Byla L2-11036-294/2009
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su kreditoriaus UAB „Neste Lietuva“ pareiškimu skolininkui UAB „Metalplast Vilnius“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Kreditorius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko 5763,34 Lt skolos, 171,57 Lt delspinigių, 15,21 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškimas negali būti priimtas, nes yra aiškiai nepagrįstas (CPK 435 str. 2 d. 4 p.).

4Kreditorius, be kita ko, prašo priteisti iš skolininko ir 15,21 procentų dydžio metines procesines palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą.

5Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d. nustato, kad palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant šiame įstatyme nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas; pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąja kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Pagal šio įstatymo 2 str. 3 d., palūkanų norma – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi pareiga skolininkui mokėti procesines palūkanas, atliekančias nuostolių kompensavimo funkciją, atsiranda ne nuo prievolės pažeidimo dienos, o nuo bylos dėl šios prievolės pažeidimo iškėlimo teisme dienos. Šios palūkanos ne tik užtikrina minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, bet ir skatina skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų atsiskaityti su kreditoriumi dar iki šio kreipimosi į teismą ir taip išvengti prievolės jas mokėti.

7Kreditorius pareiškime nurodo, kad skolininkas iki 2009-05-15 neapmokėjo jam pateiktos sąskaitos. Kadangi skolininkui pareiga mokėti palūkanas už termino atsiskaityti praleidimą (CK 6.210 str.) atsirado pirmąjį metų pusmetį, kreditorius prašomų priteisti procesinių palūkanų dydį, kaip matyti iš Lietuvos banko oficialioje interneto svetainėje skelbiamų VILIBOR dydžių, apskaičiavo 2008-12-31 galiojusią VILIBOR vieno mėnesio palūkanų normą – 8,21 procentus – padidinęs 7 procentiniais punktais. Tuo tarpu, minėta, pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos, todėl šių palūkanų dydis turėtų būtų apskaičiuojamas pagal tą metų pusmetį, kurį buvo iškelta byla, galiojusią palūkanų normą, apskaičiuojama Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.

8Byla pagal kreditoriaus pareiškimą buvo iškelta 2009-06-11, todėl procesinių palūkanų normą sudarantis VILIBOR dydis turėjo būti nustatomas 2009-05-29. Lietuvos Banko duomenimis šią dieną VILIBOR palūkanų norma siekė 4,23 procentus, todėl prašomos priteisti procesinės palūkanos, nesant kitokio šalių susitarimo, negalėjo būti didesnės kaip 11,23 procentai. Tuo tarpu kreditorius, neteisingai aiškindamas atitinkamas CK ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, prašo iš skolininko priteisti žymiai didesnes procesines palūkanas – 15,21 procentų dydžio.

9Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad kreditoriaus pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 435 str. 2 d. 4 p.).

10Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 str., 435 str.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Neste Lietuva“ pareiškimą skolininkui UAB „Metalplast Vilnius“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

12Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo taisykles.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai