Byla e2-3910-384/2019
Dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimo pagal O. D. J. patikslintą ieškinį atsakovams J. V. J., J. J

1Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėjas Saulius Mikšys,

2sekretoriaujant Ernestai Sakalauskienei,

3dalyvaujant ieškovei O. D. J. ir jos atstovui advokatui Donatui Ramanauskui,

4atsakovams J. V. J., J. J. ir jo atstovui advokato padėjėjui D. D.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimo pagal O. D. J. patikslintą ieškinį atsakovams J. V. J., J. J..

6Teismas

Nustatė

7I. O. D. J. patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų J. V. J.ir J. J. po 328Eur25ct motinos laidotuvių ir kapo sutvarkymo išlaidoms atlyginti, po 5 procentus metinių procesinių palūkanų, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodo, kad 2015m.balandžio 22d. mirė ieškovės ir atsakovų motina E. J., po jos mirties mirusiosios palikimą priėmė tiek ieškovė, tiek atsakovai. Po E. J. mirties ieškovė gavo 304Eur dydžio laidojimo pašalpą. Ieškovė savo lėšomis padengė laidojimo išlaidas ir sutvarkė motinos kapą. Viso ieškovė išleido 1617Eur. Kadangi be ieškovės ir atsakovų yra dar vienas mirusiosios vaikas-tai V.E. I., tai ieškovės nuomone prie laidojimo ir kapo sutvarkymo privalėjo prisidėti visi keturi mirusiosios vaikai, jos turto paveldėtojai. Atsakovai ne kartą buvo raginami grąžinti ieškovei priklausančią patirtų išlaidų dalį, tačiau jie to nepadarė iki šio laiko. O.D. J. paskaičiavo, kad keturi asmenys prie laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų privalėjo prisidėti po 328Eur25ct, todėl iš atsakovų ieškovei ir turėtų būti priteista po minimą pinigų sumą. Ieškovė taip pat nurodė, kad ji sutinkanti, kad daliai ieškinio-dėl laidojimo išlaidų atlyginimo-yra praleistas senaties terminas, prašo jį atnaujinti, nes pagal ieškovę terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai yra ji neturi teisinio išsilavinimo ir įsivaizdavo, jog tokiu atveju taikomas bendras dešimties metų senaties terminas.

8Atsakovai J. V. J. ir J. J. su ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti dėl šių priežasčių: 1.Laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms atlyginti turėtų būti taikomas trijų metų senaties terminas, todėl ieškovės ir atsakovų motinai mirus 2015m.balandžio 22d., senaties terminas ieškiniui dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimo terminas pasibaigė 2018m. balandžio mėnesio pabaigoje. Ieškinys teisme pareikštas tik 2019m.gegužės 2d., todėl ieškinys turėtų būti atmestas vien dėl ieškinio senaties termino, atnaujinti senaties termino jų nuomone nėra pagrindo, nes ta aplinkybė, jog ieškovė neturi teisinio išsilavinimo ir klaidingai manė senaties terminą esant dešimčiai metų, nėra svarbi priežastis. Atsakovė turėjo galimybę nuvykti pas teisininkus ir iš jų gauti teisinę konsultaciją dėl ieškinio senaties termino;2.Atsakovų žiniomis ieškovei po motinos mirties visų sumokėjo 758Eur40ct, todėl, jeigu laikyti, kad atsakovė laidojimo ir kapo sutvarkymui išleido 1617Eur, tai iš šios sumos turėtų būti išskaičiuojama ne 304Eur, kaip nurodyta patikslintame ieškinyje, o 758Eur40ct. Be to atsakovų nuomone ieškovė gavo ne tik įvairias išmokas į valstybinių institucijų, bet ir laidotuvėse dalyvavusių asmenų pinigus, kurie O.D. J. paduoti vokuose. 3. Atsakovai palaikė gana artimus ryšius su mirusiąja mama ir ji pati atsakovams yra pasakojusi, jog laidotuvių išlaidoms yra sutaupiusi 1303Eur29 ( 4500 litų). Šiuos pinigus atsakovų nuomone yra paėmusi ieškovė ir kartu su gautomis valstybinių institucijų išlaidomis jai visiškai nereikėjo išleisti savo santaupų laidojimo ir kapų sutvarkymo išlaidoms padengti; 4.Ieškovė ieškinį grindžia Vilkaviškio Vyskupijai sumokėta 300Eur suma už parapijos salės nuomą, tačiau Vyskupijos pažymoje išduotoje 2019m.balandžio 1d. nurodoma, kad tai buvo ieškovės savanoriška auka. Atsakovų mama buvo palaidota 2015m.balandžio 25d. ir tą dieną turėjo vykti uždarojoje akcinėje bendrovėje „Vilkenta“ gedulingi pietūs, tačiau ieškovė nepateikė jokių kvitų, patvirtinančių, jog už gedulingus pietus sumokėta 480Eur, yra tik 2019m.balandžio 2d.pažyma, kad ieškovė bendrovei sumokėjo 480Eur 2015m.gegužės 2d. Ieškovė 2019m.balandžio 9d. išduotu kvitu įrodinėja, kad pirko skaldos kapams ir sumokėjo 108Eur, tačiau nėra jokių duomenų apie tai, kad ieškovė pirktą skaldą panaudojo kapų tvarkymui. Ieškovė 2018m.rugsėjo 21d. kvitu įrodinėja, kad kape buvo keičiama granito tvorelė ir už tai sumokėta 350Eur, tačiau kape buvo betoninė tvorelė ir šios tvorelės nebuvo būtinybės keisti, be to apie kapų sutvarkymą nebuvo pranešta kapų prižiūrėtojui, nepateikta rašytinių įrodymų, kad kapas buvo tvarkomas. Dėl kapo puošybos su atsakovais tartasi nebuvo, ieškovė tai padarė savo iniciatyva ir todėl neturėtų teisės iš atsakovų reikalauti, jog šie atlygintų patirtas išlaidas.

9Ieškinys atmetamas.

102015m.gegužės 22d. mirė ieškovės O. D. J. ir atsakovų J. V. J., J. J. motina E. J.. Nustatyta, kad mirusiosios laidotuvėmis rūpinosi ieškovė, kuri atsiskaitydavo už laidotuvių metu suteiktas paslaugas. Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remdamasis teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, yra išaiškinęs, kad jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, tai yra visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012m.balandžio 12d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-171/2012). Iš šalių aiškinimų bei bylos medžiagos matosi, kad po E. J. mirties dėl turto paveldėjimo į notarinę kontorą kreipėsi tiek ieškovė, tiek atsakovė. Teismų praktikoje laikoma, kad reikalavimams atlyginti laidojimo išlaidas yra taikomas sutrumpintas trijų metų senaties terminas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3482/2010). Ieškovė dėl laidojimo išlaidų ir kapo sutvarkymo išlaidų atlyginimo į teismą kreipėsi 2019m.gegužės 2d.(b.l.1-2), ji sutinka, kad yra praleidusi ieškinio senaties terminą, tačiau prašo jį atnaujinti, nes ieškovės nuomone šį terminą ji praleido dėl svarbių priežasčių, tai yra ji yra senyvo amžiaus, neturi teisinio išsilavinimo, ieškinio senatis šiuo atveju reglamentuojama ne įstatymo, o suformuotos teismų praktikos. Šios bylos nagrinėjimo metu išsiaiškinta, kad ginčas dėl laidojimo išlaidų atlyginimo kilo tuomet, kai dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į notarinę kontorą kreipėsi ne tik O.D. J., bet ir atsakovai J.V. J., J. J.. Ieškovė tikėjosi, kad visą mamos paveldės ji viena. Todėl teismas daro išvadą, kad šioje byloje ieškinio senaties terminas skaičiuojamas pasibaigus trijų mėnesių terminui, kai įpėdiniai po motinos mirties galėjo kreiptis į notarinę kontorą dėl paveldėjimų teisės liudijimų išdavimo, tai yra trijų metų senaties terminas skaičiuojamas nuo 2015m.liepos 23d. Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą maždaug devyniais mėnesiais praleidusi senaties terminą. Laikyti, kad šioje byloje ieškovė praleido terminą dėl svarbių priežasčių negalima, nes iš byloje esančių duomenų matosi, jog O.D. J. turėjo advokatą, atstovaujantį jos interesus, o iš jos atstovo rašyto laiško atsakovui J.V. J. 2019m.kovo 4d. turinio galima daryti išvadą, kad reikalavimas atlyginti laidotuvių ir kapo sutvarkymo išlaidas yra naudojamas kaip priemonė, jog atsakovas atsisakytų jam priklausančios motinos turto paveldėjimo dalies.(b.l.60-61), todėl ieškinio senaties terminas dėl laidotuvių išlaidų atlyginimo neatnaujinamas ir jis šioje dalyje atmetamas vien dėl to, kad O.D. J. į teismą kreipėsi praleidusi trijų metų ieškinio senaties terminą.

11Atsakovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir todėl, kad ieškovei davė 2000Eur, be to ieškovė gavo nemažą laidojimo pašalpą ne tik valstybės išmokomis, bet iš E. J. laidojusių asmenų duotais pinigais, be to atsakovų mama buvo sutaupiusi 1303Eur29ct laidotuvių išlaidoms. Ieškovė nesutinka gavusi iš atsakovų 2000Eur, nesutinka, kad mama buvo sutaupiusi pinigų savo laidotuvėms, taip pat nurodo, kad kiek buvo vokeliuose pinigų tiksliai nežinanti, nes jų neskaičiavo, tačiau mano, jog gavo ne daugiau kaip 40-50Eur paramos. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra prieštaringi parodymai dėl atsakovų galimai suteiktos ieškovei 2000Eur paramos laidojimo išlaidoms padengti, teismas laiko neįrodyta, jog ieškovė iš atsakovų gavo tokio dydžio piniginę paramą laidotuvių išlaidoms padengti. Teismas neturi galimybės nustatyti tikslaus ieškovės gautos E. J. laidojusių asmenų piniginės paramos dydžio, nes ieškovė paaiškino, kad ji gautų pinigų neskaičiavo, nors pripažįsta, kad tokia parama buvo. Taip pat byloje nėra jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad E. J. buvo sutaupiusi lėšų savo laidotuvėms ir šiomis lėšomis pasinaudojo ieškovė laidodama mamą.

12Ieškovė teismui pateikė uždarosios akcinės bendrovės „Vilkenta“ pažymą, kad laidojant ieškovės mamą, gedulingi pietūs kainavo 480Eur ir šie pinigai buvo sumokėti 2015m.gegužės 2d.(b.l.52) Atsakovai neginčija, kad gedulingi pietūs vyko uždarosios akcinės bendrovės „Vilkenta“ patalpose ir juose dalyvavo keliasdešimt asmenų ir kad už gedulingus pietus atsiskaitė ieškovė, tačiau mano, kad ši ieškinio dalis nepatvirtinta reikiamais buhalteriniais dokumentais. Teismas sutinka su tokiu atsakovų aiškinimu, nes „Vilkenta“, būdama uždarąja akcine bendrove, teikdama maitinimo paslaugas gedulinguose pietuose, privalėjo atsiskaityti su ieškove į buhalterinę apskaitą įtraukiamais dokumentais- pirkimo-pardavimo kvitu ar kasos pajamų orderiu. Tokių dokumentų ieškovė teismui nepateikė, todėl ieškinio dalis dėl gedulingų pietų išlaidų atmetama.

13Ieškovė teismui pateikė pažymą iš Vilkaviškio vyskupijos, kad O. J. 2015 metais laidodama motiną E. J. turėjo išlaidų, palikdama auką už parapinę salę, laidotuvių ketvirtyną, pusės metų ir metinių šv.Mišias 300Eur.(b.l.51) Susiformavusi teisminė praktiką nurodo, kad išlaidos, turėtos ketvirtinėms, metinėms ir kitiems paminėjimams, nepriskiriamos prie laidojimo išlaidų.( Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006m.kovo 1d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-160/2006). Teismo nuomone bažnyčiai už jos teikiamas paslaugas mokamos aukos yra paremtos savanoriškumo principu. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad tarp šalių susitarimo mokėti 300Eur auką Vilkaviškio vyskupijai nebuvo, o ieškovė nepateikė jokio kito dokumento, patvirtinančio salės nuomos dydį, tai yra ji sumokėjo savanorišką auką, todėl ši ieškinio dalis atmetama.

14Ieškovė pateikė teismui kasos pajamų orderį, išduotą 2015m.balandžio 28d., iš kurio matosi, kad O. J. laidojimo paslaugų įmonei sumokėjo 293Eur49ct bei 2015m.balandžio 28d.prekių pirkimo-pardavimo kvitą, iš kurio matosi, kad ji E. J. laidotuvėms pirko velionei drabužius, avalynę ir sumokėjo 294Eur60ct, viso ieškovės patirtos išlaidos sudaro 588Eur09ct .(b.l.53-54). Nustatyta, kad O.D. J. po motinos mirties buvo išmokėta 304Eur laidojimo pašalpa, 262Eur50ct išmoka laidojusiems asmenims bei 191Eur90ct socialinio draudimo ir našlių pensijos, viso ieškovė gavo 758Eur40ct.(b.l.62-64) Nors ieškovė mano, jog į padengtas laidojimo išlaidas turėtų būti įtraukta tik gauta 304Eur laidojimo pašalpa, tačiau akivaizdu, jog ir kitas išmokas ieškovė gavo tik kaip E. J. laidojantis asmuo, todėl visos ieškovės gautos pinigų išmokos po E. J. mirties įtrauktinos į laidojimo išlaidas.(Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-551206/2013). Esant nurodytoms aplinkybėms (gautų valstybės išmokų pakako nurodytoms laidojimo išlaidoms padengti), ieškinio dalis dėl šių laidotuvių išlaidų atmetama.

15Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų ir kapo sutvarkymo išlaidas, patirtas 2018 metais montuojant marmurinę tvorelę ant motinos kapo-350Eur ir pilant į kapavietę skaldą-108Eur, viso 458Eur. Atsakovų nuomone O.D. J. skaldą supylė ne į motinos, o į kitą jos prižiūrimą kapą, o marmurinę tvorelę sumontavo savavališkai, nepranešusi apie nei atsakovams, nei kapų prižiūrėtojui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008m.lapkričio 19d. nutarimu Nr.1207 patvirtintos „Kapų tvarkymo taisyklės“, kurių 25 punkte numatyta, kad kapo paminklai, antkapiai, kapavietės tvora ir kiti statiniai, rekonstruojami ir prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. Statant ar rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius, informuojamas kapinių prižiūrėtojas, kuris žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir rekonstravimo datas. Ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog ji rekonstravo mamos E. J. kapavietės tvorelę. Ieškovė pripažįsta, kad susitarimo pertvarkyti mamos kapavietę su atsakovais nebuvo. Teismas atkreipia dėmesį ir į tą aplinkybę, kad ieškovė skaldą kapų tvarkymui pirko 2019m.balandžio 9d. (b.l.55), tai yra po to, kai jos atstovas 2019m.kovo 4d. buvo išsiuntęs atsakovams pranešimą, kad jei jie neatsisakys savo paveldėjimo teisių į mamos paliktą turtą, tai O.D. J. privalės atlyginti laidojimo išlaidas (b.l.60-61).Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog O.D. J. ši ieškinio dalis nepagrįsta, todėl ji atmetama.

16Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas iš ieškovės O.D. J. atsakovui J.V. J. priteisiama 200Eur advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų (b.l.67), o atsakovui J. J.-300Eur advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų.(b.l.67) Be to iš ieškovės į valstybės pajamas priteisiama 5Eur20ct pašto išlaidų.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 straipsniu,1.125 straipsnio 8 dalimi, 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 269-270 straipsniais, teismas,-

Nutarė

18O. D. J. ieškinio dalį atsakovams J. V. J., J. J. dėl laidojimo išlaidų priteisimo atmesti praleidus ieškinio senaties terminą ir kaip nepagrįstą.

19O. D. J. ieškinio dalį atsakovams J. V. J., J. J. dėl kapo sutvarkymo atmesti kaip nepagrįstą.

20Priteisti iš O. D. J., asmens kodas ( - ) J. V. J., asmens kodas ( - ) du šimtus eurų advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų.

21Priteisti iš O. D. J., asmens kodas ( - ) J. J., asmens kodas ( - ) tris šimtus eurų advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų.

22Priteisti iš O. D. J., asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas penkis eurus 20ct pašto išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmus nuo sprendimo paskelbimo dienos.

Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėjas Saulius Mikšys,... 2. sekretoriaujant Ernestai Sakalauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovei O. D. J. ir jos atstovui advokatui Donatui Ramanauskui,... 4. atsakovams J. V. J., J. J. ir jo atstovui advokato padėjėjui D. D.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl laidojimo ir kapo... 6. Teismas... 7. I. O. D. J. patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų J. V. J.ir J.... 8. Atsakovai J. V. J. ir J. J. su ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti... 9. Ieškinys atmetamas.... 10. 2015m.gegužės 22d. mirė ieškovės O. D. J. ir atsakovų J. V. J., J. J.... 11. Atsakovai nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir todėl, kad ieškovei davė... 12. Ieškovė teismui pateikė uždarosios akcinės bendrovės „Vilkenta“... 13. Ieškovė teismui pateikė pažymą iš Vilkaviškio vyskupijos, kad O. J. 2015... 14. Ieškovė pateikė teismui kasos pajamų orderį, išduotą 2015m.balandžio... 15. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų ir kapo sutvarkymo išlaidas, patirtas... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas iš ieškovės O.D. J. atsakovui... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.124 straipsniu,1.125... 18. O. D. J. ieškinio dalį atsakovams J. V. J., J. J. dėl laidojimo išlaidų... 19. O. D. J. ieškinio dalį atsakovams J. V. J., J. J. dėl kapo sutvarkymo... 20. Priteisti iš O. D. J., asmens kodas ( - ) J. V. J., asmens kodas ( - ) du... 21. Priteisti iš O. D. J., asmens kodas ( - ) J. J., asmens kodas ( - ) tris... 22. Priteisti iš O. D. J., asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas penkis eurus... 23. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno...