Byla 2-3474-985/2018
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, institucija, teikianti byloje išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant E. M., dalyvaujant ieškovui E. J., jo atstovei advokatei V. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. J. ieškinį atsakovei R. K. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, institucija, teikianti byloje išvadą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo: 1) nustatyti sūnaus A. J. gyvenamąją vietą su ieškovu; 2) priteisti iš atsakovės išlaikymą sūnui A. J. po 100 Eur kas mėnesį iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovą; 3) priteisti iš atsakovės išlaikymo įsiskolinimą nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d., t. y. 3100 Eur; 4) priteisti iš atsakovės valstybei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog nebuvo susituokęs su atsakove R. K.. Nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio vienas augina sūnų A. J., kai jų santykiams nutrūkus, atsakove paliko sūnų jam, sūnaus nelanko, išlaikymo neteikia. Atsakovė visiškai nusišalinusi nuo vaiko ugdymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros, todėl sūnaus gyvenamoji vieta nustatytina su juo. Nėra ginčo su atsakove dėl jos bendravimo su sūnumi, todėl bendravimo tvarkos nustatyti neprašo. Sūnus Austėjas lanko Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnaziją, ikimokyklinio ugdymo grupę. Jis dirba, tačiau vienas neišgali išlaikyti nepilnamečio sūnaus. Per mėnesį vaiko išlaikymui reikalinga: maistui 100 Eur; drabužiams, batams, sporto prekėms 50 Eur; ugdymo priemonėms, žaislams 10 Eur; vitaminams, vaistams, maisto papildams 10 Eur; higienos priemonėms 20 Eur; mokesčiams už komunalinius mokesčius 40 Eur; laisvalaikiui, taupyti po 20 Eur kiekvieną mėnesį; viso 200 - 250 Eur.

6Ieškovas ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašo ieškinį tenkinti. Papildomai nurodė, kad nuo 2018 m. gegužės mėnesio ieškovas dirba UAB „Ekonovus“, pajamos minimalios, prie sūnaus išlaikymo prisideda ir jo tėvai.

7Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jai pranešta viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta.

8Institucija pateikė išvadą, jog ieškiniui neprieštarauja.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

11Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė yra nepilnamečio vaiko A. J., gimusio ( - ), tėvai. Šalys santuokos sudarę nebuvo.

12Kasacinio teismo praktika orientuoja teismus nagrinėjant bylą, vadovautis išimtinai vaiko interesais, kuriuos kiekvienoje nagrinėjamoje byloje būtina individualizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2004, 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2005 ir kt.).

13Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, kad nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio vienas augina sūnų, sūnaus motina vaiku visiškai nesirūpina, su vaiku nebendrauja. Jo ir sūnaus emociniai ryšiai susiformavę, sūnus lanko Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijos ikimokyklinę ugdymo grupę, jis sūnui padeda ruošti namų darbus, kartu žaidžia, atostogauja. Šiuo metu kartu su sūnumi gyvena pas jo tėvus, kurie padeda jam sūnumi rūpintis, prisideda prie sūnaus išlaikymo.

14Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, institucijos išvadas, atsakovei nepateikus teismui pozicijos dėl ieškinio reikalavimų, teismas sprendžia, jog A. J. gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu, geriausia atitinka vaiko interesus (CK 3.169 straipsnio 1,2 dalys, CPK 178 ir 185 straipsniai). Ginčo dėl vaiko bendravimo su motina nėra.

15Dėl išlaikymo priteisimo

16Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti nepilnamečio sūnaus išlaikymui po 100 Eur nuo ieškinio pateikimo teismui dienos kas mėnesį iki sūnaus pilnametystės.

17CK 3.192 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Antroje šios straipsnio dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, kad sūnaus išlaikymui reikia 200-250 Eur per mėnesį, detalizuoja šias išlaidas: maistui 100 Eur; drabužiams, batams, sporto prekėms 50 Eur; ugdymo priemonėms, žaislams 10 Eur; vitaminams, vaistams, maisto papildams 10 Eur; higienos priemonėms 20 Eur; mokesčiams už komunalinius mokesčius 40 Eur; laisvalaikiui, taupyti po 20 Eur kiekvieną mėnesį. Ieškovas dirba UAB „Ekonovus“, pajamos minimalios, turto neturi (b. l. 21-22,61-64), padeda sūnų išlaikyti jo tėvai, kitų išlaikytinių neturi. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė Lietuvoje nedirba, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi, turi sūnų L. A., gim. ( - ), kurį pagal institucijos išvadoje esančius duomenis augina tėvas A. A. (b. l. 58-59, 64-66, 68), tačiau įvertinus tai, kad atsakovė neišreiškė savo pozicijos dėl prašomos priteisti išlaikymo sumos pagrįstumo, teismui nenurodė savo turtinės padėties, todėl visos abejonės dėl jos turtinės padėties yra vertinamos vaiko naudai.

19Teismas įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes dėl išlaikymo dydžio, įvertinus Lietuvos Respublikos ekonominę situaciją, maisto produktų ir vaikams skirtų prekių bei paslaugų kainas (CPK 182 straipsnio 1 dalis), vaiko amžių, orientacines išlaidas tenkančias tokio amžiaus vaikui ugdymo įstaigos lankymo, vaistų, vitaminų, laisvalaikio reikmėms, daro išvadą, kad ieškovo prašoma priteisti išlaikymo suma kas mėnesį po 100 Eur yra pakankama tik minimaliems vaiko poreikiams patenkinti, o mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų vaiko poreikių ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui paskirties, todėl iš atsakovės priteisti 100 Eur jos sūnaus A. J. išlaikymui, nuo ieškinio gavimo teisme dienos, tai yra 2018 m. balandžio 6 d., ieškovą paskiriant vaiko lėšų tvarkytoju uzufrukto teise (CK 3.192 straipsnis). Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

20Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

21Pagal CK 3.200 straipsnyje įtvirtintą bendrąjį principą išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo to momento, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Išlaikymo skola negali būti išieškota daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Iš ieškovo paaiškinimų nustatyta, jog atsakovė sūnumi rūpinosi iki 2018 m. rugpjūčio 1 d., šalims pradėjus gyventi skyrium, atsakovė visiškai neteikia sūnui išlaikymo, sūnaus nelanko. Atsakovei tenka pareiga įrodyti, jog teikė išlaikymą vaikui, tačiau atsakovė teismui atsiliepimo nepateikė, savo pozicijos dėl išlaikymo įsiskolinimo pagrįstumo, neišreiškė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismui nustačius, kad vaikui reikia kas mėnesį po 100 Eur išlaikymui, iš atsakovės jos nepilnamečiam sūnui priteistinas įsiskolinimas po 100 Eur už mėnesį, skaičiuojant nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. iki ieškinio pateikimo teismui 2018 m. balandžio 1 d., tai yra už 31 mėnesį X 100 Eur, kas sudaro 3100 Eur, ieškovą paskiriant vaiko lėšų tvarkytoju uzufrukto teise (CK 3.200 straipsnis).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Ieškinį patenkinus visiškai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės. Ieškovas 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimu atleistas 100 procentų nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo reikalavimas dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis ir reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo patenkinti visiškai, todėl iš atsakovės priteistina už išlaikymą periodinėmis išmokomis – 36 Eur žyminis mokestis (100 EurX12mėn.X3proc.), už išlaikymo įsiskolinimą - 93 Eur žyminis mokestis (3100EurX3proc) ir 14,56 Eur už procesinių dokumentų įteikimą, viso 143,56 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei; 190 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų pagal į bylą pateiktą 2018 m. liepos 17 d. pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Nustatyti A. J., gimusio 2013 m. sausio 4 d., gyvenamąją vietą su ieškovu E. J., asmens kodas ( - ).

27Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui A. J., gimusiam ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 100 Eur (vieną šimtą eurų) nuo ieškinio teisme gavimo dienos, tai yra 2018 m. balandžio 6 d., iki vaiko pilnametystės, indeksuojant priteisto išlaikymo sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

28Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) jos nepilnamečiui sūnui A. J., gimusiam ( - ), 3100 Eur (trijų tūstančių šimto eurų) įsiskolinimą.

29Paskirti ieškovą E. J., asmens kodas ( - ) nepilnamečio sūnaus A. J., gimusio ( - ), priteisto išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo tvarkytoju uzufrukto teise.

30Iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 143,56 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt tris eurus 56 ct) bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (įmokos kodas – 5060).

31Iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 190 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) už suteiktą ieškovui antrinę teisinę pagalbą, šias išlaidas sumojant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto surenkamąją sąskaitą, „Swedbank“, AB, Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

32Sprendimą dalyje dėl periodinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

33Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašo: 1) nustatyti sūnaus A. J. gyvenamąją vietą su... 5. Ieškinyje nurodė, jog nebuvo susituokęs su atsakove R. K.. Nuo 2015 m.... 6. Ieškovas ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko ieškinyje... 7. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jai... 8. Institucija pateikė išvadą, jog ieškiniui neprieštarauja.... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė yra nepilnamečio vaiko... 12. Kasacinio teismo praktika orientuoja teismus nagrinėjant bylą, vadovautis... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, kad nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio... 14. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, institucijos išvadas,... 15. Dėl išlaikymo priteisimo... 16. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti nepilnamečio sūnaus išlaikymui po... 17. CK 3.192 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tėvai privalo materialiai... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, kad sūnaus išlaikymui reikia 200-250... 19. Teismas įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes dėl išlaikymo dydžio,... 20. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 21. Pagal CK 3.200 straipsnyje įtvirtintą bendrąjį principą išlaikymas... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Ieškinį patenkinus visiškai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Nustatyti A. J., gimusio 2013 m. sausio 4 d., gyvenamąją vietą su ieškovu... 27. Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui... 28. Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) jos nepilnamečiui sūnui A.... 29. Paskirti ieškovą E. J., asmens kodas ( - ) nepilnamečio sūnaus A. J.,... 30. Iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 143,56 Eur (vieną... 31. Iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti 190 Eur (vieną... 32. Sprendimą dalyje dėl periodinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...