Byla T-181-295/2012
Dėl arešto bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo nuteistajai L. B., a.k. (duomenys neskelbtini), gyvenančiai (duomenys neskelbtini), Vilniuje

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius, sekretoriaujant Laimai Avižienytei, dalyvaujant prokurorei Eglei Grigaitytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus Artūro Norkevičiaus teikimą dėl arešto bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo nuteistajai L. B., a.k. ( - ), gyvenančiai ( - ), Vilniuje,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 31 d. baudžiamuoju įsakymu L. B. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 25 straipsnio 2 dalį, 180 straipsnio 1 dalį 15 parų arešto bausme, nustatant ją atlikti poilsio dienomis. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2007 m. gruodžio 9 d., vieną sulaikymo parą prilyginant vienai arešto parai (b.l. 2-3).

3Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius pateikė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui teikimą dėl L. B. paskirtos arešto bausmės atlikimo sąlygų pakeitimo. Teikime nurodoma, kad 2012 m. kovo 13 d. raštu Nr. 7S-172 nuteistajai L. B. buvo išsiųstas pranešimas, kuriame nurodyta, jog ji privalo kuo skubiau atvykti į Kalėjimų departamentą, tačiau nuteistoji į šį raštą nereagavo, susitarti dėl bausmės atlikimo sąlygų į Kalėjimų departamentą neatvyko, apie neatvykimo priežastis Kalėjimų departamentui nepranešė, todėl pradėti vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 31 d. baudžiamuoju įsakymu skirtą arešto bausmę nebuvo galimybės. Teikimu prašoma spręsti klausimą dėl L. B. paskirtos arešto bausmės, nustatytos atlikti poilsio dienomis, pakeitimo areštu, atliekamu įprastine tvarka.

4Prokurorė teismo posėdžio metu sutiko, jog nuteistajai L. B. turi būti pakeistos arešto bausmės atlikimo sąlygos, kadangi nuteistoji neatvyko į Kalėjimų departamentą susitarti dėl bausmės atlikimo sąlygų.

5Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 59 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuteistasis, kuriam paskirtas poilsio dienomis atliekamas areštas, ne vėliau kaip per 7 dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo susitarti su Kalėjimų departamentu dėl paskirtos bausmės atlikimo sąlygų. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 354 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam paskirtos arešto bausmės atlikimo tvarką, sąlygas bei jo teises ir pareigas. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas arešto atlikimo tvarką gali keisti BK 49 straipsnyje nustatytais atvejais. BK 49 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog asmeniui, pažeidusiam arešto atlikimo poilsio dienomis tvarką, ją teismas savo sprendimu gali pakeisti įprastine arešto atlikimo tvarka.

6Iš teismui prie teikimo pateiktos medžiagos matyti, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 31 baudžiamasis įsakymas, nuteistajai L. B. įteiktas 2012 m. vasario 7 d. (b.l. 4), įsiteisėjo 2012 m. kovo 5 d. Kalėjimų departamentas 2012 m. kovo 13 d. raštu Nr. 7S-172 informavo nuteistąją L. B., jog ji privalo atvykti į Kalėjimų departamentą tam, kad būtų susitarta dėl poilsio dienomis atliekamo arešto atlikimo sąlygų (b.l. 6). Kalėjimų departamento pateiktais duomenimis, nuteistoji į šį raštą nereagavo, susitarti dėl bausmės atlikimo sąlygų į Kalėjimų departamentą neatvyko, apie neatvykimo priežastis Kalėjimų departamentui nepranešė, todėl pradėti vykdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 31 d. baudžiamuoju įsakymu skirtą arešto bausmę nebuvo galimybės.

7Įvertinęs tai, kad nuteistoji L. B. vengia atlikti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 31 d. baudžiamuoju įsakymu jai paskirtą 15 arešto bausmę, ją atliekant poilsio dienomis, kviečiama neatvyksta į Kalėjimų departamentą susitarti dėl arešto bausmės atlikimo sąlygų, neatvykimo priežasčių nenurodo, todėl nuteistajai L. B. skirta 15 parų arešto bausmė, ją atliekant poilsio dienomis, keistina į 15 parų arešto bausmę, atliekant ją įprastine tvarka.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 49 straipsnio 5 dalimi bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 354, 362 straipsniais,

Nutarė

9Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus teikimą tenkinti.

10Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 31 d. baudžiamuoju įsakymu L. B. paskirtą 15 parų arešto bausmę, ją atliekant poilsio dienomis, pakeisti į 15 parų arešto bausmę, ją atliekant įprastine tvarka.

11Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmę įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2007 m. gruodžio 7 d. iki 2007 m. gruodžio 9 d., vieną sulaikymo parą prilyginant vienai arešto parai.

12Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo L. B. sulaikymo, vykdant šią teismo nutartį, dienos.

13Nutartis per 5 (penkias) dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai