Byla T-364-369/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam J. A. B., a. k. (duomenys neskelbtini) patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau Komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam J. A. B., a. k. ( - ) patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2J. A. B. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-12-15 nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 149 str. 2 d., penkerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme.

3Komisijos 2012-09-13 nutarimu nutarta nuteistajam J. A. B. taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau BVK) 157 str. 2 d. 2 p. Komisijos nutarime nurodoma, kad nuteistasis J. A. B. įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, atliko 1/2 bausmės dalį, jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema (pagal OAZys metodiką), yra atlikęs didžiąją dalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės. J. A. B. kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažįstą, gailisi. Anksčiau buvo neteistas. Įstaigoje darbą atlieka gerai, skatintas 4 kartus, nebaustas. Socialinius ryšius palaiko su vaikais, anūkais, sugyventine, broliu, seserimis ir draugais pasimatymu metu, skambindamas telefonu, susirašydamas laiškais. Paleistas į laisvę planuoja gyventi pas sugyventinę.

4Komisija siūlo taikyti nuteistajam J. A. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal BVK 157 str. 2 d. 2 p. nuteistajam nustatyti BK 75 str. 2 d. numatytas pareigas: dalyvauti elgesio pataisos programoje iki 2015-05-18.

5Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė pateikdama atsiliepimą dėl Komisijos nutarimo dėl J. A. B. lygtinio paleidimo siūlo teismui atsisakyti tvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-09-13 nutarimą Nr. ( - ) taikyti nuteistajam J. A. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Prokurorė teismui pateiktame atsiliepime nurodė, jog vien tai, kad J. A. B. atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą (atliko 1/2 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, buvo skatintas, jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika žema) nepakanka jį lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Prokurorės manymu Komisija svarstydama klausimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, neatsižvelgė į kitas reikšmingas aplinkybes, kurios sudaro pagrindą manyti, kad J. A. B. laikysis įstatymų ir nenusikals, neįvertino padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį. Ir nors nuteistasis anksčiau nebuvo teistas, tačiau atsižvelgiant į nusikaltimo padarymo aplinkybes, pobūdį, pritaikius nuteistajam lygtini paleidimą, nebūtų patenkinti nukentėjusiosios lūkesčiai dėl teisingumo įgyvendinimo. Per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali nuteistajam suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką ir tai gali būti viena iš prielaidų nusikalsti ateityje, o ne faktorius skatinantis laikytis įstatymų.

6Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-09-13 nutarimas taikyti nuteistajam J. A. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos netvirtintinas.

7Pagal BVK 157 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Šio straipsnio dalyje numatytos lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygos yra tik formalus pagrindas teismui taikyti nuteistojo lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, tačiau šis pagrindas pats savaime neįpareigoja teismo priimti sprendimo dėl lygtinio paleidimo taikymo.

8Teismas, susipažinęs su visa Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teismui pateikta medžiaga, nustatė, jog J. A. B. buvo pripažintas kaltu ir nubaustas laisvės atėmimo bausme pagal BK 149 str. 2 d. penkerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Šiuo metu nuteistajam liko atlikti kiek daugiau nei dveji metai laisvės atėmimo bausmės. Teismo vertinimu, nors nuteistasis J. A. B. kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažįstą ir gailisi bei formaliai atitinka lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos sąlygas, atlikdamas bausmę dalyvauja socialinės resocializacijos, integracijos į visuomenė, kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos socialinės reabilitacijos programose, baigė teisinio ir socialinio švietimo programas bei įvykdė šiose programose numatytas priemones, dalyvavo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdomame projekte „Mano kelias 2“, buvo keturi kartus skatintas, bausmę atlieką lengvojoje grupėje, atliekamos bausmės laikotarpiu palaikė ir iki šiol palaiko tvirtus socialinius ryšius su artimaisiais, atlygino nusikaltimu padarytą žalą, ir visos šios aplinkybės leidžia nuteistąjį charakterizuoti teigiamai, tačiau tai yra tik formalusis pagrindas sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo klausymą. Teismas nemato pagrindo patvirtinti komisijos 2012-09-13 nutarimo taikyti nuteistajam J. A. B. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, nes pastarasis nuteistas už sunkaus nusikaltimo padarymą. Šią nusikalstamą veiką jis įvykdė bendrininkų grupėje pasinaudodamas bejėgiška aukos būkle. Vienas iš kriminalinės bausmės tikslų yra kaltininko nubaudimas, tai reiškia, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos, jis privalo patirti tam tikrus suvaržymus ir kitas neigiamas pasekmes, kitaip būtų iškreipta kriminalinės bausmės esmė. Teismo manymu, jeigu būtų patenkintas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas, bausmės bendrosios ir specialiosios prevencijos tikslai šiuo konkrečiu atveju taptų deklaratyvūs ir nepasiekiami. Todėl atsižvelgdamas į nuteistojo J. A. B. asmenybę, įvykdytą nusikalstamą veiką už kurios padarymą jis buvo pripažintas kaltu ir nuteistasis, jos pavojingumą, teismas daro išvadą, jog šiuo atveju taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nebūtų užtikrintas bausmės tikslų, numatytų BK 41 str., tarp kurių yra siekis nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, realizavimas.

9Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis BVK 157 str., BPK 360 str. 5 d. 2 p., teismas,

Nutarė

10Atsisakyti patvirtinti 2012-09-13 Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataiso įstaigos komisijos nutarimą Nr. ( - ) dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam J. A. B., a. k. ( - ).

11Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai