Byla 2-10080-775/2011
Dėl pripažinimo teisės privatizuoti butą, tretieji asmenys V. A., I. A

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jolitai Čarnienei, dalyvaujant ieškovui, jo atstovei advokatei Juzefai Brinevičienei, atsakovo atstovei Laimai Pušinskienei, trečiajam asmeniui V. A., nedalyvaujant trečiajam asmeniui I. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl pripažinimo teisės privatizuoti butą, tretieji asmenys V. A., I. A. ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti jam teisę privatizuoti 37,53 kv.m. gyvenamąsias patalpas - dviejų kambarių butą, esantį Perlojos g. 17-4, Kaune, pagal Butų privatizavimo įstatymą lengvatinėmis sąlygomis ir įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę sudaryti su A. A. buto pirkimo-pardavimo sutartį (3-4).

3Teismo posėdyje ieškovas paaiškino, jog 1992 metų gruodžio mėn. Kauno miesto valdyba išdavė orderį, kurio pagrindu jam leista apsigyventi Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame bute adresu Perlojos g. 17-4, Kaunas. 1993 m. kovo 3 d. jis su žmona nuvyko į notarų biurą, kur buvo patvirtintas šeimos narių susitarimas dėl buto privatizavimo. Tą pačią dieną šis pareiškimas ir prašymas leisti privatizuoti butą buvo pateikti Kauno miesto savivaldybei, kuri tuo metu dokumentus priiminėjo Inventorizavimo biuro patalpose. Priėmime ieškovui buvo paaiškinta, kad apie priimtą sprendimą jis bus informuotas raštu, vėliau savivaldybė pareikalavo papildomai pateikti buto nuomos sutartį, bet tą sutartį pati savivaldybė su ieškovu sudarė tik 1999 m. Ieškovas tiek iki 1999 m., tiek ir po to ne kartą kreipėsi į savivaldybę dėl privatizavimo proceso, tačiau kaskart vis kiti darbuotojai ieškovui sakydavo, jog klausimas vis dar sprendžiamas. 2011 m. sausio 12 d. ieškovas negavęs jokio atsakymo dėl buto privatizavimo dar kartą jau su rašytiniu prašymu kreipėsi į atsakovo administracijos Privatizavimo skyrių. 2011-01-26 raštu atsakovo administracijos Privatizavimo skyrius ieškovą informavo, kad teisinio pagrindo ieškovui lengvatinėmis sąlygomis parduoti gyvenamąsias patalpas Perlojos g. 17-4, Kaune, nėra, nurodė, jog reikia kreiptis į teismą. Ieškinio senaties termino nepraleido, nes apie pažeistą teisę sužinojo tik 2010- 2011 m.

42011-05-25 pateiktu atsiliepimu į ieškinį atsakovas su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti (b.l.21-26).

5Teismo posėdyje atsakovo atstovė paaiškino, jog atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad jis kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl buto privatizavimo. 1992 m. buvo išduotas orderis, suteikiantis teisę ieškovui gyventi bute nuomininko teisėmis, jo pagrindu 1999-01-29 su ieškovu buvo sudaryta buto, esančio Perlojos g. 17-4, Kaune, nuomos sutartis. Ieškovas, ketinimą įsigyti nuosavybės teisę minėtą butą turėjo išreikšti ne vėliau kaip iki 1992-12-01, arba iki 1997-12-31, kreipiantis į Seimo sudarytą Valstybinę komisiją. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas iki nustatyto termino būtų kreipęsis į savivaldybę ar į valstybinę komisiją. Atsakovo atstovė taip pat pažymėjo, jog ieškovas praleido ieškinio senatį, prašo ją taikyti.

6Tretysis asmuo V. A. su ieškiniu sutiko, teismo posėdyje paaiškino, jog jos vyras Aleksandras tvarkė buto privatizavimo dokumentus, jie abu kartu važiavo pas notarą dėl susitarimo pirkti privatizuojamą butą patvirtinimo, tą pačią dieną jie kartu vyko į Registrų centrą, kur paliko privatizavimo dokumentus. Mano, jog ieškinys pagrįstas ir turi būti patenkintas.

7Tretysis asmuo I. A. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas (b.l.64), prašymų negauta, byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintas.

9Nustatyta, jog 37,33 kv.m. bendro ploto butas, esantis Perlojos g. 17-4, Kaune, nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei (b.l.28). 1992-12-22 Kauno miesto valdyba išdavė orderį Nr. 593, kuriuo leista A. A. ir jo šeimos nariams apsigyventi minėtame bute (b.l.6). 1993-03-03 Kauno 50 notarų biure buvo patvirtintas nuomininko A. A. pareiškimas apie susitarimą pirkti privatizuojamą butą, esantį Perlojos g. 17-4, Kaune (b.l.7). 1999-01-29 tarp Kauno miesto savivaldybės įmonės „Panemunės butų ūkis“ ir A. A. buvo sudaryta gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinė sutartis, pagal kurią ieškovui buvo išnuomotas minėtas butas (b.l.8-11). Byloje yra pateiktas 2011-01-12 ieškovo prašymas Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento privatizavimo skyriui dėl leidimo lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti, esantį Perlojos g. 17-4, Kaune (b.l.12). 2011-01-26 privatizavimo skyrius raštu ieškovui nurodė, jog teisinio pagrindo lengvatinėmis sąlygomis parduoti jam gyvenamąsias patalpas nėra, nurodė, jog ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas pripažinimo (b.l.13). 2011-03-29 raštu privatizavimo skyrius ieškovui pranešė, jog Kauno miesto savivaldybėje jo pateikto prašymo privatizuoti butą Butų privatizavimo įstatymo galiojimo laikotarpiu nėra (b.l.14). Ginčo bute savo gyvenamąsias vietas deklaravo I. A., V. A. ir A. A. (b.l.27). 2011-07-29 VĮ Registrų centras Kauno filialo raštas ir nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, jog A. A., I. A. ir E. A. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikoje, neturi. V. A. nuo 1992-03-26 iki 1993-01-25 buvo registruotos nuosavybės teisės į butą, esantį Prancūzų g. 72A-48, Kaune, V. A. nuosavybės teisė į butą išregistruota 1992 12 15 teismo sprendimo pagrindu (b.l.46-48).

101991 m. gegužės 21 d. priimtas Butų privatizavimo įstatymas, kuriame buvo įtvirtinta Lietuvos gyventojų, nuomojančių iš valstybės (savivaldybės) gyvenamąsias patalpas, teisė įsigyti vieną gyvenamąją patalpą privačion nuosavybėn lengvatine tvarka, galiojo iki 1998 m. liepos 1 d., išskyrus nuomininkams, gyvenantiems įstatymo 2 straipsnio 3, 4, 5 dalyse įvardytose gyvenamosiose patalpose (Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. VIII-206). Įstatymo pripažinimas netekusiu galios reiškia, kad šis neveikia į ateitį, tačiau nereiškia, jog išnyksta teisės ir pareigos, įgytos pagal galiojusį įstatymą. Ir pasibaigus įstatymo galiojimui, galima įgyvendinti teisę, kuri buvo įgyta remiantis įstatymu, įstatymo galiojimo metu, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nebuvo įgyvendinta galiojant įstatymui (civ. bylos Nr. 3K-3-783/2000, Nr.3K-3-254/2008).

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, sprendžiant dėl ieškovo teisės privatizuoti butą pagal Butų privatizavimo įstatymą, reikia nustatyti visas šiame įstatyme įtvirtintas tokio privatizavimo sąlygas: 1) ieškovas yra subjektas, kuriam įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą (Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnis); 2) nurodytas butas yra gyvenamoji patalpa, galinti būti privatizavimo objektas (Butų privatizavimo įstatymo2, 3 straipsniai); 3) ieškovas, kaip subjektas, kuriam įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą, šia teise pasinaudojo, atlikdamas veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti, ir tuo pagrindu susiklostė ieškovo bei atsakovo, kaip buto privatizavimo (pirkimo-pardavimo) subjektų, santykiai dėl buto privatizavimo.

12Byloje atsakovas nesutinka su ieškiniu ir nurodo, jog atsakovas nepradėjo nustatytu laikotarpiu privatizavimo procedūros. Kitų privatizavimo sąlygų atsakovas neginčija.

13Teismas pabrėžia, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas tą aplinkybę, jog buvo pradėjęs nuomojamo buto privatizavimo procedūrą pateikdamas pareiškimą VĮ Registrų centrui, kuris tuo metu priiminėjo prašymus dėl butų privatizavimo, įrodinėjo notariškai patvirtintu V. A. sutikimu (b.l. 7) ir savo kaimynų parodymais teismo posėdžio metu (b.l. 70-71). Pažymėtina ir tai, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos turto valdymo departamento Privatizavimo skyriaus rašte nurodyta, jog ieškovo pateikto prašymo dėl buto privatizavimo Kauno miesto savivaldybėje nėra, šio dokumento saugojimo terminas pasibaigęs (b.l. 14). VĮ Registrų centro Kauno filialas (buvęs Respublikinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras), kuriame buvo priimami privatizavimo dokumentai, taip pat negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti tos aplinkybės, ar buvo pateiktas ieškovo prašymas dėl buto privatizavimo (b.l. 66).

14Civiliniame procese įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Tai reiškia, jog civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nėra reikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Atsižvelgiant į šią civilinio proceso ypatybę, teismas konstatuoja, jog remiantis byloje esančiais įrodymais – ieškovo, trečiojo asmens, liudytojų V. M. ir T. V. paaiškinimas, rašytiniais įrodymais, labiau tikėtina, jog ieškovas 1993 03 04 pateikė prašymą dėl buto privatizavimo ir atliko veiksmus nuomojamo buto privatizavimo procesui pradėti. 1992 03 26 trečiojo asmens V. A. vardu buvo privatizuotas kitas, t.y. ieškovo močiutės V. G. nuomotas butas Prancūzų g. 72A-48, Kaune, tačiau 1992 12 15 teismo sprendimu šis sandoris buvo pripažintas negaliojančiu (b.l. 47-48), todėl ir dėl šios aplinkybės tikėtina, jog 1993 m. ieškovas pradėjo buto, kuriame nuo 1992 m. gyveno jo šeima, privatizavimo procedūrą. Iš pateiktų rašytinių įrodymų taip pat matyti, kad nors ir privatizavimo procedūra buvo pradėta, tačiau ji lig šiol nebaigta, nei ieškovas, nei jo sutuoktinė –V. A. nėra lengvatine tvarka įsigiję jokio buto pagal Butų privatizavimo įstatymą (b.l. 46).

15Atsakovo atstovė nurodė, jog ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, kad jis domėjosi ir dėjo pastangas baigti buto privatizavimo procedūrą, tačiau ji nebuvo baigta dėl atsakovo darbuotojų pareigų nevykdymo. Teismas atmeta šį argumentą, nes tai, kad ieškovo pateiktas pareiškimas privatizuoti jo nuomojamą patalpą bei kartu su juo pateikti dokumentai nebuvo išnagrinėti, įrodo, jog atsakovas, kaip valstybinės valdžios institucija, nebuvo pakankamai atidus bei rūpestingas. Pateikus ieškovui pareiškimą dėl buto privatizavimo, savivaldybė turėjo atlikti tam tikrus tolimesnius veiksmus (atlikti buto įkainavimą, kviesti pirkėją susipažinti ir pasirašyti įkainavimo aktą, ruošti pirkimo pardavimo sutartį), tačiau byloje nėra įrodymų, jog šie veiksmai būtų atlikti. Akivaizdu, kad neišnagrinėjus prašymo ir neparuošus buto privatizavimui reikalingų dokumentų, butas negalėjo būti privatizuotas dėl atsakovo kaltės. Kaip nurodė ieškovas, savivaldybė papildomai reikalavo pateikti buto nuomos sutartį, tačiau pati ją sudarė tik 1999 01 29 (b.l. 8). Taigi, pareiškimui likus neišnagrinėtam ir nesudarius buto pirkimo pardavimo sutarties, atsakovas turėjo apie tai informuoti prašymą padavusį asmenį, kad nebūtų pažeista teisė spręsti pateiktų dokumentų nagrinėjimo bei buto privatizavimo klausimą. Šių pareigų atsakovui neatlikus, ieškovo teisės dėl buto privatizavimo buvo pažeistos, atsakovas, turėdamas ieškovo pareiškimą dėl buto privatizavimo, turėjo paruošti reikalingus dokumentus ir tęsti pradėtą procedūrą arba atsakyti į ieškovo pareiškimą iki įstatymo nustatyto termino privatizuoti butus (duoti teigiamą arba neigiamą atsakymą), kaip tai numatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 774 patvirtinta tuo metu galiojusi Gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimo valstybės valdymo organuose, įmonėse įstaigose bei organizacijose tvarka (8-12 punktai). Tokio atsakymo nesant, ieškovas neteko galimybės ginti savo teisių, nes dėl priimto pareiškimo jokio sprendimo nebuvo priimta ir nebuvo duotas joks atsakymas, kas teismo nuomone, privalomai turėjo būti padaryta. Teismas konstatuoja, kad privatizavimas nebuvo baigtas dėl nuo ieškovo nepriklausančių priežasčių.

16Iš byloje esančio Privatizavimo skyriaus rašto (b.l. 13) matyti, jog ieškovas apie jo pažeistas teises sužinojo tik 2011 01 26, todėl senaties terminas nėra praleistas.

17Atsižvelgiant į tai, kad buto privatizavimo procedūra įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka buvo pradėta, tačiau nebaigta; ieškovas yra nepasinaudojęs Butų privatizavimo nuostatomis butui privatizuoti; taip pat vadovaujantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo bei teisėtų lūkesčių principais- teismas daro išvadą, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 1 d. 2 p.; CK 1.2 str. 1 d.; 1.5 str. 4 d.; CPK 265 str. 1 d.).

18Kadangi ieškovui buvo suteikta 100 proc. valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba, ieškinį patenkinus, iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės valstybės naudai priteistinas 139 Lt žyminis mokestis, 750 Lt už teisinę pagalbą (b.l. 64) ir 3,64 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str., 93 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Pripažinti ieškovui A. A., a.k. ( - ) teisę privatizuoti nuomojamą gyvenamąją patalpą, esančią Perlojos g. 17-4, Kaune, pagal Butų privatizavimo įstatymą lengvatinėmis sąlygomis ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybę sudaryti su juo šios patalpos pirkimo-pardavimo sutartį.

22Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 188764867, valstybės naudai 139 Lt (vienas šimtas trisdešimt devyni litai) žyminį mokestį, 750 Lt (septyni šimtai penkiasdešimt litų) už teisinę pagalbą ir 3,64 Lt (trys litai 64 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti jam... 3. Teismo posėdyje ieškovas paaiškino, jog 1992 metų gruodžio mėn. Kauno... 4. 2011-05-25 pateiktu atsiliepimu į ieškinį atsakovas su patikslintu ieškiniu... 5. Teismo posėdyje atsakovo atstovė paaiškino, jog atsakovas nepateikė jokių... 6. Tretysis asmuo V. A. su ieškiniu sutiko, teismo posėdyje paaiškino, jog jos... 7. Tretysis asmuo I. A. į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas... 8. Ieškinys tenkintas.... 9. Nustatyta, jog 37,33 kv.m. bendro ploto butas, esantis Perlojos g. 17-4, Kaune,... 10. 1991 m. gegužės 21 d. priimtas Butų privatizavimo įstatymas, kuriame buvo... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad, sprendžiant dėl ieškovo... 12. Byloje atsakovas nesutinka su ieškiniu ir nurodo, jog atsakovas nepradėjo... 13. Teismas pabrėžia, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo... 14. Civiliniame procese įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas,... 15. Atsakovo atstovė nurodė, jog ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, kad jis... 16. Iš byloje esančio Privatizavimo skyriaus rašto (b.l. 13) matyti, jog... 17. Atsižvelgiant į tai, kad buto privatizavimo procedūra įstatymo nustatytomis... 18. Kadangi ieškovui buvo suteikta 100 proc. valstybės garantuojama ir apmokama... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str.,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Pripažinti ieškovui A. A., a.k. ( - ) teisę privatizuoti nuomojamą... 22. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k. 188764867, valstybės... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...