Byla 2-10553-221/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotuoju asmeniu nurodant Kauno miesto savivaldybę

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Ingai Dziuman, dalyvaujant pareiškėjo atstovei V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamos, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotuoju asmeniu nurodant Kauno miesto savivaldybę, ir

Nustatė

2kad pareiškėjas prašo nustatyti AB „Lietuvos dujos“, į.k. 120059523, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus, einančius į pastatą ( - ), Kaunas (( - )), kurių bendras ilgis yra 259,79 m (b.l. 3-4).

3Suinteresuotasis asmuo atsiuntė atsiliepimą, nurodydamas, kad neturi suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra (b.l. 24-25).

4Pareiškėjo atstovė palaikė prašymą ir paaiškino, kad vidutinio slėgio dujotiekis, einantis į pastatą ( - ), Kaunas, kurio bendras ilgis yra 259,79 m, eksploatacijai atiduotas 1997-09-09 ir perduotas pareiškėjui. Šis objektas nėra įregistruotas nuosavybės teise nekilnojamojo turto registre. AB „Lietuvos dujos“ nuo priėmimo momento valdo juos sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai kaip savus, teikė dujas, savo sąskaita atliko techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbus, kurie fiksuojami dujotiekio tinklo pase ir paskyroje. Nežino kliūčių, trukdančių įgyti dujų tinklus nuosavybėn įgyjamosios senaties būdu (b.l. 33).

5Suinteresuoto asmens atstovas posėdyje, apie kurį pranešta tinkamai (b.l. 31), nedalyvavo.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Išklausius pareiškėjo atstovės paaiškinimo, išnagrinėjus rašytinius dokumentus, konstatuotina, kad 1997-09-09 priduotas eksploatacijai dujotiekis, einantis į pastatą ( - ), Kaunas, ir perduotas pareiškėjui (b.l. 8-9). Nuo to laiko pareiškėjas juos pradėjo valdyti, eksploatuoti, teikė dujas, savo sąskaita atliko techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbus, kurie užfiksuoti dujotiekio tinklo pase ir paskyroje (b.l. 10-14). Valstybės įmonės registrų centras Kauno filialo duomenimis nuosavybės teisės į šį objektą nėra įregistruotos (b.l. 15-20).

8Iš išnagrinėtų aplinkybių darytina išvada, kad pareiškėjas vidutinio slėgio dujų tinklus, einančius į pastatą ( - ), Kaunas (( - )), kurių bendras ilgis yra 259,79 m, valdo ir jais naudojasi kaip savais daugiau nei 13 metų. Byloje nėra duomenų apie tai, kad šiais objektais naudotųsi kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Nėra žinomos kliūtys, trukdančios įgyti minėtus objektus pareiškėjo nuosavybėn. Lietuvos Respublikos CK 4.69 straipsnyje numatytų apribojimų įgyti šiuos įrenginius nuosavybėn įgyjamosios senaties būdu nėra.

9Vykdant Lietuvos Respublikos CPK 532 straipsnio 1 dalies reikalavimus, 2011-05-06 dienraštyje “Lietuvos žinios” (b.l. 28) ir 2011-05-06 dienraštyje “Kauno diena” (b.l. 29) buvo paskelbti pranešimai apie bylos nagrinėjimą, tačiau iki teismo posėdžio nebuvo gauti suinteresuotų asmenų pareiškimai dėl jų įtraukimo dalyvauti procese ir nebuvo ginčijamas pareiškėjų nurodytų tinklų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

10Esant šiems byloje surinktiems įrodymams, darytina išvada, jog pareiškėjo pareiškimas yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas (CPK 533 str., CK 4.68-4.71 str.).

11Iš pareiškėjo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, (CPK 88 str. 3 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270, 448 str.

Nutarė

13pareiškimą patenkinti.

14Nustatyti pareiškėjui AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus, einančius į pastatą ( - ), Kaunas (( - )), kurių bendras ilgis yra 259,79 m.

15Priteisti iš pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, atstovaujamos, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, įmonės kodas 133863816, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, sąskaita LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 7,76 Lt.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui padavus apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai