Byla 2-5482-886/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė,

2sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės „Šiaulių bankas” atstovei Gintarei Žemaitytei,

4nedalyvaujant atsakovui D. S.,

5nedalyvaujant trečiojo asmens likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „NBG grupė“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ atstovei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Šiaulių bankas” ieškinį atsakovui D. S. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo – likviduojama dėl bankroto uždaroji akcinė bendrovė „NBG grupė“,

Nustatė

7Ieškovas AB Šiaulių bankas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo D. S. 43 907,93 Lt skolą pagal 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutartį Nr. VART-2006-5897-09, kurią sudaro: 38 889 Lt negrąžinto kredito, 2978,37 Lt nesumokėtų palūkanų, 1669,86 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, 370,70 Lt delspinigių už laiku nesumokėtas palūkanas; 7,9 proc. dydžio metines palūkanas pagal kredito sutartį (1.6, 2.1.3 punktai) nuo negrąžinto kredito sumos, t.y. nuo 38 889 Lt, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo, 1318 Lt žyminio mokesčio ir procesines 5 procentų metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (b.l. 3-4).

8Ieškovas 2011 m. birželio 17 d. prašymu (b.l. 92-93) sumažino ieškinio reikalavimus – atsisakė 1669,86 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir 370,70 Lt delspinigių už laiku nesumokėtas palūkanas pagal vartojimo kredito sutartį, todėl ieškiniu prašomą priteisti bendrą 43 907,93 Lt skolos sumą sumažino iki 41 867,37 Lt sumos.

9Ieškovo atsisakymas nuo reikalavimo priteisti delspinigius priimtinas, byla šio reikalavimo dalyje nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).

10Ieškovas ieškinyje nurodo ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas AB Šiaulių bankas ir atsakovas D. S. 2006 m. spalio 4 d. sudarė vartojimo kredito sutartį VART-2006-5897-09, pagal kurią bankas suteikė atsakovui D. S. 40 000 Lt vartojimo kreditą. Sutarties 2.1.3, 3.2.3, 3.2.5 punktais atsakovas įsipareigojo mokėti bankui 7,9 proc. dydžio metines palūkanas už panaudotą kreditą ir kreditą bankui grąžinti iki 2009 m. spalio 2 d. dalimis ir terminais, nustatytais kredito grąžinimo grafike. Šių įsipareigojimų atsakovas tinkamai nevykdė: nustatytais terminais negrąžino kredito dalių ir nemokėjo palūkanų. Negrąžinta kredito dalis sudaro 38 889 Lt, nesumokėtos palūkanos – 2978,37 Lt. Kredito. Pagal sutarties 1.6, 2.1.3 punktus atsakovas turi mokėti 7,9 proc. palūkanas nuo negrąžintos kredito dalies iki visiško kredito grąžinimo. Iš atsakovo taip pat priteistinos procesinės 5 proc.palūkanos, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Atsakovas D. S. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai (b.l. 126). Gautas prašymą teismo posėdį atidėti ir bylą sustabdyti (b.l. 130-131). Prašyme atsakovas nurodė, kad jo sveikatos būklė kelerius metus nuolat blogėjo, gydytojai nerekomenduoja dalyvauti teismo posėdžiuose. Taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas jo apeliacinis skundas dėl ikiteisminio tyrimo metu teismo nutartimi D. S. paskirtos sveikatos ekspertizės tikslingumo ir reikalingumo. Be to, tą pačią dieną, 2011 m. spalio 18 d., Kauno apygardos administraciniame teisme yra paskirtas teismo posėdis byloje pagal D. S. skundą Valstybės garantuojamos pagalbos tarnybai dėl advokato paskyrimo net keliose bylose. Kol šie klausimai teismuose neišspręsti, bylos nagrinėjimą būtina ne tik atidėti, bet ir sustabdyti, iki bus gauti sveikatos ekspertizės rezultatai.

12Teismo iniciatyva gavus informaciją apie Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjamą administracinę bylą Nr. Ik-1109-406/2011 pagal D. S. skundą Kauno valstybinės garantuojamos Teisinės pagalbos tarnybai (b.l. 135, 136-140), nustatyta, kad D. S. ginčija Tarnybos sprendimus, kuriais atmesti jo prašymai paskirti advokatą kasacinių skundų surašymui trijose bylose: 1) dėl žalos atlyginimo iš D. S. (Kauno apygardos teismo 2009-06 16 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-386-324/2009 ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartis c.b. Nr. 2A-278/2010); 2) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (Kauno miesto apylinkės teismo 2009-12-03 sprendimas c.b. Nr. 2-1170-568/2009 ir Kauno apygardos teismo 2010-12-01 nutartis c.b. Nr. 2A-853-605/2010); 3) dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir turtinės žalos priteisimo (Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-04-13 sprendimas c.b. Nr. 2-107-577/2010 ir Vilniaus apygardos teismo 2010-12-08 nutartis c.b. Nr. 2A-1375-1/2010). Teismui nustačius, kad Kauno apygardos administracinio teismo byloje Nr. Ik-1109-406/2011 nėra nagrinėjamas klausimas dėl Tarnybos atsisakymo skirti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą D. S. nagrinėjamoje byloje dėl skolos pagal kredito sutartį priteisimo, atsakovo D. S. prašymas sustabdyti ar atidėti bylos nagrinėjimą laikytinas nepagrįstu ir atmestinas, o tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip bylos vilkinimas ir piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

13Protokoline nutartimi atmestas ir kitas atsakovo prašymas - sustabdyti ar atidėti bylos nagrinėjimą dėl Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamo klausimo dėl jam paskirtos sveikatos ekspertizės tikslingumo ir reikalingumo. Atsakovas kartu su prašymu nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių jo prašyme nurodytas aplinkybes (CPK 178 straipsnis). Atsakovo nurodytos aplinkybės nėra susijusios su nagrinėjama byla dėl skolos priteisimo ir nesudaro privalomojo bylos sustabdymo pagrindo.

14Atsakovo neatvykimo priežastis į 2011 m. spalio 18 d. teismo posėdį pripažinus nesvarbiomis, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

15Atsakovas D. S. atsiliepime (b.l. 42-51) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, nes vartojimo paskolos sandoris yra apsimestinis sandoris ir neturi sukelti atsakovui teisinių pasekmių. Paskola paimta ne atsakovo interesais, bet įmonės UAB „NBG grupė“ veiklai finansuoti, todėl ši įmonė turi būti atsakovu byloje dėl paskolos priteisimo. Atsakovas nurodo, kad jis ir R. K. įsteigė įmonę UAB „NBG grupė“, abu buvo akcininkai, turėję po 50 proc. akcijų; nuo įmonės įsteigimo 2009-09-15 D. S. paskirtas administracijos vadovu. Įmonės akcininkai 2005 m. rudenį nusprendė už 120 000 Lt įsigyti fermas su žeme Kaišiadorių raj., sudaryta preliminarioji nekilnojamojo turto su žeme pirkimo-pardavimo sutartis ir sumokėtas avansas. UAB „NBG grupė“ 2005-12-14 su AB Šiaulių banko Vilniaus filialu pasirašė kreditavimo sutartį Nr. IL-2005-025-03 dėl 300 000 Lt kredito suteikimo, prievolės įvykdymo užtikrinimui bankui įkeitė pastatus su žeme. Likusią paskolos dalį – 150 000 Lt pagal kreditavimo sutartį bankas turėjo suteikti 2006 metais. Iš įmonės pasitraukus akcininkui R. K., bankas atsisakė suteikti įmonei kitą kredito dalį, t.y. atsisakė vykdyti kredito sutarties įsipareigojimus. Atsakovas laiko, kad tokiais veiksmais bankas pažeidė sutartį, veikė neteisėtai, priešingai atsakovo valdomos įmonės interesams, sukėlė įmonei sunkias pasekme, nes įmonėje pradėti darbai nebuvo baigti, o bankas nesuteikė sutartyje numatyto finansavimo. Atsakovas, suprasdamas, kad dėl tokių banko veiksmų įmonei grėsė bankrotas, ėmėsi kitų priemonių įmonės veiklai pagerinti: 2006 m. spalio 4 d. atsakovas kaip fizinis asmuo su AB Šiaulių banku sudarė vartojimo kredito sutartį dėl 40 000 Lt paskolos. Atsakovas pažymėjo, kad šios lėšos panaudotos vykdyti įmonės UAB „NBG grupė“ finansinius įsipareigojimus AB Šiaulių bankui - tuoj pat po vartojimo kredito sutarties sudarymo atsakovo vardu išduota 40 000 Lt suma pervesta į UAB „NBG grupė“ sąskaitas padengti pradelstiems bendrovės paskolos mokėjimams. Tą pačią dieną buvo pakeistas UAB „NBG grupė“ paskolos grąžinimo grafikas, paskolos grąžinimą atidedant 8 mėnesiams. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad visi įvykiai, susiję su vartojimo kredito paskolos suteikimu, pinigų pavedimais banke, UAB „NBG grupė“ paskolos grafiko koregavimu, atlikti tą pačią deiną - 2006 m. spalio 4 d., tame pačiame AB Šiaulių banko Kauno filiale, Savanorių pr. 135, Kaune. Atsakovas daro išvadą, kad sudarant vartojimo kredito sutartį 40 000 Lt paskola vietoj juridinio asmens UAB „NBG grupė“ buvo suteikta fiziniam asmeniui - administracijos vadovui D. S., todėl sandoris yra apsimestinis, nes sudarytas ne su tikrąja sandorio šalimi. Teisės ir pareigos iš tokio sandorio atsiranda tikrajai sandorio šaliai - UAB „NBG grupė“. Atsakovas laiko, kad ieškovas AB Šiaulių bankas, pateikdamas ieškinį dėl 43 907,93 Lt sumos priteisimo iš atsakovo D. S. pagal vartojimo kredito sutartį VART-2006-5897-09, nuslėpė tikrąsias šios paskolos suteikimo aplinkybes.

16Trečiuoju asmeniu byloje įtraukta likviduojama dėl bankroto UAB „NBG grupė“ (b.l. 104, 2011-06-17 parengiamojo teismo posėdžio protokolas). Trečiojo asmens bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ įgaliotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 127), gautas prašymas bylą nagrinėti atstovei nedalyvaujant (b.l. 128).

17Trečiojo asmens UAB „NBG grupė“ atstovė rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 105, 113, 128) nurodė, kad bankroto administratorius neturi jokių duomenų ir dokumentų, susijusių su 2006 m. spalio 4 d. paimta asmenine D. S. 40 000 Lt paskola iš AB Šiaulių banko, prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

18Ieškinys tenkintinas.

19CK 6.870 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama paskolos sutarties samprata: paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.872 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta neatlygintinės ir atlygintinės paskolos sutarties prezumpcija: paskola laikoma neatlygintine, jei paskolos sutarties dalykas yra rūšies požymiais apibūdinti daiktai; atlygintine - jeigu paskolos dalykas yra pinigai. Įstatymų leidėjas, numatydamas skirtingus paskolos subjektus, t.y. paskolos davėjus, ir skirtingus paskolos suteikimo tikslus, numato atskiras paskolų rūšis: kreditavimas (CK XLIII skyriaus antrasis skirsnis) ir vartojimo kreditas (ten pat, trečiasis skirsnis).

20Vartojimo kredito ypatumus, leidžiančius šios paskolos rūšies skirtingumą nuo kitų paskolos rūšių, lemia specifinis paskolos gavėjas – fizinis asmuo, o jam suteikiama paskola nėra susijusi su jo vykdoma ūkine komercine veikla.

21Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas AB Šiaulių bankas ir atsakovas D. S. 2006 m. spalio 4 d. sudarė vartojimo kredito sutartį VART-2006-5897-09 (b.l. 5-8). Pagal šią sutartį bankas suteikė atsakovui D. S. 40 000 Lt vartojimo kreditą. Sutartyje numatyta, kad atsakovas įsipareigojo mokėti bankui 7,9 proc. dydžio metines palūkanas už panaudotą kreditą, o kreditą bankui grąžinti iki 2009 m. spalio 2 d. dalimis ir terminais, nustatytais kredito grąžinimo grafike (b.l. 9). Atsakovas jam iš sutarties kylančių įsipareigojimų nevykdė - nustatytais terminais negrąžino kredito dalių ir nemokėjo nustatytų palūkanų (b.l. 10). Ieškovo skaičiavimu atsakovas jam yra skolingas 41 867,37 Lt sumą, kurią sudaro 38 889 Lt negrąžinto kredito dalis ir 2978,37 Lt nesumokėtų palūkanų.

22Atsakovas D. S. iš esmės ginčija pačios vartojimo paskolos teisėtumą. Atsakovas laiko, kad nors tokį sandorį jis ir pasirašė kaip fizinis asmuo, sandoris buvo sudarytas kito asmens – UAB „NBG grupė“ naudai ir siekiant įvykdyti šios įmonės finansines prievoles. Atsakovas savo atsiliepimą grindžia pagrindiniu argumentu, kad sudaryta vartojimo kredito sutartis yra apsimestinis sandoris, nes pagal tikrąją sandorio šalių valią 40 000 Lt paskola buvo suteikta ne atsakovui kaip fiziniam asmeniui, o juridiniam asmeniui UAB „NBG grupė“.

23Teismas, vertindamas šiuos atsakovo argumentus, pažymi, kad jie iš esmės yra analogiški argumentams, kurie sudarė ieškinio pagrindą kitoje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (bylos Nr. 2-1170-568/2009), kurioje ieškovas D. S. 2007-03-21 ieškiniu, pareikštu atsakovui AB Šiaulių bankui, prašė pripažinti negaliojančia tą pačią tarp šalių 2006 m. spalio 4 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. VART-2006-5897-09, kaip apsimestinį sandorį, sudarytą UAB „NBG grupė“ naudai. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 3 d. sprendimu D. S. ieškinį atmetė (c.b. 2-1170-568/2009, 2 tomo b.l. 73-74). Šis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs S. S. apeliacinį skundą, 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (ten pat, 3 tomas, b.l. 38-44).

24CPK 182 straipsnio 2 punkte numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsitesėjusi teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai, įsiteisėjus teismo sprendimui, pripažįstami prejudiciniais, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar jo dalis. Kitoje civilinėje byloje turi dalyvauti tie patys asmenys. Be to, svarbu tai, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas byloje dalyvaujantiems asmenims abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-627/2006). Abiejose civilinėse bylose šalys yra tie patys asmenys - AB „Šiaulių bankas” ir D. S., abu ieškiniai yra dėl tos pačios 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutarties Nr. VART-2006-5897-09.

25Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 3 d. teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1170-568/2009 yra nepakeistas, jis įsiteisėjo. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią.

26Įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas – teismo sprendimas gali būti naudojamas kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje. Pozityviojo efekto išraiška įtvirtinta CPK 182 straipsnio 2 punkte, kuriame nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose gali remtis teismo sprendimu kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų faktų jam nereikės įrodinėti (tokia pozicija yra suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 26 d. nutartyje civilinėje byloje 3K-7-173/2010).

27Atsakovo D. S. atsiliepime nurodyti argumentai ir aplinkybės (b.l. 41-51) iš esmės yra analogiški argumentams, nurodytiems D. S. ieškinyje civilinė byla 2-1170-568/2009 (1 tomas, b.l. 3-8). Įsiteisėjusi teismo sprendimu 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutartis Nr. VART-2006-5897-09 yra nenuginčyta, ji yra galiojanti ir šalių turi būtu vykdoma (CK 6.200 straipsnis).

28Atsakovui nepateikus kitų argumentų, ir nepateikus įrodymų, kad paskolos sutartimi gauta paskolos suma bankui grąžinta, teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

29Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Ieškovas atsakovui yra perdavęs paskolos sutarties dalyką – 40 000 Lt. Atsakovas yra grąžinę tik dalį šios sumos, todėl likusi paskolos suma – 38 889 Lt iš atsakovo priteistina ieškovui. Atsakovas turi mokėti paskolos davėjui šalių sulygtas palūkanas, kurių suma yra 2978,37 Lt. Todėl šios lėšos iš atsakovo priteistinos ieškovui.

30Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Už pateiktą ieškinį ieškovas buvo sumokėjęs 1318 Lt žyminio mokesčio (b.l. 12). Ieškovui atsisakius reikalavimo priteisti delspinigius, sumažinant bendrą ieškiniu prašomą priteisti sumą nuo 43 907,93 Lt iki 41 867,37 Lt, ir teismui šį reikalavimą tenkinus bei nutraukus bylos dalį dėl šio reikalavimo, mokėtinas žyminis mokestis sudaro 1256 Lt. Ši žyminio mokesčio suma ieškovui priteistina iš atsakovo (CPK 96 straipsnis), o likusi žyminio mokesčio dalis – 62 Lt grąžintina ieškovui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidas – 25,97 Lt valstybei (CPK 92 straipsnis).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

33Ieškinį patenkinti.

34Priteisti iš atsakovo D. S. (asmens kodas ( - ) ieškovui akcinei bendrovei Šiaulių bankas (juridinio asmens kodas 211006490): 41 867,37 Lt (keturiasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis Lt ir 37 ct) skolos pagal 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutartį Nr. VART-2006-5897-09, kurią sudaro: 38 889 Lt (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni Lt) negrąžinto kredito ir 2978,37 Lt (du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni Lt ir 37 ct) nesumokėtų palūkanų; 7,9 (septynių sveikųjų ir devynių dešimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos 38 889 Lt (trisdešimt aštuonių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt devynių Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. vasario 14 d.) iki visiško kredito grąžinimo; procesines 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (41 867,37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. vasario 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 1256 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt šešis Lt) žyminio mokesčio.

35Priteisti iš atsakovo D. S. (asmens kodas ( - ) 25,97 Lt (dvidešimt penkis litus ir 97 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank” AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

36Grąžinti ieškovui AB Šiaulių bankui (juridinio asmens kodas 211006490) dalį 2011 m. vasario 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. 855509 sumokėto žyminio mokesčio - 62 Lt.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė,... 2. sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo akcinės bendrovės „Šiaulių bankas” atstovei... 4. nedalyvaujant atsakovui D. S.,... 5. nedalyvaujant trečiojo asmens likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovas AB Šiaulių bankas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo D. S. 43... 8. Ieškovas 2011 m. birželio 17 d. prašymu (b.l. 92-93) sumažino ieškinio... 9. Ieškovo atsisakymas nuo reikalavimo priteisti delspinigius priimtinas, byla... 10. Ieškovas ieškinyje nurodo ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad... 11. Atsakovas D. S. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jam pranešta... 12. Teismo iniciatyva gavus informaciją apie Kauno apygardos administraciniame... 13. Protokoline nutartimi atmestas ir kitas atsakovo prašymas - sustabdyti ar... 14. Atsakovo neatvykimo priežastis į 2011 m. spalio 18 d. teismo posėdį... 15. Atsakovas D. S. atsiliepime (b.l. 42-51) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 16. Trečiuoju asmeniu byloje įtraukta likviduojama dėl bankroto UAB „NBG... 17. Trečiojo asmens UAB „NBG grupė“ atstovė rašytiniuose paaiškinimuose... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama paskolos sutarties samprata:... 20. Vartojimo kredito ypatumus, leidžiančius šios paskolos rūšies skirtingumą... 21. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas AB Šiaulių... 22. Atsakovas D. S. iš esmės ginčija pačios vartojimo paskolos teisėtumą.... 23. Teismas, vertindamas šiuos atsakovo argumentus, pažymi, kad jie iš esmės... 24. CPK 182 straipsnio 2 punkte numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 25. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 3 d. teismo sprendimas... 26. Įsiteisėjusio teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad... 27. Atsakovo D. S. atsiliepime nurodyti argumentai ir aplinkybės (b.l. 41-51) iš... 28. Atsakovui nepateikus kitų argumentų, ir nepateikus įrodymų, kad paskolos... 29. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn... 30. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 31. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 33. Ieškinį patenkinti.... 34. Priteisti iš atsakovo D. S. (asmens kodas ( - ) ieškovui akcinei bendrovei... 35. Priteisti iš atsakovo D. S. (asmens kodas ( - ) 25,97 Lt (dvidešimt penkis... 36. Grąžinti ieškovui AB Šiaulių bankui (juridinio asmens kodas 211006490)... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...