Byla e2-5400-329/2019
Dėl solidaraus skolos išieškojimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovams E. F. ir E. F. dėl solidaraus skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų 512,28 Eur skolą, 35,79 Eur delspinigius, 15 bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis valstybei, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. liepos 10 d. įstatymų nustatyta tvarka, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalį – asmeniškai atsakovei. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

konstatuoja:

6Ieškinys tenkinamas.

7Butas, kuriam ieškovė teikia paslaugas viešame registre nuosavybės teise iki 2018 m. sausio 10 d. buvo registruotas atsakovų vardu. Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovams nuosavybės teise priklausė butas, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovai savo prievolės laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl už suteiktas patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 17 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. susidarė 512,28 Eur įsiskolinimas. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovams priskaičiuota 35,79 Eur delspinigių. Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: mokėjimo nurodymas, mokėtino žyminio mokesčio dydžių sąrašas, buto apyvartos žiniaraštis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir kt.

9Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

10Atsakovų, kaip buto savininkų, prievolę proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, nustato CK 4.82 straipsnio 3 dalis; atsakovų, kaip buto savininkų, prievolę apmokėti administravimo išlaidas proporcingai jos daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustato CK 4.84 straipsnio 4 dalis. Atsakovai sąskaitas už ieškovės suteiktą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, šilumos sistemų aptarnavimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), remonto darbus privalo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų solidariai priteistina 512,28 Eur skola ir 35,79 Eur delspinigiai.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovų priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y., nuo 2019 m. liepos 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovė, taip pat, prašo priteisti solidariai iš atsakovų 15 Eur bylinėjimosi išlaidų. CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalimi, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės prašymą priteisti iš atsakovų solidariai 15 Eur bylinėjimosi išlaidų tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 7,50 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos kiekvienam atsakovui (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti solidariai iš atsakovų E. F., gim. ( - ), ir E. F., gim. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), L. B., akcinė bendrovė, banko kodas 40100, 548,07 Eur (penkių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 07 ct) skolą su netesybomis, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. liepos 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovų E. F., gim. ( - ), ir E. F., gim. ( - ), lygiomis dalimis iš kiekvieno po 7,50 Eur (septynis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), Luminor bankas, akcinė bendrovė, banko kodas 40100.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai