Byla 2-1833-886/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“, atstovaujamo filialo „Marijampolės šiluma“, ieškinį atsakovui V. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. M. 1 635,75 Lt skolos, 52,86 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 71 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas nurodo, kad tiekia šilumą butui, esančiam Vandžiogalos g. 10-11, Kaune, ir vykdo minėto daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Minėtas butas nuosavybės teise priklauso atsakovui. Šalys 2001 m. liepos 9 d. sudarė atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartį. Už patiektą šilumą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas atsakovas turi atsiskaityti pagal pateikiamas mokėjimo sąskaitas nustatytais terminais, nevykdant įsipareigojimų – mokėti delspinigius. Atsakovas šilumą vartoja, tačiau nevykdo pareigos už patiektą šilumą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas sumokėti sąskaitoje nustatytais terminais. Atsakovas už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-05-31 yra skolingas 1 635,75 Lt. Ieškovas raštu ragino sumokėti įsiskolinimą, atsakovas skolos neginčijo, tačiau nereagavo ir neatsiskaitė.

4Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2012-12-03 viešo paskelbimo būdu (25 b.l.) (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt) 2012-12-03 nutartimi konstatavus, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vieta nežinoma (24 b.l.). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: mokesčių apskaičiavimo pažymos (4 b.l.), pranešimo dėl skolos už suteiktas paslaugas (5 b.l.), atsiskaitymo už buto šildymą, karštą vandenį sutarties (6 b.l.), vertinimą ir atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo (CK 6.383 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atsakovo butui šilumos energiją tiekė. Atsakovas privalo vykdyti savo kaip šilumos vartotojo įsipareigojimus ir atsiskaityti su ieškovu už jo butui tiekiamą šilumos energiją, taip pat už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas. Ieškovo teigimu, atsakovas už patiektą šilumos energiją, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas yra skolingas 1 635,75 Lt, todėl ši suma ieškovui priteistina iš atsakovo (CK 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

9Atsakovas, netinkamai įvykdžius prievolę, privalo sumokėti netesybas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 52,86 Lt delspinigiai (CK 6.258 straipsnis).

10Pažymėtina, kad prie kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų priskiriamos CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatytos palūkanos. Tai vadinamos „procesinės“ palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o jų dydis nustatytas CK 6.210 straipsnyje. Ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir iš atsakovo priteisti ieškovui 1 635,75 Lt skolos, 52,86 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 71 Lt žyminio mokesčio (9 b.l.) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo V. M. (asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Litesko“ (juridinio asmens kodas 110818317) 1 635,75 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt penkis Lt ir 75 ct) skolos, 52,86 Lt (penkiasdešimt du Lt ir 86 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 688,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 71 Lt (septyniasdešimt vieną Lt) žyminio mokesčio.

17Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai