Byla 2-4322-803/2012
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ainava“ ieškinį atsakovui UAB „AR maistas“ dėl skolos, delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad su atsakovu sudarė 2011 m. balandžio 1 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 40033, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo administracinių ir gamybinių patalpų, esančių adresu Šilagalio k., Panevėžio r., valymo darbus, o atsakovas sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovui nevykdant prisiimtos prievolės, t.y. nustatytu laiku neapmokant ieškovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų, ieškovas pareikalavo grąžinti skolą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tik iš dalies ir liko ieškovui skolingas 4085,88 Lt, delspinigių už vėlavimą atsiskaityti paskaičiuota 991,10 Lt sumai.

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4085,88 Lt skolos, 991,10 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnyje 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas sudarė 2011 m. balandžio 1 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 40033, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo administracinių ir gamybinių patalpų, esančių adresu Šilagalio k., Panevėžio r., valymo darbus, o atsakovas sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (b.l. 3-5). Atsakovui nevykdant prisiimtos prievolės, t.y. nustatytu laiku neapmokant ieškovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų: 2011-06-28 AIP Nr. 0000384, 2011-07-25 AIP Nr. 0000404, 2011-08-25 AIP Nr. 0000428, 2011-09-14 AIP Nr. 0000437 (b.l. 6-9), ieškovas pareikalavo grąžinti skolą (b.l. 12-15), tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tik iš dalies (b.l. 11) ir liko ieškovui skolingas 4085,88 Lt.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis CK 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Byloje nustačius, kad atsakovas nevisiškai apmokėjo ieškovo pateiktas PVM sąskaitas - faktūras, nors jas pasirašydamas ieškovo suteiktas paslaugas priėmė (Sutarties 3.5. punktas), ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 4085,88 Lt skolos (CK 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Byloje nustačius, kad Sutarties 3.5. punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 3), ieškovui priteistina iš atsakovo 991,10 Lt delspinigių, paskaičiuotų per laikotarpį nuo 2011-09-04 iki 2011-10-19 (Delspinigių sąskaita, b.l. 10) (Sutarties 3.5. punktas, CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti – kad ieškinys yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui priteistina iš atsakovo 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (5076,98 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 152 Lt žyminio mokesčio (b.l. 19,39), 302,50 Lt už suteiktas teisines paslaugas (b.l. 16,17), iš viso 454,50 Lt. Į valstybės biudžetą iš atsakovo priteistina 11,58 Lt teismo išlaidų.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-288 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „AR maistas“, j.a.k. 302462930, buveinė – Pajuosčio k., Panevėžio r., ieškovo UAB „Ainava“, j.a.k 123875414, Laisvės pr. 121, Vilnius, naudai 4085,88 Lt (keturis tūkstančius aštuoniasdešimt penkis Lt 88 ct) skolos, 991,10 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt vieną Lt 10 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5076,98 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 454,50 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt keturis Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „AR maistas“, j.a.k. 302462930, buveinė – Pajuosčio k., Panevėžio r., 11,58 Lt (vienuolika Lt 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (mokamos į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai