Byla e2-2492-570/2018
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vogels“ ieškinį atsakovui K. A. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 478 Eur nesumokėto nuomos mokesčio, 793,48 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 28,50 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti įstatymo numatyta tvarka 2018 m. gegužės 15 d., įteikiant viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. sausio 31 d. ieškovė su atsakovu K. A. sudarė automobilio nuomos sutartį, pagal kurią ieškovė už užmokestį suteikė atsakovui laikinai valdyti ir naudoti jai nuosavybės teise priklausantį automobilį Peugeot 306, v/n ( - ) o atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartyje numatytą nuomos mokestį, bei suėjus nuomos terminui automobilį grąžinti tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. Automobilis atsakovui buvo perduotas 2017-01-31, o grąžintas – 2017-04-07, tačiau nuomos mokestis buvo sumokėtas tik už nuomos laikotarpį nuo 2017 m. sausio 31 d. iki 2017 m. vasario 18 d. 2018 m. sausio 31 d. ieškovė atsakovui išsiuntė reikalavimą dėl skolos ir delspinigių sumokėjimo, tačiau atsakovas iki šios dienos nėra pilnai atsiskaitęs su ieškove. Ieškovės paskaičiavimu atsakovas liko skolingas 478 Eur automobilio nuomos mokesčio.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai – automobilio nuomos sutarties kopija, pinigų priėmimo kvitų kopijos, sąskaitos faktūros kopija, reikalavimo su pašto kvitu kopija ir kt.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Remiantis CK 6.487 straipsnio 1 dalimi, nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovui tinkamai nevykdant prievolės, t. y. nustatytais terminais ir tvarka nemokant automobilio nuomos mokesčio, ieškovės reikalavimas dėl 478 Eur skolos už nesumokėtą automobilio nuomos mokestį, tenkinamas.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti 793,48 Eur delspinigius už 332 dienas, pagal automobilio nuomos sutarties 5.6 punktą skaičiuojant už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 0,5 proc. delspinigių nuo reikalaujamos sumos.

13CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai netesybos yra aiškiai ir neprotingai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti.

14Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, taip pat atsižvelgtina į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt., teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir siektina nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-138-684/2018).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti savo iniciatyva (lot. ex officio).

16Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, į delspinigių ir pagrindinės skolos santykį, delspinigiai paskaičiuoti net už 332 dienas, ieškovė į teismą nesikreipė ilgą laiką, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė nepagrįstai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos didėjo, delspinigių dydis mažintinas ir iš atsakovo ieškovės naudai priteistini delspinigiai skaičiuojant už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 0,25 proc. nuo skolos, t. y. 396,74 Eur (478 Eur x 0,25 proc. x 332 d.) (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, CK 6.258 straipsnio 3 dalis ).

17CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovo priteisiamos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė buvo sumokėjusi 28,50 Eur žyminio mokesčio, todėl patenkinus reikalavimą ir priteisus 874,74 Eur skolos, iš atsakovo ieškovei priteistina 19,66 Eur žyminio mokesčio (874,74 Eur x 3 proc. x 75 proc.) (CPK 93, 96, 98 straipsniai) bei valstybei 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, CPK 93, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vogels“, juridinio asmens kodas 300514442, buveinės adresas Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 34 iš atsakovo K. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 478 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus) skolos, 396,74 Eur (tris šimtus devyniasdešimt šešis eurus 74 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2018 m. kovo 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,66 Eur (devyniolika eurų 66 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti valstybei iš atsakovo K. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,37 Eur (penkis eurus 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

25Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 478 Eur nesumokėto nuomos mokesčio,... 5. Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. sausio 31 d. ieškovė su atsakovu K.... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato,... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovui tinkamai nevykdant prievolės, t. y.... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti 793,48 Eur delspinigius už 332 dienas,... 13. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai... 14. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis)... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje... 16. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, į delspinigių ir... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinos... 19. Vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vogels“, juridinio asmens... 22. Priteisti valstybei iš atsakovo K. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,37 Eur... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...