Byla 2-587-848/2011
Dėl teisės privatizuoti nuomojamą gyvenamąją patalpą lengvatinėmis sąlygomis pripažinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant ieškovei V. B., ieškovės atstovei advokato padėjėjai Jūratei Šlitei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei J. R., tretiesiems asmenims A. B., K. B. ir A. B. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. B. patikslintą ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims A. B., K. B. ir A. B. dėl teisės privatizuoti nuomojamą gyvenamąją patalpą lengvatinėmis sąlygomis pripažinimo ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą dešimties metų ieškinio senaties terminą, pripažinti jai teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas, esančias Kuršių g. 40-58, Kaune, pagal Butų privatizavimo įstatymą lengvatinėmis sąlygomis, įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškove buto pirkimo-pardavimo sutartį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l.132-137).

3Ieškovė teismui pateiktame patikslintame ieškinyje bei ieškovės atstovė parengiamajame teismo posėdyje nurodė, 1987 metais Kauno miesto savivaldybei priklausančiame 4 kambarių bute, esančiame Kuršių g. 40-58, Kaune, apsigyveno penkių asmenų šeima: J. S. su dukterimi V. B. bei jos šeima: sutuoktiniu A. B. ir vaikais K. B., A. B.. Mirus ieškovės motinai J. S., palikimą pagal įstatymą priėmė ieškovė V. B.. 2009-10-09 pagrindine buto nuomininke tapo ieškovė V. B.. Nuomininko šeimos nario teisėmis bute kartu su ieškove šiuo metu gyvena sutuoktinis A. B. ir vaikai K. B. ir A. B.. Įsigaliojus LR butų privatizavimo įstatymui, 1992 m. lapkričio 30 d., J. S. ir ieškovė V. B. kreipėsi su pareiškimais į Kauno miesto savivaldybės pastatų grąžinimo ir butų privatizavimo tarnybą dėl ginčo buto privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis. Šiuo tikslu, savivaldybės butų privatizavimo valstybinei komisijai buvo pateikti prašymai dėl leidimo įforminti buto privatizavimo dokumentus. Taip pat, butų privatizavimo tarnybos nurodymu, buvo pateikti susitarimai dėl buto pirkimo, kuriais ieškovės ir jos motinos pilnamečiai šeimos nariai nusprendė, kieno vardu bus sudaroma buto pirkimo-pardavimo sutartis ir kas taps perkamo buto savininku, t.y. patvirtinimas, jog pilnamečiai šeimos nariai neprieštarauja, kad ginčo butą lygiomis dalimis įsigytų ieškovė ir jos motina J. S.. Kauno miesto savivaldybės pastatų grąžinimo ir butų privatizavimo tarnybos tarnautojai visus aukščiau nurodytus dokumentus priėmė, nei ieškovei, nei jos motinai nenurodė jokių aplinkybių, trukdančių lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti butą. Šias aplinkybes patvirtina 1992-11-30 ieškovės V. B. ir jos motinos J. S. pareiškimai bei susitarimai dėl gyvenamojo namo, buto pirkimo. Tikslu įsigyti butą, mirusioji J. S. ir ieškovė V. B. sumokėjo 500 Lt avansinę įmoką atsakovui. Tai patvirtina pridedamas Lietuvos banko Kauno skyriaus kvito nuorašas. 1993 metais, tvarkant privatizavimo dokumentus dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo, buvo atlikta inventorizacija, buto įkainavimas bei paruošta techninės apskaitos byla pateikti privatizavimo fondui. Šias aplinkybes patvirtina buto įkainavimo aktas ir buto technines apskaitos byla. Dokumentai privatizuoti patalpas buvo ruošti mirusiosios J. S. ir ieškovės V. B. vardu. Tai patvirtina aukščiau nurodyta banko kvito kopija iš kurios matyti, jog už buto privatizavimą lengvatinėmis sąlygomis avansinę įmoką 500 Lt yra sumokėjusios J. S. ir V. B.. Ieškovės motina mirusioji J. S. jau pareiškimo dėl buto privatizavimo pateikimo atsakovui metu buvo silpnos sveikatos, reikalaujanti išskirtinės priežiūros, senyvo amžiaus (77 metų) moteris, kurios priežiūra gulė ant ieškovės pečių. Dėl šių priežasčių, buto privatizavimo procedūra rūpinosi ieškovė. Ieškovė kelis kartus kreipėsi į butų privatizavimo tarnybą klausdama, kada bus įforminta buto pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau kiekvieną kartą jai buvo sakoma, kad visi dokumentai pateikti ir reikia laukti - pakvies. 1993 - 1997 metais iki jo mirties, ieškovė slaugė sunkiai parkinsono liga sergantį savo tėvą L. S. (L. S. mirė 1997-06-27). Pati ieškovė nebuvo stiprios sveikatos - nuolat sirgo įvairiomis ligomis (nurodytas aplinkybes patvirtina 1993-09-20 teismo medicinos tyrimo aktas Nr. 3222 su priedais), 1993 metų rudens pradžioje buitinio konflikto metu ieškovė buvo sunkiai sužalota, dėl ko apie mėnesį laiko buvo stacionariai gydoma Kauno II klinikinėje ligoninėje nervų ligų skyriuje (nurodytas aplinkybes patvirtina 1993-09-20 teismo medicinos tyrimo aktas Nr. 3222 su priedais), šių įvykių pasėkoje ieškovės sveikata dar labiau susilpnėjo — buvo išduotas nuolatinį negalavimą patvirtinantis dokumentas – pranešimas darbovietei apie MDEK apžiūros rezultatus. 2008 m. pradžioje ieškoves motinos J. S. sveikata dėl ūmaus galvos smegenų kraujotakos sutrikimo dar labiau pablogėjo — atsiradus specialiam nuolatiniam slaugos poreikiui, ieškovės motinai buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Tai patvirtina 2003-02-26 išrašas iš medicininių dokumentų, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma SPS-1 Nr. 0012412 ir 2008-03-15 Kauno miesto savivaldybės sprendimas Nr. S-305. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, ieškovė turėjo nuolatinių rūpesčių ir negalėjo nuolat vaikščioti į savivaldybę, o tarnautojai jos nekvietė. Akivaizdu, kad ieškovė įstatymų nustatyta tvarka savo teise privatizuoti butą pilnai pasinaudojo, t.y. atliko visus būtinus veiksmus šios teises įgyvendinimui: galiojant Butų privatizavimo įstatymui kreiptai į atsakovą, paduodama pareiškimą dėl buto privatizavimo (tai patvirtina ir Kauno miesto savivaldybė 2009-05-04 raštu Nr. 301-2-131). Tačiau butas nebuvo privatizuotas dėl atsakovo, bet ne dėl ieškovės ar jos motinos J. S., kaltės. Atsakovo tarnautojai, gavę ieškovės bei jos motinos prašymą privatizuoti nuomojamą butą, neatliko visų veiksmų, kurie užtikrintų ieškovės bei jos mirusios motinos teises dėl šio buto privatizavimo. Akivaizdu, kad buto privatizavimas laiku nebuvo baigtas dėl objektyvių priežasčių, kurioms ieškove neturėjo galimybės daryti įtakos. Teismui konstatavus, kad ginčo buto privatizavimo procedūra nebuvo baigta dėl atsakovo kaltės, pripažintina ieškovės teisė privatizuoti gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis (Kauno miesto savivaldybės 2009-05-04 raštas Nr. 301-2-131).

