Byla 2-11684-221/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – palikimo atsiradimo vietos fakto, nustatymo ir termino palikimui priimti pratęsimo, suinteresuotais asmenimis byloje esant D. G. A. ir A. A

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Ingai Dziuman, dalyvaujant pareiškėjai J. A., suinteresuotiems asmenims D. G. A. ir A. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. A. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – palikimo atsiradimo vietos fakto, nustatymo ir termino palikimui priimti pratęsimo, suinteresuotais asmenimis byloje esant D. G. A. ir A. A., ir

Nustatė

2kad pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog palikimo, atsiradusio po D. A., a.k. ( - ) mirusio 2011-02-13, mirties atsiradimo vieta – ( - ), Kaune, bei pratęsti jai terminą palikimui, atsiradusiam po palikėjo D. A., a.k. ( - ) mirusio 2011-02-13, mirties savo nepilnamečių dukrų D. A., a.k. ( - ) bei G. A., a.k. ( - ), vardu priimti.

3Pareiškėja palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad 2011-02-13 mirė jos buvęs sutuoktinis D. A., su kuriuo ji išsiskyrė 2008 metais. Turėjo dvi dukras – Deimantę, gimusią 1997-07-11, ir Gabrielę, gimusią 2000-02-24. Buvusio sutuoktinio tėvai informavo, jog dukroms priklauso tėvo palikimas. Ji pradėjo tvarkyti paveldėjimo reikalus: kreipėsi į teismą ir 2011-04-05 Kauno miesto apylinkės teismas išdavė leidimą priimti po D. A. mirties likusį palikimą nepilnamečių dukrų vardu. Su teismo išduotu leidimu nuvyko į Kauno miesto 4-ąjį notarų biurą pagal paskutinę jai žinomą D. A. gyvenamąją vietą - ( - ), Kaune. Sužinojo, jog D. A. šiuo adresu gyvenamosios vietos nėra deklaravęs, todėl pareiškimas nebuvo priimtas. Vėliau išsiaiškino, jog D. A. nepilnus metus gyveno kartu su savo tėvais ( - ), Kaune, nors ten gyvenamosios vietos nebuvo deklaravęs. Todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog palikimo atsiradimo vieta buvo ( - ), Kaune. Ji galėtų kreiptis dukrų vardu į notarą. Tačiau tvarkant su paveldėjimu susijusius reikalus, praleido įstatymo nustatytą terminą, kurį prašo atnaujinti (b.l. 39).

4Suinteresuotas asmuo D. G. A. sutiko su pareiškimu ir paaiškino, jog jų sūnus D. A. nuo 2010 m. balandžio mėnesio gyveno pas juos ( - ), Kaune. Prieš tai jis gyveno ir buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą ( - ), Kaune. Tačiau šis butas buvo parduotas ir sūnus turėjo išsideklaruoti. Pas juos nedeklaravo gyvenamosios vietos, nes ruošėsi išvykti į užsienį. Sūnus turėjo indėlius bankuose, automobilį, draudimą. Sutinka, jog po sūnaus mirties jo turtą paveldėtų jo dukros, neprieštarauja, kad būtų atnaujintas terminas palikimui priimti (b.l. 39).

5Suinteresuotas asmuo A. A. sutiko su pareiškimu, paaiškino analogiškai D. G. A., patvirtino, jog sūnus D. A. iki mirties gyveno pas juos ( - ), Kaune. Jis dirbo, tačiau darbo užmokestis buvo nedidelis, todėl norėjo išvažiuoti į užsienį ir pas juos nedeklaravo gyvenamosios vietos (b.l. 39).

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Išklausius pareiškėjos (b.l. 39), suinteresuotų asmenų (b.l. 39) paaiškinimus, išnagrinėjus rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad 2011-02-13 mirė D. A. (b.l. 11), su kuriuo pareiškėjos santuoka nutraukta 2008-09-15 (b.l. 12). D. A. vardu registruotas automobilis, turėjo pensijų fondo sąskaitą (prijungta civilinė byla Nr. ( - ), b.l. 11-12) D. A. testamento sudaręs nebuvo (b.l. 14). D. A. ir pareiškėja turi dvi dukras Deimantę, gimusią 1997-07-11 (b.l. 16), ir Gabrielę, gimusią 2000-02-24 (b.l. 15). 2011-04-05 Kauno miesto apylinkės teismas išdavęs J. A. leidimą priimti palikimą nepilnamečių dukrų vardu po jų tėvo D. A. mirties (b.l. 13; prijungta civilinė byla Nr. ( - )). D. A. savo gyvenamąją vietą iki 2010-04-13 buvo deklaravęs adresu ( - ), Kaune (b.l. 37), o po to gyvenamosios vietos deklaravęs nebuvo (b.l. 17).

8Lietuvos Respublikos CK 5.50 straipsnio 2 dalis nustato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta (CK 5.4 str. 1 d., 2.12 str.). Suinteresuotų asmenų prašymu palikimo atsiradimo vietą nustato teismas (CK 5.4 str. 4 d.).

9Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

10Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-06 nutartis byloje Nr. 3K-3-177/2006).

11Laikytinas pagrįstu pareiškėjos aiškinimas, jog nesant deklaruotos mirusio D. A. mirties, ką patvirtino ir suinteresuoti asmenys bei rašytiniai įrodymai (b.l. 17), nėra aišku, į kurį notarų biurą reikia kreiptis tam, kad būtų užvesta paveldėjimo byla ir išduotas paveldėjimo teisės liudijimas po D. A. mirties nepilnamečių dukrų vardu. Tam leidimas pareiškėjai teismo jau išduotas (b.l. 13). Rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog D. A. iki mirties gyveno ( - ), Kaune, pareiškėja neturi. Tačiau šias aplinkybes patvirtino jo tėvai – suinteresuoti asmenys byloje D. G. A. ir A. A., kurių paaiškinimais netikėti teismas neturi pagrindo. Kadangi palikėjas, t.y. D. A., nuo 2010 metų balandžio mėnesio, ką patvirtino suinteresuoti asmenys, nuolat gyveno pas juos Rietavo g. 5-77, Kaune, todėl ši vieta laikytina palikimo atsiradimo vieta (CK 5.4 str. 2 d. 1 p.). Tokio fakto nustatymas pareiškėjai sukeltų teisines pasekmes, t.y. suteiktų galimybę kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl palikimo priėmimo nepilnamečių dukrų vardu (CK 5.11 str. 1 d., 5.50 str., 3.188 str. 1 d. 2 p.), todėl toks faktas nustatytinas.

12Į notarą dėl palikimo priėmimo nepilnamečių dukrų vardu pareiškėja privalėjo kreiptis per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, šis terminas yra praleistas. Įstatymo nustatytą, tačiau praleistą terminą palikimui priimti, teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, jog terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 str. 1 d.). Pažymėtina, kad sprendimas pratęsti ar nepratęsti terminą palikimui priimti gali turėti neigiamų pasekmių tiek asmens, prašiusio pratęsti terminą, tiek kitų asmenų teisių ir pareigų apimčiai.

13Byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl leidimo priimti palikimą nepilnamečių dukrų vardu (prijungta civilinė byla Nr. ( - )), po to - į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (prijungta civilinė byla Nr. ( - )). Nors pripažintina, jog visi veiksmai nebuvo pilnai ir tinkamai atlikti įstatymo nustatytu terminu, tačiau atsižvelgtina ir į tai, jog pareiškėja neturi teisinio išsilavinimo, į jos elgesį, o būtent į tai, kad ji kreipėsi į advokatus teisinės pagalbos, į teismą, į tai, kad įstatymo nustatytas terminas praleistas nežymiai, į tai, kad palikimą prašoma priimti nepilnamečių vaikų interesais. Kartu vertintinos vaikų materialinės gyvenimo sąlygos tam, kad, atsisakius pratęsti terminą palikimui priimti, nepagrįstai nenukentėtų nepilnamečių vaikų interesai, nes to reikalauja viešasis interesas. Įvertinus nurodytas aplinkybes bei atsižvelgiant ir į tai, kad suinteresuoti asmenys prašymui neprieštaravo, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas tenkintinas ir pratęstinas terminas palikimui nepilnamečių vaikų vardu priimti (CK 5.57 str.).

14Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 straipsniu, 442 straipsnio 1 dalies, 1, 13 punktais, 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu, teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti visiškai.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimo, atsiradusio po D. A., a.k. ( - ) mirusio 2011-02-13, mirties atsiradimo vieta – ( - ), Kaune, bei pratęsti J. A., a.k. ( - ) terminą palikimui, atsiradusiam po palikėjo D. A., a.k. ( - ) mirusio 2011-02-13, mirties nepilnamečių dukrų D. A., a.k. ( - ) bei G. A., a.k. ( - ), vardu priimti.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas dėl turto paveldėjimo.

19Priteisti iš pareiškėjos J. A., a.k. ( - ) valstybei (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 01011239 4300, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000) 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant... 2. kad pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog... 3. Pareiškėja palaikė pareiškimą ir paaiškino, kad 2011-02-13 mirė jos... 4. Suinteresuotas asmuo D. G. A. sutiko su pareiškimu ir paaiškino, jog jų... 5. Suinteresuotas asmuo A. A. sutiko su pareiškimu, paaiškino analogiškai D. G.... 6. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 7. Išklausius pareiškėjos (b.l. 39), suinteresuotų asmenų (b.l. 39)... 8. Lietuvos Respublikos CK 5.50 straipsnio 2 dalis nustato, jog įpėdinis... 9. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 10. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 11. Laikytinas pagrįstu pareiškėjos aiškinimas, jog nesant deklaruotos mirusio... 12. Į notarą dėl palikimo priėmimo nepilnamečių dukrų vardu pareiškėja... 13. Byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl leidimo priimti... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas... 15. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448... 16. pareiškimą tenkinti visiškai.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimo, atsiradusio po D.... 18. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas dėl turto paveldėjimo.... 19. Priteisti iš pareiškėjos J. A., a.k. ( - ) valstybei (Valstybinei mokesčių... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...