvas, jis su ieškove keletą metų nebebendravo ir kartu negyveno. D. A. ( - ) gimusio A. A. nėra matęs, vaiku nesidomėjo ir juo nesirūpino.

18Esant minėtoms aplinkybėms, atsižvelgiant į šalių paaiškinimus, darytina išvada jog atsakovas D. A. negali būti L. A. ( - )., gimusio sūnaus A. A. tėvas. Atsakovas D. A. pripažįsta, kad nėra A. A. biologinis tėvas. Ieškovė ir trečiasis asmuo V. D. pripažįsta, kad A. A. biologinis tėvas yra V. D.. Šis faktas laikomas nustatytu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 str. 5 p., 187 str.). Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškinio reikalavimas dėl tėvystės nuginčijimo tenkintinas, pripažintina, kad atsakovas D. A. nėra A. A. biologinis tėvas (LR CK 3.150 str. 1 d.).

19Šalys ieškinyje reikalavimo dėl tėvystės nustatymo nereiškė, nustatyti, kad V. D., yra A. A. biologinis tėvas, neprašė. Pažymėtina, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (LR CK 3.3 str. 1 d.). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas ir, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, o tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas tais atvejais, kai siekiama nustatyti tikrąją vaiko kilmę (LR CK 3.146 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010). Pažymėtina, kad pagal CPK 376 straipsnio 3 dalį, teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu.

20Šiuo atveju nei ieškovė, nei trečiasis asmuo V. D. neturi jokių abejonių dėl vaiko biologinės tėvystės, V. D. pripažįsta A. A. savo sūnumi, juo rūpinasi ir siekia juridiškai įteisinti tėvystę. Civilinio kodekso 3.148 straipsnis numato, jog pagrindu tėvystei nustatyti, be mokslinių įrodymų, gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę. Atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo pripažįsta tėvystę, teismo posėdžio metu nurodė, kad, nuginčijus atsakovo D. A. tėvystę, ketina savo tėvystę įregistruoti notaro patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, nori sūnui A. A. suteikti savo pavardę, byloje surinkti įrodymai patikimai patvirtina, jog trečiasis asmuo V. D. yra A. A. tėvas, esant minėtoms aplinkybėms nustatytina, kad V. D. yra ( - ) gimusio A. A. tėvas (LR CK 3.148 str. 1 d.).

21Tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą, todėl Plungės rajono civilinės metrikacijos skyriaus gimimo metrikų knygoje ( - )įrašas Nr. 369, kuriame D. A. yra nurodytas A. A., gim. ( - ), tėvu, naikintinas (LR CK 3.146 str. 2 d.), o esant byloje patvirtinantiems įrodymas, kad A. A. biologinis tėvas yra V. D., nustatytina tėvystė (LR CK 3.148 str.). Vaikui A. A., gim. ( - ), suteiktina tėvo pavardė D. (CK 3.167 str.).

22Ieškovė reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų – sumokėto 38 Eur žyminio mokesčio, priteisimo nepareiškė. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kad atsakovas ieškinį pripažino, sumokėtas žyminis mokestis ieškovei iš atsakovo nepriteistinas (LR CPK 93 str. 4 d.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270 straipsniais,

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Nuginčyti tėvystę ir nustatyti, kad D. A., asmens kodas ( - ) nėra A. A., asmens kodas ( - ) tėvas, o A. A., asmens kodas ( - ) nėra D. A., asmens kodas ( - ) sūnus.

26Panaikinti Plungės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus gimimo metrikų knygoje ( - ) įrašą Nr. ( - ) kuriame D. A., asmens kodas ( - ) yra nurodytas A. A., asmens kodas ( - ) tėvu.

27Nustatyti, kad V. D., asmens kodas ( - ) yra A. A., asmens kodas ( - ) tėvas, o A. A., asmens kodas ( - ) yra V. D., asmens kodas ( - ) sūnus.

28Suteikti vaikui A. A., asmens kodas ( - ) pavardę D..

29Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nustatyti tėvystę įsiteisėjimo dienos sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai (CK 3.147 straipsnis).

30Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,... 3. dalyvaujant ieškovei L. A.,... 4. trečiajam asmeniui V. D.,... 5. institucijos, byloje teikiančios išvadą Plungės rajono savivaldybės... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. A.... 7. Teismas,... 8. ieškovė prašo nustatyti, kad atsakovas D. A., asmens kodas ( - ) nėra ( - )... 9. Atsakovas D. A. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pareikštu... 10. Trečiasis asmuo V. D. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su... 11. Teismo posėdžio metu ieškovė L. A. ieškinį palaikė ir prašė jį... 12. Trečiasis asmuo V. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškove... 13. Institucijos, byloje teikiančios išvadą Plungės rajono savivaldybės... 14. Atsakovas D. A. į teismo posėdį metu neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.149 straipsnio 1... 17. Bylos duomenimis Plungės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu nutraukta... 18. Esant minėtoms aplinkybėms, atsižvelgiant į šalių paaiškinimus, darytina... 19. Šalys ieškinyje reikalavimo dėl tėvystės nustatymo nereiškė, nustatyti,... 20. Šiuo atveju nei ieškovė, nei trečiasis asmuo V. D. neturi jokių abejonių... 21. Tėvystės nustatymas galimas tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie... 22. Ieškovė reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų – sumokėto 38 Eur... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Nuginčyti tėvystę ir nustatyti, kad D. A., asmens kodas ( - ) nėra A. A.,... 26. Panaikinti Plungės rajono savivaldybės administracijos Civilinės... 27. Nustatyti, kad V. D., asmens kodas ( - ) yra A. A., asmens kodas ( - ) tėvas,... 28. Suteikti vaikui A. A., asmens kodas ( - ) pavardę D..... 29. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo nustatyti tėvystę... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos...