Byla T-290-784/2012
Dėl nuteistajam A. O., a. k. (duomenys neskelbtini) paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis, sekretoriaujant Vitai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovei Renatai Stelmokaitienei, gynėjai advokatei Annai Grinevič, nuteistajam A. O., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam A. O., a. k. ( - ) paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

2A. O. nuteistas Norvegijos Karalystės Halden apygardos teismo 2012-01-30 nuosprendžiu pagal Norvegijos baudžiamojo kodekso 162 str. 1 d., žr. 3 d. 1 p. septynerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Nuosprendžio vykdymas pradėtas 2012-02-27. Į bausmės laiką įskaitytos 205 dienos išbūtos kardomajame kalinime.

3Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovas prašo A. O. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau LR BK) straipsnius bei nustatyti pataisos įstaigos rūšį, kadangi jis pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją perduotas iš Norvegijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2012-05-24 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime. Taip pat prašo teismo suderinus bausmę pagal atitinkamus LR BK šią bausmę, subendrinti su Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-28 nutartimi paskirta ir neatlikta arešto bausmės dalimi.

4Prokuroras prašo teikimą tenkinti. Nuteistojo gynėjas ir nuteistasis teikimui neprieštaravo.

5Teikimas tenkintinas.

6Vadovaujantis 1983 m. Europos konvencija „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 (tekste toliau – Konvencija), A. O. perduotas iš Norvegijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Pagal šios Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam būtina nustatyti laisvės atėmimo bausmės laiką pagal LR BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su LR BPK 362 str., 365 str. nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

7Pagal Konvenciją, kurios pagrindu A. O. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Norvegijos Karalystės Halden apygardos teismo nuosprendį, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl, vadovaujantis LR BPK 365 str., A. O. atžvilgiu taikytinos LR BK bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau LR BVK) nuostatos, o taip pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

8Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atsitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir ji negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir LR BK 8 str. 1 d.

9Remdamasis Norvegijos Karalystės Halden apygardos teismo nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, teismas laiko, kad A. O. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas Norvegijos Karalystėje (20,3 kg metamfetamino gabenimas), yra numatyta LR BK 260 straipsnio 3 dalyje. A. O. Norvegijos Karalystės Halden apygardos teismo 2012-01-30 nuosprendžiu paskirta septynerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, nors yra švelnesnė, negu LR BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijos minimali riba, tačiau atsižvelgiant į Konvencijos nuostatas, draudžiančias bloginti nuteistojo teisinę padėtį, nekeistina.

10LR BK 66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būtį įskaitytas į paskirtą bausmę. A. O. kardomajame kalėjime praleido 205 dienas, todėl šis laikotarpis įskaitomas į atliktą bausmės laiką.

11Pagal LR BK 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam A. O. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

12Pagal BK 64 straipsnio prasmę ir susiklosčiusią teismų praktiką, kuriai pritaria Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Teismų praktikos apžvalga dėl bausmių skyrimo (LR BK 54-64 straipsniai), Teismų praktika Nr. 27) jeigu ankstesnio nuosprendžio vykdymo metu paskirta bausmė, kurios nuteistasis neatliko buvo pakeista kita bausme, nauju nuosprendžiu subendrinama neatlikta pakeistos bausmės dalis. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-24 baudžiamuoju įsakymu A. O. paskirta 6 MGL (780 Lt) dydžio bauda už baudžiamojo nusižengimo, numatyto LR BK 245 straipsnyje, padarymą. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-28 nutartimi A. O. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-24 baudžiamuoju įsakymu paskirta 6 MGL (780 Lt) bauda pakeista į 3 paras arešto.

13Įvertinus šiuos duomenis darytina išvada, kad šio teikimo nagrinėjimo dieną A. O. nebuvo atlikęs 3 parų jam paskirtos arešto bausmės. Atsižvelgus, kad A. O. naują nusikalstamą veiką įvykdė neatlikęs Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-24 baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės, kuri Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-28 nutartimi pakeista į arešto bausmę, todėl teismas šia nutartimi A. O. Norvegijos Karalystės Halden apygardos teismo 2012-01-30 nuosprendžiu pagal Norvegijos baudžiamojo kodekso 162 str. 1 d., žr. 3 d. 1 p. paskirtą 7 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, suderintą su LR BK 260 str. 3 d., vadovaujantis LR BK 64 straipsnio 3 dalimi turi bendrinti su Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-28 nutartimi paskirta ir neatlikta arešto bausmės dalimi.

14Vadovaudamasis LR BPK 362, 365 straipsniais, teismas,-

Nutarė

15A. O., a. k. ( - ) Norvegijos Karalystės Halden apygardos teismo 2012-01-30 nuosprendžiu pagal Norvegijos baudžiamojo kodekso 162 str. 1 d., žr. 3 d. 1 p. paskirtą bausmę - laisvės atėmimą 7 metams ir 6 mėnesiams prilyginti LR BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijai ir nuteistajam A. O. palikti 7 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

16A. O. Norvegijos Karalystės Halden apygardos teismo 2012-01-30 nuosprendžiu pagal Norvegijos baudžiamojo kodekso 162 str. 1 d., žr. 3 d. 1 p. paskirtą ir šia nutartimi prilygintą LR BK 260 str. 3 d. sankcijai 7 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, vadovaujantis LR BK 64 str. 3 dalimi subendrinti su Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-28 nutartimi paskirta ir neatlikta arešto bausmės dalimi bei A. O. nustatyti galutinę subendrintą 7 metų 6 mėnesių 1 dienos laisvės atėmimo bausmę. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

17Bausmės pradžia laikyti 2012-02-27. Į bausmės laiką įskaityti A. O. kardomajame kalinime išbūtą laiką – 205 dienas.

18Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai