Byla T-372-503/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. K., gim. 1963-09-21, patvirtinimo klausimą

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau tekste – komisija) nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. K., gim. 1963-09-21, patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2nutarime nurodyta, kad nuteistasis R. K., gim. ( - )Šakių r., iki nuteisimo gyveno adresu: Kauno g. 23, Lekėčiai, Šakių r., nevedęs, nuteistas Kauno apygardos teismo 2008-12-22 nuosprendžiu pagal LR BK 129 str. 1 d., galutinė bausmė - 7 metai laisvės atėmimo. Įsiteisėjo: 2009-03-04. Bausmės pradžia 2009-03-23. Bausmės pabaiga 2016-03-21 (užsk. 2d.). 1/2 bausmės dalį atliko 2012-09-21. Remdamasi Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos posėdžio, įvykusio 2012 m. rugsėjo 25 d. Lukiškių tardymo izoliatoriuje -kalėjime, 2012-09-28 protokolu Nr.27-2638 bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 164 straipsnio 2 dalimi, apsvarsčiusi nuteistojo prašymą lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir socialinio tyrimo išvadą, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, įvertinusi nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu bei nusikalstamo elgesio riziką atliktą pagal OASys metodiką, nustatė, kad R. K. anksčiau neteistas. Dėl padaryto nusikaltimo kaltu prisipažįsta, gailisi. Bausmės atlikimo metu 8 kartus skatintas, nebaustas. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis nuteistasis turi vykdomąjį raštą dėl 50 000 Lt ieškinio. Pagal teismo nuosprendį priteista 1500 Lt materiali žala bei 50 000 Lt moralinė žala. Iki š.m. rugsėjo 1 d. išskaičiuota 1977,64 Lt ieškiniui padengti. Socialinius ryšius nuteistasis palaiko su motina, pusbroliu ir jo žmona susirašinėdamas laiškais, lankomas pasimatymų metu. Nuteistasis 16 metų amžiaus dėl mamos sutrikusios sveikatos nustojo lankyti mokyklą, nes turėjo ją slaugyti. Paleistas į laisvę, planuoja gyventi pas savo motiną, turinčią invalidumą ir ją globoti. 2.5.14.generalinis direktorius raštu įsipareigoja priimti nuteistąjį dirbti jo vadovaujamoje bendrovėje pagalbiniu darbininku. Nuteistasis R. K., gim. 2.5.14.atliko 1/2 bausmės dalį, įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema (pagal OASys metodiką), neatliktoji bausmės dalis - 3 m. 5 mėn. 24 d., vadovaudamasi Bausmių vykdymo kodekso 164 straipsnio 2 dalimi, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Nutarė Taikyti nuteistajam R. K. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 2 dalies 2 punktą; siūlyti teismui nuteistajam nustatyti Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 numatytas pareigas: pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą ar mokslą iki 2012-12-31; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų iki 2016-03-21.

3Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroras pateikdamas atsiliepimą siūlo patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-09-27 nutarimą nr. 89-23 taikyti lygtinį paleidimą R. K. ir nurodo, kad nuteistasis atitinka formalųjį lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindą – atliko 1/3 paskirtosios laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, aštuonis kartus buvo skatintas, stropiai ir atsakingai dirbo, atsakomybę už savo padarytą nusikaltimą prisiima visiškai ir gailisi, priteistus ieškinius dengia, jo nusikalstamo elgesio rizika yra žema – tik 19 balų, psichologinė išvada teigiama, anksčiau neteistas ir nėra kitų aplinkybių, kurios gali turėti įtakos sprendimui dėl paleidimo iš pataisos įstaigos tikslingumo.

4Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2012-09-27 nutarimas taikyti nuteistajam R. K. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos tvirtintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d., laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

6Teismas, susipažinęs su visa Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teismui pateikta medžiaga, konstatuoja, kad Bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnyje reglamentuotų aplinkybių, kurioms esant lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos netaikomas, nenustatyta. Teismas, nagrinėdamas lygtinio paleidimo klausimą, įvertina visus lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos lemiančius veiksnius, atsižvelgia į tai, jog nuteistasis R. K. nuo 2009-04-15 dirbo ūkio darbus paprastojoje grupėje, nuo 2010-09-03 perkeltas į lengvąją grupę; dirbo gerai, dėl nuteistojo darbo kokybės nusiskundimų negauta, suvokia darbą kaip privalumą, žino teigiamą darbo naudą. Jo pažiūros į įstatymus ir tvarką yra teigiamos, supranta poreikį turėti bendras, visų pripažintas vertybes. Laisvės atėmimo bausmės laikotarpiu laikosi nustatytos dienotvarkės ir režimo reikalavimų, nebaustas, 8 kartus skatintas, už gerą elgesį ir stropų darbą, iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose 2 kartus paskatintas pareiškiant padėką. Pagal Lukiškių Ti-K direktoriaus įsakymą jam buvo suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos už Lukiškių TI-K teritorijos ribų nustatytu maršrutu. Šiuo metu bausmę atlieka lengvojoje grupėje. Nuteistojo r. K. nusikalstamo elgesio rizika pagal OAZys metodiką vertinama 19 balų. Pagal tai teismas sprendžia, jog tikslinga patvirtinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą Nr. 89-23 ir nuteistajam R. K. taikyti lygtinį paleidimą iš pataiso įstaigos, nustatant komisijos pasiūlytas bei teismo BK 75 straipsnio 2 dalyje numatytas pareigas: nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje, jei tai nėra susiję su darbu; pradėti dirbti; dalyvauti elgesio pataisos programoje; neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Šie įpareigojimai padės apsisaugoti nuo neigiamos pažįstamų asmenų įtakos, palengvins integraciją į visuomenę, padės spręsti bendravimo ir elgesio problemas.

7Vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, teismas

Nutarė

8patvirtinti 2012-09-27 Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataiso įstaigos komisijos nutarimą Nr. 89-23 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam R. K., a.k. ( - )

9Nustatyti nuteistajam R. K. Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo Lygtinio paleidimo iš pataiso įstaigos komisijos siūlomas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 dalyje numatytas pareigas: nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti savo gyvenamojoje vietoje, jei tai nėra susiję su darbu; pradėti dirbti; dalyvauti elgesio pataisos programoje; neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

10Terminą, kuriam nuteistasis lygtinai paleistas, skaičiuoti nuo jo faktinio paleidimo iš bausmės atlikimo įstaigos dienos.

11Nutartis per 5 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai