Byla T-457-891/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam G. G., asmens kodas (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos piliečiui, patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Arūnas Budrys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – ir Komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam G. G., asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos piliečiui, patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2G. G. nuteistas 1996-11-25 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 105 straipsnio 8 punktą, 11 punktą, 12 punktą (redakcija, galiojusi iki 2003-05-01) laisvės atėmimu 15 metų su turto konfiskavimu. Vadovaujantis BK 43 straipsniu, bausmė subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 1987-10-27 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatlikta dalimi, paskiriant galutinę subendrintą bausmę – 17 metų 8 mėnesių 22 dienų laisvės atėmimą su turto konfiskavimu. Bausmės pradžia – 1996-07-15, bausmės pabaiga – 2014-04-06.

3Komisijos 2012-12-07 nutarimu nutarta nuteistajam G. G. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 157 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Komisijos nutarime nurodoma, kad nuteistasis G. G. įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, atliko 3/4 bausmės, jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra vidutinė (pagal OAZys metodiką). G. G. bausmės atlikimo laikotarpiu 3 kartus baustas drausmine tvarka ir 12 kartų skatintas. Paleistas į laisvę planuoja gyventi pas draugę, ir dirbti UAB „( - )“ pardavimų vadybininku. Yra gauta pažyma patvirtinanti nuteistojo darbo vietą po paleidimo iš pataisos įstaigos. Suvokia darbą kaip privalumą ir žino teigiamą darbo naudą.

4Komisija siūlo taikyti nuteistajam G. G. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal BVK 157 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir nustatyti BK 75 straipsnio 2 dalyje numatytas pareigas: iki 2014-04-06 neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi, bei pradėti dirbti, tęsti mokslus.

5Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė pateikdama atsiliepimą dėl Komisijos nutarimo dėl G. G. lygtinio paleidimo siūlo teismui atsisakyti tvirtinti Komisijos 2012-12-07 nutarimą taikyti nuteistajam A. G. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Prokurorė teismui pateiktame atsiliepime nurodė, jog vien tai, kad G. G. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą (atliko 3/4 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones) neteikia pagrindo nuteistajam taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Prokurorės nuomone, komisija neapsvarstė kitų reikšmingų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals, neįvertino nuteistojo asmenybės, neatsižvelgė į nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį. G. G. yra teistas 4 kartus. Šiuo metu atlieka bausmę už labai sunkaus nusikaltimo žmogaus gyvybei padarymą. Šį nusikaltimą jis padarė, būdamas lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, neatlikęs visos ankstesniu nuosprendžiu, taip pat už nužudymą skirtos laisvės atėmimo bausmės. Pažymėtina ir tai, kad nors G. G. šiuo metu neturi galiojančių drausminių nuobaudų, bet bausmės atlikimo metu 3 kartus buvo baustas drausmine tvarka ir viena nuobauda buvo skirta už smurto panaudojimą prieš kitą nuteistąjį. Prokurorės manymu, atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą bei pobūdį, likusios neatliktos bausmės dalį, pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką, darytina išvada, jog šiuo metu nuteistajam G. G. atsisakytina taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

6Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-12-07 nutarimas Nr. 89-43 taikyti nuteistajam G. G. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos netvirtintinas.

7Dėl lygtinio paleidimo nuteistojo G. G. atžvilgiu į teismą buvo kreiptasi jau 4 kartus, tačiau Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-01-22, 2010-11-03, 2011-08-03 ir 2012-06-04 nutartimis teikimai buvo netenkinti. Šiuo metu iš esmės nepasikeitė jokios aplinkybės, išskyrus tai, kad nuteistajam liko mažesnė neatliktos bausmės dalis.

8BVK 157 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

9Sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo taikymą iš pataisos įstaigos klausimą svarbu įvertinti nusikaltimo, už kurį asmuo nuteistas pavojingumą, elgesį laisvės atėmimo metu, galimybes adaptuotis laisvėje, šeiminius ryšius ir kt. Nuteistasis gali būti lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos tik tuomet, kada padaroma išvada, jog bausmės tikslai nuteistojo atžvilgiu gali būti pasiekti toliau jį taisant prižiūrimą, tačiau neizoliuotą nuo visuomenės.

10Kaip matyti iš teismui pateikto Komisijos nutarimo ir asmens bylos medžiagos, nuteistasis G. G. formaliai atitinka BVK 157 straipsnyje nurodytus kriterijus: atliko 3/4 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones.

11Tačiau teismas, nagrinėdamas lygtinio paleidimo klausimą, įvertinęs visus lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos lemiančius veiksnius, atsižvelgia į tai, jog nuteistasis G. G. dėl savo nusikaltimo kaltę pripažįsta iš dalies, vengia pokalbių apie įvykdytą nusikaltimą, 4 kartus teistas, iš jų – du kartus už nužudymus, vieną kurių padarė būdamas lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, neatlikęs visos ankstesniu nuosprendžiu taip pat už nužudymą skirtos laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu yra baustas drausmine tvarka (už bendravimą su kitais nuteistaisiais pro langą, už smurto panaudojimą prieš kitą nuteistąjį ir už valdiško kompiuterio sugadinimą), viena iš nuobaudų susijusi su smurto panaudojimu kito asmens, atliekančio bausmę, atžvilgiu. Kaip matyti iš šių aplinkybių, G. G. pakartotinai nusikalto – padarė labai sunkų tyčinį nusikaltimą, atimdamas kitam žmogui gyvybę, kai juo buvo pasitikėta – lygtinio paleidimo metu, t. y., jis nepateisino juo parodyto pasitikėjimo. Ir nors nuteistojo G. G. nusikalstamo elgesio rizika pagal OAZys metodiką vertinama kaip vidutinė, tačiau padarytų nusikaltimų pavojingumas, pakartotinumas, teismo vertinimu, rodo padidintą G. G. asmenybės pavojingumą bei tai, kad dar nėra pasiekti BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai.

12Aplinkybės, kad nuteistasis turi darbo pasiūlymą, gyventų pas draugę bei yra V. S. sutikimas, kad jis deklaruotų gyvenamąją vietą jai nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), nėra pakankami pagrindai jo atžvilgiu taikyti lygtinį paleidimą.

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis BVK 157 straipsniu, BPK 360 straipsnio 5 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

14Atsisakyti patvirtinti 2012-12-07 Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą Nr. 89-43 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam G. G., asmens kodas ( - ).

15Nutartis per 5 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai