Byla e2FB-3106-399/2019
Dėl turtui taikytų apribojimų panaikinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančių fizinių asmenų E. N., D. N. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Lexuna“ įgalioto asmens Nerijaus Strikulio prašymą dėl turtui taikytų apribojimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

42019-04-08 (po trūkumų šalinimo) teisme gautas bankrutuojančių fizinių asmenų E. N. ir D. N. bankroto administratorės UAB ,,Lexuna“ įgalioto asmens Nerijaus Strikulio prašymas panaikinti taikytus areštus - 60/100 dalims pastato – gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), 60/100 dalims pastato – ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 60/100 dalims pastato – garažo, unikalus numeris ( - ), 60/100 dalims kitų statinių inžinerinių statinių – kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), 55/903 daliai žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ); pastatui – gyvenamajam namui, unikalus numeris ( - ), pastatui – ūkiniam pastatui, unikalus numeris ( - ), žemės sklypui, unikalus numeris ( - ), esantiems adresu ( - ); 1/3 daliai žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio adresu Valinčiškių k., Akmenynų sen., Kalvarijos sav.; 82/206 daliai žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) (suteikto adreso nėra) ir ½ daliai žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančiam adresu ( - ). Nurodo, kad nuo mokumo plano patvirtinimo teisme dienos fizinio asmens turtu disponuoja bankroto administratorius, tačiau nesant panaikintiems turto apribojimams, pastarasis negali tinkamai vykdyti savo funkcijų bei įgyvendinti mokumo plane numatytų priemonių, tame tarpe ir turto realizavimo.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turto, kuris iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ir pranešti apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Vadovaujantis FABĮ 20 straipsnio 4 dalimi, su turto areštu susijusius klausimus sprendžia fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas. FABĮ 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog po teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų

82018-01-04 priimta įsiteisėjusia nutartimi pareiškėjams E. N. ir D. N. iškelta bankroto byla, 2018-10-10 priimta nutartimi patvirtintas mokumo atkūrimo planas. Nutartys įsiteisėjusios, todėl įstatymu nustatyta teisė valdyti, naudoti bankrutuojančio asmens turtą bei juo disponuoti šiuo metu suteikta tik administratoriui.

9Byloje, teismo iniciatyva išreikalautais VĮ ,,Registrų centras“ turto arešto aktų registro išrašų ir nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenimis nustatyta, jog atitinkamai turto arešto aktais Nr.1010002420, 0210006045, 0711001496, 2012011757, 2013044679, 2015045541, 2013038624, 2014046381, 2015012969 areštuotas bankrutuojančių E. N., D. N. ar abiejų vardu registruotas nekilnojamas turtas - žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), pastatas – gyvenamasis namas, unikalus numeris ( - ), pastatas – ūkinis pastatas, unikalus numeris ( - ), esantys ( - ); 55/903 žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 60/100 pastato –gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), 60/100 pastato – ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 60/100 pastato – garažo, unikalus numeris ( - ), 60/100 kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), esančių ( - ); 1/3 žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ); 82/206 žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), (objektui adresas nesuteiktas) ir ½ žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ).

10Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog prašymas panaikinti bankrutuojančiam asmeniui priklausančiam turtui taikytus apribojimus yra pagrįstas, neprieštarauja kreditorių interesams bei įstatymu nustatytiems reikalavimams, todėl tenkintinas (Kauno apygardos teismo 2018-02-13 nutartis priimta civilinėje byloje e2S-510-773/2018) (CPK 149 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis, FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 3 punktas, 20 straipsnio 4 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12, 18, 20 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

12bankrutuojančių asmenų E. N., D. N. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Lexuna“ įgalioto asmens Nerijaus Strikulio prašymą dėl taikytų turto apribojimų panaikinimo tenkinti.

13Panaikinti taikytus turto areštus: žemės sklypui, unikalus numeris ( - ), pastatui – gyvenamajam namui, unikalus numeris ( - ), pastatui – ūkiniam pastatui, unikalus numeris ( - ), esantiems ( - ); 55/903 žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 60/100 pastato – gyvenamojo namo, unikalus numeris ( - ), 60/100 pastato – ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 60/100 pastato – garažo, unikalus numeris ( - ), 60/100 kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), esančių ( - ); 1/3 žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), registruotiems E. N., asmens kodas ( - ) vardu; ½ žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), registruoto D. N., asmens kodas ( - ) vardu ir 82/206 žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), (objektui adresas nesuteiktas), registruoto E. N., asmens kodas ( - ) ir D. N., asmens kodas ( - ) vardu.

14Nutarties patvirtintą kopiją siųsti bankroto administratorei, kreditoriams.

15Nutarčiai įsiteisėjus, jos patvirtintą ko piją siųsti Turto arešto aktų registrui.

16Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai