Byla 1-238-347/2012
Dėl ko M. G. apako kaire akimi ir neteko 10 proc. bendro darbingumo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aurelija Naujokienė, sekretoriaujant Salomėjai Muralienei, dalyvaujant prokurorui D. D., nukentėjusiajam M. G., nukentėjusiojo atstovui adv. Ž. A., gynėjui adv. A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2M. M., gim. ( - ), a/k ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, profesinio išsilavinimo, vykdantis IDV, nevedęs, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5M. M. 2010m. birželio 13d. apie 0 val. 30 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ), priklausančiame E. ir G. Š., tyčia smogė kumščiu 2 smūgius M. G. į veidą, padarydamas jam nesunkų sveikatos sutrikdymą, konstatuojant kairės akies sumušimą su poodinėmis kraujosruvomis kairės akies vokuose – paakio srityje, kairės alies ragenos plyšimą ir tinklainės atšokimą, dėl ko M. G. apako kaire akimi ir neteko 10 proc. bendro darbingumo.

6Kaltinamasis M. M. kaltu prisipažino ir parodė, jog jis nuomojosi butą Kaune, Aleksote. Pažino šeimininkės Š. sūnų. Buvo suplanuotos sūnaus P. Š. vaiko krikštynos. Jis pakviestas dalyvauti, pavežioti. Pakrikštijus vaiką, grįžus namo, vyko pobūvis. Vaišinosi, gėrė alkoholinius gėrimus. Jam užlipus į antrą aukštą ir įsidėjus į lėkštelę torto, kilo konfliktas dėl merginos. M. G. trenkė per lėkštelę, tortas užkrito ant jo. „Apsižodžiavo“, abiem „užvirė kraujas“. Todėl jis vėliau laiptinėje sudavė kumščiu į veido sritį M. M. jam sudavė jam į ranką. Supranta, kad mušimas – „žemas dalykas“, kad dėl jo veiksmų nukentėjusysis buvo sužalotas, atsiprašo nukentėjusiojo, yra pasirengęs žalą atlyginti.

7Nukentėjusysis M. G. patvirtino, kad iš esmės aplinkybės, kurias nurodė kaltinamasis, teisingos. Paaiškino, jog jau anksčiau jo akis buvo pažeista, o po kaltinamojo suduotų smūgių viena akimi visai nemato. Perspektyvoje gal ir galima būtų daryti operaciją, bet medikai nerizikuoja, nes tai gali pakenkti sveikajai akiai. Nurodė, jog jam padaryta žala, kurią kaltinamajam atlyginus jis pretenzijų nereikštų, su juo sutiktų taikytis ir atleisti, sutiktų, kad baudžiamoji byla kaltinamojo atžvilgiu būtų nutraukta, tačiau iki šiol nebuvo atlyginta, o tik žadama. Būtų sutikęs ir su mažesne suma, tačiau šiuo metu prašo priteisti dėl patirto sužalojimo sukelto skausmo, nepatogumų, nepataisomo sveikatos sutrikdymo 20 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

8Kaltinamajam pripažįstant kaltę, pageidavus duoti parodymus ir sutinkant, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, pripažinus, kad nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutinkant prokurorui bei nukentėjusiajam, o taip pat nukentėjusiojo atstovui bei gynėjui, įrodymų tyrimas, vadovaujantis BPK 273 str., 291 str., nutrauktas.

9Be kaltinamojo prisipažinimo ir nukentėjusiojo parodymų jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais: įvykio vietos apžiūros protokolu (t.1, b.l.4-17), specialisto išvada (t.1, b.l.37-38), kurioje nurodyta, kad M. G. konstatuota kairės akies sumušimas su poodinėmis kraujosruvomis kairės akies vokuose – paakio srityje, kairės akies ragenos plyšimas ir tinklainės atšokimas, dėl ko M. G. apako kaire akimi ir neteko 10 proc. bendro darbingumo, tai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, liudytojų R. B. (t.1, b.l.52-53), R. G. (t.1, b.l.54-57), V. M. (t.1, b.l.58-59), J. K. (t.1, b.l.60-62), Ž. B.-Baranausko (t.1, b.l.63-65), G. Š. (t.1, b.l.66-69) parodymais, daiktų pateikimo protokolu (t.1, b.l. 70-74), kita bylos medžiaga.

10Surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad M. M. nesunkiai sutrikdė M. G. sveikatą, todėl jo veika teisingai kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1d.

11Kaltinamojo M. M. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad jis kaltu prisipažino, nuoširdžiai gailisi, nukentėjusiojo atsiprašė.

12Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstama veika padaryta apsvaigus nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

13Skiriant bausmę atsižvelgiama į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad kaltinamojo veika priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, kad jis teisiamas pirmą kartą, tačiau taip pat atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis bylos nagrinėjimo teisme metu ne kartą buvo paieškomas, kad teko jam keisti kardomąją priemonę griežtesne, kad M. M. keitė gyvenamąją vietą, apie tai nepranešdamas, taip pat nesiėmė jokių realių galimybių nukentėjusiajam atlyginti žalą, nors žadėjo tai ne kartą padaryti, taip pat atsižvelgiant į nukentėjusiojo interesus, sprendžiama, kad M. M. skirtina įstatyme numatyta griežčiausia – laisvės atėmimo bausmė, tačiau atidedant jos vykdymą ir skiriant įpareigojimus.

14Civilinis Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl 1772,28 Lt priteisimo nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti pagrįstas, kaltinamojo neginčijamas, tenkintinas.

15Taip pat pagrįstas Šiaulių Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos reikalavimas priteisti iš M. M. 3156,73 Lt už teisinę pagalbą nukentėjusiajam.

16Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1d. nurodyta, jog neturtinę žalą sudaro dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija ir kita. Vertinant padarytą neturtinę žalą, padarytą M. G., atsižvelgiama į tai, kad byloje surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių apie jo nepataisomai sužalotą sveikatą, fizinį skausmą, nepatogumus, gyvenimo kokybės pablogėjimą ir galimybių sumažėjimą.

17Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2d. nurodyta, jog nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

18Susipažinus su M. M. pateiktais argumentais, įvertinus jo turtinę padėtį ir realias galimybes, atsižvelgiant ir į kitus finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, sprendžiama, jog civilinis nukentėjusiojo M. G. ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo mažintinas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 115 str., CK 6.250 str., BPK 297-307 str.str.,

Nutarė

20

21M. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138str. 1d. ir nuteisti laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

22Neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymą, vadovaujantis BK 75 str., atidėti 2 (dviejų) metų laikotarpiui, įpareigojant M. M.:

  • per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti (BK 75 str. 2d.5 p.);
  • per 9 (devynis) mėnesius atlyginti nukentėjusiajam neturtinę žalą (BK 75 str. 3d.);

23paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - per 4 mėnesius atlikti 40 valandų nemokamų darbų (po 10 valandų per mėnesį) sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose (BK 67 str., 70 str.).

24Į laisvės atėmimo bausmės laikotarpį įskaityti sulaikymą ir suėmimą: nuo 2011-10-17 iki 2011-10-19 ir nuo 2012-07-04 iki 2012-08-31.

25Civilinį Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti. Priteisti iš M. M. Kauno teritorinės ligonių kasos naudai 1772,28 Lt (tūkstantį septynis šimtus septyniasdešimt du litus 28 ct) nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti.

26Priteisti iš M. M. proceso išlaidas – už Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paslaugas nukentėjusiajam - Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 3156,73 Lt (tris tūkstančius šimtą penkiasdešimt šešis litus 73 ct).

27Priteisti iš M. M. M. G. naudai neturtinei žalai atlyginti 15 000Lt (penkiolika tūkstančių litų).

28Kardomąją priemonę – suėmimą panaikinti, paleidžiant M. M. iš suėmimo teismo posėdžio salėje ir iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirti kardomąją priemonę – asmens dokumento - Lietuvos Respublikos piliečio paso LTU 21032908 paėmimą.

29Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aurelija Naujokienė, sekretoriaujant... 2. M. M., gim. ( - ), a/k ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1d.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. M. M. 2010m. birželio 13d. apie 0 val. 30 min., būdamas apsvaigęs nuo... 6. Kaltinamasis M. M. kaltu prisipažino ir parodė, jog jis nuomojosi butą... 7. Nukentėjusysis M. G. patvirtino, kad iš esmės aplinkybės, kurias nurodė... 8. Kaltinamajam pripažįstant kaltę, pageidavus duoti parodymus ir sutinkant,... 9. Be kaltinamojo prisipažinimo ir nukentėjusiojo parodymų jo kaltė įrodyta... 10. Surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad M. M. nesunkiai sutrikdė M. G.... 11. Kaltinamojo M. M. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai,... 12. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad nusikalstama veika... 13. Skiriant bausmę atsižvelgiama į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad... 14. Civilinis Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl 1772,28 Lt... 15. Taip pat pagrįstas Šiaulių Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 16. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1d. nurodyta, jog neturtinę žalą sudaro... 17. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2d. nurodyta, jog nustatydamas neturtinės... 18. Susipažinus su M. M. pateiktais argumentais, įvertinus jo turtinę padėtį... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 115 str., CK 6.250 str., BPK 297-307... 20. ... 21. M. M. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138str. 1d. ir nuteisti... 22. Neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymą, vadovaujantis BK 75... 23. paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - per 4 mėnesius atlikti 40... 24. Į laisvės atėmimo bausmės laikotarpį įskaityti sulaikymą ir suėmimą:... 25. Civilinį Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti. Priteisti iš... 26. Priteisti iš M. M. proceso išlaidas – už Šiaulių valstybės... 27. Priteisti iš M. M. M. G. naudai neturtinei žalai atlyginti 15 000Lt... 28. Kardomąją priemonę – suėmimą panaikinti, paleidžiant M. M. iš suėmimo... 29. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...