Byla 2-845-809/2013
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo A. A

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė,

2sekretoriaujant Audingai Petrauskienei,

3dalyvaujant atsakovo Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialo įgaliotai atstovei P. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovui C. T. S.A. V.I.G. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo A. A.,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 711,88 Lt žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodė, kad 2011-04-30 įvykusio eismo įvykio metu, A. A. automobiliu „H. C.“. išvažiavus į priešingą eismo juostą ir susidūrus su automobiliu vairuojamu J. P. – R.automobiliu, buvo sužalotas automobilio keleivis D. R., kuris dėl minėto eismo įvykio metu patirtų sužalojimų buvo nedarbingas laikotarpiu nuo 2011-05-02 iki 2011-05-13. Ieškovas 2011-05-25 sprendimu Nr. SLP-19701 už minėtą laikinojo nedarbingumo laikotarpį D. R. paskyrė 711,88 Lt ligos pašalpą. Automobilio „H. C.“ valdytojo civilinė atsakomybė yra apdrausta bendrovės C. T. S.A. V.I.G., kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - LR TPVCAPD) 19 straipsnio 10 dalimi privalo grąžinti ieškovui, ieškovo nukentėjusiajam išmokėtą draudimo išmoką. Ieškovas 2012-04-11 kreipėsi į atsakovą su pretenzija dėl patirtos žalos atlyginimo regreso tvarka, tačiau atsakovas pretenzijos netenkino motyvuodamas tuo, kad ieškovas praleido įstatymo nustatytą vienerių metų terminą pretenzijai pareikšti. Ieškovas remdamasis LR TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, nustatančia 4 metų naikinamąjį terminą pretenzijai dėl padarytos žalos pareikšti bei Lietuvos Apeliacinio teismo 2012-06-13 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-259/2012, nurodo kreipęsis į atsakovą laiku (b.l. 1-2). Papildomai pateiktuose rašytinuose paaiškinimuose savo pozicijai pagrįsti remiasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-10-23 nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2013.

6Atsakovas pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas praleido LR TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytą vienerių metų terminą pretenzijai dėl draudimo išmokos pareikšti. Šiuo atveju, anot atsakovo, teisės į draudimo išmoką termino pradžia sietina su nukentėjusiojo, o ne ieškovo, kaip teises perėmusio asmens, suvokimu apie padarytą žalą. Nukentėjusysis apie padarytą žalą sužinojo eismo įvykio dieną, t.y. 2011-04-30, ieškovas apie padarytą žalą sužinojo 2011-05-18 – nukentėjusiajam pateikus paaiškinimą apie eismo įvykį, tokiu būdu, ieškovas kreipdamasis į atsakovą su pretenzija 2012-06-04, abiem atvejais praleido įstatyme nustatytą vienerių metų senaties terminą. Be to, ieškovas yra patyręs ir profesionalus savo srities specialistas, todėl teisę į draudimo išmoką privalėjo įgyvendinti tinkamai ir laiku (b.l. 21-24).

7Trečiasis asmuo atsiliepimo nepateikė, savo pozicijos neišreiškė.

8Teismo posėdyje ieškovo atstovas nedalyvavo, jis apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai (b.l. 68), pateikė prašymą bylą nagrinėti nedalyvaujant (b.l. 80).

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad draudikas pagal eismo įvykio metu padarytos žalos draudimo išmokos mokėjimo taisykles, neturi mokėti gyventojų pajamų mokesčio ir privalomojo sveikatos draudimo, tuo tarpu ieškovas nukentėjusiajam išmokėjęs 562,92 Lt, reikalauja priteisti 711,88 Lt žalos atlyginimo. Prašė nesivadovauti ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012-10-23 nutartimi priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2013.

10Teismo posėdyje trečiasis asmuo nedalyvavo, prašė byla nagrinėti jam nedalyvaujant, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką informuotas tinkamai (b. 78).

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-04-30 apie 20.00 val. kelio Gargždai – Kretinga 65 km., A. A., vairuodamas automobilį „H. C.“, valst. Nr. ( - ) išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „A.“, eismo įvykio metu sužalotas automobilio „A.“ keleivis D. R. (b.l. 12). Automobilio „H. C.“ valdytojo civilinė atsakomybė yra apdrausta bendrovės C. T. S.A. V.I.G. (b.l. 12). Nukentėjęs D. R. dėl eismo įvykio metu patirtų sužalojimų laikotarpiu nuo 2011-05-02 iki 2011-05-06 buvo nedarbingas (b.l. 5-6). D. R. 2011-05-16 pateikė ieškovui prašymą skirti ligos pašalpą (b.l. 4). Ieškovo 2011-05-25 sprendimu Nr. SLP – 19701 už nedarbingumo laikotarpį nuo 2011-05-02 iki 2011-05-13 D. R. buvo paskirta 711,88 Lt ligos pašalpa (b.l. 8). 2012-07-18 pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas Nr. PP2-3962, patvirtina, kad ieškovas D. R. išmokėjo 562,39 Lt dydžio ligos pašalpą be mokesčių (b.l. 9).

13Ginčo nei dėl draudiminio įvykio aplinkybių, nei dėl žalos dydžio tarp šalių nėra. Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl termino, per kurį ieškovas turėjo teisę apginti savo teisę į žalos atlyginimą.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-166/2006 nurodoma, kad esant privalomojo draudimo teisiniams santykiams (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnis), šie santykiai reglamentuojami ne CK šeštosios knygos IV dalies LIII skyriaus, bet socialinio aprūpinimo įstatymų normų (CK 6.988 straipsnio 3 dalis). Be to, nurodytiems teisiniams santykiams netaikomos Draudimo įstatymo nuostatos, nes jo 1 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad šio įstatymo nuostatos netaikomos valstybinio socialinio draudimo santykiams. Teisiniams santykiams, kylantiems iš privalomojo socialinio draudimo, netaikytinas CK 6.1015 straipsnis, nes CK VI knygos LIII skyrius reglamentuoja draudimo teisinius santykius, o ne privalomojo socialinio draudimo santykius.

15Pagal CK 6.290 straipsnio 3 dalį draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Taigi, įstatymas aiškiai įvardija teisinį santykį, kuriame su žalą padariusiu ar už ją atsakingu asmeniu dalyvauja valstybinio socialinio draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos. Dėl to CK 6.1015 straipsnis, reglamentuojantis subrogaciją, tame tarpe ir šio straipsnio 2 dalies nuostata dėl draudikui perėjusios reikalavimo teisės įgyvendinimo tvarkos, regresinio reikalavimo atveju netaikomas.

16Pažymėtina, jog TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatytas pretenzijos pareiškimo terminas nėra ieškinio senaties terminas, nes šioje teisės normoje nurodyta, kad atsakingas draudikas sumoka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienerius metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienerius metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per ketverius metus nuo eismo įvykio dienos. Šio termino reikšmė ir jo praleidimo teisinės pasekmės yra išaiškintos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2008. Būtent, tais atvejais, kai žalą patyręs asmuo yra apsidraudęs savo turtinį interesą, tai draudikas, išmokėjęs išmoką, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, o jei jis apsidraudęs – į jo draudiką. Subrogacija yra asmenų pasikeitimas deliktinėje arba sutartinėje prievolėje ir draudikui išmokėjus draudimo išmoką, žalos atlyginimo prievolė, siejanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia; šioje prievolėje keičiasi tik šalys: draudikas, išmokėjęs išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t.y. egzistuojančioje prievolėje (2009-02-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009).

17Atsakovas atsiliepime nepagrįstai remiasi LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 dalimi, kurioje nurodytas terminas pretenzijai draudikui pareikšti nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, o ne terminas šio asmens draudikui, išmokėjusiam jam sveikatos sužalojimo atveju skiriamas valstybinio socialinio draudimo išmokas. Pažymėtina, kad dėl eismo įvykio nukentėjęs D. R. buvo apdraustas socialiniu draudimu, todėl byloje buvo privalomojo draudimo teisiniai santykiai (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnis). Valstybinio socialinio draudimo įstaigų ir draudėjų, kurie privalo mokėti socialinio draudimo įmokas, ir apdraustųjų santykių atsiradimo pagrindas yra įstatymas, o ne sutartis. Pagal CK 6.290 str. 3 d. draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Teismas, nesutikdamas su atsakovo argumentais dėl vienerių metų pretenzinio termino reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių, taikymo, sprendžia, kad nagrinėjamos bylos atveju taikytinas CK 1.125 str. 8 d. nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas. Šią išvadą teismas grindžia tuo, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus prašomos priteisti piniginės lėšos nukentėjusiajam buvo sumokėtos kaip socialinio draudimo išmokos. Todėl laikytina, kad ieškovo reikalavimas nagrinėjamoje byloje yra kilęs dėl žalos, už kurią atsakingas žalą padaręs asmuo, padarymo fakto, todėl ieškovo pareikštam reikalavimui dėl žalos atlyginimo taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas. Pažymėtina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir atsakovo draudimo teisiniai santykiai nesieja, tačiau ieškovui, kaip draudikui, pereina teisė reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už šią žalą asmens (subrogacija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-10 nutartis Nr. 3K-3-255/2006, 2007-02-19 nutartis Nr. 3K-7-73/2007). Šiuo atveju nėra asmens pasikeitimo draudimo prievolėje santykio, todėl nėra taikomas TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatytas vienų metų termino pretenziniam reikalavimui pareikšti.

18Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir konstatavus, kad ieškovas, išmokėjęs eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui ligos pašalpas, įgijo teisę į žalos atlyginimą ir pareikštam reikalavimui dėl žalos atlyginimo nepraleido trejų metų ieškinio senaties termino, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 711,88 Lt žalos atlyginimo pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog nors nukentėjusiajam asmeniui buvo išmokėta 562,39 Lt, tačiau ši suma buvo apskaičiuota be privalomų mokesčių, t.y. be gyventojų pajamų mokesčio ir privalomos sveikatos draudimo įmokos. Su minėtais mokesčiais žalos atlyginimas sudaro 711,88 Lt.

19Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Nagrinėjamu atveju ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalis 10 punkte nustatyta tvarka nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas, todėl remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 96 straipsnio 1 dalimi, žyminis mokestis, apskaičiuotas už patenkintą reikalavimų dalį, valstybei priteistinas iš atsakovo. Viso ieškovui priteista 711,88 Lt, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 71 Lt žyminio mokesčio, sumokant į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

20Vadovaujantis CPK 92 str., iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų, kurios sudaro 32,15 Lt. Šios išlaidos yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

21Vadovaudamasis 269-270, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

22tenkinti ieškinį.

23Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, juridinio asmens kodas 193180814, iš atsakovo C. T. S.A. V.I.G., juridinio asmens kodas 302495752, 711,88 Lt (septynis šimtus vienuolika litų 88 ct) žalos atlyginimo.

24Priteisti valstybės naudai iš atsakovo C. T. S.A. V.I.G., juridinio asmens kodas 302495752, 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

25Priteisti iš atsakovo C. T. S.A. V.I.G., juridinio asmens kodas 302495752, valstybės naudai 32,15 Lt (trisdešimt du litus 15 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė,... 2. sekretoriaujant Audingai Petrauskienei,... 3. dalyvaujant atsakovo Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 711,88 Lt... 6. Atsakovas pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas... 7. Trečiasis asmuo atsiliepimo nepateikė, savo pozicijos neišreiškė.... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovas nedalyvavo, jis apie bylos nagrinėjimo... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad... 10. Teismo posėdyje trečiasis asmuo nedalyvavo, prašė byla nagrinėti jam... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-04-30 apie 20.00 val. kelio Gargždai... 13. Ginčo nei dėl draudiminio įvykio aplinkybių, nei dėl žalos dydžio tarp... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės... 15. Pagal CK 6.290 straipsnio 3 dalį draudimo išmokas išmokėjusios socialinio... 16. Pažymėtina, jog TPVCAPD įstatymo 16 str. 4 d. numatytas pretenzijos... 17. Atsakovas atsiliepime nepagrįstai remiasi LR Transporto priemonių valdytojų... 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir konstatavus, kad ieškovas,... 19. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 20. Vadovaujantis CPK 92 str., iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su... 21. Vadovaudamasis 269-270, 307 straipsniais, teismas... 22. tenkinti ieškinį.... 23. Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 24. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo C. T. S.A. V.I.G., juridinio asmens... 25. Priteisti iš atsakovo C. T. S.A. V.I.G., juridinio asmens kodas 302495752,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...