Byla 2-4921-717/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Ligitai Lisauskienei,

2dalyvaujant ieškovo UAB „Šiltas namas“, į.k. 220618020 atstovui, advokato padėjėjui Mantui Meizeraičiui, atstovaujančiam pagal atstovavimo sutartį b.l. 76-78 ir atsakovo UAB „Vilungė“, į.k. 134522910 atstovui, advokatui Linui Stanislovui Bagdonui, atstovaujančiam pagal atstovavimo sutartį b.l. 66,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiltas namas“ ieškinį atsakovui UAB „Vilungė“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 21 000 Lt skolos už atsakovui atliktus darbus, 3 083,18 Lt palūkanų, 145,60 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 774,40 Lt advokato atstovavimo išlaidų ir 363 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

5Ieškovo atstovas nurodė, kad šalys 2007-05-08 sudarė projektavimo darbų sutartį pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti ( - ) ūkinių pastatų rekonstrukcijos į gyvenamąsias patalpas techninį projektą, o atsakovas už šiuos darbus įsipareigojo sumokėti 66 000 Lt. Ieškovas sutartus darbus atliko, atsakovas už juos sumokėjo ieškovui 53 000 Lt, o likusios 13 000 Lt skolos iki šio laiko nesumokėjo, nors projektavimo darbai jam buvo perduoti 2008-11-18 bei tuo pačiu laiku pateita sąskaita faktūra. Atsakovas pasirašė darbų priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą, nei atliktų darbų kokybės, nei dėl darbų kainos pretenzijų nereiškė. Kadangi atsiskaitymas už šių darbų atlikimą užtruko ilgą laiką, manė, kad atsakovas turėtų sumokėti 3083,18 Lt palūkanų.

6Šalys 2009-11-06 sudarė antrąją projektavimo darbų sutartį dėl Leipalingio vaikų lopšelio darželio vidaus patalpų rekonstravimo techninio projekto parengimo bei statinio projekto vykdymo priežiūros darbų atlikimo. Šia sutartimi numatytus darbus ieškovas atliko, pateikė atsakovui techninio projekto medžiagą, tačiau atsakovas priėmimo aktą pasirašyti atsisakė, todėl ieškovas, vadovaudamasis CK 6.694 straipsnio nuostatomis, šį aktą pasirašė ir pareikalavo, kad atsakovas sumokėtų už atliktus darbus. Atsakovas su ieškovu atsiskaitė tik dalinai, t.y. liko skolingas 8000 Lt, kurių neatlygino iki šio laiko, nors rekonstruotas statinys buvo pripažintas tinkamu naudotis 2010-08-16. Manė, kad už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovas turėtų sumokėti 145,60 Lt delspinigių bei kitas su šios bylos vedimu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas su ieškiniu sutiko dalinai, t.y. sutiko, kad jis ieškovui skolingas 8000 Lt už rekonstrukcijos projekto parengimą ir jo vykdymo darbų priežiūrą. Nesutiko su 13 000 Lt skolos atlyginimo už projektavimo darbus, atliktus pagal 2007-05-08 projektavimo darbų sutartį, nes ieškovas nepateikė lydraščio su kita projektine dokumentacija, kaip tai buvo sutarta projektavimo sutarties 6.3 punkte.

8Atsakovo atstovas nurodė, kad iš tikrųjų jis su ieškovu buvo sudaręs dvi projektavimo sutartis. Ieškinį dėl skolos už darbus pagal 2009-11-06 projektavimo sutartį dėl 8000 Lt skolos pripažino. Nors atsakovo atstovas pripažino, kad jis priėmė iš ieškovo projektavimo darbus pagal 2008-11-18 darbų perdavimo priėmimo aktą, tačiau neigė, kad faktiškai gavo projektinę dokumentaciją. Darbų priėmimo perdavimo akto neginčijo. Pripažino, kad pagal šią sutartį liko ieškovui skolingas 13 000 Lt.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Byloje nustatyta, kad šalys 2007-05-08 sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. ( - ) (b.l. 7-8) pagal kurią ieškovas įsipareigojo parengti ( - ) ūkinių pastatų rekonstrukcijos į gyvenamąsias patalpas ( - ) Techninį projektą (sutarties 2.1 p.), o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus ieškovui sumokėti 66 000 Lt (sutarties 3.1 p.). Sutartyje numatyti darbai buvo atlikti ir 2008-11-18 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu ieškovas juos perdavė atsakovui, o pastarasis darbus priėmė, apie ką pasirašė ir patvirtino savo antspaudu (b.l. 9). Tą pačią dieną, t.y. 2008-11-18 ieškovas išrašė atsakovui sąskaitą faktūrą 66 000 Lt sumai už atliktus darbus, atsakovas šią sąskaitą faktūrą taip pat priėmę ir ją pasirašė (b.l. 10). Ieškovas ir atsakovas pripažino, kad už šiuos darbus atsakovas ieškovui sumokėjo 53 000 Lt, o 13 000 Lt liko skolingas (CPK 187 straipsnis).

11Ieškovo reikalavimas šioje ieškinio dalyje yra teisėtas, pagrįstas ir įrodytas sutartimi dėl projektavimo darbų atlikimo, techninio projekto perdavimo aktu atsakovui, už ką šis akte pasirašė bei fakto, kad liko neatsiskaityta 13 000 Lt pripažinimu. Atmestinas atsakovo motyvas, kad jis neturėtų atlyginti ieškovui likusios nesumokėtos 13 000 Lt skolos už atliktus projektavimo darbus, nes nebuvo įvykdytas sutarties 6.3 punktas – projektavimo medžiaga nebuvo perduota pagal lydraštį.

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovas prievolę atsakovui įvykdė, atliko 2007-05-08 sutartimi sulygtus darbus, juos perdavė atsakovui, o šis sutartyje nustatyta tvarka (sutarties 3 ir 4 punktai) su ieškovu pilnai neatsiskaitė, liko jam skolingas 13 000 Lt, todėl ši suma iš atsakovo priteistina. Kadangi atsakovas su ieškovu neatsiskaitė per 732 dienas, todėl ieškovas pagrįstai jam priskaičiavo 3083,18 Lt palūkanų (b.l. 31).

13Kadangi atsakovas antrąją ieškinio reikalavimo dalį dėl 8000 Lt skolos už atliktus darbus priteisimo pripažino (CPK 187 straipsnis), todėl bus surašomi sutrumpinti sprendimo motyvai (CPK 268 straipsnio 5 dalis). Ieškovas atliko pagal atsakovo užsakymą projektavimo darbus Leipalingio vaikų lopšelio darželio rekonstrukcijai, t.y. atliko techninį projektą bei įvykdė statinio projektavimo darbų priežiūrą. Kad šie darbai buvo atlikti, pripažino atsakovo atstovas (CPK 187 straipsnis), be to, jų atlikimą įrodo techninių bylų perdavimo dokumentas (b.l. 15, 24), pripažinimo tinkamu naudoti aktas (b.l. 16-19). Šie dokumentai atitinka CK 6.694 straipsnio reikalavimus. Taip pat 8000 Lt skolą įrodo sąskaita faktūra (b.l. 23) bei atsakovo atstovo pripažinimas, kad jis ieškovui yra skolingas 8000 Lt už 2009-11-06 atliktus darbus. Kadangi atsakovas pavėlavo su ieškovu atsiskaityti, todėl jam pagrįstai yra priskaičiuota 145,60 Lt delspinigių, skaičiuojant pagal 2009-11-06 sutarties 7.1.1 punktą (b.l. 31). Kadangi atsakovas savalaikiai neįvykdė prievolės sumokėti ieškovui už jo atliktus projektavimo darbus, todėl tiek skola, tiek delspinigiai iš jo priteistini (CK 6.38 straipsnio 1 dalis).

14Pilnai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 6 procentų metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis) bei kitos atsakovo patirtos šios bylos vedimo išlaidos (CPK 88 straipsnis) bei išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 268, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovui UAB „Šiltas namas“, kodas 220618020, a.s. ( - ) SEB banke, b.k. 70440 iš atsakovo UAB „Vilungė“, kodas 134522910, a.s. ( - ) SEB banke, b.k. 70440 21 000 Lt skolos už atliktus ieškovo darbus, 3083,18 Lt palūkanų, 145,60 Lt delspinigių, viso 24 228,78 Lt (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni Lt 78 ct), 6 procentus metinių palūkanų, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2010-12-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 774,40 Lt advokato atstovavimo išlaidų bei 363,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Vilungė“, kodas 134522910, a.s. ( - ) SEB banke, b.k. 70440 valstybei 41,31 Lt (keturiasdešimt vienas Lt 31 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai