Byla S2-4237-819/2011
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Asta Misiunaite-Bashir, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi pareiškeju uždarosios akcines bendroves „Gromus“, imones kodas 301252555, buveines adresas: Švitrigailos g. 11B, Vilnius, a. s. Nr. LT682050004100020701 AS UniCredit Bank, ir uždarosios akcines bendroves „Capella Nova“, imones kodas 126324957, buveines adresas: M. Valanciaus g. 1A/V. Mykolaicio Putino g. 10A, Vilnius, a. s. Nr. LT182050004100011901, AS UniCredit Bank, prašyma del taikos sutarties patvirtinimo,

2n u s t a t e :

3pareiškejai prašo teismo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka patvirtinti 2011-03-09 UAB „Gromus“ ir UAB „Capella Nova“ sudaryta taikos sutarti.

4Prašyme nurodo, kad 2009-01-23 pareiškejai sudare skolos perkelimo sutarti, pagal kuria naujasis skolininkas UAB „Gromus“ pereme skolos sumokejima iš skolininko UAB „Capella Nova“ kreditoriui P. M. Pagal šios sutarties 2.2 punkta už skolos peremima UAB „Capella Nova“ isipareigojo sumoketi naujam skolininkui UAB „Gromus“ 6306844,63 Lt, t.y. perimamos skolos suma ir 100000 Lt atlyginimas už skolos peremima. 2011-02-09 šalys sudare susitarima prie 2009-01-23 skolos perkelimo sutarties ir jame išdeste mokejimo grafika, taciau UAB „Capella Nova“ nesilaike susitarimo salygu. Šiuo metu likusi UAB „Capella Nova“ isiskolinimo dalis sudaro 4024962,82 Lt pagal tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akta. Pareiškejai prašyme pažymi, kad siekdami išvengti teisminio bylinejimosi, taupydami laika teisminiams procesams, išlaidas teisininkams ir žyminiams mokesciams, abipusiu nuolaidu pagalba sudare taikos sutarti del skolos sumokejimo grafiko, kuria prašo teismo tvirtinti.

5Tvirtinti pareiškeju 2011-03-09 sudaryta taikos sutarti atsisakytina.

6Lietuvos Aukšciausias Teismas yra išaiškines, kad del taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šaliu galincio kilti teisminio ginco, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis i teisma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriuje numatyta supaprastinto proceso tvarka. Taikos sutarti supaprastinto proceso tvarka teismas gali patvirtinti, jeigu nustato, kad del sutarties teisminio patvirtinimo yra abieju sutarties šaliu valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nera kitu sandorio negaliojimo pagrindu, taip pat kitu aplinkybiu, del kuriu taikos sutartis negali buti tvirtinama (2005-01-06 konsultacija Nr.A3-120 „Del kai kuriu Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normu taikymo“).

7Pareiškejai UAB „Gromus“ ir UAB „Capella Nova“ 2011-03-09 sudaryta taikos sutartimi iš esmes keicia 2009-01-23 ju sudarytos skolos perkelimo sutarties 2.2 punkto nuostata, kurioje nurodyta, kad už perkeliama skola skolininkas UAB „Capella Nova“ isipareigoja sumoketi naujajam skolininkui UAB „Gromus“ 6306844,63 Lt per penkis metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos, ir šiuo metu nustato, kad likusia sumoketi skola 4024962,82 Lt UAB „Capella Nova“ isipareigoja sumoketi UAB „Gromus“ dalimis iki 2011-10-15 (1 p.), nurodant, kad UAB „Capella Nova“ pavelavus atlikti grafike numatyta mokejima daugiau kaip penkias dienas, UAB „Gromus“ igyja teise reikalauti visos likusios moketinos sumos iš karto ir tam tikslui gauti vykdomaji rašta iš teismo (4 p.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.116 straipsnis, reglamentuodamas skolos perkelima pagal skolininko ir skolos peremejo sutarti, imperatyviai nustato, kad perkelti savo skola kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka. Kol toks sutikimas negautas, šalys gali pakeisti ar nutraukti sutarti. Kai gautas kreditoriaus sutikimas, pradinio ir naujojo skolininko sutartis negali buti keiciama (1 d.). Pareiškeju UAB „Gromus“ ir UAB „Capella Nova“ 2009-01-23 sudaryta skolos perkelimo sutartis liudija, kad šiai sutarciai sudaryti buvo gautas 2009-01-23 kreditoriaus P. M. sutikimas (3.1.1 p.). Todel šiuo metu UAB „Gromus“ ir UAB „Capella Nova“ taikytinas draudimas šia sutarti pakeisti (CK 6.116 str. 1 d.). CPK 42 str. 2 d. numato, kad teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms.

8Atkreiptinas demesys ir i tai, kad teismu praktikoje pripažistama, kad skolos perkelimas, kaip prievoles pasyviosios šalies – skolininko – pakeitimas kitu asmeniu, savo esme yra daugiašalis sandoris, lieciantis ne tik skolininka ir naujaji skolininka, bet ir kreditoriu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-07-30 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-349/2010). Todel pareiškeju UAB „Gromus“ ir UAB „Capella Nova“ prašymas patvirtinti ju 2011-03-09 sudaryta taikos sutarti gali pažeisti P. M. teises ir interesus. P. M. pareiškeju prašyme suinteresuotu asmeniu nenurodytas, iš pareiškeju UAB „Gromus“ ir UAB „Capella Nova“ pridetu rašytiniu irodymu nematyti, kad P. M. butu žinoma apie pareiškeju 2011-03-09 pasirašyta taikos sutarti. Nors teismas, nagrinedamas prašymus del taikos sutarties tvirtinimo CPK XXXIX skyriuje numatyta supaprastinto proceso tvarka, yra aktyvus, gali itraukti tokius asmenis i byla suinteresuotais asmenimis savo iniciatyva bei skirti žodini prašymo nagrinejima, siekdamas išsiaiškinti ju pozicija del pateikto prašymo (CPK 582 str. 1, 3 d.), ivertines pareiškeju prašomos patvirtinti taikos sutarties salygas, kuriose nurodoma, kad pirmaja imoka UAB „Capella Nova“ turi sumoketi UAB „Gromus“ jau 2011-03-25 (1 p.), del ko tokios taikos sutarties patvirtinimas po 2011-03-25 taps negalimu, žymiai ilgesni laika, reikalinga žodiniam bylos nagrinejimui pasirengti (šaukimams iteikti), taip pat CPK XXXIX skyriuje numatytus itin trumpus terminus prašymui del taikos sutarties patvirtinimo išnagrineti (CPK 582 str. 2 d.), mano, kad esant tokioms aplinkybems P. M. itraukimas suinteresuotu asmeniu šioje byloje netikslingas.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 str., 582 str., teiseja

Nutarė

10Atsisakyti tvirtinti pareiškeju UAB „Gromus“ ir UAB „Capella Nova“ 2011-03-09 sudaryta taikos sutarti.

11Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai