Byla 2-17045-584/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S ieškinį, pareikštą atsakovui D. A., dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 2366,48 Lt negrąžinto kredito, 462,99 Lt palūkanų, 992,12 Lt delspinigių, 11 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių tuo atveju, jei per teismo nustatytą terminą atsakovas nepareikš atsiliepimo (b.l. 33-34).

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti atsakovui viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), (b.l. 63). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo nepareiškė. Tokiu atveju esant ieškovo prašymui, o atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą nepateikus atsiliepimo, priimtinas sprendimas už akių rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad bylos šalys 2007-07-19 sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. CREDO-141866, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 3000 Lt kredito limitą su 9,9 proc. metine palūkanų norma, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą kas mėnesį mokėdamas skolos ir palūkanų įmokas, o praleidus jų mokėjimo terminą – ir 30 proc. dydžio metinius delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 6-11). Sprendžiant iš ieškovo raštu pateiktų paaiškinimų ir atsakovo sąskaitos išrašo, atsakovas sutarties sąlygų laiku ir tinkamai nevykdė, dėl ko susidarė 2366,48 Lt negrąžinto kredito ir 462,99 Lt palūkanų įsiskolinimas (b.l. 29-31, 35-47). Šios sumos pagrįstos byloje esančiais įrodymais, todėl priteistinos ieškovo naudai iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.881 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

6Nustačius, kad atsakovas sutarties tinkamai neįvykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, laiku nesumokėjęs mėnesio įmokos, atsakovas moka delspinigius trisdešimties metinių procentų, kurie skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos įmokos už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 8). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 992,12 Lt delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-09-01 iki 2011-07-01. Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 str., turi teisę ir pareigą įvertinti, ar nustatytos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeisdamas sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas dalį sutarties įvykdė, jis yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas kredito sutartį, kuri savo pobūdžiu yra vartojimo sutartis (CK 1.39 str. 2 d.), buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, kadangi sutartį sudarė prisijungimo būdu, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai įvertinus vykdytinos prievolės dydį – 2829,47 Lt – yra neprotingai dideli. Byloje konstatuota aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies: delspinigiai, atsižvelgiant į ieškovo suteikto kredito ir teismo priteistos vykdytinos prievolės dydžius, mažintini du kartus iki 496,06 Lt sumos, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

7Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas įsitikinęs, kad pasitvirtinus minėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistina 2366,48 Lt negrąžinto kredito, 462,99 Lt palūkanų, 496,06 Lt delspinigių ir 11 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.38 str., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., 6.881 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.; Sutarties 23 p.).

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 968,00 Lt išlaidų už teisines paslaugas (b.l. 51, 53). Spręsdamas klausimą dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas vadovaujasi ne tik teisingumo ministro 2004-04-02 įsakyme Nr.1R-85 nurodytais užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio koeficientais, bet ir kitais poįstatyminiame akte nurodytais kriterijais, atsižvelgia į bylos sudėtingumą, advokato darbo bei laiko sąnaudas, įvertina išlaidų advokato pagalbai realumą, pagrįstumą ir būtinumą. Šios bylos atveju įvertinus, kad teisinio ginčo pobūdis nėra sudėtingas, byloje kvalifikuoti vienos rūšies teisiniai santykiai, susiję su siauros srities – finansinių paslaugų teikimo – vertinimu, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka ieškinį pripažinus iš dalies pagrįstu, ieškovo prašoma priteisti išlaidų už teisines paslaugas suma mažintina iki 500 Lt, kuri laikytina realia, pagrįsta ir būtina, likusioje dalyje ieškovo prašymas dėl išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, atmestinas (CPK 93 str. 2 d., 98 str. 1 d. ir 2 d.; teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8 punktai).

9Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos žyminio mokesčio išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai – 100,00 Lt (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovo prašymu jam grąžintina 80,00 Lt permokėta žyminio mokesčio suma (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš šalių nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 279 str. 2 d.,

Nutarė

10ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti iš atsakovo D. A., a.k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovo Danske Bank A/S, registracijos Nr. 61126228, registruota buveinė Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kopenhaga K, Danijos Karalystė, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į.k. 301694694, buveinė Vilniaus m., Saltoniškių g. 2, a.s. Nr. LT61 7400 0901 0002 4816, naudai 2366,48 Lt (du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt šešis litus 48 ct) negrąžinto kredito, 462,99 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt du litus 99 ct) palūkanų, 496,06 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt šešis litus 06 ct) delspinigių, 11 (vienuolikos) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (3325,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2010-10-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 600 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

12Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

13Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovui Danske Bank A/S, registracijos Nr. 61126228, registruota buveinė Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kopenhaga K, Danijos Karalystė, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, į.k. 301694694, 2011 m. rugpjūčio 9 d. mokėjimo pavedimu Nr. 9410184 permokėtą žyminį mokestį – 80,00 Lt (aštuoniasdešimt litų).

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai