Byla e2-9671-985/2018
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovui Z. K. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Marijampolės savivaldybė kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus su ieškiniu, kuriuo prašė iškeldinti atsakovą Z. K. iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimų į ieškinį.

5Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas 2018 m. gruodžio 6 d. tinkamai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnio 1 dalį - asmeniškai, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovei prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, kuri vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 84, jį keitusiu Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 1-865 bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ pavesta sudaryti ir pasirašyti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir rinkti nuomos mokestį. Marijampolės savivaldybė, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ 2004 m. balandžio 13 d. su atsakovu sudarė gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartį Nr. ( - ).

10Ieškovė nurodo, jog pagal sutarties 10.4 punktą, nuomininkas privalo laikytis patalpoms keliamų priešgaisrinės apsaugos bei sanitarijos reikalavimų, bendrojo gyvenimo taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką liftų kabinose, laiptinėse, rūsiuose ir kitose bendro naudojimo vietose. Sutarties 10.5. punktas numato, kad nuomininkas privalo atlikti savo lėšomis kartą per penkerius metus einamąjį nuomojamos gyvenamosios patalpos ir jos įrenginių remontą.

11Atsakovas, kaip nurodo ieškovė, socialinio būsto neprižiūri ir savo pareigų numatytų pagal sutartį neatlieka, o priešingai ardo ir gadina gyvenamąją patalpą savo gyvenimo būdu. Tai pagrindžia 2018 m. vasario 7 d. uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ patikrinimo aktas Nr. 30-2, kuriame nurodoma, jog patikrinimo metu bute, esančiame adresu ( - ), buto durys buvo atidarytos, įėjus į butą rasta galybė šiukšlių, nuomininkas gyvena antisanitarinėmis sąlygomis, bute sklido labai blogas kvapas. Taip pat, apklausti kaimynai nurodė, kad jie pavargę nuo kvapų, sklindančių nuo Z. K. durų.

122018 m. vasario 8 d. raštu uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ įspėjo atsakovą iki 2018 m. kovo 7 d. gera valia išsikelti iš gyvenamųjų patalpų.

132018 m. gegužės 14 d. tarp Marijampolės savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Jarinta“ pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“ perėmė Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos administravimo paslaugas.

142018 m. rugpjūčio 2 d. uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“ atlikto patikrinimą ir surašė gyvenamųjų patalpų patikrinimo aktą, kuriame nurodoma, jog atsakovo rasti nepavyko.

152018 m. rugpjūčio 21 d. atliktas patikrinimas ir surašytas gyvenamųjų patalpų patikrinimo aktas, kuriame nurodoma, jog atsakovo rasti nepavyko.

162018 m. spalio 5 d. uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“ atliko patikrinimą ir surašė gyvenamųjų patalpų patikrinimo aktą, kuriame nurodė, jog atsakovo rasti nepavyko.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.611 straipsnyje nustatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinti iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi.

18Nagrinėjamu atveju, nuomininkas Z. K. nesilaikė sutartyje numatytos pareigos prižiūrėti socialinį būstą, nesilaikė patalpoms keliamų priešgaisrinės apsaugos bei sanitarijos reikalavimų, bendrojo gyvenimo taisyklių; jis ne kartą buvo įspėtas dėl sutarties nutraukimo. Tiek uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“, tiek uždarosios akcinės bendrovės „Jarinta“ daryti patikrinimo aktai patvirtina, ,jog suteikto socialinio būsto būklė nepagerėjo, o net ir pablogėjo, nuomininkas jokių išvadų apie savo elgesį su jam suteiktu socialiniu būstu nedaro; nuomininkas ardo ir sąmoningai gadina Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir taip pažeidžia sutarties sąlygas. Todėl, darytina išvada, kad nuomininkui pažeidžiant sutarties sąlygas yra pagrindas iškeldinti atsakovą Z. K. iš buto, esančio ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.588 straipsnis, 6.610 straipsnis, 6.611 straipsnis).

19Be to, neiškeldinus asmens, pažeidžiančio nuomos sutarties sąlygas, nėra užtikrinami asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiančių eilėje šį būstą išsinuomoti, teisės ir teisėti interesai.

20Kadangi pateiktas ieškinys tenkintinas, iš atsakovo į valstybės pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 75 Eur žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Iškeldinti atsakovą Z. K., asmens kodas ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

24Priteisti iš atsakovo Z. K., asmens kodas ( - ) valstybei 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) žyminį mokestį, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš sąskaitų, įmokos kodas 5660.

25Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių CPK 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

26Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė Marijampolės savivaldybė kreipėsi į Marijampolės apylinkės... 5. Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas 2018 m. gruodžio 6 d. tinkamai pagal... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad gyvenamoji patalpa, esanti ( - ),... 10. Ieškovė nurodo, jog pagal sutarties 10.4 punktą, nuomininkas privalo... 11. Atsakovas, kaip nurodo ieškovė, socialinio būsto neprižiūri ir savo... 12. 2018 m. vasario 8 d. raštu uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų... 13. 2018 m. gegužės 14 d. tarp Marijampolės savivaldybės administracijos ir... 14. 2018 m. rugpjūčio 2 d. uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“ atlikto... 15. 2018 m. rugpjūčio 21 d. atliktas patikrinimas ir surašytas gyvenamųjų... 16. 2018 m. spalio 5 d. uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“ atliko... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.611 straipsnyje nustatyta, kad... 18. Nagrinėjamu atveju, nuomininkas Z. K. nesilaikė sutartyje numatytos pareigos... 19. Be to, neiškeldinus asmens, pažeidžiančio nuomos sutarties sąlygas, nėra... 20. Kadangi pateiktas ieškinys tenkintinas, iš atsakovo į valstybės pajamas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 22. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Iškeldinti atsakovą Z. K., asmens kodas ( - ) iš gyvenamosios patalpos,... 24. Priteisti iš atsakovo Z. K., asmens kodas ( - ) valstybei 75 Eur... 25. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...