4Paminėtina, kad ieškovė gyvenamąsias patalpas nuolat remontavo, investavo didelę dalį savo asmeninių lėšų. Ieškovė nuo 1987 m. su šeima gyvena bute, kuriame yra deklaruota ieškovės bei jos šeimos narių gyvenamoji vieta. Nei ieškovė, nei jos motina J. S. ar kiti šeimos nariai nėra pasinaudoję teise lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti kitą gyvenamąją patalpą, todėl ši galimybė įgyvendinama teismine tvarka remiantis LR gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymu (Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 1 d. 2 p.). Butas yra vienintelė ieškovės ir jos šeimos gyvenamoji vieta, kitos gyvenamosios vietos ieškovė neturi.

5Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis akivaizdu, kad ieškovė yra tinkamas subjektas privatizuoti nuomojamą gyvenamąją patalpą, taip pat kad ši gyvenamoji patalpa gali būti privatizavimo objektu, taip pat, pažymėtina, kad galiojant butų privatizavimo įstatymui, ieškovė kreipėsi į atsakovą, paduodama pareiškimą dėl buto privatizavimo (tai patvirtina ir Kauno miesto savivaldybė 2009-05-04 raštu Nr. 301-2-131), t. y. pradėjo buto privatizavimo procedūrą, taigi tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė santykiai dėl buto privatizavimo (CPK 177, 178, 185 str).

6Dėl praleisto termino ieškovė nurodė, aukščiau jau paminėtas priežastis, papildomai nurodant, kad ieškovė neturi ir niekada neturėjo jokių duomenų, dėl ko galėjo abejoti savo teise privatizuoti ginčo butą lengvatinėmis sąlygomis. Kad jos teisės pažeistos, ieškovė suprato tik 2009 metų pavasarį iš spaudos ir televizijos išgirdusi, jog privatizavimo procesas yra baigtas. Nieko nelaukusi, 2009-04-07 ieškovė kreipėsi į atsakovą, prašydama suteikti informaciją, susijusią su buto privatizavimu. Ir tik 2009-05-04, gavusi Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento raštą Nr. 301-2-131, sužinojo, kad dėl teisės privatizuoti butą pripažinimo būtina kreiptis į teismą. Tačiau 2009-05-17 mirus ieškovės motinai J. S. procesas užtruko — reikėjo priimti palikimą. Vėliau ieškovė kreipėsi į advokatus, tačiau, dėl ieškovei nežinomų priežasčių, procesas buvo vilkinamas, joks procesinis dokumentas taip ir nepasiekė teismo (tai patvirtina advokato kreipimaisi į VĮ Registrų centrą ir Gyventojų registro tarnybą prie VRM dėl informacijos pateikimo). Visos šios aplinkybės objektyviai sutrukdė ieškovei realizuoti jos subjektines teises, kurias realizuoti visą laiką ieškovė valingai siekė. Visi išdėstyti argumentai aiškiai patvirtina faktą, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 1 d. nustatytas dešimties metų ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą dėl pažeistų teisiu gynimo bei buto privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis, ieškovės buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl mano, kad yra pagrindas jį atnaujinti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinį prašo tenkinti (b.l.132-137, 177-179).

7Atsakovas atsiliepime bei atsakovo atstovė parengiamajame teismo posėdyje nurodė, kad su V. B. pareikštu ieškiniu nesutinka. Gyvenamosios patalpos, esančios Kuršių g. 40-58, Kaune, nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Ginčo gyvenamosios patalpos, adresu Kuršių g, 40-58, Kaune, vadovaujantis Kauno miesto Požėlos rajono LDT vykdomojo komiteto 1987-03-20 orderiu Nr. 000176, buvo suteiktos ieškovės motinai J. S.. 2003-02-11 buvo sudaryta ginčo gyvenamųjų patalpų, adresu Kuršių g. 40-58, Kaune, nuomos sutartis su J. S.. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-09-10 įsakymu Nr. A-3531 2009-10-09 ginčo gyvenamųjų patalpų, adresu Kuršių g. 40-58, Kaune, nuomos sutartis buvo perrašyta ieškovės V. B. vardu. Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Privatizavimo skyrius 2010-07-20 raštu Nr. 66-3-368 informavo, kad šiame skyriuje yra išlikę dokumentai, įrodantys, jog LR butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu J. S. ir V. B. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl ginčo gyvenamųjų patalpų, adresu Kuršių g. 40-58, Kaune, privatizavimo. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad Savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos laikantis sąlygos, kad jų pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 dienos ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimo pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą. Remdamasi minėto įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu ieškovė prašo teismo pripažinti jai teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas. Ieškovė ieškinyje teigia, kad ginčo gyvenamosiose patalpose, adresu Kuršių g, 4-0-58, Kaune, gyvena nuo 1987 metų. Ieškovė taip pat nurodo, kad galiojant LR butų privatizavimo įstatymui 1992-11-30 ji ir ieškovės motina kreipėsi dėl ginčo gyvenamųjų patalpų, privatizavimo į Butų privatizavimo tarnybą. Ieškovė nurodo, kad pateikė savivaldybės butų privatizavimo valstybinei komisijai prašymą dėl leidimo įforminti buto privatizavimo dokumentus. Ieškovė nurodo, kad taip pat pateikė šeimos narių susitarimą, kuriame jie suliko, jog ieškovė ir jos motina J. S. lygiomis dalimis įsigytų ginčo gyvenamąsias patalpas. Ieškovė taip pat nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės pastatų gražinimo ir butų privatizavimo tarnybos tarnautojai visus dokumentus priėmė. Ieškovė nurodo, kad ji ir jos motina J. S. sumokėjo 500 litų avansinę įmoką, buvo atlikta ginčo gyvenamųjų patalpų inventorizacija, buto įkainavimas bei paruošta techninės apskaitos byla. Ieškovė nurodo, kad jos motina jau pareiškimo dėl ginčo gyvenamųjų patalpų privatizavimo metu buvo silpnos sveikatos. Ieškovė kelis kartus kreipėsi butų privatizavimo tarnybą, klausdama, kada bus įforminta pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau jai visada buvo liepiama laukti. Vėliau ji slaugė sergantį tėvą L. S., pati daug gydėsi, slaugė savo motiną, kurios sveikata irgi buvo silpna. Ieškovė nurodo, kad dėl artimųjų ir jos pačios sveikatos problemų negalėjo nuolat vaikščioti į savivaldybę, o savivaldybės darbuotojai jos nekvietė, ginčo patalpos ir dabar neprivatizuotos, nėra sudaryta ginčo gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartyje Nr. 3K-3-440/2007 konstatavo, kad iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi būti tinkamai atlikti atitinkamai veiksmai, kurie privalomi ir suinteresuotajam asmeniui (ieškovui), gyvenamosios patalpos privatizavimo teisei įgyti, t. y. tinkamas suinteresuoto asmens kreipimasis, kurio pagrindu savivaldybės institucijai atsiranda pareiga pradėti privatizavimo procedūras ir kurios užbaigiamos pirkėjui sumokėjus nustatytą kainą ir notarine forma sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, dalyvaujant pirkėjui ir pardavėjui. Taigi, nuosavybės teisei į gyvenamąją patalpą privatizavimo pagrindu atsirasti atitinkamus veiksmus tinkamai turi atlikti ne tik savivaldybės institucija, bet ir reikalavimo teisę turintis asmuo, t. y. buto nuomininkas bei jo šeimos nariai turi laikytis pareigos gyvenamosios patalpos privatizavimo santykiuose elgtis rūpestingai ir atsakingai. Vien asmens kreipimasis dėl gyvenamosios patalpos privatizavimo nereiškia, kad jis atliko visus privalomus veiksmus ir toliau neturėjo įstatyminės pareigos dalyvauti gyvenamosios patalpos privatizavimo eigoje. Mano, kad ieškovė, padavusi pareiškimą dėl ginčo patalpų privatizavimo turėjo domėtis, ar visi reikalingi dokumentai yra pateikti, ar niekas nekliudo privatizuoti ginčo gyvenamąsias patalpas. Ieškovė neturėjo palikti visos privatizavimo procedūros savieigai, nes nepakanka paduoti pareiškimą ir laukti, tol būsi pakviestas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Mano, kad ieškovė taip pat turėjo laikytis pareigos gyvenamosios patalpos privatizavimo santykiuose elgtis rūpestingai ir atsakingai. Atsižvelgiant į tai, mano, kad nėra pagrindo konstatuoti, kad ginčo gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartis buvo nesudaryta, dėt atsakovo kaltės. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad gyvenamųjų patalpų, adresu Kuršių g. 40-58, Kaune, privatizavimas neatliktas dėl privatizavimo procedūras vykdančių institucijų kaltės. Iš ieškovės pateiktų kvitų nėra aišku, už kokias patalpas yra mokama, t. y. šis kvitas negali patvirtinti, kad buvo sumokėta avansinė įmoka.

8Pažymėtina, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kada ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti, kad jo teisės yra pažeistos (CK 86 straipsnis, CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Ieškinį dėl tariamai pažeistų teisių ieškovė pareiškė 2010 metų gegužės mėnesį, t.y. nuo 1998-07-01 (LR butų privatizavimo įstatymas galiojo iki 1998 m. liepos I d.) iki ieškinio pareiškimo ieškovė nesiėmė jokių veiksmų ginti savo teisių, jeigu laikė, kad jos buvo pažeistos. LR CK 1.125 str. 1 d. nustatytas dešimties metų ieškinio senaties terminas. Ieškovė nesiekė ginti savo tariamai pažeistų teisių per ieškinio senaties terminą, o turėjo tai daryti, jei manė, kad savivaldybės institucijos neveikimu atsisako sudaryti su ja gyvenamųjų patalpų pirkimo-pardavimo sutartį ar kad savivaldybės institucijos darbuotojų veiksmai pažeidžia jos teises. Ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, nes kaip teigia ieškinyje, dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo kreipėsi 1992-11-30, o ieškinį dėl savo pažeistų teisių pateikė 2010 metų gegužės mėnesi. Asmuo gyvenamosios patalpos privatizavimo santykiuose turi elgtis rūpestingai ir atsakingai. Todėl laikytina, kad ieškovės V. B. pateikto ieškinio senaties terminas praleistas. Ieškovė prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, nurodydama, kad ji pati buvo silpnos sveikatos, slaugė savo ligotus tėvus J. S., L. S., todėl negalėjo nuolat vaikščioti į savivaldybę, ieškovė pateikė teismui VŠĮ K. Š. poliklinikos 2010-10-26 pažymą apie ieškovei atliktą stuburo tyrimą, Epikrizės Nr. 6539 kopiją, J. S. išrašo iš medicininių dokumentų kopiją, J. S. išduotą specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją. Mano, kad šios ieškovės pateiktos pažymos negali būti laikomi dokumentais patvirtinančiais, jog ieškovė dėl sveikatos būklės visą laikotarpį, t. y. nuo pareiškimo privatizuoti ginčo gyvenamąsias patalpas padavimo dienos (1992-11-30) iki ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. 2010 metų gegužės mėnesio, negalėjo rūpintis gyvenamųjų patalpų privatizavimu. Nėra pateikta dokumentų, patvirtinančių aplinkybes, kad visą laikotarpį, t. y. nuo pareiškimo privatizuoti ginčo gyvenamąsias patalpas dienos (1992-11-30) iki 1998-07-01, kol LR Butų privatizavimo įstatymas galiojo pilna apimtimi, ieškovė dėl sveikatos būklės negalėjo atvykti į savivaldybę ir pasidomėti, ar yra visi dokumentai, reikalingi privatizuoti ginčo gyvenamąsias patalpas. Mano, kad teismui pateiktos pažymos patvirtina tik tai, kad ieškovė 1993-1994 metų laikotarpiu turėjo trečią invalidumo grupę. Taip pat ieškovė nepateikė teismui jokių dokumentų, patvirtinančių aplinkybes, kad ji visą laikotarpi nuo 1998-07-01 iki pat ieškinio padavimo dienos, t. y. 2010 metų gegužes mėnesio, dėl sveikatos būklės negalėjo rūpintis ginčo gyvenamųjų patalpų privatizavimu. Mano, kad ieškovės pateikta pažyma patvirtina tik aplinkybę, kad ieškovei buvo darytas stuburo magnetinio rezonanso tyrimas. 1998 m. liepos 1 d. ieškovė V. B. turėjo galimybę užbaigų 1992 m. pradėtą buto privatizavimo procedūrą, tačiau LR butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepasinaudojo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti. Jei teismas laikytų, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas arba praleistą terminą atstatytų prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l.148-152, 177-179).

9Tretieji asmenys teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį informuoti tinkamai (b.l.160-162), byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant. Teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka prašo jį tenkinti (b.l.119-120).

10Ieškinys tenkintinas visiškai

11Byloje nustatyta (177 str. 2 d.), kad V. B. yra J. S. dukra (b.l.9-12). J. S. mirė 2009-05-18 (b.l.13). L. S. mirė 1997-06-27 (b.l.14). A. B. ir K. B. yra ieškovės sūnūs (b.l.15-16), A. B. sutuoktinis (b.l.12). 1987-03-20 J. S. išduotas gyvenamosios patalpos orderis (b.l.17-18). 2009-10-09 su ieškove Kauno miesto savivaldybė yra sudariusi savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (b.l.21-30). Butas, esantis Kuršių g. 40-58, Kaune nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei (b.l.31-32). 1992-11-30 J. S. ir V. B. kreipėsi su pareiškimais į Kauno miesto savivaldybę dėl buto privatizavimo (b.l.34-37). Tą pačią dieną pateiktas užsakymas atlikti inventorizaciją. 1993 m. Sudarytas buto įkainavimo aktas (b.l.38-39), atlikta buto inventorizacija (b.l.40-44).

12Pagal Civilinės teisės doktriną ir teisės taikymo tradicijas ginčo santykiams turi būti taikomi įstatymai, kurie galiojo ginčo santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo momentu. Aplinkybė, jog bylos nagrinėjimo metu ginčo santykį reguliavęs įstatymas nebegalioja neturi reikšmės, nes įstatymas negalioja tik po jo panaikinimo atsiradusiems teisinimas santykiams, tačiau neišnyksta (nepasibaigia) teisės ir pareigos, įgytos pagal tą įstatymą. Įstatymui nustojus galioti galima realizuoti (įgyvendinti) tą teisę, kuri buvo įgyta remiantis įstatymu ir kuri to įstatymo galiojimo metu buvo pažeista. Ieškovės teisė privatizuoti butą atsirado Butų privatizavimo įstatymo pagrindu, kuris šiuo metu jau nebegalioja, tačiau sprendžiant ar ji turėjo teisę privatizuoti ginčo butą pagal šį įstatymą būtina išsiaiškinti ar yra visos šiame įstatyme įtvirtintos sąlygos, t.y. ar yra subjektas, kuriam įstatymas suteikė teisę privatizuoti butą (Butų privatizavimo įstatymo 4 str.); ar ginčo butas yra tinkamas privatizavimo objektas (Butų privatizavimo įstatymo 2 str., 3 str.); ar V. B. pasinaudojo įstatymine teise į buto privatizavimą atlikdama veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti ir ar tarp jos ir atsakovo susiklostė santykiai dėl ginčo buto privatizavimo (Butų privatizavimo įstatymo 5 str.).

13Butas yra tinkamas privatizavimo objektas, o ieškovė tinkamas subjektas, kuriam įstatymas suteikė teisę privatizuoti butą - pateikti įrodymai patvirtina, jog V. B. atliko visus būtinus veiksmus savo teisei įgyti ir ją realizuoti. Galiojant butų privatizavimo įstatymui ieškovės motina J. S. ir ieškovė kreipėsi dėl ginčo buto privatizavimo į Butų privatizavimo tarnybą. Ieškovė bei jos motina savivaldybės butų privatizavimo valstybinei komisijai pateikė prašymą dėl leidimo įforminti buto privatizavimo dokumentus, taip pat pateikė šeimos narių susitarimą, kuriame šeimos nariai sutiko, kad ieškovė ir jos motina privatizuotų butą lygiomis dalimis, bei susitarimą. Taip pat ieškovė ir jos motina už buto privatizavimą sumokėjo buto įkainavimo akte numatytą 500 Lt avansą (b.l.38, 45). Už butų privatizavimą atsakingi darbuotojai nei ieškovei, nei jos motinai nenurodė, kad jos buto privatizuoti negali ar trūksta kokių nors dokumentų, todėl atmestini atsakovo argumentai, kuriuose jis nurodo, kad iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi būti tinkamai atlikti atitinkami veiksmai, kurie privalomi suinteresuotiems asmenims, kaip šiuo atveju ieškovei. Atsižvelgiant į byloje pateiktus rašytinius įrodymus konstatuotina, kad atsakovė tinkamai atliko visus būtinus buto privatizavimui atlikti veiksmus, t.y. pasinaudojo įstatymine teise į buto privatizavimą atlikdama veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti ir tarp jos ir atsakovo susiklostė santykiai dėl ginčo buto privatizavimo. Konstatavus, jog ieškovė išreiškė savo valią įsigyti nuosavybėn nuomojamas gyvenamąsias patalpas, ir esant rašytiniams įrodymams patvirtinantiems ieškovės nurodomas aplinkybes, tikėtina, kad ieškovė, kelis kartus kreipėsi į Butų privatizavimo tarnybą domėdamasi, kada bus galima pasirašyti sutartį ir, kaip jai nurodė atsakingi darbuotojai, laukė, kada bus informuota apie tai, tačiau negavo iškvietimo užbaigti šioms procedūroms. LR CPK 177 str. 1 d. nustato, jog įrodymai civilinėse bylose yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis, teismas, įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba, kad jų nėra. Minėto straipsnio 2 d. nurodyta, jog tokie duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais ir ekspertų išvadomis.

14Pagal LR CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Tai reiškia, kad išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Todėl, aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai bei pareiškėjos parodymai leidžia labiau tikėtina aplinkybe laikyti tai, kad ieškovė kiek galėdama rūpinosi buto privatizavimo klausimais, tačiau užbaigti buto privatizavimo nepavyko, ne dėl nuo jos valios priklausančių priežasčių. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė slaugė sunkiai sergančią motiną bei tėvą, taip pat ir pati sirgo, dėl ko turėjo nuolatinių rūpesčių, dėl kurių negalėjo nuolat vaikščioti įsavivaldybę, o tikėjosi, kad bus pakviesta.

15Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad tinkamai ir laiku realizuoti teises dėl buto privatizavimo ieškovei sutrukdė teisingos informacijos stoka bei už privatizacijos proceso eigą atsakingų pareigūnų neveikimas. Pažymėtina, jog valstybės tarnautojo statusas suponuoja jo pareigą laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, bei juos tinkamai vykdyti. Atsakingi už butų privatizavimo proceso eigą pareigūnai, privalėjo laiku ir nustatyta tvarka vykdyti privatizavimo procedūras, nuolat apie tai tinkamai informuoti suinteresuotus asmenis. Tikėtina, kad ieškovė, turėdama visą reikiamą informaciją, būtų privatizavusi ginčo patalpas laiku, kadangi visus reikalingus dokumentus atitinkamoms institucijoms buvo pateikusi laiku bei tinkamai.

16Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus įrodymus ir teismo motyvus teismas daro išvadą, kad yra pagrindas pripažinti ieškovei teisę privatizuoti jos nuomojamas patalpas pagal LR Butų privatizavimo įstatymą.

17Atsakovas nurodė, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, nes dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo kreipėsi 1992-11-30, o ieškinį dėl savo pažeistų teisių pateikė 2010 metų gegužės mėnesį. Asmuo gyvenamosios patalpos privatizavimo santykiuose turi elgtis rūpestingai ir atsakingai. Todėl laikytina, kad ieškovės V. B. pateikto ieškinio senaties terminas praleistas ir prašo jį taikyti.

18Ieškovė prašo praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Ieškovė nurodo, kad dėl buto privatizavimo savo valią išreiškė laiku ir tinkamai, tačiau butas liko neprivatizuotas dėl ne nuo jos valios priklausančių priežasčių. Ieškovė nurodo, kad jau privatizacijos pradžioje jos motina sunkiai sirgo, ji privalėjo nuolat ja rūpintis, taip pat rūpinosi ir sergančiu savo tėvu, be to ir pati buvo silpnos sveikatos. Kad jos teisės pažeistos ji suprato tok 2009 metais pavasarį išgirdusi, kad privatizacijos procesas baigtas. Tuomet iškart kreipėsi į atsakovą, vėliau teisinės pagalbos į advokatus, tačiau procesas dėl jai nežinomų priežasčių buvo vilkinamas ir ieškinys teismui buvo pateiktas tik 2010 metais.

19CK arba kiti įstatymai nenurodo aplinkybių (ieškinio senaties termino praleidimo svarbių priežasčių), kurias nustačius yra pagrindas pasibaigusį ieškinio senaties terminą atnaujinti. Įstatymuose taip pat nėra įvardyti ir kriterijai, pagal kuriuos galima būtų spręsti, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti (CK 1.131 str. 2 d.), teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties termino trukmę, ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį (CK 1.5 st. 3-4 d., 2002 m. CPK 3 str. 6 d.) bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Sprendžiant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, reikėtų nustatyti svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Tokios aplinkybės gali būti fizinio asmens sunki liga, neraštingumas ir pan. Įrodinėjimo pareiga dėl svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių tenka ieškovui (178 straipsniai). Spręsti, ar ieškinio senaties terminas praleistas ir ar atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį yra pagrįstas, galima tik nustačius, kada prasidėjo ieškinio senaties termino eiga ir kada šis terminas pasibaigė.

201992-11-30 ieškovė kreipėsi dėl buto privatizavimo. Kaip nustatyta anksčiau, ieškovė tinkamai ir laiku pateikė visus reikalingus dokumentus ir, kaip jai nurodė atitinkami darbuotojai, laukė, kada bus informuota apie pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymą. Dėl ne nuo ieškovės valios priklausančių aplinkybių, sutartis pasirašyta nebuvo iki pat Butų privatizavimo įstatymo galiojimo pabaigos, t.y. 1998-07-01. Laikytina, kad ieškinio senaties termino pradžia ir yra ši data – 1998-07-01. Atsižvelgiant į tai šis terminas pasibaigė 2008-07-01. Kaip jau minėta, ieškinio senaties terminas gali būti atnaujintas, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovė nurodo, kad nuo pat butų privatizavimo pradžios ieškovės motina buvo labai silpnos sveikatos, jai buvo nustatytas specialus nuolatinės slaugios poreikis, nuo 1992 metų iki pat motinos mirties, 2009 metų, ieškovė ją slaugė. Nuo 1993 metų ieškovė slaugė iki pat mirties ir parkinsono liga sergantį tėvą. Be to ir pati sirgo, jai buvo suteikta invalidumo grupė. Dėl aukščiau nurodytų rūpesčių ieškovė prašo ieškinio praleidimo priežastis laikyti svarbiomis.

21Teismas konstatuoja, jog ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kliudė ieškovei laiku ir tinkamai ginti savo pažeistas teises ir nepriklausė nuo šio asmens valios. Byloje nepateikta jokių įrodymų, jog ieškovė buvo informuota, kad butų privatizavimo procedūrai užbaigti trūksta dokumentų ar neatlikti kažkokie reikalingi veiksmai. Byloje nustatyta, jog ieškovė rūpinosi sunkiai sergančiais artimaisiais be to buvo pašlijusi ir jos pačios sveikata. Tai byloje patvirtina ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai: teismo medicinos tyrimo aktas (b.l.46-50), pranešimas įmonei (b.l.51-52), išrašas iš J. S. medicininių dokumentų (b.l.53-54), specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (b.l.55-56), VšĮ K. Š. poliklinikos pažyma (b.l.86), tyrimo išvada (b.l.138). Byloje nenustatyta, kad ieškovė elgėsi nesąžiningai, nerūpestingai ar aplaidžiai, teismas laiko, jog ieškovė įrodė, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl jis atnaujintinas (CK 1.5 str., 1.131 str. 2 d.).

22Atsižvelgiant į aukščiau teismo nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad yra pagrindas pripažinti ieškovei teisę privatizuoti jos nuomojamas patalpas pagal LR Butų privatizavimo įstatymą lengvatinėmis sąlygomis ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybę sudaryti su ieškove buto pirkimo - pardavimo sutartį.

23Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos: 265 Lt žyminis mokestis (b.l.78, 159), 1500 Lt ieškovės sumokėti advokatei už teisinę pagalbą (b.l.163-164) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str. 1 d.).

24Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 92 str.), kurias sudaro 17,96 Lt.

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.

Nutarė

26Ieškinį patenkinti visiškai.

27Atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą LR CK 1.125 str. 1 d. numatytą dešimties metų ieškinio senaties terminą ieškovės reikalavimui pripažinti teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas - keturių kambarių 81,34 kv.m. (aštuoniasdešimt vieno ir trisdešimt keturių šimtųjų kvadratinių metrų) bendro ploto patalpas (butą) su rūsiu, esantį Kuršių g. 40-58, Kaune, unikalus Nr.1998-7004-0012:0081, pareikšti.

28Pripažinti ieškovei V. B., a.k( - ) teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas - keturių kambarių 81,34 kv.m. (aštuoniasdešimt vieno ir trisdešimt keturių šimtųjų kvadratinių metrų) bendrojo ploto patalpas (butą) su rūsiu, esantį Kuršių g. 40-58, Kaune, unikalus Nr.1998-7004-0012:0081, pagal Butų privatizavimo įstatymą lengvatinėmis sąlygomis.

29Įpareigoti Kauno miesto savivaldybę sudaryti su ieškove V. B., a.k( - ) keturių kambarių 81,34 kv.m. (aštuoniasdešimt vieno ir trisdešimt keturių šimtųjų kvadratinių metrų) bendrojo ploto patalpų (buto) su rūsiu, esančio Kuršių g. 40-58, Kaune, pirkimo-pardavimo sutartį lengvatinėmis sąlygomis.

30Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k.188764867, buv. Laisvės al. 96, LT 44251, Kaunas, bylinėjimosi išlaidas ieškovei V. B., a.k( - ) gyv. Kuršių g. 40-58, Kaune, 265 Lt (du šimtus šešiasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio, 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) advokato teisinei pagalbai apmokėti.

31Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k.188764867, buv. Laisvės al. 96, LT 44251, Kaunas, 17,96 Lt (septyniolika litų 96 ct), išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660).

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama atnaujinti... 3. Ieškovė teismui pateiktame patikslintame ieškinyje bei ieškovės atstovė... 4. Paminėtina, kad ieškovė gyvenamąsias patalpas nuolat remontavo, investavo... 5. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis akivaizdu, kad ieškovė yra tinkamas... 6. Dėl praleisto termino ieškovė nurodė, aukščiau jau paminėtas... 7. Atsakovas atsiliepime bei atsakovo atstovė parengiamajame teismo posėdyje... 8. Pažymėtina, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą. Šis terminas... 9. Tretieji asmenys teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį informuoti... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai... 11. Byloje nustatyta (177 str. 2 d.), kad V. B. yra J. S. dukra (b.l.9-12). J. S.... 12. Pagal Civilinės teisės doktriną ir teisės taikymo tradicijas ginčo... 13. Butas yra tinkamas privatizavimo objektas, o ieškovė tinkamas subjektas,... 14. Pagal LR CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 15. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad tinkamai ir laiku realizuoti teises... 16. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus įrodymus ir teismo motyvus teismas daro... 17. Atsakovas nurodė, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, nes dėl... 18. Ieškovė prašo praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti kaip... 19. CK arba kiti įstatymai nenurodo aplinkybių (ieškinio senaties termino... 20. 1992-11-30 ieškovė kreipėsi dėl buto privatizavimo. Kaip nustatyta... 21. Teismas konstatuoja, jog ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios... 22. Atsižvelgiant į aukščiau teismo nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja,... 23. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovei priteistinos turėtos... 24. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistinos išlaidos valstybei,... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str.... 26. Ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą LR CK 1.125 str. 1 d.... 28. Pripažinti ieškovei V. B., a.k( - ) teisę privatizuoti nuomojamas... 29. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybę sudaryti su ieškove V. B., a.k( - )... 30. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k.188764867, buv.... 31. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, į.k.188764867, buv.... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...