Byla 2-182-877/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant pareiškėjams R. G., A. G., nedalyvaujant J. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. G., A. G., J. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius,

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami nukentėjusiųjų nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso pripažinimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai R. G., g. ( - ), nuo 1950-12-29, A. G., g. ( - ) nuo 1951-03-05, J. G., g. ( - ) nuo 1950-12-29, tėvo ir sutuoktinio politinio kalinio V. G., g. ( - ) metais, įkalinimo metu nuo 1950-12-29 iki 1955-09-28, negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ) (3-5 b.l.).

3Pareiškime nurodyta, jog V. G. 1950-12-29 buvo suimtas už dalyvavimą 1941 m. birželio 23 d. sukilime prieš okupantus. 1951 04 17 V. G. buvo nuteistas už nusikaltimus pagal RTFSR BK 58-1a straipsnį 25-riems metams laisvės atėmimo bausme, su nutrėmimu penkeriems metams. Šie faktai žinomi iš tėvo pasakojimų ir Lietuvos Ypatingajame archyve esančių dokumentų.

4Pareiškėjai R. G. ir A. G. palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad J. G. yra V. G., gimusio ( - ) metais, sutuoktinė ir jų mama, tačiau posėdyje ji negali dalyvauti dėl sunkios sveikatos būklės. R. G. su tėvais iki tėvo suėmimo gyveno ( - ), nuomojamame iš A. bute. Tėvo suėmimo metu mamos nebuvo namuose, ji blogai jautėsi ir gulėjo ligoninėje. A. G. gimė jau tėvui esant suimtam. V. G. buvo suimtas, įkalintas, tačiau apie šias aplinkybes pareiškėjams yra žinoma tik iš tėvų pasakojimų. Siekdama išvengti tremties, mama iš ligoninės į savo gyvenamąją vietą negrįžo – slapstėsi pas motinos seserį M., ( - ). Taip slapstėsi iki 1953 m. pabaigos (iki Stalino mirties) (b.l. 33-34).

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras atsiliepime nurodė, jog pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs. Prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (28, 36 b.l.).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė atsiliepimą, prašydamas sprendimą priimti teismo nuožiūra bei bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant ( 25-26 b.l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Išklausius pareiškėjų paaiškinimus, liudytojų J. R., O. A. V. parodymus, išanalizavus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad pareiškėjai R. G. ir A. G. yra pareiškėjos J. G. ir V. G. sūnūs (13-15 b.l.). Sutuoktuvių liudijimas Nr. 1066 patvirtina, kad pareiškėja J. G. buvo V. G. sutuoktinė (13 b.l.). V. G. mirė ( - ) (16 b.l.). V. G., gimęs ( - ) metais, gyvenęs ( - ), buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietose Krasnojarsko krašte, Norilske, nuo 1950 m. gruodžio 29 d. iki 1955 m. rugsėjo 28 d.(12 b.l.). Pabaltijo apskrities karo tribunolo 1951-04-17 nuosprendžiu pagal RTFSR BK 58-1a straipsnį nuteistas 25 metams laisvės atėmimo su teisių suvaržymu 5 metams. Bausmę atliko įkalinimo įstaigose iki 1955 m. rugsėjo 28 d. Vadovaujantis 1955-09-17 Įsako dėl paleidimo 3 ir 6 punktais, jis paleistas, paliekant teistumą ir teisių apribojimą (44-45 b.l.).

9Pareiškėjų aiškinimą, kad V. G. buvo suimtas ir įkalintas patvirtina rašytiniai įrodymai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pažymėjimas (12 b.l.). Šias aplinkybes bei tai, kad pareiškėja J. G. su sūnumis R. ir A., siekdama išvengti tremties pabėgo iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos bei slapstėsi ( - ) pas gimines, patvirtino liudytojos, kurių parodymais netikėti teismas neturi pagrindo.

10Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

11Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2006, 2006-03-06).

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjai fakto, jog šeima sutuoktinio ir tėvo įkalinimo metu negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ir slapstėsi nuo ištrėmimo, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, įrodyti negali, ir kad prašymo tenkinimas pareiškėjams sukels juridines pasekmes, tai yra galimybę pripažinti pareiškėjams tremtinio statusą (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 2 p.).

13Išnagrinėtos aplinkybės, įvertinti įrodymai, leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjai tuo metu, kai pareiškėjų sutuoktinis ir tėvas V. G. buvo suimtas ir įkalintas kaip politinis kalinys, negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėjų prašymas pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

14Iš pareiškėjo R. G. valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 str.)

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 444 str. 2 d. 9 p., teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai R. G., g. ( - ), a.k. ( - ) nuo ( - ), A. G., g. ( - ), a.k. ( - ) nuo ( - ), J. G., g. ( - ), a.k. ( - ) nuo 1950-12-29, tėvo ir sutuoktinio politinio kalinio V. G., g. ( - ) metais, įkalinimo nuo 1950-12-29 iki 1955-09-28 metu, negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ).

18Faktas nustatytas dėl tremtinio statuso gavimo.

19Priteisti iš pareiškėjo R. G., asmens kodas ( - ) valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, sąskaita LT247300010112394300, AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas 5660) 35 Lt (trisdešimt penkis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Kauno apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. Pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami nukentėjusiųjų nuo 1939-1990... 3. Pareiškime nurodyta, jog V. G. 1950-12-29 buvo suimtas už dalyvavimą 1941 m.... 4. Pareiškėjai R. G. ir A. G. palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad J. G. yra... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Išklausius pareiškėjų paaiškinimus, liudytojų J. R., O. A. V. parodymus,... 9. Pareiškėjų aiškinimą, kad V. G. buvo suimtas ir įkalintas patvirtina... 10. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 11. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjai fakto, jog... 13. Išnagrinėtos aplinkybės, įvertinti įrodymai, leidžia daryti išvadą, kad... 14. Iš pareiškėjo R. G. valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 444... 16. pareiškimą tenkinti.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai R. G., g. ( -... 18. Faktas nustatytas dėl tremtinio statuso gavimo.... 19. Priteisti iš pareiškėjo R. G., asmens kodas ( - ) valstybei (Valstybinė... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...