Byla e2-3109-570/2020
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą ir prašo priteisti iš atsakovės 330,78 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 12,32 Eur skolos už nuomos administravimą, 12,90 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2020 m. balandžio 25 d. asmeniškai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-06-29 sprendimu Nr. I-849 patvirtinto aprašo 3,4,9 punktais, renka Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Atsakovė gyvena nuomojamoje gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - ), kuri nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Su atsakove ( - ) yra sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (toliau - Sutartis), pagal kurios 1 punktą atsakovė naudojasi gyvenamąja patalpa pagal paskirtį ir privalo mokėti už ją nuomos mokestį. Sutarties 5 punktu susitarta, kad nuomininkas kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento mėnesio 20 kalendorinės dienos sumoka nuomos mokestį. Atsakovė nevykdė nustatytų įsipareigojimų ir už nuomą 2011-02-20–2012-03-01 laikotarpiu liko skolinga 330,78 Eur (mokestis paskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-25 nutarimu Nr. 472 patvirtinto tvarkos aprašo 3 punktą). Sutarties 8 punktu susitarta, kad atsakovė atskirai privalo mokėti mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas) kas mėnesį, ne vėliau kaip iki sutarties 7 punkte nustatyto termino. Už ieškovės suteiktas daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuomos sutarties sąlygomis laikinai valdė ir naudojo gyvenamąją patalpą gyvenimui, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų pirmiau nurodytas nuomos administravimo paslaugas laikotarpiu 2011-02-20 – 2012-03-01 susidarė 12,32 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai: mokėjimo nurodymas, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas, Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, ( - ) Gyvenamosios patalpos perdavimo-priėmimo aktas Nr. ( - ), buto apyvartos žiniaraštis, kita bylos medžiaga.

11Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau–CK) 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

12CK 6.583 straipsnyje nustatyta, kad už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius). Sutinkamai su Sutarties 1 ir 5 punktais atsakovė privalėjo laiku mokėti nuomos mokestį, įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 330,78 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį.

13CK 6.584 straipsnyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka iki CK 6.583 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino. Sutinkamai su Sutarties 8 punktu atsakovė privalėjo mokėti mokestį už elektros energiją, komunalines paslaugas (bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas), todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 12,32 Eur skolos už nuomos administravimą.

14CK 6.256 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsniu ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina 12,90 Eur delspinigių, paskaičiuotų po 0,02 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

15Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės priteistina 330,78 Eur skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 12,32 Eur skolos už nuomos administravimą, 12,90 Eur delspinigių.

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatyti 5 procentai metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2020 m. balandžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Kadangi ieškinys patenkintas visiškai iš atsakovės ieškovei priteisiama rašytiniais įrodymais pagrįstų, jos turėtų 15 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

18Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 5 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 5 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, atsiskaitomoji sąskaita LT89 4010 0408 0003 0239, AB Luminor bankas iš atsakovės D. S., gim. ( - ), gyvenamoji vieta ( - ), 330,78 Eur (tris šimtus trisdešimt eurų 78 ct) skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 12,32 Eur (dvylika eurų 32 ct) skolos už nuomos administravimą, 12,90 Eur (dvylika eurų 90 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2020 m. balandžio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalies, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

23Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą ir prašo priteisti iš... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė vadovaudamasi Marijampolės... 10. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 11. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 12. CK 6.583 straipsnyje nustatyta, kad už gyvenamosios patalpos nuomą... 13. CK 6.584 straipsnyje nustatyta, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį,... 14. CK 6.256 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės priteistina 330,78 Eur skolos už... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 17. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai iš atsakovės ieškovei priteisiama... 18. Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr.... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų... 22. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...