Byla 2-5050-905/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui V. K. (V. K.) dėl nuostolių priteisimo.

3Reikalavimų santrauka

4Ieškovai prašė priteisti iš atsakovo 10 264,83 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo pareigūnams G. K. ir J. T.. Ieškovai nurodė, kad dėl atsakovo tyčinių neteisėtų veiksmų – aktyvaus pasipriešinimo policijos pareigūnams – buvo sutrikdyta pareigūnų G. K. ir J. T. sveikata. Policijos departamentas sumokėjo 10 264,83 Lt dydžio pinigines kompensacijas, pagal įstatymą priklausančias sužalotiems pareigūnams G. K. ir J. T., ir taip patyrė 10 264,83 Lt nuostolių. Dėl to ieškovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgijo teisę reikalauti nurodyto dydžio nuostolių atlyginimo iš atsakovo.

5Ieškinys teisme priimtas 2012 m. rugpjūčio 9 d. Atsakovui apie ieškinio priėmimą teisme pranešta teismo pranešimu, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2012 m. rugpjūčio 17 d. (CPK 123 straipsnio 1 dalis). Pranešime išaiškinta atsakovo pareiga pateikti atsiliepimą į ieškinį ir atsiliepimo nepateikimo padariniai, nustatytas keturiolikos dienų terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti. Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovų prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Teismo nustatytos aplinkybės

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjų G. K. ir J. T. sveikata buvo sutrikdyta tarnybos metu. Tarnybinio patikrinimo metu konstatuota kad pareigūnų sveikatos sutrikdymai patirti atliekant tarnybines pareigas, kai tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūnų gyvybei ar sveikatai (b. l. 13-18, 28-31, 33-38). Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2010 m. lapkričio 11 d. pažymose Nr. 3567 ir Nr. 3568 nustatyta, kad G. K. ir J. T. sveikatos sutrikdymai priskiriami lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymams (b. l. 20, 228). Dėl sveikatos sutrikdymo pareigūnui G. K. nedarbingumo laikotarpis truko 11 dienų nuo 2010 m. rugpjūčio 6 d. iki 2010 m. rugpjūčio 16 d., pareigūnui J. T. nedarbingumo laikotarpis truko 29 dienas nuo 2010 m. rugpjūčio 6 d. iki 2010 m. rugsėjo 3 d. (b. l. 55-57, 58-61). Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 10-TE-524 nusprendė išmokėti J. T. 7011,26 Lt (trijų mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją, G. K.– 3253,56 Lt (vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją (b. l. 19). Policijos departamentas 2010 m. gruodžio 8 d. priėmė sprendimą iš Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos (programos kodas – 1.303, priemonė „policijos pareigūnams socialinėms išmokoms išmokėti“) skirti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatui 10 264,83 Lt kompensacijos išmokėti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjams G. K. ir J. T. (b. l. 11-12). Piniginės kompensacijos G. K. ir J. T. išmokėtos 2009 m. gruodžio 13 d. (b. l. 9). Dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams G. K. ir J. T. Vilniaus miesto Antrajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 13-1-2231-10 pagal Baudžiamojo kodekso 268 straipsnį, kuris tyrimo metu prijungtas prie ikiteisminio tyrimo Nr. 14-1-02731-07; policijos pareigūnai G. K. ir J. T. pripažinti nukentėjusiaisiais (b. l. 65, 74, 79). Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nuosprendžiu atsakovas V. K. pripažintas kaltu pagal BK 286 straipsnį (dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams G. K. ir J. T. panaudojant fizinį smurtą) ir nuteistas galutine subendrinta 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme (b. l. 118-125). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atlyginęs ieškovui jo patirtus nuostolius dėl žalos atlyginimo pareigūnams G. K. ir J. T. (CPK 178 straipsnis).

8Aplinkybių teisinis įvertinimas

9Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ 26 punkte nustatyta, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Civilinio kodekso nustatyta tvarka. CK 6.263 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, kurių metu buvo sutrikdyta policijos pareigūnų G. K. ir J. T. sveikata. Pagal CK 6.280 straipsnio 1 dalį atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nuosprendžiu dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams G. K. ir J. T. panaudojant fizinį smurtą kaltu pripažintas atsakovas V. K., ieškovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgijo teisę reikalauti išieškoti iš atsakovo policijos pareigūnams G. K. ir J. T. išmokėtos 10 264,83 Lt kompensacijos. Vadovaujantis CK 6.280 straipsnio 1 dalimi, ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos iš atsakovo priteistina 10 264,83 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo pareigūnams G. K. ir J. T..

10Dėl bylinėjimosi išlaidų

11Patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo priteistina 308 Lt (10 264,83 Lt / 100 proc. X 3 proc.) žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Be to, valstybei iš atsakovo priteistina 14,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1; CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsnio 1 dalimi, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 285 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalimis, 287 straipsnio 1, 3 dalimis, Civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (j. a. k. 188785847) iš atsakovo V. K. (a. k. ( - ) 10 264,83 Lt (dešimt tūkstančių du šimtus šešiasdešimt keturis litus 83 ct) nuostolių dėl žalos atlyginimo.

15Priteisti valstybei iš atsakovo V. K. (a. k. ( - ) 308 (tris šimtus aštuonis) Lt žyminio mokesčio ir 14,20 Lt (keturiolika litų 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios sumos turi būti įmokėtos Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (į. k. 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3-iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai