Byla e2-2408-570/2018
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovui E. D. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 151,08 Eur skolą, 6,64 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 15 Eur žyminio mokesčio ir 0,86 Eur už nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrėjimą.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai – 2018 m. kovo 27 d. viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalis). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DV-1458 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė, todėl už ieškovės suteiktą daugiabučio namo, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), šilumos sistemų aptarnavimą, laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d., susidarė 151,08 Eur įsiskolinimas.

9Už nesavalaikį atsiskaitymą laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. atsakovui priskaičiuota 6,64 Eur delspinigių, skaičiuojant po 0,02 proc. nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną pagal 1996 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – nurodyto buto apyvartos žiniaraščio už laikotarpį kopija, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties kopija, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DV-1458 kopija.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovo priteisiama 151,08 Eur skola už administravimo paslaugas ir 6,64 Eur delspinigių, viso 157,72 Eur.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovo priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo ieškovei priteisiamos jos turėtos 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir mokestis už nekilnojamo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DnB bankas, banko kodas 40100, iš atsakovo E. D., gim. 1972 m. rugpjūčio 4 d., gyv. ( - ), 151,08 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt vieną eurą 8 ct) skolą, 6,64 Eur (šešis eurus 64 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2018 m. kovo 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,86 Eur (penkiolika eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai