Byla 2-172-816/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. K. (A. K.), tretiesiems asmenims A. R. (A. R.), L. R. (L. R.) ir F. K. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą A. K. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. išardyti sumontuotus 11 m × 8 m ir 4.60 m × 8.60 m pamatus ir sutvarkyti statybvietę žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0048:253, esančiame Šiaurės g., S/B „Ateitis“, sklypo Nr. 297, Vilniuje, o šiam nepašalinus, prašė leisti ieškovui pašalinti statybos padarius atsakovo lėšomis. Nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų, reglamentuojančių statybos teisinius santykius, reikalavimus, neturėdamas nustatyta tvarka parengto ir suderinto statybos projekto bei leidimo statybai, jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype savavališkai nugriovė sodo namą ir pradėjo naujo statinio statybą – išliejo pamatus. 2007-02-15 atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas; 2007-02-15 – administracinio teisės pažeidimo protokolas, kurį išnagrinėjus, vadovaujantis ATPK 159 straipsniu, atsakovui buvo paskirta 1 000 Lt bauda. 2007-03-26 reikalavimu Nr. (100)-1.2-1876-(3.31) „Dėl savavališkų statybos padarinių pašalinimo“ atsakovui buvo nustatytas terminas iki 2007-06-15 likviduoti savavališkos statybos padarinius, tačiau 2007-06-20 faktinių aplinkybių nustatymo aktu, 2011-06-16 ir 2011-09-19 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktais buvo nustatyta, jog atsakovas šio reikalavimo neįvykdė, savavališkos statybos padarinių nepašalino.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio nuostatomis, atsakovui gyvenamosios vietos adresu buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo nuorašai, tačiau jų ieškovo nurodytu adresu atsakovui įteikti nepavyko. Todėl nesant duomenų apie atsakovo oficialias darbo ar kitas gyvenamąsias vietas, kurių adresais procesinius dokumentus jam galima būtų įteikti, buvo nutarta leisti ieškovui procesinius dokumentus atsakovui A. K. įteikti viešo paskelbimo būdu. Apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes atsakovą tinkamai informavus pranešimu specialiame interneto tinklalapyje, atsakovas A. K. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Tretieji asmenys A. R., L. R. ir F. K. pateiktame atsiliepime nurodė, sutinkantys su ieškiniu (b. l. 60).

5Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

6CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovui apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes pranešta tinkamai viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu, tačiau atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinyje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

7Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie 0,0595 ha žemės sklypą, unikalus Nr. 0101-0048-0253, kadastrinis Nr. 0101/0048:253, esantį Šiaurės g., S/B „Ateitis“, Vilniuje, kuris nuo 1994-05-03 iki 2010-11-30 nuosavybės teise priklausė trečiajam asmeniui F. K., o nuo 2010-11-30 iki šiol bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims A. R. ir L. R. (b. l. 19 – 20, 23 - 25); 2007-02-15 Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento, kurio teisių perėmėja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos apsaugos ministerijos, surašyto savavališkos statybos akto Nr. (101)-11.11-19, kuriame nustatyta, jog atsakovas A. K. savavališkai nugriovė sodo namą ir pradėjo statyti naujo statinio statybą ne jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame S/B „Ateitis“, sklypo Nr. 297, Vilniuje bei kuriuo atsakovas A. K. įpareigotas vykdyti Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatas (b. l. 9); 2007-02-15 Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. (101)-11.12-50, kuriame atsakovas A. K. traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 159 straipsnį už tai, kad savavališkai, neturint projekto bei statybos leidimo, vietoje nugriauto sodo pastato sumontavo pamatus naujo statinio statybai (b. l. 8), 2007-03-01 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo atsakovui A. K. už savavališką, neturint projekto bei statybos leidimo, nugriauto sodo pastato vietoje sumontuotus pamatus naujo statinio statybai, buvo skirta 1 000 Lt bauda (b. l. 7); 2007-03-26 Vilniaus apskrities viršininko administracijos reikalavimo „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ Nr. (100)-1.2-1876-(3.31), kuriuo atsakovui buvo nustatytas terminas iki 2007-06-15 likviduoti savavališkos statybos padarinius, t. y. išardyti sumontuotus pamatus savo lėšomis ir sutvarkyti statybvietę (b. l. 12); žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0048:253, plano M 1:500, kuriame pažymėtas atsakovo savavališkai sumontuotų pamatų išdėstymas tretiesiems asmenims A. R. ir L. R. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Šiaurės g., S/B „Ateitis“, Vilniuje (b. l. 37 – 38); 2007-06-20, 2011-06-16 ir 2011-09-09 Faktinių duomenų patikrinimo/nustatymo vietoje aktų, kuriuose nustatyta, jog atsakovas A. K. 2007-03-26 Vilniaus apskrities viršininko administracijos reikalavimo „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ Nr. (100)-1.2-1876-(3.31) neįvykdė, savavališkai įrengtų pamatų nenugriovė (b. l. 5 – 6, 10 – 11, 13 - 14) - ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, konstatavo savavališkos statybos faktą, t. y. kad atsakovas A. K., neturėdamas nustatyta tvarka normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų (statybos projekto ir leidimo statyti naują statinį) savavališkai nugriovė sodo namą ir pradėjo naujo neypatingo statinio statybą, t. y. sumontavo 11 m × 8 m ir 4.60 m × 8.60 m pamatus, kurių užstatymo bendras plotas apie 120 kv. m., tretiesiems asmenims A. R. ir L. R. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0048:253, esančiame Šiaurės g., S/B „Ateitis“, sklypo Nr. 297, Vilniuje, todėl atsakovui, kaip pamatų statytojui, nustatytu terminu nepašalinus savavališkos statybos padarinių bei neįrodžius Statybos įstatymo reikalavimų tinkamą įvykdymą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys iš esmės tenkintinas, įpareigojant atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. išardyti sumontuotus 11 m × 8 m ir 4.60 m × 8.60 m pamatus žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0048:253, esančiame Šiaurės g., S/B „Ateitis“, sklypo Nr. 297, Vilniuje, ir sutvarkyti statybvietę, o atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius savavališkos statybos padarinių, - suteikti ieškovui teisę padarinius pašalinti atsakovo lėšomis (CPK 273 straipsnis).

9Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 139 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą ir 18,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš viso 157,80 Lt (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 273, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11priimti sprendimą už akių.

12patenkinti ieškinį visiškai.

13Įpareigoti atsakovą A. K. (asmens kodas ( - ) per 3 (tris) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. išardyti sumontuotus 11 m × 8 m ir 4.60 m × 8.60 m pamatus žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0048:253, esančiame Šiaurės g., S/B „Ateitis“, sklypo Nr. 297, Vilniuje, ir sutvarkyti statybvietę.

14Atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas įgyja teisę išardyti sumontuotus 11 m × 8 m ir 4.60 m × 8.60 m pamatus žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0048:253, esančiame Šiaurės g., S/B „Ateitis“, sklypo Nr. 297, Vilniuje, ir sutvarkyti statybvietę, atsakovo lėšomis ir išsiieškoti šias išlaidas iš atsakovo.

15Priteisti iš atsakovo A. K. (asmens kodas ( - ) 157,80 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt septynis litus 80 ct) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu.

16Išaiškinti atsakovui, jog 157,80 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai jis privalo sumokėti į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas, mokėjimo kvitas turi būti pateiktas teismui.

17Atsakovas A. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

19Įpareigoti ieškovą imtis visų priemonių įteikti šį sprendimą atsakovui ar jo artimam šeimos nariui, taip pat paskelbti jį savavališkos statybvietės vietoje, šiuos dokumentus pateikiant teismui.

20Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą A. K. per 3... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142... 4. Tretieji asmenys A. R., L. R. ir F. K. pateiktame atsiliepime nurodė,... 5. Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.... 6. CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be... 7. Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – VĮ „Registrų centras“... 9. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 139 Lt... 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 11. priimti sprendimą už akių.... 12. patenkinti ieškinį visiškai.... 13. Įpareigoti atsakovą A. K. (asmens kodas ( - ) per 3 (tris) mėnesius nuo... 14. Atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas... 15. Priteisti iš atsakovo A. K. (asmens kodas ( - ) 157,80 Lt (vieną šimtą... 16. Išaiškinti atsakovui, jog 157,80 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas... 17. Atsakovas A. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 18. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto... 19. Įpareigoti ieškovą imtis visų priemonių įteikti šį sprendimą atsakovui... 20. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie...