Byla 2-19501-877/2011
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Vilpros investicija“ ieškinį atsakovei Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija, dėl pažeistų teisių gynimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Vilpros investicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijai, dėl 2011 m. rugsėjo 22 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-20-110920-00126 (toliau- Aktas) ir 2011 m. rugsėjo 22 d. reikalavimo Nr. REI-20-110922-00129 (toliau- Reikalavimas) panaikinimo.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovė reiškia ieškinį, kuriuo prašo panaikinti viešojo administravimo subjekto individualaus pobūdžio aktus, priimtus jam įgyvendinant Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, tačiau reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio įpareigojimas, todėl mano, kad jis, taikant Civilinio proceso kodekso 26 str. 2 d. įtvirtintą absorbcijos taisyklę, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija pagal savo pobūdį platesnė. Nurodo, kad tokia yra ir aukštesnės instancijos teismų praktika.

4Rūšinio ar išimtinio teismingumo pažeidimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 str. 2 d. 6 p., 360 str. Pagal CPK 36 str. 3 d. kai teismui kyla abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos teismo ar administraciniam teismui, šį klausimą rašytinio proceso tvarka išsprendžia speciali teisėjų kolegija.

5Ieškovės reikalavimas dėl 2011 m. rugsėjo 22 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-20-110920-00126 ir 2011 m. rugsėjo 22 d. reikalavimo Nr. REI-20-110922-00129 panaikinimo reiškiamas atsakovei Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

6Bylos dėl valstybinio administravimo subjektų veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, yra priskirtos administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. l d. l p.). 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos 2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1480 redakcija, kuria ieškovo nurodyta Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata neteko galios. Ieškovas mano, kad jo veiksmai nutiesiant pravažiavimą į sklype Pramonės 8D, Kaune, automobilių stovėjimo aikštelę prie komercinės paskirties ieškovo pastato per valstybinės žemės dalį yra teisėti, kadangi Kauno miesto savivaldybės administracija 2004-12-07 jai išdavė statybos leidimą Nr. 38-5 IT 275-215, atsižvelgiant į Detalųjį planą, kuris 2004-05-21 Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. TP-248 buvo pripažintas visiškai atitinkančiu galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir yra tvirtintinas. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškovo keliamas viešojo administravimo subjekto priimtų aktų neteisėtumo klausimas, nesprendžiami reikalavimai dėl statybos taisyklių neatitinkančių statybos padarinių pašalinimo. Siekiant nustatyti ginčo teismingumą, tikslinga kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo spręsti (CPK 36 str. 2-4 d.).

7Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 36 str. 2 d.- 4 d., 290-291str., teismas

Nutarė

8kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo spręsti, prašant atsakyti, ar byla pagal ieškovės UAB „Vilpros investicija“ ieškinį atsakovei Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija dėl pažeistų teisių gynimo priskirtina bendros kompetencijos ar administraciniam teismui.

9Bylą siųsti Lietuvos Aukščiausiajam teismui.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai