Byla 2-17934-454/2011
Dėl skolos priteisimo atsakovei P. J

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant atsakovės P. J. atstovei advokatei Žydruolei Glebavičiūtei, nedalyvaujant ieškovo Lindorff Oy filialo atstovui, atsakovei P. J., teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo Lindorff Oy filialo ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei P. J., ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 604,99 Lt skolos už ryšio paslaugas, 208,81 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovė 2002-03-29 su UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. R2.15 867100736 B708, kurios pagrindu atsakovei buvo teikiamos paslaugos, atsakovė įsipareigojo už šias paslaugas sumokėti, tačiau pagal 2004-06-30 išrašytą sąskaitą tinkamai nebuvo atsiskaityta. 2005-12-29 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisė pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui. Už prievolės įvykdymo termino pradelsimą atsakovė privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo prievolės pažeidimo momento ir iki kreipimosi į teismą dienos jai yra priskaičiuota 208,81 Lt palūkanų. Taip pat iš atsakovės turėtų būti priteistos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

4Ieškovo atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti jo atstovei nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant(CPK 123 str., 246 str.).

5Atsakovės atstovė paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Pagal byloje pateiktą sąskaitą faktūrą matyti, kad ji išrašyta už laikotarpį nuo 2004-06-01 iki 2004-06-30, tačiau duomenys neatitinka tikrovės, nes paslauga šiuo laikotarpiu teikiama jau nebuvo. Skola yra susidariusi iš periodinių išmokų, todėl jų išieškojimui turėtų būti taikoma sutrumpinta penkerių metų ieškinio senatis. Taip pat sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas turi būti taikomas ir prašomoms priteisti palūkanoms. Todėl ieškovo ieškinys turi būti atmestas.

6Ieškinys atmestinas.

7Dėl nustatytų faktų

8Ieškovas savo ieškinio reikalavimams pagrįsti pateikė šiuos rašytinius įrodymus – 2002-03-29 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį R Nr. 215 867100736 B708 (b. l. 4-5), 2004-06-30 PVM sąskaita faktūra (b. l. 6), 2008-12-23 reikalavimo Teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TR-40034-7915 (b. l. 7-8), patvirtinimą apie teisę į skolas (b. l. 9-10).

9Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (LR CPK 177 str. 1 d.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (LR CPK 178 str.). Ieškovas ieškinyje nurodo, kad reikalavimo teisę į atsakovę įgijo Reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir Tele2, pagrindu. Reikalavimą perleidus cesijos sutartimi, jos šalims teisės ir pareigos atsiranda nuo sutarties sudarymo (CK 6.181 str.). Tam, kad reikalavimo perleidimas sukeltų teisines pasekmes skolininkui (būtų panaudotas prieš skolininką), skolininkas turi būti tinkamai, įstatymo nustatytu būdu, informuotas apie cesijos sutarties sudarymo faktą. Įstatyme reikalavimo perleidimo įsigaliojimo skolininkui, kurio buvimo vieta žinoma, momentas siejamas su dviem alternatyviais teisiniais faktais: tai gali būti momentas, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba momentas, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 str. 1 d., 2 d.). Ieškovas nurodo, kad dėl reikalavimo perleidimo atsakovė sutiko, nes tai numatyta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 10.6. p. Teismas tarp Tele2 ir atsakovės sudarytą sutartį ją vertina kaip vartojimo sutartį ir konstatuoja, kad atsakovė pripažintina silpnesniąja sutarties šalimi, nes jai buvo pateiktos standartinės sutarties sąlygos, sutarties sąlygos surašytos smulkiu šriftu, ji dėl jų negalėjo derėtis, be to atsakovė yra garbaus amžiaus, todėl jai buvo sunku įsigilinti į pasirašomos sutarties sąlygas. Esant šioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad atsakovė turėjo būti papildomai, raštu informuota apie reikalavimo perleidimą. Su ieškiniu ieškovas pateikė 2008-12-23 Reikalavimo Teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TR-40034-7915 (b. l. 7-8), bei Patvirtinimą apie teisę į skolas (b. l. 9-10), iš kurių matyti, kad pateiktų dokumentų šalys yra ieškovas ir UAB „Omnitel“. Esant šioms aplinkybėms, teismas negali spręsti ar ieškovas turi dokumentus, patvirtinančius reikalavimo perėmimo iš Tele2 faktą, todėl konstatuoja, kad ieškovas nepateikė savo reikalavimo teisę į atsakovę pagrindžiančių įrodymų.

10Dėl ieškinio senaties taikymo

11Atsakovė prašo ieškovo reikalavimams taikyti ieškinio senatį. Bendrasis ieškinio senaties terminas, taikomas visais atvejais, kai įstatyme nenustatyta kitaip, yra dešimt metų (LR CK 1.125 str. 1 d.). Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai (LR CK 1.125 str. 2 d.). Vienas iš sutrumpintų ieškinio senaties terminų taikymo atvejų įtvirtintas LR CK 1.125 str. 9 d., kurioje nustatyta, kad sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Nagrinėjamu atveju aktualus klausimas, ar sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, nustatytas LR CK 1.125 str. 9 d., turi būti taikomas periodiškai mokamam mokesčiui už suteiktas mobiliojo ryšio paslaugas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad periodinė išmoka LR CK 1.125 str. 9 d. prasme aiškintina kaip tam tikra konkreti piniginė suma, mokama konkrečiais terminais, kurie nepriklauso nuo suvartoto kiekio, tarifų ar kitų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2009). Tuo tarpu mokesčiai už teikiamas mobiliojo ryšio paslaugas nėra pastovūs, jie priklauso nuo suvartotų paslaugų kiekio, paslaugų naudojimosi laikotarpio, paslaugų tarifų. Aptarto teisinio reglamentavimo analizės pagrindu darytina išvada, kad reikalavimams dėl mokesčio už suteiktas mobiliojo ryšio paslaugas nėra taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, nustatytas LR CK 1.125 str. 9 d.

12Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškovo prašomoms priteisti palūkanoms. Palūkanoms (LR CK 6.37, 6.210 ir kt. straipsniai) būdinga tai, kad prievolė jas mokėti atsiranda įstatyme ar sutartyje nustatytais vienodais besikartojančiais laikotarpiais, kiekvienam tokiam laikotarpiui pasibaigus, paaiškėja skolininko prievolės dydis, atsiranda pareiga prievolę vykdyti ir atitinkama kreditoriaus reikalavimo teisė. Teisė reikalauti palūkanų išlieka iki visiško prievolės įvykdymo, tačiau ne daugiau kaip iki ieškinio senaties termino pabaigos. LR CK 1.127 str. 5 d. numato, kad jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Tai reiškia, kad tuo atveju, jeigu kaip sankcija už periodinius pažeidimus yra skaičiuojamos palūkanos ar delspinigiai, tai kiekvienos dienos ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė 2004-06-30 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos apmokėjusi nėra iki šiol, t. y. nepašalino tęstinio prievolės pažeidimo, todėl senaties terminas palūkanoms išieškoti tęsiasi. Ieškovas palūkanas paskaičiavo nuo 2004-07-30, tačiau LR CK 1.125 str. 9 d. yra nustatytas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo, todėl, atsižvelgus, kad ieškinys teismui pateiktas 2011-05-27, palūkanos galėtų būti priteistos tik nuo 2006-07-28, t.y. daliai reikalavimo dėl palūkanų priteisimo būtų taikytina ieškinio senatis. Tačiau, kaip jau nurodyta sprendime, ieškovas nepateikė dokumentų, įrodančių savo reikalavimo teisę į atsakovę, todėl negali būti tenkintinas reikalavimas dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

13Apibendrinant darytina išvada, jog ieškovo ieškinys neįrodytas ir tuo pagrindu jis atmestinas.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 265 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai