Byla 2FB-1222-884/2019
Dėl turto, esančio bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, dalies nustatymo

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Skaistė Valinskytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. B., atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“, suinteresuotas asmuo K. B., prašymą dėl turto, esančio bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, dalies nustatymo,

Nustatė

2teisme gautas bankrutuojančio fizinio asmens A. B., atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“ (toliau – UAB „Admonitus“), prašymas nustatyti, kad A. B. nuosavybės teise priklauso ½ dalis turto, valdomo kartu su sutuoktine K. B. bendrosiomis jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisėmis: 2,0861 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ); 1,2000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ); 9,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ); 4,9572 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ). ir 4,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ).

3Nurodė, jog Skuodo rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi A. B. iškelta bankroto byla, 2019 m. sausio 2 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Admonitus“. Teismo 2018 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio A. B. patikslintas mokumo atkūrimo planas, kuriame nurodyta, jog A. B. kartu su sutuoktine K. B. nurodytąjį turtą valdo bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise. K. B. pateikė raštišką sutikimą, kad bankrutuojančiam asmeniui A. B. būtų nustatyta ½ dalis turto, esančio bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, ir kad padalintas turtas būtų pardavinėjamas A. B. bankroto procese kaip vienas turtinis vienetas, o ½ dalis pajamų, gautų pardavus turtą, atskaičius bankroto administravimo išlaidas, būtų pervesta į K. B. nurodytą banko sąskaitą. Mano, jog nustatyti padalinto turto naudojimosi tvarkos nėra būtinybės. Su prašymu pridėjo suinteresuoto asmens K. B. pareiškimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo.

4Prašymas tenkinamas.

5Pareiškėjas prašo nustatyti turto, esančio bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe, dalį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 27 straipsnio 7 dalimi, kurioje įtvirtinta, kad jeigu fiziniam asmeniui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, bankroto administratorius pasiūlo fiziniam asmeniui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl fizinio asmens turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Fizinio asmens dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Nustatydamas nekilnojamojo daikto fizinio asmens dalį, teismas kartu turi nustatyti naudojimosi fiziniam asmeniui priklausančia nekilnojamojo daikto dalimi tvarką. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto fizinio asmens turto dalis, ši fizinio asmens turto dalis parduodama šiame straipsnyje ir šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 1 dalimi, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad nėra pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, todėl pripažįstama, kad A. B. tenka ½ dalis bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto, įgyto santuokoje su sutuoktine K. B. (CK 3.123 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, prašymas tenkinamas, nustatoma, kad A. B. priklauso ½ dalis santuokoje su K. B. įgyto prašyme nurodytojo nekilnojamojo turto.

7Naudojimosi daiktu tvarkos nustatymas reiškia naudojimosi teisės konkrečia daikto dalimi nustatymą. Nustačius naudojimosi tvarką atskiri nuosavybės teisės objektai nesuformuojami ir bendroji dalinė nuosavybės teisė nei visiškai, nei iš dalies nepasibaigia, o tam tikros nekilnojamojo daikto dalys ir toliau gali būti bendraturčių naudojamos bendrai (CK 4.81 straipsnio 1 dalis). Kadangi iš A. B. prašymo ir jo sutuoktinės K. B. pareiškimo duomenų matyti, jog šių asmenų turtas, esantis bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, bus pardavinėjamas kaip vienas turtinis vienetas, siekiant padidinti nekilnojamojo turto realizavimo galimybes, be to, pateiktas bendraturtės raštiškas sutikimas, kuriuo K. B. sutinka, jog jai nuosavybės teise priklausanti ½ dalis nekilnojamojo turto būtų pardavinėjama kartu su A. B. nuosavybės teise priklausančia ½ dalimi, kaip turtinis vienetas, todėl, teismo vertinimu, nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatyti netikslinga.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 27 straipsnio 7 dalimi,

Nutarė

9pareiškėjo A. B., atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“, prašymą tenkinti.

10Nustatyti, kad A. B., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis šio nekilnojamojo turto: 2,0861 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ).;

111,2000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - );

129,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ).;

134,9572 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - );

144,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ).

15Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmus.

Proceso dalyviai