Byla 2-11950-129/2012
Dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, trečiuoju asmeniu byloje esant BUAB „Šiltas miestas“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, trečiuoju asmeniu byloje esant BUAB „Šiltas miestas“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių kompanija“, ir

Nustatė

2ieškovė nurodo, jog 2008-07-11 su UAB „Šiltas miestas“ sudarė lizingo sutartį Nr. LT076613, pagal kurią perdavė lizingo gavėjui automobilį ( - ), valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Šios sutarties vykdymo užtikrinimui buvo pasirinktas laidavimas – 2009-04-29 ieškovė su atsakovu sudarė laidavimo sutartį Nr. LT076613/L, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti lizingo gavėjo neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles. Lizingo gavėjas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovė 2009-12-15 pranešimu Nr. 01-30-5311 vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo sumokėti susidariusią skolą bei grąžinti sutarties pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Lizingo gavėjas grąžino pagal sutartį gautą turtą, tačiau savo pareigos sumokėti skolą neįvykdė. Ieškovė 2011-03-30 pranešimu Nr. SL-SR-5950 pareikalavo atsakovo iki 2011-04-13 įvykdyti lizingo gavėjo neįvykdytas prievoles pagal sutartį, tačiau atsakovas šių savo įsipareigojimų neįvykdė. Pagal lizingo sutartį liko nesumokėta 1479,36 Lt mokėjimų. Grąžintas turtas buvo parduotas tretiesiems asmenims, tačiau ieškovė patyrė 10945,15 Lt nuostolį, kurį sudaro turto likutinės (neišpirktos) vertės ir turto pardavimo kainos skirtumas. Taip pat ieškovė patyrė 4403,39 Lt papildomų išlaidų. Prašo priteisti iš atsakovo 1479,36 Lt nesumokėtų mokėjimų, 10945,15 Lt nuostolių, 4403,39 Lt papildomų išlaidų, 10795,89 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 829,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovas, įteikus jam procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, per 14 dienų nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovei prašant, pagal CPK 142 str. 4 d. priimtinas sprendimas už akių.

4Tretysis asmuo atsiliepime nurodo, jod sutinka su ieškiniu ir neprieštarauja sprendimo už akių priėmimui, prašo byla nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje nustatyta, kad 2008-07-11 ieškovė su UAB „Šiltas miestas“ sudarė Lizingo sutartį Nr. LT076613, pagal kurią ieškovė įgijo 56689,34 Lt vertės automobilį ( - ) ir perdavė juos lizingo gavėjai UAB „Šiltas miestas“, kuri įsipareigojo mokėti ieškovei perduotų daiktų kainą periodinėmis įmokomis ir mokėti 7,8 % dydžio metines palūkanas (b.l. 6-10; 13-15). 2009-04-29 ieškovė ir atsakovu sudarė Laidavimo sutartį Nr. LT076613/L, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įvykdyti lizingo gavėjos neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas lizingo gavėjos pagal lizingo sutartį Nr. LT076613 (b.l. 11-12). Ieškovė, lizingo gavėjai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, 2009-12-15 nutraukė Lizingo sutartį Nr. LT076613 (b.l. 17) ir raštu pareikalavo, kad atsakovas vykdytų savo įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį (b.l. 18). Lizingo gavėja nesumokėjo ieškovei 1479,36 Lt mokėjimų pagal lizingo sutartį (b.l. 19) ir 10795,89 Lt palūkanų (b.l. 21), ieškovė, perėmusi lizingo gavėjai perduotą turtą ir jį pardavusi, patyrė 10945,15 Lt nuostolių ir 4403,39 Lt papildomų išlaidų (b.l. 20; 22-30).

8Pagal Lietuvos Respublikos CK šeštos knygos V skyriaus antrojo skirsnio nuostatas atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš laidavimo sutarties. Pagal CK 6.81 str. 1-2 d. laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidarus skolininkas ir tiek pat kaip ir skolininkas, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Pagal CK 6.6 str. 4 d. jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovei visą lizingo gavėjos skolą pagal lizingo sutartį.

9Taigi atlikus formalų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus byloje pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas konstatuoti, kad ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo skolą, palūkanas, nuostolius ir papildomas išlaidas tai yra būtų pagrindas priimti sprendimą, kuriuo ieškovės reikalavimai būtų pripažinti pagrįstais ir tenkintini.

10Tenkinant ieškinį, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2012-06-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir žyminis mokestis (CPK 88 str., 93 str.). Taip pat iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 93 str., 96 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80 str., 87 str., 93 str., 98 str.,142 str., 262 str., 279 str., 285 str., 286 str., Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str., 6.76-6-89 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą deklaravusio ( - ), 1479,36 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt devynis litus 36 ct) nesumokėtų mokėjimų, 10945,15 Lt (dešimt tūkstančių devynis šimtus keturiasdešimt penkis litus 15 ct) nuostolių, 4403,39 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus tris litus 39 ct) papildomų išlaidų, 10795,89 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 89 ct) palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012-06-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 829,00 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt devynis litus 0 ct) žyminio mokesčio ieškovės UAB „Swedbank lizingas“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai.

14Priteisti iš atsakovo V. K. 13,51 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, įmokos kodas 5660.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo.

16Pareiškimas dėl sprendimo peržiūrėjimo turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 str.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai