Byla e2-358-1054/2017
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui formos pakeitimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Giedrė Kandratavičienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovei L. J., jos atstovei advokato padėjėjai D. T., dalyvaujant atsakovui S. J., jo atstovui advokatui K. K., išvadą teikiančios institucijos Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) atstovei Z. L.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui S. J. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui formos pakeitimo.

4Teismas

Nustatė

5ieškovė prašo teismo pakeisti Skuodo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi priteisto išlaikymo dydį, sutartą apmokėjimą už ortodontinį gydymą, bei formą ir už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 21 d. iki 2018 m. birželio 12 d. priteisti iš atsakovo nepilnametei dukrai A. J., gim. 2000 m. birželio 12 d., išlaikymą iki jos pilnametystės atsakovo turtu, t. y. priteisiant dukrai ½ dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ), nepilnametės dukros turto administratore paskirti ieškovę, taip pat priteisti iš atsakovo visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2012 m. rugsėjo 26 d. teismo nutartimi buvo patvirtinta tarp ieškovės ir atsakovo sudaryta taikos sutartis, kuria buvo susitarta, kad nuo 2012 m. spalio 1 d. atsakovas mokės dukrai A. J. išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 300,00 Lt (86,89 Eur) iki dukros pilnametystės. Teismo patvirtinta taikos sutartis dėl išlaikymo dukrai buvo sudaryta 2012 m., kai dukrai buvo 12 metų, o šiuo metu dukrai yra 17 metų ir jos poreikiai išaugo (nurodo, kad išlaidos būtiniems dukros poreikiams sudaro apie 400 Eur) keitėsi šalies ekonominė sistema, padidėjo prekių ir paslaugų kainos. Jos vidutinis darbo užmokestis yra apie 270 Eur, jokių kitų pašalpų ar išmokų ji negauna, jos turtinė padėtis po taikos sutarties sudarymo nepagerėjo, o atsakovo turtinė padėtis po taikos sutarties sudarymo pagerėjo – atsakovas 2014 m. gruodžio 18 d. paveldėjimo teisės liudijimo Nr. 7437 pagrindu įgijo nuosavybę į 63/100 dalį žemės sklypo ( - ), bei 2015 m. sausio 29 d. dovanojimo sutarties Nr. 419 pagrindu įgijo nuosavybę į žemės sklypą, esantį ( - ) Ieškovė nurodo, kad atsakovas yra dirbantis, jokių kitų išlaikytinių neturi, kiti šalių vaikai šiuo metu yra pilnamečiai ir atsakovas neteikia jiems jokio materialinio išlaikymo. Be to, taikos sutartimi atsakovas įsipareigojo per vieną mėnesį nuo sąskaitos pateikimo momento atlyginti ½ dalį ieškovės patirtų išlaidų, susijusių su dukros ortodontiniu gydymu, įskaitant ir ieškovės iki taikos sutarties sudarymo turėtas išlaidas, tačiau šios taikos sutarties sąlygos iki šiol nėra įvykdęs. Ieškovė taip pat prašo teismo pakeisti dukrai priteisto išlaikymo formą iš išlaikymo, mokamo periodinėmis išmokomis kas mėnesį, į išlaikymą natūra, kadangi laiko, kad atsakovas nesieks susirasti geriau apmokamo darbo ir daugiau uždirbti, o atsakovo teikiamo ir jo siūlomo teikti (100 Eur) išlaikymo dukrai nepakanka. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo dukrai atsakovo nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, kurio rinkos vertė atitiktų atsakovo 200,00 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 21 d. (ieškinio teismui surašymo dienos) iki dukros pilnametystės (2018 m. birželio 12 d.) teikiamo išlaikymo bendrą sumą (2741,90 Eur) bei ieškovės prašomo priteisti dukros būsimo ortodontinio gydymosi išlaidų 1200,00 Eur sumai, iš viso 3941,90 Eur.

6Teismo posėdžių metu ieškovė, jos atstovė reikalavimus palaikė, nurodė, kad nesutinka su atsakovo siūloma mokėti vaikui 100 Eur suma. 2017 m. birželio 26 d. parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovė nurodė, kad ieškovė siūlė atsakovui ir sutiktų nusileisti iki dukros išlaikymui mokamos kas mėnesį 150 Eur sumos, tačiau atsakovas ir su šia suma nesutinka. Ieškovė papildomai paaiškino, kad jos šeimos materialinė padėtis yra sunki, ji dirba, tačiau gaunamo darbo užmokesčio šeimai nepakanka, turi sveikatos problemų (aukštas kraujospūdis, galvos svaigimas), tačiau neįgalumo neturi. Nurodė, kad dėl sunkios materialinės padėties negali užtikrinti visų dukros būtinų poreikių, neturi galimybės skirti pakankamai lėšų dukros lavinimui ir jos laisvalaikiui, negali tęsti dukros ortodontinio gydymo, atsakovas už dukros gydymą iki šiol nėra nieko sumokėjęs. Gyvena dviese su dukra nuosavame būste – dalyje gyvenamojo namo, kuris per pusę yra padalintas jai ir atsakovui po santuokos nutraukimo. Nurodė, kad atsakovas su dukra nebendrauja, nesveikina jos gimtadienio, švenčių proga, gyvendamas gyvenamojo namo kitoje dalyje, nuolat gąsdina dukrą triukšmaudamas. Nurodė, kad atsakovas yra paveldėjęs tėvo gyvenamąjį namą, kurį pasiremontavęs galėtų jame gyventi, o ieškovė dukrai natūra priteistą gyvenamojo namo dalį išnuomotų ir iš šio turto nuomos gautas lėšas skirti dukros išlaikymui.

7Atsakovas su ieškovės reikalavimais sutinka iš dalies, nurodo, kad teismo patvirtintą taikos sutartį dėl išlaikymo vaikui teikimo vykdo, išlaikymo įsiskolinimo nėra, ieškovė nepateikė įrodymų, kad jo materialinė padėtis po taikos sutarties patvirtinimo ženkliai pagerėjo ir pasikeitė šalies ekonominė padėtis. Sutiktų, kad išlaikymo dukrai dydis būtų padidintas iki 100 Eur per mėnesį. Nurodo, kad dėl įpareigojimo atlyginti ½ dalį patirtų išlaidų, susijusių su dukros ortodontiniu gydymu, ieškovė į jį nesikreipė, sąskaitų, pagrindžiančių turėtas išlaidas, nepateikė. Nepritaria, jog dukrai šis gydymas yra reikalingas. Nurodo, kad nepritaria ieškovės reikalavimui priteisti dukrai natūra jam priklausančią dalį gyvenamojo namo, kuriame jis šiuo metu gyvena, kadangi kitos gyvenamosios vietos jis neturi, o paveldėtas tėvo gyvenamasis namas yra apleistas ir jo remontui piniginių lėšų neturi.

8Teismo posėdžių metu atsakovas, jo atstovas, išdėstytą poziciją palaikė. Papildomai atsakovas paaiškino, kad mokėti dukrai didesnio išlaikymo neturi galimybės, kadangi jo paties materialinė padėtis yra sunki. Nurodė, kad yra dirbantis gauna apie 350 Eur darbo užmokestį, tačiau šiuo metu darbovietėje dažnai būna prastovos dėl darbdavio kaltės. Teismo posėdžių metu atsakovas patvirtino, kad yra sveikas, tačiau nurodė, kad turi sveikatos problemų (širdies ritmo ir regėjimo sutrikimų), neįgalumo neturi. Patvirtino, kad yra darbingas, turi įgijęs vidurinį išsilavinimą bei veterinaro specialybę, tačiau pagal specialybę nedirba. Nurodė, kad daugiau išlaikytinių neturi, paskolų neturi, gyvena nuosavame būste, bandė keletą kartų ieškoti geriau apmokamo darbo, tačiau nesėkmingai.

9Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateikė teismui išvadą byloje dėl ginčo, kuria pritaria ieškovės reikalavimams. Nurodė, kad atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko poreikius, atsakovo darbingą amžių, pasikeitusią turtinę padėtį, kitų išlaikomų asmenų nebuvimą bei pasikeitusią šalies ekonominę padėtį Vaiko teisių apsaugos skyrius pritaria ieškovės reikalavimui padidinti priteistą išlaikymą nepilnametei dukrai. Nurodė, kad ir išlaikymas turtu neprieštarautų vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, kadangi atsakovui nereikėtų mokėti piniginių išmokų, o dukra jaustųsi saugesnė, atsakovas turi kitą gyvenamąjį plotą ir turi galimybę gyventi kitur. Patvirtino, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius neturi duomenų, kad ieškovė netinkamai vykdytų motinos pareigas, neužtikrintų dukros poreikių tenkinimo, ieškovė sugebėtų tinkamai panaudoti vaiko turtą iki dukros pilnametystės.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė L. J. ir atsakovas S. J. yra nepilnametės A. J., gimusios 2000 m. birželio 12 d., tėvai. Ieškovė ir šalių dukra A. J. savo gyvenamąją vietą yra deklaravusios ir gyvena ( - ) A. J. šiuo metu mokosi ( - ), jai skiriamas nemokamas maitinimas gimnazijoje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. Ieškovė nuo 2016 m. rugsėjo 28 d. dirba ( - ) mėsos perdirbėja, pagal kurios pateiktą pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ieškovės gaunamas darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, sudaro vidutiniškai nuo 268,84 Eur iki 290,19 Eur. Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 2017 m. lapkričio 9 d. duomenimis, ieškovei mokama išmoka vaikui (už A. J.) nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. sausio 1 d. po 15,20 Eur kiekvieną mėnesį, 2017 m. rugpjūčio 23 d. skirta vienkartinė 57,00 Eur išmoka parama mokinio reikmenims įsigyti, iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo kas antrą mėnesį šeimai skiriami maisto produktai (laikotarpiui nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Bylos rašytiniais duomenimis nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise registruota transporto priemonė – automobilis Audi A4, 1995 m. gamybos –, nekilnojamasis turtas (žemės sklypai bei žemės sklypas su statiniais), kurio bendra vidutinė rinkos vertė nustatyta VĮ Registrų centro masinio vertinimo būdu 8448,50 Eur.

13Pagal antstolės E. M. pateiktus duomenis, atsakovas teikia išlaikymą dukrai A. J., išlaikymo skola 2017 m. kovo 1 d. yra 0,45 euro centai. Atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs ir gyvena ( - ), jo šeimą, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Šačių seniūnijos 2017 m. birželio 20 d. pažymos duomenimis, sudaro vienas asmuo. Atsakovas nuo 2017 m. vasario mėn. dirba ( - ), pagal kurios pateiktą pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį atsakovo gaunamas darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, sudaro vidutiniškai nuo 224,43 Eur iki 365,84 Eur. Atsakovas po teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties tarp ieškovės ir atsakovo sudarymo dėl išlaikymo dukrai teikimo yra papildomai įgijęs nuosavybės teise: 1) 2014 m. gruodžio 18 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. 7437 pagrindu asmeninės nuosavybės teise kartu su bendraturčiais yra įgijęs 63/1000 dalį žemės sklypo, ( - ), kurio bendra vidutinė rinkos vertė, nustatyta VĮ Registrų centras masinio vertinimo būdu yra 7893,00 Eur; 2) 2014 m. gruodžio 18 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. 7437 ir 2015 m. sausio 29 d. dovanojimo sutarties Nr. 419 pagrindu asmeninės nuosavybės teise yra įgijęs žemės sklypą, ( - ), kurio bendra vidutinė rinkos vertė, nustatyta VĮ Registrų centras masinio vertinimo būdu yra 653,00 Eur. Atsakovas nuosavybės teise registruotų transporto priemonių neturi, jo vardu registruotas nekilnojamasis turtas (žemės sklypai bei žemės sklypas su statiniais), kurio bendra vidutinė rinkos vertė nustatyta VĮ Registrų centro masinio vertinimo būdu yra 9413,76 Eur.

14Ginčo byloje esmė

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Šios nuostatos imperatyvas išplaukia tiek iš vaikų teises nustatančių ir saugančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatų (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalis), tiek ir iš bendrųjų šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurių esmė yra ta, kad visų pirma užtikrinti normalias vaiko augimo, vystymosi, jo įgimtų ir įgytų gabumų lavinimo sąlygas yra tėvų pareiga, kuri įgyvendinama tiek naudojantis tėvų valdžios suteiktomis teisėmis, tiek vykdant atitinkamas prievoles, įskaitant ir išlaikymo vaikams teikimą.

16Atsakovas gimimo liudijime įrašytas A. J., gim. 2000 m. birželio 12 d., tėvu, jis turi tėvo teises ir pareigas. Šalys gyvena atskirai, šalių nepilnametė dukra gyvena su ieškove, abu tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, todėl atsakovas privalo teikti išlaikymą savo dukrai A. J., dėl to tarp šalių ginčo nėra.

17Ginčas byloje tarp šalių kilo dėl dukrai teikiamo išlaikymo dydžio ir jo teikimo formos. Ieškovė prašo teismo padidinti atsakovo dukrai teikiamo išlaikymo dydį, motyvuojant tuo, kad per 4 metus iš esmės pasikeitė dukros būtinieji poreikiai ir šalies ekonominė padėtis, o atsakovo turtinė padėtis pagerėjo. Taip pat prašo pakeisti dukrai teikiamo išlaikymo formą priteisiant dukrai išlaikymą turtu, kadangi atsakovas nesutinka su ieškovės reikalavimu iki 200 Eur per mėnesį padidinti dukrai teikiamo išlaikymo dydį ir, ieškovės nuomone, atsakovas susirasti geriau apmokamą darbą nesieks. Atsakovas su ieškovės reikalavimais nesutinka motyvuodamas tuo, kad jo paties materialinė padėtis yra sunki ir didesnio išlaikymo dukrai teikti neturi galimybės, nurodo, kad išlaikymas dukrai turtu (dalimi gyvenamojo namo, kuriame jis gyvena) negali būti priteisiamas, kadangi jis neturi kitos gyvenamosios vietos, kurioje galėtų gyventi.

18Dėl išlaikymo dydžio padidinimo

19Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, todėl įstatyme nustatyta galimybė pakeisti teismo sprendimu priteisto išlaikymo dydį (formą) nepriklausomai nuo to, ar teismas pats nustatė iš vieno iš tėvų priteistiną išlaikymo dydį, ar patvirtino vaiko tėvų susitarimą dėl išlaikymo dydžio, nes teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo neįgyja res judicata galios (CPK 279 straipsnio 5 dalis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009; 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2013).

20Pagal CK 3.201 straipsnio, reglamentuojančio išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą, nuostatas pagrindas išlaikymo dydžiui pakeisti yra iš esmės pasikeitusi šalių turtinė padėtis, taip pat pasikeitę vaiko (vaikų) poreikiai.

21Byloje nustatyta, kad Skuodo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartimi nustatytas atsakovo nepilnametei dukrai mokėtinas 86,89 Eur (300 Lt) kas mėnesį išlaikymas iki dukros pilnametystės. Ieškovė ieškinį grindžia esminiu vaiko poreikių ir šalies ekonominės situacijos pasikeitimu bei atsakovo turtinės padėties pagerėjimu, todėl šiuo atveju sprendžiant išlaikymo vaikui dydžio padidinimo klausimą yra būtina nustatyti šias aplinkybes.

22Ieškovė nurodė, kad dukros būtinųjų poreikių tenkinimui (maistui, higienos prekėms, mokymosi priemonėms, laisvalaikiui, sveikatos priežiūrai) išlaidos per mėnesį sudaro apie 400 Eur, tačiau išsamių įrodymų apie išlaidas (kasos kvitų už maisto, kitų reikmenų, mokymo ir gebėjimų ugdymo paslaugų pirkimą), išskyrus įrodymus apie šeimos patiriamas išlaidas suvartotai elektros energijai, vandeniui, vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų tvarkymą apmokėti, nepateikė, tačiau teismas laiko esant akivaizdu, kad ieškovė viena augindama vaiką patiria visas su tuo susijusias išlaidas: vaiko maistui, rūbams, avalynei, higienos reikmėms, lavinimui bei normalių gyvenimo sąlygų sudarymui. 2012 metais ieškovės ir atsakovo dukrai buvo dvylika metų, bylos nagrinėjimo teisme metu jai yra septyniolika metų, ji kitais mokslo metais bus gimnazijos abiturientė. Teismo vertinimu, per ketverių metų laikotarpį vaiko poreikiai išaugo, kadangi vaikui augant, jie didėja, ir priteistos 86,89 Eur (300 Lt) sumos nebepakanka būtiniems vaiko poreikiams užtikrinti. Aplinkybės, kad ši suma yra pakankama atsakovas neįrodinėjo, įrodinėjo, kad teikti didesnį išlaikymą vaikui neturi lėšų. Tačiau pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis nepakankamomis pajamomis. Taip pat tai, kad, esant tam tikroms aplinkybėms tėvas (motina) negali teikti vaikui išlaikymo, nereiškia, kad toks išlaikymas vaikui nepriklauso ar kad tuo metu vaiko poreikiai yra mažesni. Be to, per ketverius metus šalyje pasikeitė ekonominė padėtis, prekių ir paslaugų kainos išaugo. Įvertinus tokias faktorius, kaip vaiko amžiaus didėjimas, kainų augimas ir šalies ekonominė padėtis, teismas sprendžia, jog šalių nepilnamečio vaiko poreikiai didėjo ir ateityje tik didės. Išlaikymas vaikams priteistinas siekiant patenkinti ne tik šiandieninius vaikų poreikius, tačiau turi būti orientuotas ir į vaikų ateitį.

23Atsakovas, nesutikdamas su prašomo dukrai priteisti išlaikymo dydžiu, nurodė, kad dukra gauna nemokamą maitinimą gimnazijoje, be to, ieškovės šeima gauna išmokas vaikui ir paramą maisto produktais, todėl atitinkamai mažėja ir ieškovės patiriamos išlaidos vaiko išlaikymui. Su tokiais atsakovo teiginiais teismas negali sutikti. Iš Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pažymos matyti, jog ieškovei mokama 15,20 Eur kiekvieną mėnesį išmoka vaikui (už A. J.), 2017 m. rugpjūčio 23 d. buvo skirta vienkartinė 57,00 Eur parama mokinio reikmenims įsigyti ir iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo kas antrą mėnesį šeimai skiriami maisto produktai. Teismo vertinimu, akivaizdu, kad vaiko gaunamas nemokamas maitinimas gimnazijoje mokymosi dienos metu nėra paskutinis vaiko dienos valgymas, be to, dukra nelanko gimnazijos poilsio dienomis, gali jos nelankyti ir dėl ligos, atostogų, švenčių metu. Pažymėtina tai, kad Europos pagalba maisto produktais skiriama labiausiai skurstantiems asmenims. Atsižvelgiant į tai, kad ši parama teikiama ir ieškovės šeimai, darytina išvada, kad ieškovės šeima skursta. Teismo vertinimu, atitinkamai mažinti atsakovo vaikui teikiamą išlaikymą šeimos gaunamos paramos maisto produktais, dukros nemokamo maitinimo ir išmokos vaikui ar paramos mokinio reikmenims sąskaita nėra jokio pagrindo.

24Ieškovė ieškinį grindžia ir atsakovo turtinės padėties pagerėjimu. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas po taikos sutarties dėl išlaikymo vaikui teikimo patvirtinimo paveldėjo ir dovanojimo sutarties pagrindu įgijo asmenine nuosavybės teise nekilnojamojo turto (žemės sklypą ( - ), ir žemės sklypą ( - )). Be to, kaip teismo posėdžių metu pripažino pats atsakovas, jis po tėvo E. J. mirties yra paveldėjęs jo gyvenamąjį namą ( - ), tačiau iki šiol šio turto nėra įregistravęs savo vardu. Teismas, atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, vadovaujantis CK 3.3 straipsnio 1 dalyje numatytu prioritetiniu vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principu, daro išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis po taikos sutarties patvirtinimo pagerėjo, kadangi nekilnojamojo turto įgijimas asmenine nuosavybės teise padidino atsakovo nuosavybės teise valdomo turto vertę, atsakovas šį turtą bent kada gali parduoti, išnuomoti ar kitaip realizuoti ir iš jo gauti atitinkamas pajamas.

25Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad byloje yra nustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą padidinti teikiamo išlaikymo vaikui dydį – iš esmės pasikeitė vaiko poreikiai ir šalies ekonominės situacija bei pagerėjo atsakovo turtinė padėtis.

26Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2010).

27Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo gaunamas darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, vidutiniškai sudaro nuo 224,43 Eur iki 365,84 Eur per mėnesį, ieškovė per mėnesį gauna vidutiniškai nuo 268,84 Eur iki 290,19 Eur darbo užmokestį atskaičius mokesčius. Atsakovas nuosavybės teise registruotų transporto priemonių neturi, ieškovės vardu registruota viena transporto priemonė (1995 m. gamybos), atsakovas turi 9413,76 Eur vertės nekilnojamojo turto, ieškovė – 8448,50 Eur vertės nekilnojamąjį turtą (šalys kitokių įrodymų teismui dėl turimo turto vertės nepateikė (CPK 178 straipsnis)). Teismo vertinimu, šalių turtinė padėtis yra panaši, tačiau atsižvelgtina į tai, kad šiuo atveju ieškovė augina nepilnametę šalių dukrą, todėl jai tenka didžiausioji rūpinimosi A. J. našta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vaiko tėvų turtinei padėčiai įvertinti svarbu ir tai, kad su vienu iš tėvų lieka vaikas ir jam neišvengiamai tenka didesnis aprūpinimo teikimas, nes tai susiję su nuolatiniu, kasdieniu materialiniu aprūpinimo užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Teismas, vertindamas šalių turtinę padėtį, įvertina ir tai, kad tiek ieškovė, tiek ir atsakovas taip pat turi išlaidų – mokesčiai už gyvenamąjį būstą, perkamą maistą, drabužius, avalynę, kitos asmeninės išlaidos. Atsakovas yra darbingo amžiaus, dirbantis, sveikas, neįgalumo neturi (įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes atsakovas teismui nepateikė), turi veterinaro specialybę, daugiau išlaikytinių neturi, paskolų neturi, gyvena nuosavame būste, taigi jam nereikia skirti papildomai išlaidų būsto nuomai.

28Atsakovas sutiko teikti vaikui 100 Eur išlaikymą, teismas, vadovaudamasis CK 3.3 straipsnio 1 dalyje numatytu prioritetiniu vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principu, atsižvelgdamas į padidėjusius vaiko poreikius, pasikeitusią šalies ekonominę padėtį, pagerėjusią atsakovo turtinę padėtį daro išvadą, kad atsakovas objektyviai pajėgus teikti dukrai 150 Eur išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, su tokia vaikui atsakovo teiktino išlaikymo suma bylos nagrinėjimo teisme metu nurodė, kad sutiktų ir ieškovė. Bylos nagrinėjimo teisme metu paklausus atsakovo, ar jis ėmėsi ir kokių ėmėsi priemonių, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas (ieškojo geriau apmokamo darbo, dalyvavo darbo pokalbiuose, bandė ieškoti darbo pagal turimą veterinaro specialybę), iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikui atsakovas nurodė, kad nuo 2015 m. dalyvavo keliuose darbo pokalbiuose, tačiau geriau apmokamo darbo surasti nepavyko, o veterinarų šiuo metu yra daug ir rasti darbą pagal specialybę jam nepavyktų. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-495/2009). Teismas vertina, kad atsakovas nesiėmė visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti.

29Teismas, spręsdamas išlaikymo dydžio nustatymo klausimą, ieškovės nurodomą minimalios mėnesinės algos dydį laiko orientaciniu išlaikymui būtinos sumos kriterijumi, tačiau atsižvelgęs į nustatytas nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes dėl atsakovo turtinės padėties, gaunamo darbo užmokesčio dydžio, priteisia mažesnę (150 Eur), nei ieškovė prašo ieškiniu (200 Eur), išlaikymo sumą. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, tai, kad vaikams, gyvenantiems Lietuvoje, išlaikymo dydis paprastai nustatomas pagal minimalų darbo užmokestį, nėra suformuota ir sektina praktika, nes išlaikymo dydis nustatomas kiekvienu atveju individualiai. Išlaikymas yra skiriamas užtikrinti vaikui reikalingas gyvenimo ir vystymosi sąlygas, o jo dydis nustatomas proporcingai pagal tėvų turimas ir galimas turėti galimybes. Minimalus darbo užmokestis paprastai gali tenkinti tik minimalius, būtinuosius žmogaus poreikius, o vaiko visapusiškam vystymuisi užtikrinti turėtų būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-706/2016).

30Teismas didesnio dydžio (po 150 Eur per mėnesį) išlaikymą vaikui priteisia nuo ieškovės ieškinio pateikimo teismui dienos (2017 m. gegužės 3 d.), kadangi būtent tada ieškovė nurodė, kad atsirado tam tikros aplinkybės, dėl ko reikalinga padidinti priteistą išlaikymą vaikui, kas leidžia daryti išvadą, kad jau 2017 m. balandžio mėnesį nepilnamečiam vaikui buvo reikalingas didesnis išlaikymas, negu priteistas (po 86,89 Eur). Pažymėtina, kad pasisakydamas dėl teismo sprendimu priteisto didesnio išlaikymo mokėjimo pradžios momento kasacinis teismas nurodė, kad turtinės vaiko teisės į didesnį išlaikymą prielaida egzistuoja jau kreipimosi į teismą metu, o teismo sprendimu tokia teisė tik patvirtinama. Dėl nurodytų priežasčių didesnio išlaikymo mokėjimo pradžios momentas nustatytinas prioritetą teikiant vaiko interesams ir vadovaujantis CK 3.200 straipsnyje įtvirtinta bendrąja taisykle. Didesnis išlaikymas priteistinas nuo kreipimosi į teismą su ieškiniu dėl išlaikymo padidinimo dienos, o ne nuo sprendimo, kuriuo patenkintas toks ieškinys, įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2014).

31Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina su dukra gyvenanti jos motina ieškovė L. J.. Pažymėtina, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas išimtinai vaiko interesams tenkinti (CK 3.190 straipsnis, 3.203 straipsnis).

32Dėl išlaikymo formos pakeitimo

33Ieškovė prašo pakeisti dukrai teikiamo išlaikymo formą priteisiant dukrai išlaikymą turtu – priteisiant dukrai gyvenamojo namo dalį, kurioje šiuo metu gyvena atsakovas, o kitoje namo dalyje gyvena ieškovė su šalių dukra. Nurodo, kad dukrai priteistą turtą galėtų išnuomoti ir taip gauti piniginių lėšų jos išlaikymui. Atsakovas su ieškovės reikalavimais priteisti dukrai išlaikymą turtu nesutinka motyvuodamas tuo, kad jis neturi kitos gyvenamosios vietos, kurioje galėtų gyventi.

34CPK 376 straipsnyje įtvirtinta teismo aktyvaus veikimo pareiga šeimos bylose reiškia teismo pareigą, nagrinėjant bylą, siekti, kad būtų apsaugotos vaikų teisės ir teisėti interesai, teisę peržengti pareikštų reikalavimų ribas, taikyti alternatyvų asmens teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą (CK 3.183 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16-706/2016).

35Parinkdamas išlaikymo formą, teismas turi vadovautis CK 3.196 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagal kurias išlaikymas gali būti priteisiamas: 1) periodinėmis išmokomis; 2) vienkartine pinigų suma; 3) tam tikru turtu. Nė vienai šių išlaikymo formų įstatyme nenustatyta prioriteto, tačiau išlaikymo forma turi būti parinkta tokia, kad užtikrintų vaiko teisės į išlaikymą įgyvendinimą vaikui naudingiausiu būdu. Pažymėtina, kad teismas nesaistomas šalių pateiktų reikalavimų dėl išlaikymo formos ir gali savo iniciatyva parinkti tokią išlaikymo formą, kuri konkrečiu atveju labiausiai atitinka vaiko interesus (CPK 376 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2010).

36Išlaikymas dažniausiai priteisiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Jeigu skolininkas yra mokus, tokia išlaikymo forma garantuoja nustatyto dydžio sumas vaiko išlaikymui kas mėnesį, taip užtikrinant jo kasdienių poreikių (maistui, aprangai, gyvenamajam būstui, sveikatai, mokslui, laisvalaikiui ir kt.) tenkinimą. Ši išlaikymo forma paprastai taikoma tuo atveju, kai vaiko tėvas (motina) turi nuolatinių pajamų (uždarbį, pensijas, pašalpas ir kt.). Kai teismas nustato, kad tėvo (motinos) gaunamos pajamos nepakankamos išlaikymo prievolės vykdymui užtikrinti, priteisia išlaikymą kitomis formomis: vienkartine pinigų suma, nekilnojamuoju ar kilnojamuoju turtu. Esminis aspektas, kurį teismas turi įvertinti, spręsdamas dėl priteistino išlaikymo formos, yra tas, kad parinkta išlaikymo forma labiausiai turi atitikti vaiko interesus.

37Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas gauna pastovias pajamas (darbo užmokestį), yra darbingas, sveikas, jo galimybės nuolat uždirbti pajamų nėra ribotos, iki ieškinio teismui pateikimo dukrai išlaikymą teikė (išlaikymo įsiskolinimas 2017 m. kovo 1 d. buvo 0,45 euro centai). Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad atsakovas turi galimybę teikti išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad dukrai natūra priteista gyvenamojo namo dalis ( - ), tikrai galėtų būti išnuomota ir iš šio turto nuomos gaunamas lėšas būtų galima skirti šalių dukros išlaikymui. Būstas yra ne mieste, o rajone ir jo išnuomojimo galimybės gali būti ribotos. Be to, priteisus išlaikymą turtu, vaikui nepagrįstai būtų perkeliamos turto išlaikymo prievolės.

38Teismo vertinimu, priteisus išlaikymą turtu, būtų pažeidžiamos atsakovo naudojimosi gyvenamuoju būstu teisės ir teisėti interesai, kadangi priteisus dukrai išlaikymą turtu, atsakovas privalėtų iš savo gyvenamosios vietos išsikraustyti, o byloje nėra įrodymų, kad atsakovas turi kitą gyvenamąją vietą, kurioje galėtų gyventi. Nors atsakovas teismo posėdžių metu pripažino ieškovės nurodomą aplinkybę, kad yra paveldėjęs savo tėvo gyvenamąjį namą ( - ), kuris nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre jo vardu, tačiau nurodė, kad šis namas yra apleistas ir nėra tinkamas gyventi. Šalys nepateikė teismui jokių įrodymų dėl esamos gyvenamojo namo būklės ir tinkamumo jame gyventi (CPK 178 straipsnis). Nesant byloje įrodymų, kad atsakovas turi kitą gyvenamąją vietą, teismas priteisti dukrai išlaikymą atsakovo turtu (gyvenamojo namo dalimi) ir įpareigoti atsakovą iš savo gyvenamosios vietos išsikraustyti neturi pagrindo.

39Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad šiuo atveju labiausiai vaiko interesus atitiktų išlaikymo jam atsakovo mokamomis periodinėmis išmokomis pinigais priteisimas.

40Dėl dukros ortodontinio gydymo išlaidų

41Ieškovė teisme taip pat pareiškė reikalavimą iš atsakovo priteisti 1200,00 Eur dukros būsimo gydymosi išlaidoms už ortodontinį gydymą atlyginti. Nurodė, kad atsakovas 2012 m. rugsėjo 26 d. pasirašydamas taikos sutartį su ieškove buvo sutikęs, kad dukrai ortodontinis gydymas yra reikalingas, taikos sutartimi buvo įsipareigojęs per vieną mėnesį nuo sąskaitos pateikimo atlyginti ieškovei turėtas dukros gydymo išlaidas, tačiau iki šiol nieko nėra atlyginęs. Atsakovas nurodė, kad dėl įpareigojimo atlyginti ½ dalį patirtų išlaidų, susijusių su dukros ortodontiniu gydymu, ieškovė į jį nesikreipė, sąskaitų, pagrindžiančių turėtas išlaidas, nepateikė, nepritaria, jog dukrai šis gydymas yra reikalingas.

42Šio gydymo reikalingumui ir būsimų išlaidų dydžiui pagrįsti ieškovė pateikė odontologijos klinikos UAB „Demivitus“ 2017 m. balandžio 4 d. medicinos dokumentų išrašą / siuntimą, kuriame nurodyta, kad ieškovės ir atsakovo dukrai A. J. rekomenduojama netaisyklingo sąkandžio korekcija breketų sistema, gydymo kaina siekia apie 2400,00 Eur, tačiau teismo vertinimu, ieškovės pateikti privačios gydymo įstaigos dokumentai nėra pakankami tenkinti šį ieškovės reikalavimą. Nors teismas neturi pagrindo netikėti ortodontinio gydymo vaikui reikalingumu, tačiau pateikti įrodymai neleidžia daryti išvados, kad šis gydymas vaikui kainuos būtent 2400,00 Eur, kaip nurodo privati odontologijos klinika. Ieškovė nepateikė teismui išankstinių dukros ortodontinio gydymo sąskaitų, konkretaus ieškovės ir atsakovo dukrai sudaryto gydymo plano. Ieškovės pateiktuose dokumentuose yra nurodoma tik preliminari gydymo kaina, t. y. realus ortodontinis gydymas dar nėra pradėtas. Pažymėtina, kad pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Dėl nurodytų motyvų teismas daro išvadą, kad esamoje situacijoje ieškovės reikalavimas dėl 1200,00 Eur būsimų vaiko ortodontinio gydymo išlaidų atlyginimo negali būti tenkinamas. Tačiau teismas pažymi, kad šis teismo sprendimas neužkerta kelio ateityje, pradėjus realų gydymą, ieškovei reikalauti, kad atsakovas atlygintų dalį vaiko gydymo išlaidų.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

44Ieškinį patenkinus iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas.

45Teismo sprendimu ieškovės reikalavimai patenkinti iš dalies, tačiau, teismo vertinimu, pagrindinis ieškovės byloje keltas reikalavimas yra dėl išlaikymo vaikui dydžio padidinimo, šis reikalavimas teismo sprendimu patenkintas 75%. Ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo formos nustatymo teismas laiko išvestiniu iš pagrindinio reikalavimo padidinti vaikui teikiamą išlaikymą. Ieškovės reikalavimas dėl būsimų dukros ortodontinio gydymo išlaidų atmestas.

46Iš atsakovo turėtų būti priteista dalis (proporcingai patenkintų ieškovės reikalavimų daliai (37,5 %)) ieškovės už ieškinio pateikimą mokėtino žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista (108,00 Eur x 75 % = 81 Eur × 37,5 % = 30 Eur) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 96 straipsnio 1 dalis)), tačiau atsakovui 2017 m. liepos 12 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus sprendimu buvo teikiama 100 % apmokama antrinė teisinė pagalba, atsakovas 100 % atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, išskyrus CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų ir iš atsakovo valstybei nepriteisiamas (CPK 96 straipsnio 4 dalis).

47Iš atsakovo taip pat turėtų būti priteista atitinkama dalis (1,57 Eur) teisme patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Skuodo rajono apylinkės teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu), nes jos (4,17 Eur) viršija CPK 96 straipsnio 6 dalies tvarka 2011 m lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną 3 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis), tačiau šios išlaidos taip pat apmokamas iš valstybės biudžeto lėšų ir iš atsakovo valstybei nepriteisiamas, kadangi atsakovas yra atleistas 100 % ir nuo proceso išlaidų mokėjimo. Likusi dalis proceso išlaidų (2,60 Eur) valstybei priteistina iš ieškovės.

48Pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovė patyrė šias išlaidas advokato teisinėms paslaugoms apmokėti – 500 Eur išlaidų už ieškinio ir patikslinto ieškinio ir kitų procesinių dokumentų surašymą, teisinių konsultacijų teikimą, įrodymų rinkimą, atstovavimą teismo posėdžiuose (2017 m. vasario 23 d. mokėjimo nurodymas Nr. 68). Nuo šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovas nėra atleistas, taigi iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos 187,50 Eur (37,5 %) išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

49Kaip nurodyta aukščiau, atsakovui šioje byloje buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 396,52 Eur, kurios turėtų būti priteistos iš ieškovės proporcingai atmestų reikalavimų daliai (62,5 %) (CPK 96 straipsnio 3 dalis, 99 straipsnio 2 dalis), tačiau, atsižvelgdamas į tai kad ieškinys buvo pareikštas ginant nepilnamečio vaiko teises ir interesus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas šių išlaidų iš ieškovės valstybei nepriteisia ir pripažįsta jas būtinomis proceso išlaidomis.

50Teismas, vadovaudamasis CPK 268 ir 270 straipsniais,

Nutarė

51ieškinį tenkinti iš dalies.

52Pakeisti Skuodo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-318-906/2012 nustatyto išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo S. J., asmens kodas ( - ) išlaikymą dukrai A. J., asmens kodas ( - ) po 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) kas mėnesį, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nuo 2017 m. gegužės 3 d. iki vaiko pilnametystės.

53Paskirti L. J., asmens kodas ( - ) A. J. skirtų lėšų tvarkytoja.

54Netenkinti ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo dukrai A. J. išlaikymą atsakovo turtu, t. y. priteisiant jai ½ dalį atsakovo gyvenamojo namo esančio ( - ).

55Netenkinti ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo 1200,00 Eur būsimo dukros ortodontinio gydymo išlaidų.

56Priteisti iš atsakovo S. J. ieškovei L. J. 187,50 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai ir penkiasdešimt euro centų) jos turėtoms išlaidoms advokato ir advokato padėjėjo teisinei pagalbai.

57Priteisti iš ieškovės L. J. valstybei 2,60 Eur (du eurai ir šešiasdešimt euro centų) dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu sumokant priteistą sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

58Nepriteisti iš ieškovės dėl atsakovui teiktos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos valstybės turėtų išlaidų.

59Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Giedrė Kandratavičienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei, dalyvaujant... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. J.... 4. Teismas... 5. ieškovė prašo teismo pakeisti Skuodo rajono apylinkės teismo 2012 m.... 6. Teismo posėdžių metu ieškovė, jos atstovė reikalavimus palaikė, nurodė,... 7. Atsakovas su ieškovės reikalavimais sutinka iš dalies, nurodo, kad teismo... 8. Teismo posėdžių metu atsakovas, jo atstovas, išdėstytą poziciją... 9. Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateikė teismui išvadą byloje dėl ginčo,... 10. Teismas... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė L. J. ir atsakovas S. J. yra... 13. Pagal antstolės E. M. pateiktus duomenis, atsakovas teikia išlaikymą dukrai... 14. Ginčo byloje esmė... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 straipsnio 1... 16. Atsakovas gimimo liudijime įrašytas A. J., gim. 2000 m. birželio 12 d.,... 17. Ginčas byloje tarp šalių kilo dėl dukrai teikiamo išlaikymo dydžio ir jo... 18. Dėl išlaikymo dydžio padidinimo... 19. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tiek tėvų galimybės teikti... 20. Pagal CK 3.201 straipsnio, reglamentuojančio išlaikymo dydžio ir formos... 21. Byloje nustatyta, kad Skuodo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 25 d.... 22. Ieškovė nurodė, kad dukros būtinųjų poreikių tenkinimui (maistui,... 23. Atsakovas, nesutikdamas su prašomo dukrai priteisti išlaikymo dydžiu,... 24. Ieškovė ieškinį grindžia ir atsakovo turtinės padėties pagerėjimu.... 25. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad... 26. Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį, išlaikymo dydis turi būti proporcingas... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo gaunamas darbo užmokestis,... 28. Atsakovas sutiko teikti vaikui 100 Eur išlaikymą, teismas, vadovaudamasis CK... 29. Teismas, spręsdamas išlaikymo dydžio nustatymo klausimą, ieškovės... 30. Teismas didesnio dydžio (po 150 Eur per mėnesį) išlaikymą vaikui priteisia... 31. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina su dukra gyvenanti jos... 32. Dėl išlaikymo formos pakeitimo... 33. Ieškovė prašo pakeisti dukrai teikiamo išlaikymo formą priteisiant dukrai... 34. CPK 376 straipsnyje įtvirtinta teismo aktyvaus veikimo pareiga šeimos bylose... 35. Parinkdamas išlaikymo formą, teismas turi vadovautis CK 3.196 straipsnio 1... 36. Išlaikymas dažniausiai priteisiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis... 37. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas gauna pastovias pajamas (darbo... 38. Teismo vertinimu, priteisus išlaikymą turtu, būtų pažeidžiamos atsakovo... 39. Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad šiuo... 40. Dėl dukros ortodontinio gydymo išlaidų... 41. Ieškovė teisme taip pat pareiškė reikalavimą iš atsakovo priteisti... 42. Šio gydymo reikalingumui ir būsimų išlaidų dydžiui pagrįsti ieškovė... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 44. Ieškinį patenkinus iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 45. Teismo sprendimu ieškovės reikalavimai patenkinti iš dalies, tačiau, teismo... 46. Iš atsakovo turėtų būti priteista dalis (proporcingai patenkintų... 47. Iš atsakovo taip pat turėtų būti priteista atitinkama dalis (1,57 Eur)... 48. Pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovė patyrė šias išlaidas advokato... 49. Kaip nurodyta aukščiau, atsakovui šioje byloje buvo teikiama valstybės... 50. Teismas, vadovaudamasis CPK 268 ir 270 straipsniais,... 51. ieškinį tenkinti iš dalies.... 52. Pakeisti Skuodo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi... 53. Paskirti L. J., asmens kodas ( - ) A. J. skirtų lėšų tvarkytoja.... 54. Netenkinti ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo dukrai A. J.... 55. Netenkinti ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo 1200,00 Eur būsimo... 56. Priteisti iš atsakovo S. J. ieškovei L. J. 187,50 Eur (vienas šimtas... 57. Priteisti iš ieškovės L. J. valstybei 2,60 Eur (du eurai ir šešiasdešimt... 58. Nepriteisti iš ieškovės dėl atsakovui teiktos valstybės garantuojamos... 59. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...